Jens Peter Hemmingsen

oldkort_Gamle_koebmandsbutik

Den stolte ejer af den kotrukne kærre er skomager Jens Peter Hemmingsen, som boede lige rundt om hjørnet til venstre i Strædet 4, hvor der står mere om ham og hans familie.

Fotografiet ovenfor er taget uden for Mandemarkes gamle landhandel på Busenevej 8 omkring århundredeskiftet.

personer_G

Han led af hudsygdommen psoriasis. Derfor gik han altid med hat. For i starten af vort århundrede var det god latin, at sol var skadelig for psoriasis ramtes sarte hud. Skomagerens nutidige lidelsesfælder valfarter i dag til et kursted ved Det Døde Hav i Israel for at holde deres sygdom i ave med intensiv solbadning.

Jens Peter Hemmingsen tilhørte den gode gamle skomagerstand, der leverede håndsyede sko efter mål. Folk i landsbyen såvel som fra de omkringliggende gårde havde deres egne trælæster liggende hjemme hos skomageren, der var en skabelon i træ, hvorover skoen blev syet.

Jens Peter Hemmingsens barnebarn Edith Hemmingsen der var født i 1912 kan huske læstereolerne fra sit barndomshjem. Hendes egen far var også skomager, men måtte skifte erhverv som ung. For allerede omkring 1912 blev det almindeligt ude på landet at købe fabriksfremstillede sko. Og i 1920 var der så lille efterspørgsel efter de noget mere kluntede håndsyede sko, at værkstedet blev nedlagt.

Jens Peter Hemmingsen døde i 1929 næsten 90 år gammel. Billedet ovenfor er taget i 1898, som det fremgår af en gammel avisartikel.

Slægtsforskingssiden Geni.com kan bidrage med en lang række oplysninger (de følgende links er til denne side – og vil evt. første gang bede om oprettelse af login som er gratis):

Jens Peter Hemmingsen (f. 17/7 1840, død i 1929 som 88-årig ) blev gift med Kirstine Margrethe Hemmingsdatter (f. 30/5 1841, død i 1914 som 72-årig).

De boede i rigtig mange år i huset på Strædet 4 (link skifter til husets historie her på hjemmesiden).

De fik 8 børn:
Niels Jørgen HemmingsenAnna Marie HemmingsenNicoline Kristine HemmingsenJohan Peter HemmingsenNielsine Kristine HemmingsenJohanne Hemmingine HemmingsenHansine Margrethe Hemmingsenog Hans David Hemmingsen. Børnedødeligheden tog i alt fald den næstsidste Hansine Margrethe f. 5/6 1881, der døde som 1-årig den 28/6 1882 (kirkebog).

Jens Peter selv havde 5 søskende:
Christian HemmingsenNiels HemmingsenEllen Kirstine HemmingsdatterHans Jørgen HemmingsenNiels Hemmingsen; og Ane Kirstine Hemmingsdatter

Kirsten Margrethe havde 8 søskende:
Søster til Niels HemmingsenKaren Marie (Carmen Maria) HemmingsdatterPeder (Pedro) HemmingsenHemming HemmingsenHans HemmingsenLars Peter Hemmingsen og Elise Kirstine Petersen

Mange af de ovennævnte personer kan genfindes rundt omkring på hjemmesiden – ikke blot i folketællingerne (hvor de somme tider ikke staves med deres fulde dåbsnavn).

Som man kan se af nogle af de ekstra navne, udvandrede flere af dem til Argentina. Således udvandrede : ‘Carmen Maria’ i 1872 som 24-årig til Tandil. Hun var gift med en dansk udvandrer og de fik 7 børn i Tandil, hvor hun døde som 70-årig.

‘Pedro Hemmingsen’ giftede sig i 1872 som 22-årig med Emilie Stahl, og de udvandrede straks til Argentina og slog sig ned i Bahia Blanca, som er et andet af de andre områder syd for Buenos Aires hvor de danske udvandrere bosatte sig. ‘Pedro’ døde i Bahia Blanca i 1913 som 63-årig efter at have fået 7-9 børn der.

Læs også historien Fra Møn til Argentina om udvandrerne til Argentina. Der er også kommet en lang historie her på hjemmesiden om skrædderen Lars Pedersen fra Mandemarke, som skiftede navn til ‘Pedro Mandemark‘.