Folketælling 1801

Du kan søge efter navne og evt. adresser på denne side med søgefunktionen Ctrl+F – IKKE søgefunktionen her til højre! Husk at personerne måske har mellemnavne eller er stavet på en anden måde end du lige forventer!

Mannemarche begynder her (klik for at forstørre)

Til venstre kan du se hvordan skemaerne så ud ved folketællingen den 1. februar 1801. Du kan åbne Rigsarkivets liste af mikrofilm for ‘Mandemarche’ på en ny fane og bladre ved at klikke HER. Mandemarke ligger på mikrofilm 12-18 – hvor man kan se, at det ikke altid er let at tyde den gamle håndskrift!

Heldigvis er der andre der har gjort arbejdet, og listen  nedenfor er genereret ud fra hjemmesiden Danish Family Search, hvis direkte link Mandemarke 1801 viser de 213 personer sorteret alfabetisk efter fornavn og er ikke opdelt i familier/husstande som nedenfor. Ellers skal du vælge hele sognet og så bladre frem til nr. 331. Du kan også vælge andre stednavne i sognet.

Ud af hele Magleby Sogns 988 beboere i 1801 hørte de 213 altså til Mandemarke. De fordelte sig på 46 familier (personer under samme familienummer hørte til samme husstand). Gennemsnitsalderen i Mandemarke var i øvrigt 29,7 år!

Bemærk at manden i 18 (formentlig 19) ud af de 46 familier er ‘Gaardfæster’, dvs. at de var fæstebønder. I 5 familier var manden ‘Huusmand med Jord’ og i 8 familier ‘Huusmand uden Jord’. Så var der nogen som var ‘Indsider’ (10) eller ‘Inderste’ (2), som er en husmand og landarbejder eller mere præcist: En person af landalmuen som bor til leje og har sin egen husstand (jfr. Ordbog over det Danske Sprog). I 1801 ejedes hele Mandemarke jo af Klintholm Gods.

Når der mange steder står ‘Husbonde‘, har det ikke noget med ‘bonde’ at gøre. Som ordet bliver forklaret i Ordbog over Det Danske Sprog (fra 1700-1950): Mand, som er bosiddende (bofast), har bolig (i eget hus eller med egen husholdning); fast bosat, selvstændig mand; nu altid m. tydelig forestilling om, at vedkommende staar i spidsen for en husstand. Husbond maa refse sine Børn og Tyende med Kæp, eller Vond. DL.6–5–5! 

KLIK FOR AT FORSTØRRE

Vi ved desværre ikke (endnu?) hvor gårdene har ligget i landsbyen her umiddelbart før udskiftningen og ophævelsen af det gamle landsbyfællesskab!

I løbet af de næste år blev gårdene nemlig flyttet ud af landsbyen og placeret på de tildelte marker, hvor de har ligget lige siden. Muligvis var en enkelt gård allerede flyttet ud, idet der i alt fald på kortet var markeret bygninger på Skansevej 1.

Forklaringen på mange af de tomme huller i landsbyen i dag i forhold til kortet ovenfor, var  at gårdene som regel blev skilt ad, så mest muligt af materialerne kunne genbruges. Det gælder især tømmeret i bindingsværkshusene, der kunne adskilles og samles igen på det nye sted. 

På udsnittet af Mandemarke på det gamle kort fra 1798 kan man se nogle af de gårde det drejede sig om, hvor bygningerne senere er blevet overstreget. Men nogle af de gamle bygninger blev formentlig liggende og ombygget til almindelig beboelse, som Klintholm Gods så kunne udleje eller stille til rådighed for folk der arbejde for dem.

Der var dog to gårde som ikke blev flyttet ud, og de forblev i landsbyen i henholdsvis det sydøstlige hjørne som Busenevej 19, og i det sydvestlige hjørne som Busenevej 20. Beboerne af disse har det været muligt at identificere nedenfor, nemlig den 1ste og den 9de familie!

Derudover er der ved hjælp fra andre kilder efterhånden indsat forslag til hvilke gårde familierne flyttede ud på, bl.a. ud fra en liste på 1798-kortet som senere var tilføjet. Når der på listen nedenfor er indsat oplysning om formodet adresse og matrikelnr., skal man altså være opmærksom på at udskiftningen, hvor de fleste gårde blev flyttet ud i landskabet, først fandt sted i årene umiddelbart efter denne folketælling, hvorfor gårdene ved folketællingen stadig lå i landsbyen og ikke på de senere tildelte matrikelnumre. Der er dog anført de matrikelnumre familierne flyttede ud til kort efter denne folketælling på nær matr. 14 og matr. 17.

På kortet fra 1798 kan man se, at der langs vejen mod Busene op mod bakkerne var afsat små jordlodder til navngivne beboere i landsbyen (klik HER for at se et kortudsnit). På baggrund heraf og de anvendte numre for matriklerne er der genfundet flere beboere på listen nedenfor, hvis nye husadresser er bragt i forslag.

