Folketælling 1801

Du kan søge efter navne og evt. adresser på denne side ved at bruge søgefunktionen Ctrl+F – IKKE søgefunktionen her til højre! Husk at personerne måske har mellemnavne eller er stavet på en anden måde end du lige forventer!

Mannemarche begynder her (klik for at forstørre)

Til venstre kan du se hvordan skemaerne så ud ved folketællingen den 1. februar 1801 (klik evt. for at forstørre). 

Du kan åbne Rigsarkivets liste af mikrofilm for ‘Mandemarche’ på en ny fane og bladre ved at klikke HER. Mandemarke ligger på mikrofilm 12-18 – hvor man kan se, at det ikke altid er let at tyde den gamle håndskrift!

Heldigvis er der andre der har gjort arbejdet, og listen  nedenfor er genereret ud fra hjemmesiden Danish Family Search. (Sidens direkte link Mandemarke 1801 viser de 213 personer sorteret alfabetisk efter fornavn og er ikke opdelt i familier/husstande som nedenfor. Ellers skal du vælge hele sognet og så bladre frem til nr. 331. Du kan også vælge andre stednavne i sognet).

Ud af hele Magleby Sogns 988 beboere i 1801 hørte de 213 altså til Mandemarke. De fordelte sig på 46 familier (personer under samme familienummer hørte til samme husstand). Gennemsnitsalderen i Mandemarke var i øvrigt 29,7 år!

Bemærk at i 18 (formentlig 19) ud af de 46 familier er mandens erhverv ‘Gaardfæster’, dvs. at de var fæstebønder. I 5 familier var manden ‘Huusmand med Jord’ og i 8 familier ‘Huusmand uden Jord’. Så var der nogen som var ‘Indsider’ (10) eller ‘Inderste’ (2), som er en husmand og landarbejder eller mere præcist: En person af landalmuen som bor til leje og har sin egen husstand (jfr. Ordbog over det Danske Sprog). I 1801 ejedes hele Mandemarke jo stadig af Klintholm Gods.

Når der mange steder står ‘Husbonde‘, har det derimod ikke noget med ‘bonde’ at gøre. Som ordet bliver forklaret i Ordbog over Det Danske Sprog (fra 1700-1950): Mand, som er bosiddende (bofast), har bolig (i eget hus ell. m. egen husholdning); fast bosat, selvstændig mand; nu altid m. tydelig forestilling om, at vedkommende staar i spidsen for en husstand. Husbond maa refse sine Børn og Tyende med Kæp, eller Vond. DL.6–5–5! 

Klik for at forstørre

Vi ved desværre ikke hvor gårdene har ligget i landsbyen – her umiddelbart før udskiftningen og ophævelsen af det gamle landsbyfællesskab – før de blev flyttet ud i landskabet hvor de har ligget lige siden. Ofte blev de revet ned og materialerne blev genbrugt, så det er formentlig forklaringen på mange af de tomme huller i landsbyen i dag. Men nogle af de gamle bygninger blev også ombygget til almindelig beboelse.

Hvis man ser på udsnittet af Mandemarke på det gamle kort fra 1798, kan man se nogle af de gårde det drejede sig om, hvor bygningerne senere er blevet overstreget.

Der var dog 2 gårde som ikke blev flyttet ud, og de forblev i landsbyen i henholdsvis det sydøstlige hjørne som Busenevej 19, og i det sydvestlige hjørne som Busenevej 20. Beboerne af disse har det været muligt at identificere nedenfor, nemlig den 1ste og den 9de familie! Derudover er der indsat forslag til hvilke gårde familierne er flyttet ud på, bl.a. ud fra en liste på 1798-kortet som senere er tilføjet.

Når der på listen nedenfor er indsat oplysning om formodet adresse og matrikelnr., skal man altså være opmærksom på at udskiftningen, hvor de fleste gårde blev flyttet ud i landskabet, først fandt sted i årene umiddelbart efter denne folketælling, hvorfor gårdene ved folketællingen endnu har ligget i landsbyen og ikke på de senere tildelte matrikelnumre.

