Ludvig Jacobsen

kunstnere_LudvigJLudvig Jacobsens forbindelse til Mandemarke består vist især i, dels at han var bror til Johan Jacobsen, som slog sig ned i Mandemarke sammen med sin familie herunder sønnen Frits, og dels at han var med til at oplære sin nevø Frits Jacobsen i malerkunsten.

Det siges at Ludvig var kendt som en bedre maler end sin bror. (Han er den eneste af de 3 som er omtalt i Weilbachs kunstnerleksikon).

Ludvig Jacobsen blev født den 31 januar 1890 i Odense.

I en tidlig periode var han reklame- og skiltemaler og malede modeller på croquisskole. Senere blev han bladtegner og bogillustrator.

Fik i 1923 et stipendie fra såvel Akademiet og Raben-Levetzau.  Har foretaget rejser til Dresden 1923, Frankrig og Spanien 1929, Mallorca 1933 og Frankrig 1937.

Udstillinger: Charlottenborg Efterårsudstillingen 1922 og 1931. Kunstnernes Efterårsudstilling 1919, Salonen i Paris 1928. Separat udstilling i Stockholm 1936.

Udmærkelser: Serdin Hansens præmie 1921 og 1927.

Arbejder: Forår 1926 (Maribo Museum), Fredmanns Epistel 1929 (Århus Museum), Figurbillede (Bornholms Museum). Har desuden deltaget i udsmykningen af Statsradiofoniens bygning på Kongens Nytorv i København.
kunstnere_3314
kunstnere_4350

kunstnere_2715

KLIK PÅ AVISARTIKLEN NEDENFOR FOR AT FORSTØRRE!

kunstnere_LudvigJArt

Interview med Johan Jacobsen – KLIK 2 GANGE FOR AT FORSTØRRE !

I Weilbachs Kunstnerleksikon kan man læse følgende om ham:

Jacobsen, Carl Gustav Ludvig, f. 1890, Maler. F. 31. Jan. 1890 i Odense. Forældre: Konditor Carl Emil Frederik J. og Johanne Vilhelmine Roline Werner. Gift 1° 21. Juni 1918 i Kbh. med Ella Mathilde Magdalene Jensen, , 1. Jan. 1895 paa Fr.berg, d. 28. Nov. 1935 i Kbh., D. af Arbejdsmand barl Sophus J. og Emma Nicoline Henriksen. 2° 11. Febr. 1937 i Skovshoved med Ella Jacobsen, f. 21. Nov. 1904 i Stege, D. af Fisker Johannes J. og Lene Marie Jensen.

Uddannelse: Besøgte en Aarrække Tekn. Sk.; stod samtidig i Lære og blev Svend; var en Tid Reklame- og Skiltetegner hos Andreasen & Lachmann; som Maler Autodidakt; tegnede og malede Model paa Croquiskole. Stipendier: Akad. 1923; Reben-Levetzau s. A. Rejser: 1923 Dresden; 1929 Frankrig og Spanien; 1933 Mallorca; 1937 Frankrig. Udstillinger: Charl. 1919-48 (30 G. m. 102 Arb.); Charl. Eft.. 1922, 31; Kunstn. Eft. 1919; Salonen i Paris 1928, 29; Forum 1929; 18. Nov. Udet. 1937-42; Sep. udet. 0.1918, c. 21, 23, 32, 33, 36, 38, 45, i Stockholm 1936 (navnlig Bellman Kompositioner). Udmærkelser: Serdin Hansens Pr. 1921 og 27.

Arbejder: Foraar (1926, Maribo Mus.); Fredmanns Epistel Nr. 43 (1929, Aarhus Mus.); Figurbillede (Bornholms Mus.); har deltaget i Udsmykningen af Radiofonens Bygn. paa egs. Nytorv (Stærekassen).

Ludvig Jacobsen begyndte som Illustrator bl. a. ved Dagspressen og tegnede Omslag og

Illustrationer til Martins Forlag. Han havde stor Interesse for gammel Kunst (Goya, Watteau, Delacroix), som han studerede gennem Bøger og siden paa sine Rejser, og dette har præget hans Kunst. Han har navnlig dyrket Figurkompositionen med Emner fra klassiske Skuespil og Operaer (Moliere, Holberg, Don Quixote, Don Juan) og fundet et særligt Speciale i Gengivel­sen af Bellmanske Scener. Der kan være noget forceret livfuldt og illustrationsmæssigt over hans rokokoagtige Scenerier, og den stærke brogede Kolorit, han anvender, hviler ikke paa Naturstudium og kan derfor gøre Helheden noget urolig og tilfældig. J. har tillige udført Landskaber bl. a. fra Mallorca, som er franske i Maneren og paavirket af Corot, samt Børnebilleder og Landskaber fra Kbh.s Omegn. H.M.

 Berl. Tid. 21. Sept. 1923 (K. Flor); 27. Sept. 1829; B.T. 27. Sept. 1929 (Int.); Ekstrabl. 8. April 1932 (om Forfalskninger af J.s Malerier); Den danske målaren L. J.s utstållning i Stockholm Sept. 1938. Gummesons Kunsthandel, Kbh. 1938.