Husnøgle efter adresser og matrikelnumre (Nyt 11/2017)

Klik HER for at se adresser på de ejendomme under ejerlavet Mandemarke By, som endnu ikke – eller næsten ikke – er omtalt! For alle ejendomme er der links til Bygnings- og Boligregistrets BBR-Meddelelse med det offentliges registreringer om bygningerne, herunder opførelsesår, hvor der siden kan være sket om- og tilbygning. Der er også en liste over de første ejendomme på Kraneledvej nær Klintholm Havn, som hører under Busemarke, samt en liste Klintholm Gods ejendomme.

Du kan søge efter GADENAVN OG NR. eller MATRIKELNUMMER (med tal + evt. bogstav) ved at bruge søgefunktionen Ctrl+FAlle matrikelnumre – pånær 2 af de 3 første i landsbyen – hører under ejerlavet Mandemarke By. Det rækker til Østersøen og Kraneled, som du kan se på kortet til allersidst.

Til sidst er indsat to kort med matrikelnumre: Et over selve landsbyen Mandemarke samt et over hele ejerlavet Mandemarke By med link til Kraks dynamiske kort med matrikelskel. (Klik HER for at springe ned til kortene).

Følgende ejendomme er indtil videre omtalt på Mandemarke.dk

Til TOP

Omtale eller fotos mangler helt eller delvis for følgende:

 • Busenevej 36 – matr. 12a “Kongsbjerggård” (opf. 1896) (Arne Belling) Link til BBR
 • Busenevej 38 – matr. 13d “Bjergly” (opf. 1887) (Bente Erntgaard) Link til BBR
 • Busenevej 40 – matr. 14a “Bøgeholtgård” (opf. 1925) (Staten) Link til BBR (alle Statens ejd.)
 • Båndhøjvej 1 – matr. 9a, 6c, 7d m.fl. “Båndhøjgaard” (opf. 1896) (Per Hansen) Link til BBR – Læs historien ved Kraneledvej 24.
 • Båndhøjvej 3 – matr. 9c (opf. 1939) (Lene Hambrinker) Link til BBR
 • Gurkebakken 1 – matr. 13e og matr. 13n “Den gamle Kraneled Skole” (opf. 1889)(Sanne Elisa Grunnet  & Thomas Krøgholt) Link til BBR
 • Gurkebakken 2 – matr. 16c (pt. ubebygget) (Tue Friis-Hansen) Link til BBR
 • Gurkebakken 5 – matr. 13m “Amerika” (opf. 1917) og matr. 15d (skoven på østsiden af vejen) (Gunhild Miller) Link til BBR
 • Gurkebakken 6 – matr. 15c (i mange år kaldt “1925” for byggeåret) (Vivi Schlechter og Uffe Hofman Andersen) Link til BBR
 • Gurkebakken 7 – matr. 13p (opf. 1890) “Solbakken” (Tom og Peter Weidner) Link til BBR – Læs også historien om Hans Didriksen og familie.
 • Gurkebakken 10 – matr. 15e (opf. 1925) (Anne Marie Bjerre-Nielsen og Søren Bjerre-Nielsen) Link til BBR
 • Gurkebakken 11 – matr. 13q (Skov- og Naturstyrelsen) Link til BBR (alle statens ejendomme i Vordingborg Kommune – i Mandemarke: 13q, 22a, 12b, 47a samt 7b, Skansevej 4) Link til BBR
 • Gurkebakken 12 – matr. 15a (opf. 1901) og matr. 15g (jordstykket nord for nr. 6)(Anne Merete Thora Nielsen og Jørgen Grønlund Nielsen) Link til BBR
 • Kraneledvej 7 – matr. 7c (opf. 1914) (Bente Hansen) Link til BBR
 • Kraneledvej 11 – matr. 13o “Gl. frysehus” (opf. 1925) (Thomas Steffen Suenson) Link til BBR
 • Kraneledvej 12 – matr. 7a (opf. 1775) (Hanne Øster Jarlbæk) Link til BBR
 • Kraneledvej 14 – matr. 8a (opf. 1775) (Mette Folmer Jensen og Søren Madsen) link til BBR
 • Kraneledvej 15 – matr. 13k og matr. 13l (opf. 1910, 2-fam. hus) (Ellen Pauline Lindberg m.fl.) Link til BBR
 • Kraneledvej 17 – matr. 13i (opf. 1906) (Carsten Tirsbæk Madsen) Link til BBR
 • Kraneledvej 18 – matr. 11f (opf. 1954) (Bent Kjærsgaard Sørensen og Tove Spotoft Svenningsen) Link til BBR
 • Kraneledvej 19 – matr. 13g og matr. 13h “Den gamle smedie” (opf. 1896) (Charlotte T Petersen og Stephan Willi Matthiesen) Link til BBR
 • Kraneledvej 20 – matr. 11d (opf. 1934) (Bettina Køhlert Larsen) Link til BBR
 • Kraneledvej 21 – matr. 13f “Den gamle Brugsforening” (opf. 1892) (Inger Hasselmann Breitenstein og Michael Ingemann Nielsen) Link til BBR
 • Kraneledvej 22 – matr. 11b “Sølyst” (opf. 1925) og matr. 11c (Tue Friis-Hansen) Link til BBR
 • (Kraneledvej 23 = Gurkebakken 1)
 • Kraneledvej 24 – matr. 11e (opf. 1900) (Elise og John Baandhøj) Link til BBR
 • Kraneledvej 27 – matr. 16d (opf. 1934) (Jytte Nissen og Leif Schack-Nielsen) Link til BBR
 • Kraneledvej 29 – matr. 16e (opf. 1934) (Hans Christian Larsen) Link til BBR
 • Kraneledvej 35 – matr. 16a “Kraneledgård” (opf. 1910) og matr. 13a (har tidligere hørt til Gurkebakken 7) (Jens Christoffersen) Link til BBR
 • Rakkerbanken 2 – matr. 5e og matr. 4i “Højbo” (opf. 1929) (Lone og Erik Hansen) Link til BBR
 • Rakkerbanken 3 – matr. 5a “Lundhøjgård” (opf. 1880) (Karen og Jørgen Jacobi) Link til BBR
 • Skansevej 1 – matr. 17a (opfr. 1875) (Tove Walentin Jensen) Link til BBR
 • Skansevej 2 – matr. 10a (opf. 1824 + 1774) (Asta Lilly Jensen) Link til BBR – Læs historien om Niels Peder Rasmussen
 • Skansevej 3 – matr. 18a “Skansegaard” (opf. 1814) (Ole Stig Andersen) Link til BBR

