Litteratur om Møn

Links til internetsider

Du kan begynde med at Google ‘Møns historie’ eller evt. Møn med andre ord.

Et bogforlag har en liste over mange udgivne bøger om Mønske forhold: http://www.j-bog.dk/index.php/temasider/temasider-mon/spaendende-boger-om-mon

De store historiske værker

Frede Bojsen, Mønshistorie

Ni binds værk. Grundigt, men med mange gentagelser. Uden at fornærme nogen kan man vist godt sige at Bojsen ikke var en sprogets mester. Til gengæld er Mønshistorie svær at komme uden om. Værket støtter sig en del på Paludans Mønshistoire.

Pdf-fil af Bind 7 Af Møns historie: 18de århundrede

Paludan, Mønshistorie, beskrivelse over Møn 1822-24.

Bogen er et tobindsværk trykt med gotiske bogstaver. Muligvis var den ikke helt færdig inden udgivelsen, for forfatteren præsten Johan Paludan døde inden den blev indleveret til bogtrykkeren. Men sammen med Bojsens Mønshistorie udgør den helt klart et must, hvis man for alvor vil stikke næsen ned i øens historie).

OBS: Hele bogen kan i dag læses på Google Books, hvor man også kan klippe tekstafsnit ud og få dem ‘oversat’ (rimeligt godt) fra de gotiske bogstaver til dem vi kender i dag!

Læs også historien her på hjemmesiden fra januar 2020 med uddrag fra bogen: Pastor Paludan: Mønboerne omkring 1800.

Der er også gengivet afsnit fra Paludans bog i andre historier på hjemmesiden, f.eks. om tårnene på Magleby Kirke.

En oversigt over hjemmesidens historier der omtaler Paludan kan ses ved at klikke HER – og når du åbner den enkelte side bruger du søgevinduet (Ctrl+F) og skriver Paludan.

Andre generelle historiske værker om Møn

Værker skrevet 1800-1900
Historisk Topografisk Beskrivelse over Møen. J. Jensen. Udgivet i Stege 1866.

Værker fra før 1800
Omstændelig og tilforladelig Beskrivelse af Øen Møen. B.C. 1776.
Phys.-Mineralogisk Beskrivelse over Møens Klint. S. Abildgaard. 1781.

Pontoppidans Mønshistorie
Dispositionsplan for Møn Kommune. Peter Thorsen 1973.

Joh. Wiborg: En gammel Mønsbeskrivelse 1679

Andet

Gyldendals egnsbeskrivelse: Lolland – Falster – Møn

Kulturen i Naturen – det mønske kulturlandskab. Møns Museum 1994. (En 61 sider perle af en bog, der fortæller om hvordan menneskene har formet det mønske landskab lige fra ler- og mergelgrave over skovgærder til 150 år gamle markdrænrør og store inddæmninger. Bogen er trykt med store bogstaver og akkompagneret af mange gode sort/hvid billeder og tegninger)

Portræt af Møn 1977. 95 sider i lille format. Udgivet af Møns Bank. Statistik, økonomi og historie krydret med Møns Banks historie og lidt propaganda for banken

Beskrivelse over den Insul Møen. J.Kaalund. 1722

Fr. Barfod (fortællinger af fædrelandets historie (1867)).

Jensen, Theodor (lærer i Sprove) Elmelunde byfolk (tiden omkring 1762)

Kosterbogen

Hints V. (Liselund og de store ødelæggelser. 1905)

Chr. Molbech (Ungdomsvandringer 1 2)

H C. Andersen (Klintekorset på Møn)

Vilh. Birkdal (“Jeg så ham som barn”. Digt)

K L Rahbeks brev til Pram om Lund, ledsaget af fortællinger, bl.a. “Klintekorset”.

Rørdam H F “Blade af Møns kirkehistorie”.

Møn, turistfører 1943. (N og G Bjerge Hansen).

Rørdam, Valdemar: Huset ved volden. (vers).

Baadsgaard, Anna: “Clara Bille” (Stegeborg).

Meisler, lærer i Magleby. (Fortæller om sit eget liv).

Lichtenberg Madsen, Martha. (Fortæller om Stege).

Fleuron Sv. (Jagtbøger fra Katrinedal).