På kortet fra 1798 kan man se, at der langs vejen mod Busene op mod bakkerne var afsat små jordlodder til navngivne beboere i landsbyen (klik HER for at se et kortudsnit). På baggrund heraf og de anvendte numre for matriklerne er der genfundet flere beboere på listen nedenfor, hvis nye husadresser er bragt i forslag.

Bemærk den gamle navneskik som fortsatte meget langt op i 1800-tallet: De gifte kvinder har ikke taget deres mands efternavn, for de har alle efternavn efter deres egen fars fornavn – med tilføjelsen ‘datter’. Drengene gjorde det samme, bare med tilføjelsen ’sen’. Således hed alle Lars Hansens sønner Larsen, mens hans døtre hed Larsdatter! Hvorvidt den gamle håndskrift er læst rigtigt, og ‘Lars søn’ den gang blev taget bogstaveligt og skrevet ‘Larssen’ (eller Jenssen, Hanssen osv.) således som de i første omgang var afskrevet, er ikke til at vide. Men for at gøre det lettere at søge efter navne er alle dobbelt-s’erne i den oprindelige afskrift blevet fjernet, så man kan søge efter ‘Peder Nielsen’ og finde ham der oprindeligt måske har heddet ‘Peder Nielssen’. Ved folketællingen i 1787 stavede man ikke navnene med dobbelt-s, bortset lige fra fra Jessen!

Husk at hvis du vil søge efter noget bestemt her på siden, skal du bruge din computers søgefunktion: Ctrl+F  (Læs om søgning direkte på den åbne side eller generelt om søgning her på hjemmesiden).

Der er indsat links til de originale folketællingsskemaer ved numrene for familierne. Der er udover henvisninger til personerne ved andre folketællinger også nogle steder også indsat links til den store stamtræsside Geni.com, hvor man kan se alt om deres familierelation m.v.

