Husnøgle efter adresser og matr.nr.

Klik HER for at se adresser på de ejendomme, der endnu ikke – eller næsten ikke – er omtalt!

Du kan søge efter matrikelnummeret (tal + evt. bogstav) ved at bruge søgefunktionen Ctrl+F. Alle matrikelnumre – pånær de 3 første – tilhører ejerlav Mandemarke By.

Til sidst ligger et kort over selve landsbyen Mandemarke med matrikelnumre – klik HER for at springe ned til matrikelkortet.

Følgende er omtalt på Mandemarke.dk

Klintholm Gods besiddelser (link til BBR)

Oplysninger og fotos mangler helt eller delvis for følgende ejendomme med Mandemarke-matrikler:

 • Klintholmvej 8 (Gerda Møller) – matr. ?
 • Rakkerbanken 1 – matr. 6a Mandemarke By, Magleby (Charlotte og Mette Lærke Pedersen) link til BBR
 • Rakkerbanken 2 – matr. 5e og matr. 4i (Lone og Erik Hansen) link til BBR
 • Rakkerbanken 3 – matr. 5a (Karen og Jørgen Jacobi) link til BBR
 • Kraneledvej 1 – matr. 28g
 • Kraneledvej 3 (fmtl. af Busemarke By, ejet af Klintholm Gods): Læs Barndomserindringerne fra 1956-62
 • Kraneledvej 4 – matr. 16a
 • Kraneledvej 5 – matr. 28h
 • Kraneledvej 6 – matr. 34a
 • Kraneledvej 7 – matr. 7c
 • Kraneledvej 8 – matr. 33a
 • Kraneledvej 10 – matr. 32a
 • Kraneledvej 11 – matr. 13 l og o
 • Kraneledvej 12 – matr. 7a (Hanne Øster Jarlbæk) Link til BBR
 • Kraneledvej 14 – matr. 8a (Mette Folmer Jensen og Søren Madsen) link til BBR
 • Kraneledvej 15 – matr. 13k
 • Kraneledvej 17 – matr. 13i
 • Kraneledvej 18 – matr. 11f
 • Kraneledvej 19 – matr. 13g og h (gl. smedie?)
 • Kraneledvej 20 – matr. 11c og d
 • Kraneledvej 21 – matr. 13f (gl. Brugsforening?)
 • Kraneledvej 22 – matr. 11b (“Sølyst”)
 • Kraneledvej 23 – matr. 13e og n (gl. Kraneled skole?)
 • Kraneledvej 24 – matr. 11e (Elise og John Baandhøj) Link til BBR
 • Kraneledvej 27 – matr. 16d (Jytte Nissen og Leif Schack-Nielsen) Link til BBR
 • Kraneledvej 29 – matr. 16e
 • Kraneledvej 35 – matr. 13a og 16a
 • Båndhøjvej 1 – ‘Båndhøjgaard’ (læs historien ved Kraneledvej 24)
 • Skansevej 2 – matr. 10a (læs historien om Indvandrerne i Mandemarke)

Til TOP

Landbyen Mandemarke med matrikelnumre

Til TOP

HELE ejerlavet ‘Mandemarke By, Magleby’

Afgrænsningen af ejerlavet ‘Mandemarke By, Magleby’ mod Busemarke, Busene og Klintholm