Om Mandemarke.dk (Nyt 6/2018)

Vælg emne:

  1. Om hjemmesiden

  2. Hvordan du bevæger dig rundt og hopper mellem links

  3. Hvordan du søger på hjemmesiden

  4. Genvej til at finde bestemte sider

  5. Hvordan er hjemmesiden opbygget

  6. Oversigt over ALLE ca. 300 menuer og undermenuer

1. Om hjemmesiden

Denne hjemmeside bygger på materiale især om Mandemarke og Østmøn, som er samlet gennem mange år, og den har i dag mere end 300 undersider med historier og billeder. Derfor er det nok en af de mest omfattende landsby-hjemmesider der findes i landet!

Google-billeder har i tilfældig rækkefølge trukket næsten 1.000 fotos m.v. ud af hjemmesiden, som du kan se ved at klikke her – og klikker på et foto åbnes som regel mulighed for at besøge den side billedet hører til.

Grundstammen til hjemmesiden – som der til stadighed bygges videre på – er skabt af en journalist med særlig interesse for og kærlighed til Mandemarke, som har talt med gamle beboere og desuden samlet en mængde oplysninger om landsbyen, dens historie og gamle beboere bl.a. i Rigarkivet og Folkemindesamlingen i den Sorte Diamant.  Der er gamle fotografier, gamle kort, oplysninger om arkæologiske fund … Ja, det var nemmere at nævne det, der endnu ikke er kommet med! Og siden har andre engagerede beboere føjet meget mere til.

Der er ingen økonomiske interesser knyttet til hjemmesiden, som i dag drives af Mandemarke Bylaug og vedligeholdes, opdateres og udvides af personer med særlig interesse for Mandemarke og alle de historier der er knyttet til landsbyen og dens omgivelser på Høje Møn.

Hvis du har bemærkninger eller bidrag til hjemmesiden, vil vi være meget glade for at høre fra dig. Se mailadresse på redaktør under Bestyrelsen.

TIL TOP

2. Hvordan du bevæger dig rundt og hopper mellem links

Ting hænger jo sammen. Sådan er det også med meget på denne hjemmeside. Derfor er der mange links mellem de enkelte sider, f.eks. henvisning fra et personnavn til siden hvor  personen er nærmere omtalt.

Links vises overalt med lyseblå evt. rosa skrift med en streg under. Klik på dem og du føres over til det nye sted. Og når du vil tilbage til det sted du kom fra, bruger du din browsers venstrepil!

Se du et billede kan det ofte forstørres. Hvis markøren skifter fra pil til hånd på et billede, kan du få vist billedet i et større format ved at klikke på det en eller flere gange.

Husk: Du kan altid komme tilbage til dit udgangspunkt med venstrepilen i din browser eller på computeren med Alt+venstrepil. Så hold dig ikke tilbage fra at klikke på et blåt link!

Er du på en meget lang side, f.eks. en af folketællingslisterne, kan du komme til toppen igen med Ctrl+Home, og til slutningen med Ctrl+End.

Du kan altid bladre frem og tilbage mellem de steder du har været ved at bruge venstre- og højrepilen på din internetbrowser. Prøv selv ved at klikke HER – og så gøre dig klar til at hoppe tilbage som beskrevet. Det var forhåbentlig nemt? Så ønsker vi dig god fornøjelse!

TIL TOP

3. Om søgning på hele hjemmesiden og på den enkelte side

Du kan søge på hele hjemmesiden efter noget specielt ved at bruge søgefeltet som du ser øverst til højre på siden her.  Den vises ikke altid med findes på denne side, på forsiden og de andre topmenuer i den vandrette sorte bjælke.

Der er tale om fuldtekstsøgning, så hvis du f.eks. søger efter ‘Carl’, får du en liste over alle de sider hvor dette ord forekommer, både som ‘Carl’ og ‘Carlsen’ og ‘Carlsberg’ og ‘Carlsdatter’ og  …

Bruger du flere ord i din søgetekst – altså med mellemrum imellem – f.eks. navnet ‘Finn Carlsen’, så skal du bruge starte med anførselstegn i søgefeltet og skrive f.eks. “Finn Carlsen”. Ellers får du vist en søgeliste med alle de sider der rummer enten ‘Finn’ eller ‘Carlsen’ eller begge dele. Og en liste over alle de sider, hvor ‘Finn’ eller ‘Carlsen’ forekommer men ikke nødvendigvis efter hinanden, kan ikke bruges.