Nr. Navn (+ evt. adresse) Alder Født Husstandsst. Erhverv
1ste familie Busenevej 19   matr. 4 (personlinks til Geni.com)        
331 Jørgen Hemmingsen (link til historien om ham og hans efterfølger Jørgen Pedersen) 36 1765 Husbonde Gaardfæster
332 Ane Jørgensdatter (Anna Jørgensdatter) 31 1770 hans Kone  
333 Hemming Johansen 82 1719 Husbondens Fader, Enkemand (efter Kirsten Jørgensdatter)  
334 Ane Nielsdatter (fmtl. Anne Nielsdatter) [FT1801:334, FT1834:132, FT1840:930, FT1845:58, FT1850:289] 23 1778 Tjenestefolk  
335 Friderich Hemmingsen 16 1785 Tjenestefolk  
2den familie et Huus: matr. 43 iflg. hartkornsp. Matr. 43 lå mellem Busenevej 26-28        
336 Peder Nielsen [FT1834:246] 36 1765 Mand Huusmand uden jord
337 Sidse Nielsdatter 30 1771 hans Kone  
338 Cathrine Pedersdatter [FT1834:241] 5 1796 deres børn  
339 Niels Pedersen 3 1798 deres børn  
340 Mette Hansdatter 63 1738 Enke, Mandens Moder [Peder Nielssen]  Inderste
3die familie ?? (personlinks til Geni.com)        
341 Peder Rasmussen 51 1750 Mand Huusmand med jord
342 Sidse Olsdatter 49 1752 hans Kone  
343 Rasmus Pedersen [f. 7/1 1793 iflg. kirkebog nederst side 1]  FT1834:252 9 1792 deres Søn  
4de familie (flytter senere til) => Skansevej 1 (personlinks til Geni.com)        
344 Hemming Pedersen (Hemming Christian Pedersen f. 11/4 1757, d. 2/11 1843 + Famrolf) 45 1756 Husbonde [FT1787:297, FT1801:344, FT1834:61, FT1840:1113 Gaardfæster
345 Ane Marie Jacobsdatter (Anna Marie Jacobsdatterfamrolf) [Anna Marie‘s far, farfar og hans far, Niels Hansen Frimand (1623-1700), var alle fra Mandemarke] 56 1745 hans Kone, Gift 2. gang (1. ægtef. Jørgen Laursen  
346 Jacob Jørgensen 27 1774 hendes børn [med Jørgen Laursen]  
347 Lars Jørgensen 24 1777 hendes børn  
348 Ane Hemmingsdatter [Ane Sophie Hemmingsdtter f. i Mandm. 24/6 1787, d. i Mandem. 29/5 1832 +famrolf] 14 1787 deres børn  
349 Kierstine Hemmingsdatter [Kirstine Margrethe Hemmingsdatter f. 17/11 1790, d. 26/2 1824+famrolf] 11 17/11 1790 deres børn  
5te familie => Gurkebakken 7 matr. 13        
350 Anders Jacobsen 45 1756 Husbonde Gaardfæster
351 Bodil Hansdatter 50 1751 hans Kone  
352 Hans Andersen 15 1786 deres børn  
353 Jacob Andersen 11 1790 deres børn  
354 Mette Rasmusdatter 15 1786 Tjenestepige  
6te familie => matr. 8  Kraneledvej 14        
355 Lars Hansen [Hanssen] 45 1756 Husbonde, Gift 2. gang Gaardfæster
356 Malene Michaelsdatter  (stamtræ på Geni.com) [FT:1787:355 FT1801:356 ff 35 1766 hans Kone  
357 Karen Larsdatter 9 1792 deres børn  
358 Hans Larsen 7 1794 deres børn  
359 Lars Larsen 2 1799 deres børn  
360 Ane Marie Larsdatter 67 1734 Enke, Konens Moder [Malene Michaelsdatter]  
7te familie => matr. 16 Kraneledvej 35        
361 Peder Hansen (=gamle Peder Hansen) 59 1742 Husbonde Gaardfæster
362 Maren Hemmingsdatter [dør 28/7 1825 iflg. kirkebog] 59 1742 hans Kone  
363 Hemming Pedersen 30 1771 deres børn Landsoldat
364 Sophie Pedersdatter (Sophia Pedersdatter) 24 1777 deres børn  
365 Ane Pedersdatter (Anna Kirstina Pedersdatter) 22 1779 deres børn  
366 Lars Pedersen [FT1787:311, FT1801:366, FT1834:50, FT1840:1092, FT1845:316, FT1850:34] 17 1784 deres børn  