Bemærk den gamle navneskik som fortsatte meget langt op i 1800-tallet: De gifte kvinder har ikke taget deres mands efternavn, for de har alle efternavn efter deres egen fars fornavn – med tilføjelsen ‘datter’. Drengene gjorde det samme, bare med tilføjelsen ’sen’. Således hed alle Lars Hansens sønner Larsen, mens hans døtre hed Larsdatter! Hvorvidt den gamle håndskrift er læst rigtigt, og ‘Lars søn’ den gang blev taget bogstaveligt og skrevet ‘Larssen’ (eller Jenssen, Hanssen osv.) således som de i første omgang var afskrevet, er ikke til at vide. Men for at gøre det lettere at søge efter navne er alle dobbelt-s’erne i den oprindelige afskrift blevet fjernet, så man kan søge efter ‘Peder Nielsen’ og finde ham der oprindeligt måske har heddet ‘Peder Nielssen’. Ved folketællingen i 1787 stavede man ikke navnene med dobbelt-s, bortset lige fra fra Jessen!

Husk at hvis du vil søge efter noget bestemt her på siden, skal du bruge din computers søgefunktion: Ctrl+F  (Læs om søgning direkte på den åbne side eller generelt om søgning her på hjemmesiden).

Listen nedenfor rummer en række oplysninger og links der gør den mere brugbar end det hidtil har været tilfældet. Udover links til de originale folketællingsskemaer ved numrene for familierne og til nævnte adresser, er der ved mange personer indsat oplysning om alle de folketællinger for Mandemarke de optræder på. Senest er der endvidere ved mange personer indsat links til den store stamtræsside Geni.com, hvor man kan følge deres familierelationer m.v. – ofte mange generationer tilbage i tiden!

