Hvordan søger man på denne hjemmeside???

Kort om søgning (FAQ eller OSS = Ofte Stillet Spørgsmål)

På mange af siderne er der øverst til højre et felt til søgning, som du kan se her. Det er lidt lumsk. For det virker på en meget speciel måde, så mange opgiver helt at bruge det. Derfor denne forklaring nedenfor, først om søgningen på hjemmesiden, dernæst om søgning på den enkelte side. De 2 måder supplerer nemlig hinanden! Til sidst er der et tip til en smart genvej til alle hjemmesidens ca. 300 menuer!

Læs også den mere grundige beskrivelse af hjemmesiden under Om Mandemarke.dk

Søgning på hele hjemmesiden

Du kan søge på hele hjemmesiden efter noget specielt ved at bruge den almindelige søgefunktion – øverst på siden til højre. Den vises på denne side, på startmenuen og de øvrige topmenuer i den vandrette sorte menubjælke, og også andre steder.

Der er 4 ting du skal huske:

Skriver du kun ét ord i søgefeltet, får du vist en liste over alle de sider hvor ordet forekommer. Når du klikker på de sorte overskrifter, får du vist den valgte side, men du får ikke vist, hvor søgeordet står!

Der laves en fuldtekstsøgning, dvs. at der søges overalt i alle de ca. 300 sider på hjemmesiden. Vær opmærksom på, at der på søgelisten også kan blive vist sider, hvor søgeordet findes i de links der findes på siden, selv om de ikke vises!

Bruger du flere ord – altså med mellemrum imellem – skal du sætte anførselstegn omkring hele søgeteksten.

Hvis du f.eks. vil finde sider hvor navnet ‘Finn Carlsen’ forekommer – så skal du bruge anførselstegn i søgefeltet og skrive “Finn Carlsen”. Ellers får du nemlig vist en liste over alle de sider der rummer ordet ‘Finn’ og/eller ordet ‘Carlsen’ (altså både dem med ‘Finn Carlsen’ samt dem med ‘Finn’ alene og dem med ‘Carlsen’ alene).

Søgningen er ‘dum’, så du får kun vist det du søger efter – om du bruger store eller små bogstaver er dog ligegyldigt.

Hvis du f.eks. søger efter “Finn Carlsen”, så får du ikke vist siden hvor hans mellemnavn er med og der står ‘Finn Gråberg Carlsen’. Og søger du efter hans far “Emil Julius Carlsen”, får heller ikke vist udskriften af folketællingen for 1906, hvor familiens efternavn staves ‘Karlsen’! Hvis et navn kan staves på flere måder, kan det altså være nødvendigt med flere forsøg. Hvis du f.eks. søger efter en person som hedder ‘Kirstine’ eller ‘Kristine’, kan det være klogt også at prøve med ‘Stine’.

Og du finder altid denne hjælpeside igen ved at taste ??? (3 spørgsmålstegn).

Søgning på den enkelte side

På den enkelte side du har åben kan du KUN søge ved at bruge din computers søgefunktion: Ctrl+F (rør bogstavtasten F mens du holder Ctrl-tasten nede).

Selv om det almindelige søgefelt er vist i øverste højre hjørne, så virker det IKKE på den enkelte side!

Din computers almindelige søgefunktion er til gengæld meget NEM og enkel at bruge!

Der er ikke behov for anførselstegn og det er ligegyldigt at bruge store eller små bogstaver. Du skriver bare hvad du søger i det søgefelt som Ctrl+F har åbnet. I takt med at du skriver, får du straks vist hvor mange steder det skrevne forekommer. Du kan nemt springe ned til stederne hvor det søgte er markeret med gult.

Hvis du f.eks. vil søge på en af de meget lange folketællings-lister, vælger du hvilket år, og så begynder du bare at skrive i det søgefelt du har åbnet med Ctrl+F. Er det ‘Emil Julius Carlsen’ du søger, står du allerede nede på linjen, når du har skrevet ‘Emil’ – og så kan du tilfældigvis se, at han her står som ‘Emil Julius Karlsen’, så det var godt du ikke nåede at skrive efternavnet med!

Husk at søgningen også er ‘dum’, den finder kun de steder hvor indholdet i søgerammen forekommer i teksten nedenfor! Derfor skal du bruge det ‘klogt’! På de enkelte sider kan altså det være smart at søge efter de sikre dele af et navn eller ord. Søger du f.eks. en ‘Jacob’ blandt de 258 personer i Mandemarke i 1906, kan du allerede efter ‘ja’ se at der kun er 7 forekomster – og så opdager du lettere at den du leder efter måske står som ‘Jakob’.

Hvordan finder jeg en side jeg kender overskriften på?

Systemet med menuer kan være svært at overskue. Det vandrette sorte bånd med hovedmenuer vises altid øverst på siderne. Men undermenuerne som måske også har undermenuer, bliver man først fortrolig med efter længere tids brug af hjemmesiden.

Hvordan finder jeg hurtigt siden om mit eget hus? Under 3. hovedmenu i den vandrette menubjælke ‘Mandemarke’ hedder den første undermenu ‘Nøgle til husene’. Her vises en oversigt over den centrale del af landsbyen, hvor du kan klikke på det sted du vil se mere om – hvis det altså er med på kortet!

Derfor er der en særlig genvej, som kan være smart at kende – også hvis du vil finde en side du har set før, men ikke kan huske hvor du fandt den.

Bare du ved lidt om overskriften, kan du søge på den særlige liste over alle ca. 300 menupunkter, der ligger under hovedmenuen til højre ‘Om Mandemarke.dk. Du åbner siden og starter din computers søgefunktion Ctrl+F

Hvis du skriver adressen på dit hus, vil du hurtigt finde det – og så er du kun et museklik fra det ønskede sted.

Hvis du vil dykke ned i en bestemt folketælling, så begynder du bare at skrive ‘folket …’ og så klikker du bare på knappen “næste” og så ser du følgende – hvor du bare skal klikke på det ønskede punkt (du kan så også se hvor i menusystemet siderne ligger):

Hvis du ikke er fortrolig med hjemmesiden, kan det ofte være en hjælp at bruge denne genvej til menuerne. Du skal bare kende overskriften eller nogle af ordene i den!

Til TOP