8te familie => matr. 11  Båndhøjvej 1         
367 Lars Pedersen 50 1751 Husbonde Gaardfæster
368 Kirsten Christensdatter (Kiersten?) 43 1758 hans Kone  
369 Christian Larsen 20 1781 deres børn  
370 Peder Larsen 19 1782 deres børn  
371 Niels Larsen 16 1785 deres børn  
372 Karen Larsdatter 7 1794 deres børn  
373 Ellen Jensdatter 40 1761 Tjenestepige  
9te familie Busenevej 20  matr. 3 (personlinks til Geni.com)        
374 Jens Hansen (link til historien om ham) [FT1787:312, FT1801:374] 50 1751 Husbonde (Gaardfæster?)
375 Birte Gregoriusdatter (Birthe Gregoriusdatter) [FT1787:313, FT1801:375] 51 1750 hans Kone  
376 Hans Jensen [FT1787:314, FT1801:376, FT1834:1, FT1840:1002, FT1845:129]  14 1787 deres børn  
377 Peder Jensen 9 1792 deres børn  
378 Ane Jensdatter 16 1785 deres børn FT1787: hendes Datter avlet uden Ægteskab  
10te familie Gård senere matr. 16 Kraneledvej 35 (HR er gårdfæster) (personlinks til Geni.com)        
379 Hans Rasmusen [FT1787:334, FT1801:379] 60 1741 Husbonde, Gift 3. gang Gaardfæster
380 Maren Pedersdatter (Maren Kirstine Pedersdatter) [FT1787:308, FT1801:380, FT1834:144] 27 1774 Hans Kone, Gift 1. gang  
381 Rasmus Hansen [FT1787:336, FT1801:381] 24 1777 hans barn (af tidl. ægteskab) Landsoldat
382 Peder Hansen [FT1787:337, FT1801:382] 23 1778 1775? hans barn  
383 Hans Hansen 13 1788 hans barn  
384 Hemming Hansen 9 1792 hans barn  
385 Kirsten Hansdatter 11 1790 hans barn  
386 Kierstine Hansdatter (Kirstine Hansdatter 5 1796 deres børn  
387 Lars Hansen 3 1798 deres børn  
388 Ane Nielsdatter 34 1767 Tienestepige  
11te familie Skovstrædet 6 – matr. 19 (personlinks til Geni.com     Fors.prot. 1806:    matr. 4  =Busenevej 19 !?  
389 Jens Nielsen (=Jens Nielsen Frimand (1759-27/6 1830) (1. kone: Kirsten Michaelsdatter [??FT1787:403 væver FT1801:442??] 42 1759 Husbonde (fik i alt 12 børn!) Gift 2. gang Gaardfæster
390 Maren Knudsdatter 24 1777 hans Kone  
391 Niels Jensen [Niels Jensen Frimand d. 17/12 1868] 9 1792 hans børn  
392 Bodil Jensdatter [Bodil Jensdatter Frimand d. 25/1 1867 i Busene el. Busemarke] 6 1795 hans børn  
393 Karen Jensdatter 2 1799 deres børn  
394 Kirsten Jensdatter (Kirsten Jensdatter Frimand) 1 1800 deres børn  
395 Ane Johansdatter 23 1778 Tjenestepige  
12te familie => fmtl. Kraneledvej 12        
396 Christen Christensen 64 1737 Husbonde Gaardfæster
397 Maren Davidsdatter 63 1738 hans Kone  
398 Ane Christensdatter) [FT 1787:253, 1801:398, 1834:97, 1840:1144, 1845:245] 26 1775 deres børn  
399 Marie Christensdatter 23 1778 deres børn  
400 Jens Hansen [FT1834:179 FT1840:976 FT1845:190 FT1850:212] 23 1778 Tjenestekarl  
13de familie => matr. 12  Busenevej 36 (alle personlinks er til Geni.com)        
401 Peder Hansen Peder Hansen (Unge Peder Hansen) 40 1761 Husbonde Gaardfæster
402 Ane Rasmusdatter 27 1774 hans Kone  
403 Ane Pedersdatter 9 1792 deres børn  
404 Hans Pedersen 5 1796 deres børn  
405 Lars Pedersen 32 1769 Tjenestefolk  
406 Ane Johansdatter 20 1781 Tjenestefolk  
407 Mette Mortensdatter [FT1787:341, FT1801:407] 60 1741 Enke, Konens Moder [Ane Rasmusdatters far: Rasmus Hansen død 1793]  
14de familie Busenevej 16 (senere nedrevet hus) matr. 24        