Wied, Gustav: Stege by (En historie en runde i byen). Barnlige sjæle, (små historier her fra).

Larsen, Lauritz: “Hjemstavnssange, (bl.a. “Budsene have, Jægerridtet m.m.), “billeder fra barndommens by, landsbyminder fra Møn, bl.a. Svantestenen, “omkring Stege Nor”(Hjemstavnstoner fra Møn).

Winther, Chr: “Ristestenen” (fra Magleby og Borre).

Meisler: Møns klint med dens nærmeste omgivelser til erindring og vejledning for rejsende.

Vore stednavne (2den rev. og forøgede udgave, af Kirsten Hald. (Halds forlag).

Hald, Kirsten, Stednavne og kulturhistorie.

Weise, Lis, Stednavne i Præstø Amt.

Schmidt, Aug. Danmarks kæmpesten i folkeoverlevering.

Gravlund Thorkild: Herredsbogen.

Friis, Achton: Danmarks store øer, b. 2.

Fredningsudvalget for Sorø og Præstø amter, marts 1966: Møn og Nyord.

Politikkens: Ture gennem Danmark.

Larsen Lauritz: Mindebogen.

Nationalmuseet: Hans Hansens gård.

Møns dyreliv: (Udgivet, som jubilæumsskrift 1908 af Landbosparekassen for Møn, med tegninger af Starp).

Faglig læsning; Møn (Landskab og undergrund).

Jens Kålund Christiansen: Beskrivelse af Pilgrimsstenen 1721. og: Han er født i Stubbekøbing og har vercificeret Wiborgs bog fra 1679 i aleksandrinske vers og udgivet den i 1722, som den 1. trykte bog på Møn. (Bojsens Mønshistorie s 145 – siger, at Wiborgs bog på latin aldrig blev trykt, men oversat til dansk i 1701 af pastor Witt, Keldby, og 1. gang trykt af Møns Folkeblad 1902 og udgivet som særtryk ved I K Jensen, Stege. Bojsen havde overladt Folkebladet en afskrift.

Etlar, Carit: 1884 en novellesamling med bl.a. “dommedag på Stege borg”.

Bendtsen, Poul: (1820) “Om Møn i Middelalderen”, hvor der fortælles om Borres oprindelse.

Daugård; “Danske klostre”. side 282 om klosteret i Borre.

Danske Atlas: Læs om klosteret i Borre.

Lorentzen, Vilh.: Drømmen om den ideale by (Om det gamle torv i Borre.

Kirkeshstoriske Samlinger; 4. række, B. 6 1899 – 1901, (273 -78), om kirkeklokkerne.

Kamp, M P: Nogle optegnelser om landsbyen Sønderby i Borre sogn.

Bojsen: “Jacob Suneson af Møn” (se bl.a. side 107 om Borre.

Mathiesen, Hugo: Middelalderlige byer (1927) – om Borre.

Hans Ellekilde: “Odinsjægeren på Møn” 1720.

Møller, I R (forl. S L Møllers bogtr. “Landstedet på Møn, (Waldeckshåb) eller Rudolph og Theodora (org. fort. 1810)

Tommerups bogtr.: 1907, Kirkelige forhold på Møn i de sidste 50 år.

Hansen, Georg (eget forlag) København 1847.; “Kulsbjergene eller “Tvillingebroderen”, – 2 noveller -, en lystrejse til Møn.

Holbergs epistler: Læs om Cilli Hansdatter.

Danske slotte og Herregårde: Beskr. af godserne på Møn.

Aug. Smith: Danmarks Helligkilder 1 side 106.

Valdemars jordebog.

Brøndsted J.: Danmarks oldtid, – Jernalderen, (Kbh. 1960) (Oversigt over oldtidsveje og om Borre mose).

Brøndsted J.: Fra Natinoalmuseets arbejdsmark 1936 (Om Borre Mose).

Abildgård: Fysisk mineralogisk beskrivelse over Møns Klint 1781.

Martha Lichtenberg Madsen: Justitafest.

Kirkehist. Samlinger 4. række, B, 6 side 286 (H F Rørdam).