Det er bedre at være præcis, men ikke alt for præcis! Søger du i eksemplet her efter sider om ‘Finn Carlsen’, finder du ikke siden hvor hans mellemnavn er med (Finn Graaberg Carlsen), ligesom du heller ikke finder folketællinger hvor efternavnet blev stavet Karlsen.

Avanceret søgning er også mulig – f.eks. ved brug af  engelske “and”. Skriver du i søgefeltet: ‘Finn and Carlsen’ søges der efter ‘Finn’ OG ‘Carlsen’, og du får vist alle sider hvor begge ordene optræder.

BEMÆRK: Der synes at være problemer med at finde det søgte, hvis en del af teksten er fremhævet med understregning eller kursivering!!

På søgelisterne kan der også henvises til sider, hvor søgeordet kun findes skjult i koder o.l.!

Vær opmærksom på at søgelisterne du får vist, kun omfatter de 10 første sider hvor det søgte forekommer. Står der nederst med små bogstaver ‘Ældre indlæg’ skal du klikke der for at få vist de næste 10 på listen. Men du kan også overveje at præcisere din søgning.

På den enkelte side du har åben kan du KUN søge ved at bruge din computers søgefunktion: Ctrl+F. Men den er til gengæld meget NEM og enkel at bruge!  Du skriver bare hvad du vil lede efter i det søgefelt som Ctrl+F har åbnet, og i takt med at du skriver får du vist hvor mange steder det skrevne forekommer. Stederne markeres nede i teksten og du kan springe til næste sted ordet forekommer.

Hvis du f.eks. vil søge efter en bestemt person på en af de meget lange folketællings-lister, skriver du bare navnet i det søgefelt der åbnes når du har tastet Ctrl+F. Navnet lyser op på stederne nede i teksten og du kan hoppe til næste forekomst, hvis det søgte findes mere end et sted. Husk at du skal bruge din fantasi, for den samme persons navn kan være stavet forskelligt på folketællingslisterne!

Læs også den særlige søgevejledning – som du også finder ved at skrive ‘???’ i søgefeltet.

TIL TOP

4. Genvej til alle hjemmesidens undersider

Du kan søge efter en bestemt underside på Mandemarke.dk, når du står på denne side, fordi alle overskrifterne til de ca. 340 undersider som hjemmesiden rummer (juni 2018) er oplistet nedenfor.

Kan du huske et ord fra overskriften, kan du let finde den ønskede side ved blot at skrive Ctrl+F når du er inde på denne side ‘Om Mandemarke.dk’. Det kan nogen gange være lettere, end at skulle søge rundt i alle menuerne og undermenuerne du har i den sorte menubjælke og tilhørende undermenuerne og under-undermenuer. (Kommer musepilen udenfor Rullegardin-menuerne, forsvinder de igen – ruller op!)

Hvis du f.eks. vil finde siden om et bestemt hus eller en bestemt person, så skriv efter at du med Ctrl+F har åbnet søgelinien f.eks. adressen ‘Strædet 4’ eller ‘Hans Peter Hansen’ – og find så stedet den peger på. Når du har fundet linket til menupunktet, kan du med et enkelt klik springe direkte til den pågældende side. (Klik HER og spring til starten af menulisten).

Prøv f.eks. at finde siden om ‘Gunildsbjerg’ på denne måde – nu!! Den kan ellers være svær at finde. Så snart du i søgelinjen har skrevet ‘gu’, så står du lige her!! Og så skal du bare vælge næste visning. Så står du ved menupunktet nedenfor på oversigten, og så skal du bare klikke!

TIL TOP

5. Hjemmesidens opbygning

Når du kommer ind på hjemmesiden, vil der øverst på hver side være en vandret, sort menu-bjælke. Når du sætter musepilen på et punkt, kommer der en menu som rullegardin. På nogle af rullegardinerne dukker der nye undermenuer om – så længe du holder pilen indenfor den sorte ramme. Teksten på den side du er inde på vises altid ekstra hvid.

Hovedmenuerne er: Aktuelt / Mandemarke / Naturen / Den gamle landsby / Historien / Studerekammer / Kontakt / Om Mandemarke.dk / Gode links.

Aktuelt henvender sig især til medlemmer af bylauget med nyt om forestående og påtænkte arrangementer. Her vises også billedserier fra afholdte arrangementer under ‘Glimt og indtryk’. Der kan også være sider om aktuelle emner. Der er også en oversigt over Nye eller udvidede sider fra 2016 og 2017.