Nr. Navn (+ evt. adresse) Alder Født Husstandsst. Erhverv
1ste familie Busenevej 19   matr. 4         
331 Jørgen Hemmingsen [FT1787:293, FT1801:331, FT1834:13, FT1840:1041, død 1841] (link til historien om ham og hans efterfølger Jørgen Pedersen) 36 1765 Husbonde Gaardfæster
332 Ane Jørgensdatter (Anna Jørgensdatter) [FT1787:301, FT1801:332, FT1834:14, FT1840:1042, død 1844] 31 1770 hans Kone  
333 Hemming Johansen [FT1787:291, FT1801:333] 82 1719 Husbondens Fader, Enkemand (hans kone Kirsten Jørgensdatter død 14/5 1794)
334 Ane Nielsdatter (fmtl. Anne Nielsdatter) [FT1801:334, FT1834:132, FT1840:930, FT1845:58, FT1850:289] 23 1778 Tjenestefolk  
335 Friderich Hemmingsen 16 1785 Tjenestefolk  
2den familie et Huus: iflg. hartkornsp. matr. 43, som lå ml. Busenevej 26 og 28.        
336 Peder Nielsen [FT1801: 336, FT1834:246] 36 1765 Mand Huusmand uden jord
337 Sidse Nielsdatter 30 1771 hans Kone  
338 Cathrine Pedersdatter [FT1801: 338, FT1834:241, FT1840:1034] 5 1796 deres børn  
339 Niels Pedersen 3 1798 deres børn  
340 Mette Hansdatter [FT1787:378, FT1801:340, d. 23/11 1815] 63 1738 Enke, Mandens Moder  Inderste
3die familie ? (se bem. om søn i 1834)        
341 Peder Rasmussen (død 14/8 1830) 51 1750 Mand Huusmand med jord
342 Sidse Olsdatter [FT1787:247, FT1801:342] 49 1752 hans Kone  
343 Rasmus Pedersen (f. 7/1 1793 iflg. kirkebog nederst side 1]) [FT1801:343, FT1834:252] 9 1792 deres Søn (Bor 1834 fmtl. Busenevej 28C)
4de familie [Jordebog 1769: Gård nr. 10] senere => Skansevej 1 matr. 17        
344 Hemming Pedersen [Hemming Christian Pedersen + Famrolf, f. 11/4 1757, FT1787:297, FT1801:344, FT1834:61, FT1840:1113, d. 2/11 1843] 45 1756 Husbonde Gaardfæster
345 Ane Marie Jacobsdatter (Anna Marie Jacobsdatterfamrolf. Anna Marie‘s far, farfar og hans far, Niels Hansen Frimand 1623-1700, var alle fra Mandemarke) [FT1787:298, FT1801:345, d. 11/1 1825] 56 1745 hans Kone, Gift 2. gang (1. ægtef. Jørgen Laursen  
346 Jacob Jørgensen 27 1774 hendes børn [med Jørgen Laursen]  
347 Lars Jørgensen 24 1777 hendes børn  
348 Ane Hemmingsdatter [Ane Sophie Hemmingsdatter f. i Mandem. 24/6 1787, d. i Mandem. 29/5 1832 +famrolf] 14 1787 deres børn  
349 Kierstine Hemmingsdatter [Kirstine Margrethe Hemmingsdatter f. 17/11 1790, d. 26/2 1824 +famrolf] 11 17/11 1790 deres børn  
5te familie [Jordebog 1769: gård nr. 1] senere => Gurkebakken 7 matr. 13  (smh. fam. 5 og fam 35)       Fmtl. er det denne familie der flytter ud, da Caspar Hansen er for gammel. CH har gård nr. 1 i jordebog.
350 Anders Jacobsen [FT1787:387, FT1801:350, FT1834:36] 45 1756 Husbonde Gaardfæster
351 Bodil Hansdatter [FT1787:388, FT1801:351] 50 1751 hans Kone  
352 Hans Andersen 15 1786 deres børn  
353 Jacob Andersen [FT1801:353, FT1834:27, FT1840:1077, FT1845:298, FT1850:86, FT1860:80, død 24/3 1874 iflg. kirkebog] 11 1790 deres børn  
354 Mette Rasmusdatter (Mette Kirstine Rasmusdatter) [f. 1786, FT1787:261, FT1801:354, FT1834:44, d. 1837] 15 1786 Tjenestepige  
6te familie [Jordebog 1769: Gård nr. 19: Michael Christensen, far til Malene] senere => matr. 8  Kraneledvej 14        
355 Lars Hansen [sandsynligvis FT1787:316, FT1801:355] 45 1756 Husbonde, Gift 2. gang Gaardfæster
356 Malene Michaelsdatter (datter af Michael Christensen FT1787:352) [FT:1787:355 FT1801:356, FT1834:83, FT1840:1140, FT1845:250] 35 1766 hans Kone (gift 1. gang)  
357 Karen Larsdatter 9 1792 deres børn  
358 Hans Larsen 7 1794 deres børn  
359 Lars Larsen [FT1801:359, FT1834:84, FT1840:1141, FT1845:251, FT1850:78, FT1860:7] 2 1799 deres børn  
360 Ane Marie Larsdatter [FT:1787:353; FT1801:360] 67 1734 Konens Moder,  Enke [efter Michael Christensen FT1787:352]  
7te familie [Jordebog 1769: Gård nr. 11: Peder Hansen] => matr. 16 Kraneledvej 35        
361 Peder Hansen (=gamle Peder Hansen) [FT1787:305, FT1801:361, død 1801] 59 1742 Husbonde Gaardfæster
