Kraneledvej 24 – Elise og John Baandhøj

John og Elise bor i huset på Kraneledvej 24 – matr. 11e Mandemarke. Iflg. BBR er huset opført i 1900 (men det synes at være en meget anvendt dato i de gamle registreringer, så måske har man ikke vidst bedre).

John er gammel mønbo, idet hans forældre ejede pensionatet ved siden af. Og så er han altså næsten vendt tilbage til sit udgangspunkt!

Vi håber at kunne fortælle mere på dette sted, både om stedet her i Kraneled og om gamle dage.

Foreløbigt må vi nøjes med hvad Wikipedia kan fortælle om landsbyen her på det sydøstlige hjørne af Møn:

Kraneled er en lille landsby på den østlige del af Møn. Den ligger i Magleby Sogn. Tidligere var der både smedje, skole, brugs og hotel. Det tidligere Hotel Sølyst fra 1924 er i dag kursusejendom.

Vest for landsbyen ligger gårdene Lundhøjgård, Kongshøjgård, Båndhøjgård og mod øst ligger Kraneledgård, Elleskovgård og Skansegård. En langdysse, Kraneled Dysse (link til fortidsminde.dk), findes i den sydøstlige udkant af Kraneled ved Skansevej.