Peder Olufsen (Olsen), præst i Borre: Beretning om Møn 1689). (Findes på Landsarkivet, fundet på Ravnsholt og foræret af hofjægermester Schested Juul 1804)

Møns Omnibusser 1953-1993. Her gås der til bunds på 114 sider i et ret begrænset emne. Jens Birch og Ole Gold.
Trafikken Til Møn. Jens Bruun-Petersen og Birger Wilcke. Handler mere om Kalvehavebanen end trafikken her på øen. 96 sider om perioden 1897 til 1959, som kan føles lange for andre end de absolutte feinsmeckere.

Specialer om Møn på historiestudiet
Marknavne og oldtidsminder på Møn. 1998.Magrethe Heidemann Andersen. 140 siders opslagsværk med relativ få oplysninger om netop vores nærmeste opland. Kan lånes på Det Kongelige Bibliotek.
Bønderne og Fællesskabet en undersøgelse af landsbyfællesskab og andre organisationsformer blandt bønderne på Møn 1769 – ca 1797, set i relation til den hidtidige forskning.1989.Helle Schummel. En særdeles interessant sag på 114 sider, der giver et spændende og nuanceret syn på, hvordan folk i det mønske landsbyer tog beslutninger i gamle dage. Kan lånes på Det Kongelige Bibliotek.
B Wulff Fonnesbech. Møns bønder – Kongens livgarde. En lokalhistorisk undersøgelse af Møn 1685 – 1697. 1981. Kan lånes på Det Kongelige Bibliotek.
Bjarne Kaspersen Hansen. En empirisk undersøgelse af de økonomiske, sociale og kulturelle forhold i et udkantsområde (Møn) Samt et forsøg på at relatere disse til det lokalpolitiske system. 1974. Kan lånes på Det Kongelige Bibliotek.
Historiske tidsskrifter
Historisk Samfund for Præstø Amt 1926 (Liselund)
Historisk Samfund for Præstø Amt 1912 (Stege Kirke)

Historisk Samfund for Præstø Amt 1913 (Elmelunde, Borre og Magleby kirker.

Historik Samfund for Præstø Amt 1914 (Keldby, Fanefjord, Nyord, Bogø, Damsholte kirker, Spejlsby Kloster og kapel samt om Anders Bille til Søholm).

Historik Samfund for Præstø Amt 1915 (Guldfund ved Rytsebæk, – præsten F. E. Bojsen, Budstik – Bojsen)

Historisk Samfund for Præstø Amt 1916 (Digteren C. A. Lund, præst i Keldby).

Historisk Samfund for Præstø Amt 1917 (Om stednavnes oprindelse).

Historik Samfund for Præstø Amt 1918 (Optegnelser over gamle skikke og overtro på Møn).

Historisk Samfund for Præstø Amt 1919 (Gammelborg)

Historisk Samfund for Præstø Amt 1920 (Bl.a. om den narrede præst i Nørreby).

Historisk Samfund for Præstø Amt 1921 (Et mystisk oprør på Møn for 270 år siden).

Historisk Samfund for Præstø Amt 1923 (Om helligkilder, – Hestegarden på Møn, – Om Bogøs historie, “I gamle kirker” digt af Laurits Larsen).

Historisk Samfund for Præstø Amt 1926 (“Hvem forrådte mønboerne 1659?. – En henrettelse ved bål og brand).

Historisk Samfund for Præstø Amt 1927 (Lidt om den sidste svenskekrig på Møn. – Frede Bojsen 1841 – 1926).

Historisk Samfund for Præstø Amt 1950(Præstø amts skolehistorie indtil 1830) (Johs. C. Jessen)

Historisk Samfund for Præstø Amt 1926 (s. 72 73. Om haverne ved Liselund, Klintholm og Marienborg).

Debatskabende artikler

Magten på Møn. Månedsbladet Press Juli/August/September 1999. ( En ni sider lang artikel, der som intet andet journalistisk har skabt vrede, håndgnideri, hovedrysten og privat debat på Møn. Døm selv. Men står ordene til troende ligger en del af magtens centrum her på øen hos Møns bank, mens vores borgmester ikke forstår at gøre sig gældende.)
Andre større artikler
Bygd nr. 5 1975. Særnummer om Møn