408 Svend Hansen [FT1845:149 FT1840:992 FT1834:197 FT1801:408 FT1787:289] 34 1767 Mand Huusmand med Jord
409 Ane Friderichsdatter 47 1754 hans Kone  
15de familie Hvilken gård ??     Matr. 15 iflg. Jordebog 1769?  
410 Peder Poulsen [døbt 27/2 1740, begravet 17/7 1806 iflg. famrolf] [FT1787:329 Peder Povelsen] 62 1739 Husbonde  Gaardfæster
411 Karen Larsdatter 70 1731 hans Kone  
412 Dorthe Pedersdatter [FT1787:333] 24 1777 deres datter  
413 Hans Jørgensen 29 1772 Tjenestekarl Soldat
414 Magrete Pedersdatter 29 1772 hans Kone  
16de familie Busenevej 14 – matr. 29??        
415 Jens Pedersen [FT1801:415 FT1834:210 FT1840:1011 FT1845:154 32 1769 Mand Skoemager
416 Mette Larsdatter 42 1759 hans Kone  
417 Lars Jensen 7 1794 deres Søn  
418 Peder Nielsen [FT1787:390 FT1801:418] 78 1723 Mandens Fader [Jens Pedersen] Indsider
419 Maren Rasmusdatter [FT1787:391 FT1801:419] 67 1734 hans Kone  
17de familie => Matr. 9 – Senere nedlagt gård syd for matr. 8        
420 Lars Christensen 36 1765 Husbonde Gaardfæster
421 Sidse Olsdatter [FT1801:421 FT1834:77] 33 1768 hans Kone  
422 Bodil Larsdatter 5 1796 deres børn  
423 Ane Larsdatter 3 1798 deres børn  
424 Ole Hansen 13 1788 Tjenestefolk  
425 Ane Larsdatter 12 1789 Tjenestefolk  
18de familie ??        
426 Hans Rasmusen (Hans Rasmussen) 61 1740 Mand, Gift 2. gang Hjulmand med Huus og jord
427 Magrete Hansdatter (Margrete Hansdatter?) 51 1750 Hans Kone  
19de familie ??        
428 Heming Jensen (Hemming Jensen?) 67 1734 Mand, Gift 4. gang Indsider
429 Ane Jørgensdatter 55 1746 hans Kone (gift 1. gang)  
430 Marie Hemmingsdatter 15 1786 deres datter  
20de familie matr. 3: Busenevej 19 matr. 6:  Rakkerbanken 1 matr. 5: Rakkerbanken 3       (OBS: RH på matr. 4, 5 og 6!)
431 Rasmus Hanssen (Rasmus Hansen) 44 1757 Husbonde Gaardfæster
432 Lisbeth Jørgensdatter (f. 1762?) 51 1750 hans Kone  (FT1787-fam 8) [hendes 2. ægteskab?]
433 Kirsten Rasmusdatter 7 1794 deres børn  
434 Hans Rasmusen (Hans Rasmussen) 5 1796 deres børn  
435 Jens Pedersen 11 1790 Tjenestefolk  
436 Kierstine Andersdatter 12 1789 Tjenestefolk  
21de familie ?? Senere på Rakkerbanken 1?? (jfr. hartkornsprotokol) – NÆPPE!!        
437 Rasmus Hanssen (Rasmus Hansen Skrædder) 31 1770 Mand Skræder
438 Ane Pedersdatter 28 1773 hans Kone  
439 Bodil Rasmusdatter 4 1797 deres barn  
440 Ane Rasmusdatter [FT1801:440, FT1834:191, FT1840:985, FT1845:182 FT1850:195 FT1860:185, død 12/6 1868 som 69-årig enke ifl. kirkebog] 3 1798 deres barn  
441 Karen Rasmusdatter 62 1739 Enke, hendes Moder [Ane Pedersdatter]  
22de familie næppe matr. 26 – se 389        
442 Jens Nielsen [obs: der er 2 JN næsten jævnaldrende, jfr. 389]  [FT1787:403 væver FT1801:442 og hans enke?? FT1834:120] 40 1761 Mand Væver og Husmand
443 Ane Hansdatter 33 1768 hans Kone  
444 Marie Jensdatter 7 1794 deres børn  
445 Hans Jensen 3 1798 deres børn  
23de familie Busenevej 24        
446 Johan Antonsen 48 1753 Mand Smed
447 Kirsten Pedersdatter 46 1755 hans Kone  
448 Maren Johansdatter 9 1792 deres børn  
449 Kirsten Johansdatter 6 1795 deres børn  
450 Marthe Johansdatter 3 1798 deres børn  
451 Peder Larsen 79 1722 Enkemand Konens Fader Indsider
