Mandemarkes udvandrere og indvandrere ►

Du kan vælge mellem følgende undermenuer til dette punkt.  Se note: *)


Ad *): Og så er der under den gamle landsbys personer yderligere to historier om udvandrerne til Argentina, en om en familie som endte med at udvandre til Nebraska, samt en om en familie der rejste helt til Tasmanien.