Ivan Erik Petersen

skovstraede_ivanhus

Huse har haft det med at tage navn af deres beboere. Således hed det gamle skovløberhus på Skovstrædet 10 i mange år ‘Ivans hus’. Han boede i huset fra 1998 til 2009.

Den græske ø Patmos eller Høje Møn? Det valg vaklede Ivan Erik Petersen mellem i hans søgen for det rigtige sted til at komponere og arrangere acappella sang for kirkekor. Han valgte at leje det tidligere skovløberhus lige op til bakkerne, selv om det ikke altid var lige praktisk med transporten, når han ikke havde bil.

Han havde ellers valgmulighederne, for han beherskede græsk og havde arbejdet et år med at synge, oversætte og arrangere kormusik i Grækenland. Men Møn havde også en krog i Ivans sjæl. Som komponist kendte han Møn fra et mangeårigt venskab med kunstmaleren Clifford Wright og hans afdøde hustru Elsa Gress, der førte til talrige besøg på deres bopæl på Marienborg.

Her har Høje Møn trukket. For som Ivan har sagt, har han altid ønsket sig at dø ved havet østpå et sted, hvor der er kridt.

At han i august 1998 flyttede ind i den gamle skovløberbolig var et rigtigt valg. For vinteren 98/99 blev ifølge Ivan hans hidtil mest produktive med hele tre færdiggjorte musikstykker. Siden er arbejdet fortsat med at flyde fra hans hånd. Og arbejdet, ja det foregår mest om natten.  Ivan taler flydende russisk og har oversat talrige sangtekster for kirkekor fra russisk til dansk. Men trods fornavnet sprogkundskaben og det faktum, at han har arbejdet en snes år i den russiske kirke i København og han datter bor i Skt. Petersborg ruller der ifølge Ivan intet russisk blod i hans årer.

Foruden sine aktiviteter med at oversætte, arrangere og komponere kormusik kunne Ivan godt tænke sig at få beskæftigelse som kirkesanger. Men det skulle helst være på denne side af Stege, da hans eneste transportmiddel var en cykel. Og busserne ja, de gik jo ikke tidligt nok til, at man kunne nå den tidlige gudstjeneste om søndagen. Så det endte også med at Ivan måtte flytte, efter at han fik et job som kirkesanger vist nok i Stensved.

Ivan har ved flere lejligheder optrådt som gæstesanger i mønske kirker herunder ved landsbyens julearrangement år 2000, som foregik i Magleby kirke. Som året før troppede den ferierende tyske familie Springer op med cello og violin for at fylde Mandemarke beboernes ører med klassisk musik. Og som noget nyt sang Ivan med en kraftig og klangfuld stemme russiske og tyske sange, når familien Springer hvilede ørene. Som året før endte arrangementet med servering af gløg og kager hos Bitten og Helge Eskling, i deres hus lige ved gadekæret. En tradition som siden er blevet gennemført gennem mange år i forbindelse med julepyntningen af landsbyen og tændingen af juletræet ved gadekæret.

skovstraede_Ivanhilsen

skovstraede_ivan2

skovstraede_fadervor