362 Maren Hemmingsdatter [FT1787:306, FT1801:362, død 28/7 1825 iflg. kirkebog] 59 1742 hans Kone  
363 Hemming Pedersen [FT1787:307, FT1801:363] 30 1771 deres børn Landsoldat
364 Sophie Pedersdatter (Sophia Pedersdatter) 24 1777 deres børn  
365 Ane Pedersdatter (Anna Kirstina Pedersdatter) 22 1779 deres børn  
366 Lars Pedersen [FT1787:311, FT1801:366, FT1834:50, FT1840:1092, FT1845:316, FT1850:34, d. 27/2 1854] 17 1784 deres børn  
8te familie [Jordebog 1769: Gård nr. 7: Peder Henriksen – Lars Pedersens far] => Båndhøjvej 1 matr. 11        
367 Lars Pedersen [FT1787:279, FT1801:367] 50 1751 Husbonde Gaardfæster
368 Kirsten Christensdatter (Kiersten?) [FT1787:280, FT1801:368, FT1834:96] 43 1758 hans Kone  
369 Christian Larsen 20 1781 deres børn  
370 Peder Larsen 19 1782 deres børn  
371 Niels Larsen [FT1787:283, FT1801:371, FT1834:87, FT1840:1098, FT1845:286, FT1850:79] 16 1785 deres børn  
372 Karen Larsdatter 7 1794 deres børn  
373 Ellen Jensdatter 40 1761 Tjenestepige  
9te familie Busenevej 20  matr. 3 [Jordebog 1769: Gård nr. 12: Hans Jensens Enke – dvs. Hans Jensen og Karen Jensdatter, som er forældre til Jens Hansen]        
374 Jens Hansen (link til historie om Jens Hansen og familie) [FT1787:312, FT1801:374] 50 1751 Husbonde (Gaardfæster?)
375 Birte Gregoriusdatter (Birthe Gregoriusdatter, f. 1750, d. 1831) [FT1787:313, FT1801:375] 51 1750 hans Kone  
376 Hans Jensen [FT1787:314, FT1801:376, FT1834:1, FT1840:1002, FT1845:129]  14 1787 deres børn  
377 Peder Jensen 9 1792 deres børn  
378 Anna Jensdatter [FT1787:315, FT1801:378, d. Keldby 19/12 1853] 16 1785 deres børn (FT1787: hendes Datter avlet uden Ægteskab)  
10te familie [Jordebog 1769: Gård nr. 16: Hans Rasmussen] fmtl. senere => Busenevej 40 matr. 14        
379 Hans Rasmusen (Hans Rasmussen) [FT1787:334, FT1801:379, d. 1806] 60 1741 Husbonde, Gift 3. gang Gaardfæster
380 Maren Pedersdatter (Maren Kirstine Pedersdatter) [FT1787:308, FT1801:380, FT1834:38] 27 1774 Hans Kone, Gift 1. gang (bliver 2. gang gift med (Diderich Poulsen FT1834:37, Busenevej 40)
381 Rasmus Hansen [FT1787:336, FT1801:381] 24 1777 hans barn (af 1. ægteskab) Landsoldat
382 Peder Hansen [FT1787:337, FT1801:382] 23 1778 1775? hans barn (af 1. ægteskab) (1. ægteskab med Catherine Rasmusdatter)
383 Hans Hansen 13 1788 hans barn (af 2. ægteskab) (af 2. ægteskab med Kirsten Hemmingsdatter)
384 Hemming Hansen 9 1792 hans barn do.
385 Kirsten Hansdatter 11 1790 hans barn do.
386 Kierstine Hansdatter (Kirstine Hansdatter) [FT1801:386, FT1834:88, FT1840:1099, død 1/4 1849] 5 1796 deres børn (af 3. ægteskab med Maren Kirstine Pedersdatter)
387 Lars Hansen 3 1798 deres børn do.
388 Ane Nielsdatter [evt. Ane Marie Nielsdatter, FT1834:129, FT1840:934] 34 1767 Tienestepige  
11te familie Skovstrædet 6 – matr. 19  (Fors.prot. 1806:    matr. 4  = Busenevej 19 !?) (næppe Strædet 11: 1843 hartkorn: matr. 25a Niels Jensen Grothe og matr. 26a Niels Jensen Frimand!)        
389 Jens Nielsen (Jens Nielsen Frimand 1759-27/6 1830) (1. kone: Kirsten Michaelsdatter d. 1797) 42 1759 Husbonde. Gift 2. gang (fik i alt 12 børn) Gaardfæster
390 Maren Knudsdatter [FT1801:390, FT1834:120, FT1840:918, FT1845:43] 24 1777 hans Kone (gift 6/11 1797)
391 Niels Jensen (Niels Jensen Frimand, f. 24/12 1792, d. 17/12 1868 – OBS der er 2 jævnaldrende JN i 1834 der let forveksles!) 9 1792 hans børn (med Kirsten Michaelsdatter, d. 1797) 
392 Bodil Jensdatter (Bodil Jensdatter Frimand d. 25/1 1867 i Busemarke) 6 1795 hans børn (do.)
393 Karen Jensdatter 2 1799 deres børn  
394 Kirsten Jensdatter (Kirsten Jensdatter Frimand) 1 1800 deres børn  
395 Ane Johansdatter 23 1778 Tjenestepige  
12te familie udflyttes => matr. 17 til Kraneledvej 12 [Jordebog 1769: Gård nr. 2 Christen Borp, som må være Christen Byoresen, som er far til Christen Christensen        
396 Christen Christensen [FT1787:249, FT1801:396] 64 1737 Husbonde Gaardfæster
397 Maren Davidsdatter 63 1738 hans Kone  
