Forvalterens dagbog

Den 15. juli 1939 blev der på gården på Busenevej 20 ansat en forvalter, som skrev dagbog under krigen og fulgte mælkeproduktionen. Sådan må vi i alt fald formode, idet Niels Sandø som mange år senere scannede de mange sider ind og samlede dem under overskriften “Forvalterens dagbog”.

I 1939 var den gamle gårdejer Aage Marius Pedersen nemlig lige død og efterlod sig sin kone Bertha Oline og sønnen Verner, så der har været behov for en forvalter indtil Verner, som den gang var 11, blev gammel nok til at overtage ansvaret for gårdens bedrift.

Forvalterens dagbog går frem til 1946, hvor håndskriften omkring maj tilsyneladende begynder at vakle, og den slutter 24. juli. Det var de nære og daglige opgaver på bedriften der blev noteret, bortset fra den 5. maj 1945 hvor der står: Tyskland kapitulerer Danmark fri. 

På den sidste side fra 1946 er der den 20. maj noteret følgende: Fundet Jens P. i Møddingen. Af andre tidligere notater om samme person kan man udlede, at det var en som lejlighedsvis hjalp til på gården. Ved folketællingen i 1940 var der kun 2 personer som kunne være ‘Jens P.’, nemlig den 57-årige Jens Peter Hansen og den 73-årige Jens Peter Jensen. Det var dog kun den førstnævnte som i det daglige brugte fornavnet Jens, idet den anden kaldtes Peter, så det har nok været Jens Peter Hansen, der som 57-årig var enkemand og ernærede sig som landarbejder og boede i et hus i landsbyen med en datter der var husassistent.

Hvem der har skrevet dagbogen og årsagen til at den slutter den 24. juli var der ikke efterladt oplysninger om, men hvis vi ser på folketællingen den 4. november 1940 finder vi følgende oplysning om beboerne på matr. 3a m.fl. (link til originalt skema):

Bertha Oline Pedersen 1/6 1901 Husmoder Enke Gaardejer Hjælper ved Markarbejde
Verner Pedersen 31/8 1927 Barn  
Merite Pedersen 25/2 1931 Barn  
Hakon Nøhr Jensen 4/4 1916 Gaardbestyrer  

Her kan vi altså se at der er en bestyrer på gården som hedder Hakon, så det må sikkert være ham der har skrevet dagbogen – i alt fald i begyndelsen.

Ved den foregående folketælling i 1930 så forholdene således ud – med fødesogn (link til originalt skema):

Aage Marius Petersen 18/1 1901 Fanefjord Husfader Gårdejer
Bertha Oline Petersen 1/6 1901 Borre Husmoder  
Margit Petersen 4/6 1925 Magleby Barn  
Verner Petersen 31/8 1927 Magleby Barn  

Her ser man altså hele gårdejerfamilien, for det fremgår at ægtefællerne var blevet gift i 1924 og havde fået 2 børn, for den sidste datter Merite blev først født i 1931.

Foruden dagbogen findes der også notater over mælkeproduktionen fra 1939-44 samt markplaner fra 1946-93, som viser hvordan der blev vekslet med afgrøderne igennem næsten 50 år.

Man må formode at markplanerne fra 1946 til 1993 har været Verner Petersens egne skitser, da han jo ejede gården og i 1946 har været 19 år gammel. Håndskriften er meget ubehjælpsom og stavningen lejlighedsvis også, når der f.eks. står at et areal er tilsået med ‘vårvede‘.

I dagbogen skifter håndskriften den 15. marts 1941 ved følgende påtegning: “Overtaget Bestyrerpladsen efter Hakon Jensen.” Enten er der kommet en ny bestyrer, eller også har Bertha selv overtaget ansvaret for gårdens drift. Det er i alt fald ikke sønnen Verners håndskrift som man kan man i markplanerne. Dagbogen slutter i 1946 efter at håndskriften, og det kunne se ud som om Bertha og Verner fra september 1945 har skiftedes til at skrive de sidste optegnelser frem til juli 1946. De sidste optegnelser synes at være skrevet ret sjusket, så Verner er nok blevet træt af skriveriet. Det ligner nemlig ikke hans mors sirlige håndskrift og hun døde i øvrigt først mange år senere.

Forvalterens dagbogbusenevej-20_vgbedsto
1939 1940
1941 1942
1943 1944
1945 1946

Markplaner
1940 1941
1942
Efter krigen

Mælkeproduktion
1939/40 1940/41
1941/42 1942/43
1943/44

 

Alle de nedfotograferede sider kan forstørres og læses gruppevis (brug højrepilen for at bladre frem).

Forvalterens dagbog

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

Markplaner fra 1946 til 1993

1940

1941

1942

Efter krigen

Mælkeproduktion

1939-1940

1940-1941

1941-1942

1942-1943

1943-1944

 

busenevej-20_VernerHoe90

Verner på toppen af et læs korn