Hvordan søger man på denne hjemmeside???

På mange sider vises øverst til højre et felt til søgning, som du kan se her. Det er lidt lumsk, for det virker på en meget speciel måde, så mange opgiver at bruge det. Det kan nemlig ikke bruges til at søge på den enkelte side, men virker mere som at Google på hele hjemmesiden, desværre bare ikke lige så intelligent! Læs derfor forklaringen nedenfor: 1) Først om søgningen på hele hjemmesiden. 2) Dernæst om søgning på den enkelte side. De 2 måder supplerer nemlig hinanden! 3) Til sidst er der et tip til en smart genvej til alle hjemmesidens ca. 390 undersider! Der findes ingen officiel vejledning om søgefunktionen i programmet, som denne hjemmeside er opbygget i, så derfor får du her redaktørens erfaringer med søgefeltet.

1. Søgning overalt – på hele hjemmesiden

2. Søgning på den enkelte side

3. Søgning efter en overskrift på en bestemt side

Læs også den mere grundige beskrivelse af hjemmesiden under Om Mandemarke.dk.

1. Søgning på hele hjemmesiden

Du kan søge på hele hjemmesiden ved at bruge den almindelige søgefunktion – øverst på siden til højre. Den vises på denne side, på startmenuen og de øvrige topmenuer i den vandrette sorte menubjælke, og somme tider også andre steder.

Det er lidt som at Google på hjemmesiden, bare ikke lige så smart!

Der er flere ting du skal huske:

Skriver du kun ét ord i søgefeltet, får du vist en liste over alle de sider hvor ordet forekommer. Når du klikker på de sorte overskrifter, får du vist den valgte side, men du får ikke vist, hvor søgeordet står! Hvis det søgte findes på mere end 10 sider, så kan du nederst se et link til ‘ældre indlæg‘ som viser de næste 10.

Der laves en fuldtekstsøgning, dvs. at der søges overalt i alle siderne på hjemmesiden. Vær opmærksom på, at der på søgelisten også kan blive vist sider, hvor søgeordet tilsyneladende ikke findes – men det kan forekomme i sidens skjulte koder!

Bruger du flere ord – altså med mellemrum imellem – skal du begynde med et anførselstegn. Vil du du f.eks. vil finde sider hvor navnet ‘Finn Carlsen’ forekommer – så skal du bruge anførselstegn i søgefeltet og skrive “Finn Carlsen

Ved søgning efter flere ord (uden anførselstegn først) får du nemlig vist en liste over alle de sider der rummer ordet ‘Finn’ og/eller ordet ‘Carlsen’ – altså både dem med ‘Finn Carlsen’ samt dem med ‘Finn’ alene og dem med ‘Carlsen’ alene.

Søgningen er ‘dum’, så du får kun vist det du søger efter. Det er dog ligegyldigt om du bruger store eller små bogstaver – ligesom det er ligegyldigt om du skriver ‘aa’ eller ‘å’ (så historien om ‘Aage Post’ får du også vist selv om du skrive ‘Åge’).

Desværre får du desværre IKKE vist de sider, hvor en DEL af det du søger efter er fremhævet ved kursivering eller understregning – på grund af den skjulte kode for afslutningen af kursiv eller understregning! Søger du f.eks. efter “Edvard Anton” bliver du derfor ikke henvist til Folketællingen for 1940 med “Edvard Anton Aksel Andersen” – bare fordi det her er fremhævet hvilket fornavn han brugte i det daglige! Men så kan du i stedet vælge at søge efter ‘Edvard and Anton’ for ved at skrive’and’ mellem hans to navn, får du vist alle de sider, hvor der både står Edvard og Anton – for ‘and’ betyder både-og!

Søger du f.eks. efter “Finn Carlsen”, får du heller ikke vist folketællingen i 1940, hvor hans mellemnavn er medtaget og der står ‘Finn Gråberg Carlsen’. Yderligere staves ‘Gråberg’ nogle gange ‘Graaberg’. Søger du efter hans far “Emil Julius Carlsen”, får du heller ikke vist udskriften af folketællingen for 1906, hvor familiens efternavn blev stavet ‘Karlsen’! 

Hvis et navn kan staves på flere måder, kan det altså være nødvendigt med flere forsøg. Hvis du f.eks. søger efter en person som hedder ‘Kirstine’ eller ‘Kristine’, kan det f.eks. være klogt også at prøve med ‘Stine’. Så brug din fantasi og prøv dig frem!

Avanceret søgning er også mulig. Hvis du i eksemplet ovenfor benytter følgende syntaks “Finn” and “Carlsen”  (anførselstegnene er i øvrigt ikke nødvendige), får du også vist siderne, hvor hans mellemnavn er benyttet. Men du får også vist alle mulige andre sider, hvor der er en ‘Finn’ og en ‘Carlsen’ – men ikke nødvendigvis ‘Finn Gråberg Carlsen’.

Listen du får vist over forekomsterne omfatter kun de 10 første sider, så for at se flere skal du vælge ‘ældre indlæg‘ nederst på listen – og det kan være mange! Du kan også prøve at indsnævre din søgning.