398 Ane Christensdatter) [FT 1787:253, 1801:398, 1834:97, 1840:1144, 1845:245] 26 1775 deres børn  
399 Marie Christensdatter 23 1778 deres børn  
400 Jens Hansen [FT1834:179 FT1840:976 FT1845:190 FT1850:212] 23 1778 Tjenestekarl  
13de familie udflyttes => matr. 12 til Busenevej 36  “Kongsbjerggard”        
401 Peder Hansen (Unge Peder Hansen) 40 1761 Husbonde Gaardfæster
402 Ane Rasmusdatter [FT1787:342, FT1801:402, FT1834:17, FT1840:1071, d. 16/1 1845] 27 1774 hans Kone  
403 Ane Pedersdatter 9 1792 deres børn  
404 Hans Pedersen [FT1801:404, FT1834:25] 5 1796 deres børn  
405 Lars Pedersen 32 1769 Tjenestefolk  
406 Ane Johansdatter 20 1781 Tjenestefolk  
407 Mette Mortensdatter [FT1787:341, FT1801:407] 60 1741 Enke, Konens Moder (hendes mand og Ane Rasmusdatters far: Rasmus Hansen, død 1793)
14de familie Busenevej 16 (senere nedrevet hus) matr. 24        
408 Svend Hansen [FT1787:289, FT1801:408, FT1834:197, FT1840:992, FT1845:149] 34 1767 Mand Huusmand med Jord
409 Ane Friderichsdatter (d. 25/5 1811, hvorefter han gifter sig igen 30/6 1811!) 47 1754 hans Kone  
15de familie Gård  [Jordebog 1769: Gård nr. 15: Peder Povelsen] uvist om senere => Gurkebakken 12?        
410 Peder Povelsen [døbt 27/2 1740, begravet 17/7 1806 iflg. famrolf] [FT1787:329, FT1801:410] 62 1739 Husbonde  Gaardfæster
411 Karen Larsdatter [FT1787:330, FT1801:411, død i marts 1801] 70 1731 hans Kone  
412 Dorthe Pedersdatter [FT1787:333] 24 1777 deres datter  
413 Hans Jørgensen (Hans Jørgensen Frimand) 29 1772 Tjenestekarl Soldat
414 Margrete Pedersdatter (Margrethe Pedersdatter) [FT1787:332, FT1801:414] 29 1772 hans Kone [datter af Peder Povelsen]
16de familie Busenevej 14 – matr. 29        
415 Jens Pedersen [FT1801:415, FT1834:210, FT1840:1011, T1845:154, d. 5/8 1849] 32 1769 Mand Skoemager
416 Mette Larsdatter [FT1801:416, d. 2/5 1826] 42 1759 hans Kone  
417 Lars Jensen [FT1801:417, FT1834:i Stege, FT1840:?, FT1845:150, FT1850:160, FT1860:161, d. 18/6 1865, jfr. kirkebog] 7 1794 deres Søn  
418 Peder Nielsen [FT1787:390 FT1801:418] (f. 1728 Mandem., d. 16/3 1809) 78 1723 Mandens Fader [Jens Pedersen] Indsider
419 Maren Rasmusdatter [FT1787:391 FT1801:419] (f. 1733 Budsemarke) 67 1734 hans Kone  
17de familie => Matr. 9 – Senere nedlagt gård syd for matr. 8        
420 Lars Christensen [død 1/10 1826] 36 1765 Husbonde Gaardfæster
421 Sidse Olsdatter [FT1801:421 FT1834:77, død 8/7 1838] 33 1768 hans Kone  
422 Bodil Larsdatter 5 1796 deres barn  
423 Ane Larsdatter 3 1798 deres barn  
424 Ole Hansen 13 1788 Tjenestefolk  
425 Ane Larsdatter 12 1789 Tjenestefolk  
18de familie ?fmtl. Skovstrædet 1         
426 Hans Rasmusen (f. 5/3 1740 i Mandemarke, d. 7/7 1828, tidl. gift med Kirsten Jensdatter) [FT1787:357, FT1801:426]   61 1740 Mand, Gift 2. gang Hjulmand med Huus og jord
427 Margrete Hansdatter [FT1787:358, FT1801:427] (hun stavedes her Magrete!) 51 1750 Hans Kone  
19de familie Måske Busenevej 22 jfr. 430, men  matr. 45 hartkorn: Rasmus Nielsen! I 1787 var HJ gårdbeboer, men i 1801 kun indsider.        
428 Heming Jensen (Hemming Jensen) [FT1787:318, FT1801:428] 67 1734 Mand, Gift 4. gang Indsider
429 Ane Jørgensdatter (Anna Jørgensdatter) [FT1787:319, FT1801:429] 55 1746 hans Kone (gift 1. gang)  
430 Marie Hemmingsdatter (Ane Marie Hemmingsdatter f. 1785, d. 29/3 1829. Gift 21/12 1825 med Claus Sørensen som er gift igen ved FT1834:211) [FT1787:324, FT1801:430] 15 1786 deres datter  
20de familie [Jordebog 1769: Gård nr. 8: Hans Rasmussen, far til Rasmus Hansen] => matr. 6 Rakkerbanken 1       (OBS: RH på matr. 4, 5 og 6!)
431 Rasmus Hanssen (Rasmus Hansen, f. 1758, d. 15/11 1828) [FT1787:286, FT1801:431] 44 1757 Husbonde Gaardfæster
432 Lisbeth Jørgensdatter (f. 1762, d. dec. 1833) [FT1787:287, FT1801:432] 51 1750 hans Kone  (FT1787-fam 8) [hendes 2. ægteskab?]
433 Kirsten Rasmusdatter 7 1794 deres børn  