24de familie Strædet 9 – matr. 34 ? el. nr. 489!        
452 Rasmus Nielsen 28 1773 Mand Væver
453 Karen Henrichsdatter 61 1740 hans Kone, gift 2. gang  
25de familie ??        
454 Peder Hansen 52 1749 Mand Væver
455 Mette Jensdatter 59 1742 hans Kone  
456 Karen Pedersdatter 24 1777 deres datter  
26de familie Skansevej 2  matr. 10 (opf. 1774 iflg. BBR)        
457 Peder Jørgensen (bruger af matr. 10, jfr. hartkornsprotokol) 33 1768 Husbonde Gaardfæster
458 Kirsten Jørgensdatter 28 1773 hans Kone  
459 Hans Jørgensen 24 1777 Tjenestefolk  
460 Maren Nielsdatter 19 1782 Tjenestefolk  
461 Jacob Pedersen 16 1785 Tjenestefolk  
27de familie matr. 21? (men hvor?)        
462 Peder Mortensen 41 1760 Mand Huusmand uden Jord
463 Maren Olsdatter [fmtl. f. Stubberup 1761, d. Mandemark 20/1 1831, iflg. famrolf] 40 1761 hans Kone  
464 Ane Pedersdatter 9 1792 deres børn  
465 Morten Pedersen 5 1796 deres børn  
466 Sidse Pedersdatter 3 1798 deres børn  
467 Hemming Pedersen 1 1800 deres børn  
28de familie fmtl. Busenevej 15 (matr. 20 jfr. Jacob Pedersen i FT1834, søn af Peder J, jfr. FT1787)        
468 Peder Jacobsen [FT1787:370, FT1801:468] 61 1740 Mand, gift 2. gang Huusmand med Jord og Væver
469 Ellen Hansdatter 34 1767 hans Kone  
470 Karen Pedersdatter 13 1788 deres børn  
471 Henrich Pedersen 9 1792 deres børn  
472 Hans Pedersen 4 1797 deres børn  
473 Peder Pedersen [bliver senere væver FT1834:222 FT1840:1053 FT1845:71 FT1850:124 FT1860:142] 1 1800 deres børn  
29de familie Busenevej 12 ?        
474 Ludvig Hansen 33 1768 Mand Huusmand med Jord og Væver
475 Ane Pedersdatter 30 1771 hans Kone  
476 Hans Ludvigsen 4 1797 deres Søn  
477 Maren Sørensdatter 78 1723 Enke, Konens Moder [Ane Pedersdatter]  
30te familie ??        
478 Christian Pedersen 67 1734 Mand, Enkemand Huusmand uden Jord
479 Hemming Larsen 31 1770 Mand Indsider Væver
480 Ellen Christiansdatter 24 1777 hans Kone  
31te familie ??        
481 Abraham Isachsen 48 1753 Mand Skoemager Indsider
482 Maren Sørensdatter 38 1763 hans Kone  
32te familie Strædet 3 – matr. 31 ?        
483 Rasmus Pedersen 34 1767 Mand Huusmand uden Jord
484 Gunnil Carlsdatter 30 1771 hans Kone  
485 Kirstine Rasmusdatter 4 1797 deres børn  
486 Peder Rasmusen (Peder Rasmussen) 2 1799 deres børn  
33te familie ??        
487 Hans Jørgensen 58 1743 Mand, gift 2. gang Indsider
488 Bodil Jacobsdatter 62 1739 hans Kone  
34te familie Strædet 9 – matr. 34 ? el. nr. 452!        
489 Rasmus Nielsen 36 1765 Mand Huusmand uden Jord
490 Ingeborre Hansdatter [Ingeborg Hansdatter f. Sømarke 1760, d. Mandem. 13/1 1831, iflg. famrolf] 41 1760 hans Kone  
491 Hemming Rasmusen 2 1799 deres Søn  
35te familie ??        
492 Casper Hansen [1787:243, 1801:492] 65 1736 Mand Indsider
493 Ane Olsdatter 82 1719 hans Kone, gift 2. gang  
494 Karen Pedersdatter [FT1887:245, FT1801:494] 42 1759 hendes datter [Ane Olsdatter]  
36te familie fmtl.  Skovstrædet 7 – matr. 39 (næppe Rakkerbanken 3)     FT1787:340 Rasmus Hansen  
495 Christian Friderichsen (Evt CF Seje) [f. 1754 Mandemark, døbt 21/4 1757, død Mandemark 9/2 1823] 47 1754 Husbonde Gaardfæster
496 Kirsten Pedersdatter 47 1754 hans Kone  
