NYT på Mandemarke.dk (NYT 11/2019)

Med ca. 360 undersider kan hjemmesiden Mandemarke.dk godt blive uoverskuelig. Til gengæld skulle der være stof til at opfylde næsten ethvert behov for information og oplysning.

Som en service for dem som interesserer sig for Mandemarke og Østmøn, følger nedenfor en oversigt over de senest tilkomne nye eller udvidede/ændrede sider. Overskriften på siderne er i parentes markeret med NY eller Nyt efterfulgt af måned og årstal – ligesom overskriften på denne side.

Der findes også en oversigt over alle siderne som lejlighedsvis opdateres, hvis man vil søge efter noget bestemt i en af overskrifterne.

Siden om ‘Glimt og Indtryk‘ fra bylaugets aktiviteter bliver løbende opdateret, se Billeder 2019 (under menuen Aktuelt/Glimt og indtryk). Historierne om de enkelte huse eller gårdene udenfor landsbyen bliver lejlighedsvis opdateret eller udvidet – de nævnes ikke altid på oversigten nedenfor. I 2019 er der således tilføjet nyt til mange af historierne om både huse, gårde og gamle beboere – som kan tilgås enten via kortet over Mandemarkes huse eller via husnøglen efter adresser og matrikelnumre, eller via kortet over Mandemarkes udflyttede gårde.

Og så er der alle de nye sider om og med folketællingerne for Mandemarke, der ligger under fanebladet StuderekammerFOLKETÆLLINGER for Mandemarke 1787-1940

Desuden er der kommet nye eller udvidede sider om Mandemarkes udvandrere og indvandre, som ligger under fanebladet Historien.