434 Hans Rasmusen (Hans Rasmussen, 1796-1833) 5 1796 deres børn (han overtager senere gården, som hans kone viderefører efter hans død i 1833 med nye mænd)
435 Jens Pedersen 11 1790 Tjenestefolk  
436 Kierstine Andersdatter 12 1789 Tjenestefolk  
21de familie Strædet 11   (438 Ane Pedersdatter bor i 1834 i Strædet 11, datter 440 AR bor i 1834 i Strædet 11, datter 439 BR bor i 1834 i Busenevej 26)        
437 Rasmus Hanssen (Rasmus Hansen Skrædder) [FT1787:284, FT1801:437] 31 1770 Mand Skræder (søn af Hans Rasmussen, FT1787:357)
438 Ane Pedersdatter [FT1787:398, FT1801:438, FT1834:196] 28 1773 hans Kone  
439 Bodil Rasmusdatter (Bodil Kirstine Rasmusdatter) [FT1801:439, FT1834:234, FT1840:949, FT1845:100, FT1850:121, d. 18/6 1858] 4 1797 deres barn  
440 Ane Rasmusdatter [FT1801:440, FT1834:191, FT1840:985, FT1845:182 FT1850:195 FT1860:185, død 12/6 1868 som 69-årig enke ifl. kirkebog] 3 1798 deres barn  
441 Karen Rasmusdatter [FT1787:397, FT1801:441] 62 1739 Enke, hendes Moder [Ane Pedersdatters]  
22de familie næppe matr. 26 – se 389        
442 Jens Nielsen (Jens Nielsen Grothe), men der er flere Jens Nielsen i 1801, så det er fmtl. FT1787:403] 40 1761 Mand Væver og Husmand
443 Ane Hansdatter (Anna Hansdatter) 33 1768 hans Kone  
444 Marie Jensdatter (Ane Marie Jensdatter) 7 1794 deres børn  
445 Hans Jensen (Hans Jensen Grothe) 3 1798 deres børn  
23de familie Busenevej 24        
446 Johan Antonsen (Johan Antonisen) (1801: Antonsen) [FT1887:407, FT1801:446] (død 8/11 1801) 48 1753 Mand Smed
447 Kirsten Pedersdatter (Kirsten Pedersdatter) (datter af Peder Larsen af Mandemarke) [FT1887:408, FT1801:447] (død 8/6 1806) 46 1755 hans Kone  
448 Maren Johansdatter (Maren Kirstine Davidsen) 9 1792 deres børn  
449 Kirsten Johansdatter 6 1795 deres børn  
450 Marthe Johansdatter 3 1798 deres børn  
451 Peder Larsen [FT1787:413, FT1801:451] 79 1722 Enkemand Konens Fader Indsider
24de familie Strædet 9 – matr. 34 ? el. nr. 489!        
452 Rasmus Nielsen 28 1773 Mand Væver
453 Karen Henrichsdatter [FT1787:405, FT1801:453] 61 1740 hans Kone, gift 2. gang (1. ægtef. 25 år ældre, 2. ægtef. 13 år yngre!)
25de familie ? Evt. Busenevej 10 ? Eller Busenevej 16, hvis Karen bliver boende der.        
454 Peder Hansen [FT1787:383, FT1801:454] 52 1749 Mand Væver
455 Mette Jensdatter [FT1787:384, FT1801:455] 59 1742 hans Kone  
456 Karen Pedersdatter [FT1787:385, FT1801:456, FT1834:198, FT1840:993, d. 15/10 1841] 24 1777 deres datter  
26de familie Skansevej 2  matr. 10 (opf. 1774 iflg. BBR)        
457 Peder Jørgensen (bruger af matr. 10, jfr. hartkornsprotokol) [FT1787:299, FT1801:457, d. 8/5 1819] 33 1768 Husbonde Gaardfæster
458 Kirsten Jørgensdatter  [FT1801:458, FT1834:71, FT1840:1123, d 24/3 1843] 28 1773 hans Kone  
459 Hans Jørgensen 24 1777 Tjenestefolk  
460 Maren Nielsdatter 19 1782 Tjenestefolk  
461 Jacob Pedersen [FT1787:372, FT1801:461, FT1834:145, FT1840:896, FT1845:21] 16 1785 Tjenestefolk [søn af 468-469]  
27de familie matr. 21? (men hvor, evt. Busenevej 28, jfr. FT1834)        
462 Peder Mortensen [FT1801:462, FT1834:251, f. Busemarke 1760, d. Mandemark 11/4 1838] 41 1760 Mand Huusmand uden Jord
463 Maren Olsdatter (f. Stubberup 1761, d. Mandemark 20/1 1831) 40 1761 hans Kone (deres første børn Margrethe f. 1786  og  Ole f. 1787 er ude at tjene)
464 Ane Pedersdatter 9 1792 deres børn  
465 Morten Pedersen 5 1796 deres børn  
466 Sidse Pedersdatter [FT1801:466; FT1834:172, FT1840:969, d. 27/7 1844] 3 1798 deres børn  
467 Hemming Pedersen 1 1800 deres børn  
28de familie Busenevej 5 (=matr. 41 som den ældste søn ‘Jacob Pedersen Væver’, f. 1784, gift 1814, har iflg. hartkornsprotokol, mens Busenevej 15 =matr. 20 overtages af sønnen Peder Pedersen, f. 1800 gift 1827, efter en Jens Hansen før FT1834)        
468 Peder Jacobsen [FT1787:370, FT1801:468] 61 1740 Mand, gift 2. gang Huusmand med Jord og Væver