Ejendomme på Kraneledvej med matrikler under Busemarke By:

 • Kraneledvej 1 – matr. 28g Busemarke By
 • Kraneledvej 3 – matr. 28a m.fl. af Busemarke By, “Søndergård” (ejet af Klintholm Gods) – Læs Barndomserindringerne fra 1956-62
 • Kraneledvej 4 – matr. 16a Busemarke By
 • Kraneledvej 5 – matr. 28h Busemarke By
 • Kraneledvej 6 – matr. 34a Busemarke By
 • Kraneledvej 8 – matr. 33a Busemarke By
 • Kraneledvej 10 – matr. 32a Busemarke By

 Til TOP

Klintholm Gods besiddelser i 2017

I eller ved landsbyen Mandemarke ejer godset følgende ejendomme med huse, der udlejes:

Link til hele BBR-Meddelsen for Klintholm Gods på Boligejer.dk via OIS. Nedenfor er der kun links til data om de enkelte jordstykker:

    

Til TOP

Landsbyen Mandemarke med matrikelnumre

 Til TOP

HELE ejerlavet ‘Mandemarke By, Magleby’

Området har en lidt pudsig facon som du kan se herunder med Mandemarkes landsby øverst til venstre. Du kan også se et luftfoto af hele området på Krak.dk, hvor du kan zoome ind og køre pilen over de enkelte ejendomme og klikke.

Afgrænsningen af ejerlavet ‘Mandemarke By Magleby’ mod Busemarke, Busene og Klintholm:

KLIK PÅ KORTET OG SKIFT TIL KRAKS DYNAMISKE KORT MED MATRIKELSKEL (ZOOM IND OG UD)

Eller klik HER for at åbne det på ny fane

Til TOP