497 Peder Christiansen 11 1790 deres børn  
498 Maren Christiansdatter 8 1793 deres børn  
499 Friderich Christiansen 6 1795 deres børn  
500 Hemming Christiansen 4 1797 deres børn  
501 Jeppe Jensen 70 1731 Enkemand, Mandens Stifader [Christian Friderichsen] Inderste
502 Christian Hansen 18 1783 Tjenestedreng  
37te familie ??        
503 Rasmus Jensen 62 1739 Mand Indsider
504 Kirsten Mortensdatter 51 1750 hans Kone  
38te familie => Skansevej 3 matr. 18        
505 Niels Hansen 49 1752 Husbonde Gaardfæster
506 Kirsten Hansdatter 50 1751 hans Kone  
507 Kirstine Nielsdatter 21 1780 deres børn  
508 Karen Nielsdatter 16 1785 deres børn  
509 Kirsten Nielsdatter 8 1793 deres børn  
510 Lars Pedersen 8 1793 Tjenestedreng  
39te familie ??        
511 Lars Pedersen 29 1772 Mand Indsider
512 Maren Nielsdatter 25 1776 hans Kone  
40de familie Busenevej 8        
513 Jørgen Jensen 50 1751 Mand Huusmand uden Jord
514 Maren Jensdatter 38 1763 hans Kone  
515 Johanne Jørgensdatter 9 1792 deres datter  
41de familie matr. 35? matr. 20?        
516 Jens Hansen 63 1738 Mand (hans 1. ægteskab) Huusmand uden Jord
517 Catrine Hansdatter 80 1721 hans Kone (hendes 2. ægteskab)  
42de familie Busenevej 18 – matr. 23??        
518 Hans Jensen (ved dåb af søn Jens Hansen f. 7/10 1814 er han husmand og væver med tilnavn Tønesen/Tønnesen?, jfr. kirkebog] 38 1763 Mand Indsider
519 Ane Hansdatter [FT1801:519 , FT1834:206] 29 1772 hans Kone  
520 Jørgen Hansen 6 1795  deres børn  
521 Karen Hansdatter 4 1797 deres børm  
522 Kirsten Hansdatter 2 1799 deres børn  
43de familie Skovstrædet 11? (=matr. 38 på gammelt kort)        
523 Hemming Friderichsen 46 1755 Mand, gift 2. gang Huusmand uden Jord
524 Karen Nielsdatter 40 1761 hans Kone  
525 Kirsten Hemmingsdatter 11 1790 hans børn (af 1. ægteskab)  
526 Kirstine Hemmingsdatter [blev måske gift 20/1 1826 med Søren Ludvigsen, kirkebog] 6 1795 hans børn  
527 Karen Hemmingsdatter 3 1798 hendes datter  
44de familie ?=> Skansevej 2?        
528 Friderich Holgersen 45 1756 Husbonde, gift 1. gang Gaardfæster
529 Maren Larsdatter 38 1763 hans Kone, gift 1. gang  
530 Karen Friderichsdatter 11 1790 deres børn  
531 Johan Friderichsen 9 1792 deres børn  
532 Holger Friderichsen 6 1795 deres børn  
533 Ditlof Friderichsen 4 1797 deres børn  
534 Peder Larsen 32 1769 Tjenestekarl  
45de familie ??        
535 Rasmus Jørgensen [FT1787:256, FT1801:535] 51 1750 Husbonde, gift 1. gang Gaardfæster
536 Lisbeth Jacobsdatter [fmtl. d. 23/3 1821 i Mandemark, famrolf] 48 1753 hans Kone, gift 1. gang  
537 Catrine Rasmusdatter 21 1780 deres børn  
538 Sidse Rasmusdatter [døbt 6/6 1783, død Busene 12/4 1861] 18 1783 deres børn  
539 Jens Hansen 15 1786 Tjenestedreng  
46de familie Skovstrædet 2 – Den gamle skole        
540 Christen Kibsgaard [iflg. afskrift af Præstø Amts skifter nr. 158 var hans kone Maren Jensdatter død  13/5 1800. Ved skifte nr. 163 døde han selv 16/9 1801] 52 1749 Husbonde, Enkemand Skolelærer og kirkesanger
541 Marie Kibsgaard [Anne Marie Kibsgaard] 15 1786 hans datter  
542 Peder Kibsgaard 18 1783 hans Søn Søefarende
543 Ingeborg Hemmingsdatter 15 1786 Tjenestepige