469 Ellen Hansdatter (døbt 17/2 1765, jfr. kirkebog#5)[FT1787:371, FT1801:469, FT1834:226, FT1840:1059, FT1845:77] 34 1767 hans Kone (gift 19/2 1784, 19 år gl.)
470 Karen Pedersdatter 13 1788 deres børn  
471 Henrich Pedersen (Henrik Pedersen) [FT1801:471, FT1834:128, FT1840:933, FT1845:66, FT1850:282, FT1860:311] 9 1792 deres børn  
472 Hans Pedersen 4 1797 deres børn  
473 Peder Pedersen [FT1801:473, FT1834:222 FT1840:1053 FT1845:71 FT1850:124 FT1860:142] 1 1800 deres børn (bliver senere væver som sin far og en bror)
29de familie Busenevej 12 ?        
474 Ludvig Hansen (d. 1/1 1847 i Nyborre) 33 1768 Mand (senere gift med Sophie Pedersdatter, f. 1780 i Mandemarke, d. 1/10 1843 o Nyborre) Huusmand med Jord og Væver
475 Ane Pedersdatter (Anna Pedersdatter, d. 17/6 1805 i Mandemarke) 30 1771 hans Kone (fmtl. 1. kone)   
476 Hans Ludvigsen 4 1797 deres Søn  
477 Maren Sørensdatter 78 1723 Enke, Konens Moder [Ane Pedersdatter]  
30te familie ? ?        
478 Christian Pedersen [fmtl. =FT1787:426] 67 1734 Mand, Enkemand Huusmand uden Jord
479 Hemming Larsen [FT1787:276?] 31 1770 Mand Indsider Væver
480 Ellen Christiansdatter 24 1777 hans Kone  
31te familie ? ?        
481 Abraham Isachsen [FT1787:424, FT1801:481] 48 1753 Mand Skoemager Indsider
482 Maren Sørensdatter 38 1763 hans Kone  
32te familie ? ?        
483 Rasmus Pedersen (død 1829) 34 1767 Mand Huusmand uden Jord
484 Gunnil Carlsdatter (Gunild Carlsdatter d. 23/2 1830) 30 1771 hans Kone (en datter fra 1806 vender tilbage FT1840:910 Maren Kirstine Rasmusdatter )
485 Kirstine Rasmusdatter (Anne Kirstine Rasmusdatter) 4 1797 deres børn  
486 Peder Rasmusen (Peder Rasmussen) 2 1799 deres børn  
33te familie ? ?        
487 Hans Jørgensen [tvivlsomt om=FT1787:420] 58 1743 Mand, gift 2. gang Indsider
488 Bodil Jacobsdatter [fmtl.  både FT1787:255 og FT1801:488] 62 1739 hans Kone  
34te familie Strædet 9 ? – matr. 34 ? el. nr. 452!        
489 Rasmus Nielsen (Rasmus Nielsen Frimand) 36 1765 Mand Huusmand uden Jord
490 Ingeborre Hansdatter (Ingeborg Hansdatter) [f. Sømarke 1760, d. Mandem. 13/1 1831, iflg. famrolf] 41 1760 hans Kone  
491 Hemming Rasmussen  2 1799 deres Søn  
35te familie Fæster 1769 gård no 1 – næppe senere matr. 13: Gurkebakken 7(smh. fam. 5 og fam 35)       Caspar Hansen har fmtl. været for gammel til at flytte ud!
492 Casper Hansen (Caspar Hansen) [FT1787:243, FT1801:492, død 1808] 65 1736 Mand Indsider
493 Ane Olsdatter (fmtl. Anna Olufsdatter) [FT1787:244, FT1801:493, død 1802] 82 1719 hans Kone, gift 2. gang  
494 Karen Pedersdatter [FT1887:245, FT1801:494] 42 1759 hendes datter [med Peder Henrichsen]  
36te familie fmtl.  Skovstrædet 7 – matr. 39 (FT1787:340 Rasmus Hansen)        
495 Christian Friderichsen (Evt CF Seje) (Christian Fredrichsen Seye)[f. 1754 Mandemark, døbt 21/4 1757, død Mandemark 9/2 1823] 47 1754 Husbonde Gaardfæster
496 Kirsten Pedersdatter (d. 1831) [FT1787:347, FT1801:496] 47 1754 hans Kone  
497 Peder Christiansen 11 1790 deres børn  
498 Maren Christiansdatter 8 1793 deres børn  
499 Friderich Christiansen 6 1795 deres børn  
500 Hemming Christiansen 4 1797 deres børn  
501 Jeppe Jensen [FT1787:349, FT1801:501] 70 1731 Enkemand, Mandens Stifader Inderste
502 Christian Hansen 18 1783 Tjenestedreng  
37te familie ? ?        
503 Rasmus Jensen [FT1787:375, FT1801:503] 62 1739 Mand Indsider
504 Kirsten Mortensdatter [FT1787:376, FT1801:504, f. Budsemark 29/8 1751, d. Mandemarke 17/4 1829] 51 1750 hans Kone  
38te familie [Jordebog 1769: Gård nr. 5: Hans Rasmussen Holst, far til Niels Hansen] => Skansevej 3 matr. 18        
505 Niels Hansen (Niels Hansen Holst) [FT1787:267, FT1801:505] 49 1752 Husbonde Gaardfæster
506 Kirsten Hansdatter [FT1787:268, FT1801:506, d. 21/6 1827] 50 1751 hans Kone  
507 Kirstine Nielsdatter (Anne Kirstine Nielsdatter) [FT1787:271, FT1801:507] 21 1780 deres børn  
508 Karen Nielsdatter [FT1787:272, FT1801:508] 16 1785 deres børn  
