Skansevej 3 (NY 11/2017)

Matr. 18a Mandemarke By – “Skansegaard”

Historien om gården der har været kaldt “Skansegaard” (eller “Skandsegaard”?) mangler at blive skrevet. Men gården kan ses fra luften ved at klikke HER (åbner på ny fane), hvor man også kan se at der stadig hører lidt jord til (14.594 m2).

Gården er ifølge BBR fra 1814, og har siden 2005 været ejet af Ole Stig Andersen.

Måske kan vi en dag vise et billede af denne historiske gård, som ligger nær ved de gamle skanser. Og måske kan vi også få historien om de sidste 70 år.

Hvad folketællingerne kan fortælle om husets historie

På hjemmesiden ligger folketællinger for ejerlavet Mandemarke By fra 1887 til 1940, men jo ældre de er des sværere er det at se hvilke ejendomme personerne beboede.

Folketælling i 1940, som er den senest offentligt tilgængelige (link til originalt skema), viser for matr. 18a følgende:

Olav Petersen 17/10 1902 Husfader, Bestyrer 16/3 1928
Kirsten Petersen 22/3 1903 Husmoder
Astrid Petersen 31/5 1929 Barn
Børge Petersen 4/1 1932 Barn
Christiane Petersen 8/11 1872 Enke  (Olavs mor)
Kirstine Nielsen 24/2 1870 Enke Slægtning
Svend Aage Olsen 12/3 1916 Forkarl
Leif Andersen 12/7 1925

Datoen øverst til højre betyder at Olav og Kirstine blev gift 16/3 1928. Olav er bestyrer og ejer altså ikke selv gården. Hvem der så ejer gården i 1940 er et åbent spørgsmål.

Ud over deres 2 (endnu hjemmeboende?) børn, har de to ældre enker boende: Christiane Petersen f. 1872 samt Kirstine Nielsen f. 1870.

Af tidligere folketællinger fremgår at Christiane er Olavs mor.

Om den anden er det oplyst at hun er en slægtning. Det var Kirstine Nielsen også ved folketællingerne både i 1930 og 1925. Da hun er af samme årgang som begge Olavs forældre, er hun sandsynligvis hans moster eller faster.

Ved folketællingen i 1930 er der to husstande på ejendommen (originalt skema) samt oplysning om fødested (det er vielsesår og antal børn der står yderst til højre):

Niels Peter Petersen 7/4 1875 Magleby Sogn Husfader Landbruger 1900 / 1
Christiane Petersen 8/11 1873 Magleby Sogn Husmoder (gift 1900)
Kirstine Nielsen 24/2 1870 Magleby Sogn Enke Slægtning, Medhjælper
Frede Hansen 23/12 1908 Slagelse Tjenestekarl Landbrug
Albert Christiansen 9/2 1904 Hørby Sogn Vendsys. Roearbejder (fra 1/10-30 i Mandemarke)
Olav Petersen 7/10 1902 Magleby Sogn Husfader Landbruger  (søn af Niels Peter og Christiane) 1928 / 1
Kirsten Petersen 22/3 1903 Møgeltønder Sogn Husmoder  (gift 1928)
Astrid Petersen 31/5 1929 Magleby Sogn Barn

I den sidste familie finder vi Olav og Kirsten, der ved folketællingen 10 år senere i 1940 bestyrer gården og har Olavs mor Christiane boende.

Man må formode at Olavs far er død mellem 1930 og 1940, og at det er Christiane som har siddet i uskiftet bo, så det er hende som i 1940 var gårdejer, selv om der ikke stod noget om det.

Folketællingen i 1925 (originalt skema):

Niels Peter Petersen 7/4 1875 Husfader Gaardejer
Rasmine Kristiane Petersen 8/11 1873 Husmoder
Jens Olav Petersen 7/10 1902 Barn
Kirstine Nielsen 24/2 1870 Enke Slægtning
Kirsten Chau (?) 22/3 1903 ugift Husassistent
Hjalmar Villy Petersen Due 20/1 1904 ugift Tjenestekarl
Hans Bernhard Theodor Hansen 4/5 1902 ugift Chouffør

Stillingsbetegnelsen for den sidstnævnte er gengivet som den er stavet, selv om håndskriften ikke er den letteste at tyde.

Ved folketællingen i 1906 er der ingen spor efter familien, hverken i Mandemarke-området eller ved en søgning i hele Magleby Sogn. Så hvor familien Petersen mellem 1906 og  1925 er kommet fra og hvornår, ved vi (foreløbigt?) ikke.

Folketællingen i 1906 indeholder derimod følgende om beboerne af matr. 18 (originalt skema):

Niels Petersen 23/12 1852 Husfader Gaardejer, Landbrug
Margrethe f. Hansen 28/11 1856 Husmoder
Hans Petersen 1/8 1894 Barn
Peter Nielsen Brandt 11/101856 Tjenestetyende Landbrug
Nielsigne Margrethe Larsen 27/3 1889 Tjenestetyende Landbrug
Jens Peter Nielsen Aagaard 5/5 1883 Tjenestetyende Landbrug

Folketællingen i 1901 (originalt skema 529-1901):

Niels Petersen 23/7 1852 Husfader Gaardejer
Ane Margrethe Hansen 28/11 1855 Husmoder
Hans Karl Petersen 1/8 1894 Barn
Petrea Jensen 19/8 1890 Plejebarn
Niels Hansen 28/4 1880 Tjenestekarl
Jens Peter Jensen 29/9 1870 Tjenestekarl
Ane Kirstine Hansen 20/1 1878 Tjenestepige

Fra det originale skema ved vi også at Niels og Ane Margrethe var blevet gift i 1893, og at de havde 1 levende barn og mistet 1, men så havde de også et plejebarn.

Ved folketællingen i 1925 er der ingen spor efter denne familie, så hvad der er sket med denne familie mellem 1906 og 1925 vides ikke.

Går vi yderligere tilbage i folketællingerne er den næste fra 1880. Her er det ikke til meget hjælp at der for alle familierne kun står om de boede i et hus eller på en gård, og ingen af ægtefællerne har kunnet identificeres.

Der er ingen tvivl om at navnene på beboerne af Skansegården fra 1814 til 1901 kan genfindes på de folketællinger vi har – fra 1880, 1860, 1845, 1840 og 1834. Vi mangler blot hjælp til at udpege dem!