Mandemarke starter med en nøgle til husene og deres nuværende og tidligere beboere. Der er også en side med alle husene udenfor selve landsbyen. Man udpeger det hus eller sted man vil læse mere om og klikker! Der er også en husnøgle med adresser og matrikelnumre. Er der oplysninger under de enkelte omtaler af huse og personer som man har kommentarer til, må man endelig straks kontakte bestyrelsen. Kunstnerne har altid været en berigelse for Mandemarke og man kan læse mere om de enkelte her. Og så er det ellers bare om at udforske alle de øvrige punkter under Mandemarke!

Naturen er enestående ved Østmøn, og man kan her læse om Høje Møns seværdigheder: Bakkerne, skoven og klinten. Ja, blot inspiration til vandreture i Klinteskoven kan man få! Også de sjældne orkideerer der billeder af. Og den på Høvbleges kalkbanke meget sjældne sommerfugl ‘sortplettet blåfugl‘ er der også både omtale af samt en video, hvor man får forklaring om dens særegne liv. De gamle lægeurter, som vi i dag kender fra vejkanterne eller andre steder i den mønske natur, kan du også blive klogere på – og lejlighedsvis more dig over. Der er omtaler af 36 planter som har været brugt medicinsk. Der fortælles om Jagtridning og der er sære historier om muldvarp, trøfler m.m.

Den gamle landsby starter med en nøgle til nogle af de mange personer der har levet i Mandemarke, som har fået selvstændig omtale. Men mange er jo også omtalt under de enkelte huses historie.

Under fanebladet Studerekammer ligger iøvrigt en liste over alle de folketællinger for Mandemarke-området, som er lagt på hjemmesiden – som lige til at søge i efter personer og evt. adresser.

Under Den gamle landsby er der historier om steder og begivenheder i landsbyen igennem tiderne. Den gamle rytterskole i Mandemarke, som man ikke kan undgå at lægge mærke til når man kommer ind i Mandemarke, kan man læse hele historien om. Ligesom man kan læse mere om hvad der er forsvundet fra den gamle landsby. For eksempel busstoppested og postkasse for bare at nævne noget af det sidste der er forsvundet. Men der er meget, meget mere at fordybe sig i!

Under Historien kan historisk interesserede læse om forskellige emner – i omvendt kronologisk rækkefølge – begyndende med Københavnerne kommer fra 1960’erne, 2. verdenskrig på Møn, Klintholm Gods, De onde år i 1600-tallet (klik her) og andre emner tilbage til Fra oldtid til vikingetid med undermenuer, hvor arkæologisk interesserede blandet meget andet kan klikke på alle de lokaliteter, hvor der er registreret oldtidsminder nær Mandemarke (klik her), eller læse om de gamle vikingesmykker som blev fundet under en bautasten nede ved Mandemarke Haver.

Under Studerekammer ligger diverse for de mere nørdede, f.eks. lister over alle folketællinger for Mandemarke-området fra 1787 til 1940. Lister over indvandrere til Mandemarke samt dem der udvandrede fra Mandemarke til USA ligger under fanebladet Historie.

Under Kontakt ligger information om Mandemarkes bestyrelse samt en vejledning til at søge på hjemmesiden,

Yderst til højre kommer menupunktet Gode links (som du kan hoppe til ved at klikke her). De er ment som en praktisk hjælp til DIG!

Du kan finde relevante eksterne links specifikt for Mandemarke og Møn – både Vejrudsigter for Mandemarke, Offentlige registre om ejendomme og boliger, Matrikelkort (både nye og historiske), Natur, Kulturhistorie samt Oldtidsminder, som har 30 links til sider om de enkelte seværdigheder og steder du kan besøge på Møn. Til sidst er der links til hjemmesider med Praktiske oplysninger (f.eks. om afhentning af stort affald i Mandemarke).

TIL TOP

6. Oversigt over ALLE ca. 340 menuer og undermenuer

Nedenfor kan du se samtlige overskrifter på de ca. 340 sider på hjemmesiden (pr. 14/6 2018). Hvis du ikke bruger en computer med cursor (‘musepil’) men kun har en trykfølsom skærm, er det svært at bruge ‘rullegardinsmenuerne’, men så kan du vælge siderne her.

Husk at du kan søge efter overskrifterne ved at åbne søgevinduet med Ctrl+F ! Det kan f.eks. være adressen på et hus, et navn på en særligt omtalt person eller et emne du ikke lige kan finde.

rev. 15-8-2018

Rediger