509 Kirsten Nielsdatter [f. 23/8 1792 i Mandem., FT1801:509, FT1834:63, FT1840:1115, FT1845:272, FT1850:18, FT1860:30, d. 2/4 1869] 8 1793 deres børn  
510 Lars Pedersen 8 1793 Tjenestedreng (tidligt ude!)
39te familie ? ?        
511 Lars Pedersen 29 1772 Mand Indsider
512 Maren Nielsdatter (datter Niels Hansen, 38te familie, FT1787:267, FT1801:505) [FT1787:270, FT1801:512]  25 1776 hans Kone (Formentlig flytter de til Aalebæk ved Borre, hvor de får en søn i 1805).
40de familie Busenevej 8        
513 Jørgen Jensen [FT1787:425, FT1801:513] 50 1751 Mand Huusmand uden Jord
514 Maren Jensdatter [FT1787:426, FT1801:514] 38 1763 hans Kone  
515 Johanne Jørgensdatter [FT1801:515, FT1834:154, FT1840:945, FT1845:156, FT1850:246, FT1860:238, d. 18/1 1868] 9 1792 deres datter  
41de familie matr. 35? matr. 20?        
516 Jens Hansen [FT1787:394, FT1801:516] (Jens Hansen Holst) 63 1738 Mand (hans 1. ægteskab) Huusmand uden Jord
517 Catrine Hansdatter [FT1787:395, FT1801:517] (Catrine Dorthe Hansdatter f. 1723 i Keldby, gift 21/6 1760 i Magleby) 80 1721 hans Kone (hendes 2. ægteskab)  
42de familie Busenevej 18 – matr. 23 ?        
518 Hans Jensen (ved dåb af søn Jens Hansen f. 7/10 1814 er han ‘husmand og væver Hans Jensen Tønesen’, jfr. kirkebog, og hans søn bruger selv senere Tønnesen.] 38 1763 Mand Indsider
519 Ane Hansdatter (Anna Hansdatter) [FT1801:519, FT1834:206] 29 1772 hans Kone  
520 Jørgen Hansen 6 1795 deres barn  
521 Karen Hansdatter 4 1797 deres barn  
522 Kirsten Hansdatter 2 1799 deres barn  
43de familie Skovstrædet 11? (=matr. 38 på gammelt kort)        
523 Hemming Friderichsen (Hemming Fredrichsen Seye / Seje, døbt 2/12 1756, død Mandemark 8/12 1822) [FT1787:361, FT1801:523] 46 1755 Mand, gift 2. gang (d. 22/3 1797) Huusmand uden Jord
524 Karen Nielsdatter 40 1761 hans Kone  
525 Kirsten Hemmingsdatter 11 1790 hans barn (af 1. ægteskab med Karen Pedersdatter FT1787:362, d. 22/3 1797)  
526 Kirstine Hemmingsdatter (Ane Kirstine Hemmingsdatter – blev  gift 20/1 1826 med Søren Ludvigsen af Budsem. 22 år, dvs. f. 1799, jfr. kirkebog) 6 1795 hans barn (do.)  
527 Karen Hemmingsdatter 3 1798 hendes datter  
44de familie ?=> Skansevej 2 ?        
528 Friderich Holgersen (Friderich Ludvig Holgersen Seye, f. 1756, d. 1811) 45 1756 Husbonde, gift 1. gang Gaardfæster
529 Maren Larsdatter (Maren Laursdatter) 38 1763 hans Kone, gift 1. gang  
530 Karen Friderichsdatter 11 1790 deres børn  
531 Johan Friderichsen (Johan Frederich Friderichsen) 9 1792 deres børn  
532 Holger Friderichsen (Holger Frederichsen) 6 1795 deres børn  
533 Ditlof Friderichsen (Dittlof Frederich Friderichsen) 4 1797 deres børn  
534 Peder Larsen 32 1769 Tjenestekarl  
45de familie Hvilken gård?  [Jordebog 1769: Gård nr. 3 Jørgen Rasmussen – far til Rasmus Jørgensen]        
535 Rasmus Jørgensen (Rasmus Jørgensen Seye)  [FT1787:256, FT1801:535] 51 1750 Husbonde, gift 1. gang Gaardfæster
536 Lisbeth Jacobsdatter (Elisabeth Jacobsdatter) [f. 1753, FT1787:257, FT1801:536, d. 23/3 1821 i Mandemark, famrolf] 48 1753 hans Kone, gift 1. gang  
537 Catrine Rasmusdatter (Anna Catharina Rasmusdatter) [FT1787:259, FT1801:537] 21 1780 deres børn  
538 Sidse Rasmusdatter [døbt 6/6 1783, FT1787:260, FT1801:538, d. Busene 12/4 1861] 18 1783 deres børn  
539 Jens Hansen [f. 1786, FT1782:427, FT1801:539, FT1834:43, FT1840:1087, d. 1843] 15 1786 Tjenestedreng  
46de familie Skovstrædet 2 – Den gamle skole        
540 Christen Kibsgaard (iflg. afskrift af Præstø Amts skifter nr. 158 var hans kone Maren Jensdatter død  13/5 1800. Ved skifte nr. 163 døde han selv 16/9 1801) [FT1787:432, FT1801:540, d. 16/9 1801] 52 1749 Husbonde, Enkemand Skolelærer og kirkesanger
541 Marie Kibsgaard (Anne Marie Kibsgaard) [FT1787:436, FT1801:541] 15 1786 hans datter  
542 Peder Kibsgaard [bemærk at han bruger farens familienavn og ikke kaldes Christensen] 18 1783 hans Søn Søefarende
543 Ingeborg Hemmingsdatter 15 1786 Tjenestepige