Kortnøgle til husene i landsbyen

hotspot - klik på kortet Klik på kortet nedenfor af selve landsbyen Mandemarke for at komme til historierne både om husene og deres beboere igennem tiden og om de forskellige lokaliteter (selv om kortet er lidt primitivt).

Du kan også skifte til kortet over Mandemarkes udflyttede gårde, hvor du kan klikke på de enkelte gårde for at se hvad der er skrevet om deres historie.

Bemærk at du også kan vælge huse og gårde fra liste med ALLE huses adresser og matrikelnumre for hele Mandemarkes ejerlav, der indeholder alle ejendomme i hele Mandemarkes ejerlav, incl. Kraneled og gårdene ude i Mandemarkes ejerlav. Listen har også link til BBR-registret for den enkelte ejendom med luftfoto af den enkelte matrikel.

Krak.dk med landsbyen Mandemarke og matrikler kan du klikke på de enkelte grunde for at se størrelsen og matrikelnummer, og du kan også zoome ind og ud (link åbnes i ny fane).

Du kan også se hvad der er tinglyst på ejendommene på Tinglysning. Hvis du fra forsiden logger ind med NemId får du adgang til alle oplysninger om ejerforhold m.v.


Kør musepilen over kortet, og se hvor den skifter til en hånd med løftet pegefinger, og klik så – det kræver god finmotorik!

tester

Bemærk at der på tegningen ikke bare er links til historier om huse men også links til steder der er omtalt på hjemmesiden. Se at pilen skifter til en hånd der peger på følgende steder: Den nye sø ‘Tørvelukket’, Hovvejen, kirkestien, gadekæret, den ubebyggede grund på Skovstrædet 7, marken midt i byen, den gamle busholdeplads midt i byen, den gamle smedje (mellem Busenevej 26 og 28), den bundløse tørvemose, indkørslen til landsbyen fra højre (syd).


Denne hjemmeside begyndte med en fortælling om landsbyen Mandemarkes huse og personer og lokaliteter igennem tiderne. Derfor tog den udgangspunkt i skitsen ovenfor. Men der er jo mange andre huse og gårde og personer vi mangler, der hører til ejerlavet ‘Mandemarke By’, dvs. at de har matrikelnumre med tilføjelsen ‘Mandemarke By’. Dem vil vi meget gerne sætte links ind til efterhånden som vi får fået samlet billeder og historier sammen. Det kræver imidlertid også jeres samarbejde!!!

Har du bemærkninger til beskrivelsen af dit hus m.v., eller kan du bidrage med yderligere oplysninger – også om huse og personer som ikke er omtalt eller kun kort – vil hjemmesidens redaktør meget gerne have en mail fra dig: deleuran.flemming@gmail.com

Vil du se Mandemarke fra luften, så har KRAK en interessant funktion (klik på Krak og den åbner på ny fane). Du kan her skifte mellem luftbilleder fra 2014 og 1954 og se hvad der er sket af forandringer på 60 år!

Eller endnu bedre: Prøv at tage en tur med Google Maps og se Mandemarke fra luften – og zoom ind, så du kommer helt ned på gadeplan. Sæt musen på et sted på vejene med den blå streg og land nede på gadeplan og se hvordan her så ud i Mandemarke i oktober 2010, hvor Googles kameravogn med 360 graders-kamera på taget kørte igennem Mandemarke. Du kan ‘dreje kameraet’ ved at holde med musen (hold dens pegefingerknap nede) og træk i alle retninger. Du kan også køre videre gennem Mandemarke – og se dig til alle sider – ved at klikke længere fremme på vejen.

Den statslige SDFE udvikler hele tiden nye funktioner, herunder f.eks. muligheden for at se relativt friske skråfotos af de enkelte ejendomme fra luften. Prøv at følge dette link og indtast din ejendoms adresse og se dit hus fra luften fra forskellige sider.

De enkelte matrikler

Her ses landsbyen med de nuværende matrikler (UDEN links)

På Onlinearkivalier.dk kan man også se de enkelte grunde i Mandemarke m.fl. og skifte til visning med satellitfoto:

Busenevej

Skovstrædet

Strædet

Klintholmvej 4 – matr. 3b

Klintholm Gods’ hovedejendom matr. 1a

Den bundløse tørvemose Tørvelukket - Den nye sø Busenevej 3 Busenevej 18 - Kurt og Bitten Larsen Busenevej 32 Byskilt mod syd Matrikel 42a Busenevej 28 Den gamle smedie Busenevej 26 Busenevej 24 Busenevej 22 Busenevej 20 - Edith og Verner Petersen Busenevej 19 - Finns gård Telefonhus Busenevej 15 - Hønehuset Busenevej 13 Østmønske busgarager Busenevej 14 Strædet 9 Strædet 7 Strædet 5 Strædet 3 Busenevej 8 Købmandsgården Busenevej 12 Hans Peter Hansen Busenevej 10 Valdemar og Kristine Hansen Busstoppestedet Blank ?? Strædet 14 Strædet 11 - Inger Nielsen Kirkestien Hovvejen Johan Jacobsen Gadekæret Alvine og Herman Winge Blank ?? Busenevej 4 Strædet 2 - Johan og Thora Strædet 4 Det Hemmingske hjem Strædet 12 Strædet 10 - Henry Petersen Strædet 6 Erna Frederikke Johansen Busenevej 5 Søndergaard Busenevej 1 - Torben og Birgitte Skovstrædet 5 Skovstrædet 1 Skovstrædet 7 - Brandtomt Skovstrædet 11 Mandemarke Skole Skovstrædet 4 Skovstrædet 6 Marken op til bakkerne Skovstrædet 10 Zochodnik