Husk at du altid kan komme tilbage til denne hjælpeside igen ved at taste ??? (3*spørgsmålstegn).

Til TOP

2. Søgning på den enkelte side

På den enkelte side du har åben kan du KUN søge ved at bruge din computers søgefunktion: Ctrl+F (rør bogstavtasten F mens du holder Ctrl-tasten nede). Selv om det almindelige søgefelt er vist i øverste højre hjørne, så virker det IKKE på den enkelte side!

Din computers almindelige søgefunktion er til gengæld meget NEM og enkel at bruge! Der er ikke behov for anførselstegn og det er ligegyldigt at bruge store eller små bogstaver. Du skriver bare hvad du søger i det søgefelt som Ctrl+F har åbnet. I takt med at du skriver, får du straks vist hvor mange steder det skrevne forekommer. Du kan nemt springe ned til stederne hvor det søgte er markeret med gult.

Hvis du f.eks. vil søge på en af de meget lange folketællings-lister, vælger du hvilket år, og så begynder du bare at skrive i det søgefelt du har åbnet med Ctrl+F. Er det ‘Emil Julius Carlsen’ du søger, står du allerede nede på linjen, når du har skrevet ‘Emil’. Og så kan du tilfældigvis se at han her står som ‘Emil Julius Karlsen’, så det var godt du ikke nåede at skrive efternavnet med!

Hvis du skal søge efter noget med ‘å’ som også kan være skrevet med gammeldags ‘aa’, så skal du skrive “aa” – den fanger nemlig både ‘aa’ og ‘å’.

Husk at søgningen på den enkelte side også her er ‘dum’, idet den kun finder kun de steder hvor indholdet i søgefeltet. Derfor skal du bruge det ‘klogt’. På de enkelte sider kan altså det være smart at søge efter de sikre dele af et navn eller ord. Søger du f.eks. en ‘Jacob’ blandt de 258 personer i Mandemarke i 1906, kan du allerede efter ‘ja’ se at der kun er 7 forekomster – og så opdager du lettere at den du leder efter måske står anført som ‘Jakob’ med ‘k’.

Til TOP

3. Hvordan finder jeg en side jeg kender overskriften på?

TIP: Når du ved hvordan du søger på en bestemt side, så klikker du bare her for at få vist alle overskrifter – lige til at søge i når du åbner søgevinduet i din browser (evt. med Ctrl+F)!

Systemet med menuer kan være svært at overskue. Det vandrette sorte bånd med hovedmenuer vises altid øverst på siderne. Men undermenuerne, som ofte også har undermenuer, bliver man først fortrolig med efter længere tids brug af hjemmesiden. Husk at den side du står på i menusystemet – og stien til den – altid er fremhævet med hvidt i det sorte menusystem. Er du sprunget direkte til en side, kan du altså se hvor du finder den i menuerne.

Hvordan finder jeg hurtigt siden om mit eget hus? Under 3. hovedmenu i den vandrette menubjælke ‘Mandemarke’ hedder den første undermenu ‘Nøgle til husene’. Her vises en oversigt over den centrale del af landsbyen, hvor du kan klikke på det sted du vil se mere om – hvis det altså er med på kortet!

Der er også en særlig genvej, som kan være smart at kende, hvis du vil finde en side du har set før, men ikke kan huske hvor du fandt den. Bare du ved lidt om overskriften, kan du søge på den særlige liste over alle ca. 370 menupunkter. Den ligger under hovedmenuen til højre ‘Om Mandemarke.dk‘, der ender med en oversigt over samtlige sider. 

Du går ind på Om Mandemarke.dk (eller klikker på linket her). Dernæst åbner du din computers eget søgefelt med Ctrl+F (eller hvad din computer tilbyder). Her begynder du så at skrive noget fra overskriften til siden du leder efter.

Hvis du skriver adressen på dit hus, vil du hurtigt finde det – og så er du kun et museklik fra det ønskede sted.

Hvis du skriver ‘???’ får du hjælp til at finde tilbage til siden her (fordi den har 3 spørgsmålstegn i sin overskrift!)

Vil du finde en side, hvor ‘Liselund’ er nævnt i overskriften, kan du hurtigt finde de 2 sider det passer på. Søger du derimod på hele hjemmesiden, ville du finde alle de sider, hvor Liselund er nævnt – og det er mange.

Vil du vil dykke ned i en bestemt folketælling for at lede efter et en person eller evt. et hus (husk at du på den enkelte side søger med Ctrl+F), så begynder du bare at skrive ‘folket …’ og så klikker du bare på knappen “næste”. Så ser du følgende, hvor du bare skal klikke på det ønskede punkt:

Hvis du ikke er fortrolig med hjemmesiden, kan det ofte være en hjælp at bruge denne genvej til menuerne. Du skal bare kende overskriften eller nogle af ordene i den. God fornøjelse!

(Har du nogen spørgsmål eller kommentarer til denne side, må du gerne sende en e-mail til redaktøren af denne side).

Til TOP