Busenevej 1

I dag bor Birgitte Steen Jørgensen i huset sammen med Berner Sennen Saga.

Efterår 2016

Efterår 2016

Har du lyst til at prøve Googles Street View, så KLIK HER (programmet åbner på ny fane), og se hvordan Mandemarke tager sig ud, når du kommer ind fra venstre. Prøv også at ‘køre videre’ gennem landsbyen – ved at pege frem på vejen og klikke – og se dig til siderne. Du kan styre kameraet på taget af Googles bil som har kørt gennem Mandemarke oktober 2010!

Husets historie

Huset stammer fra 1820’erne og gik i landsbyen under navnet Det Røde Hus. Baggrunden var, at det muligvis var det første hus i landsbyen, der blev bygget i røde brændte teglsten. Stenene kan meget vel have stammet fra det teglværk, der endnu en 1890’erne lå et sted i den nordlige del af Mandemarke. Råstoffet var ler udgravet på bakkerne.

Ifølge Bygnings- og Boligregistret er huset opført i 1830 med væsentlig ombygning i 1988. Det sidste passer i alt fald.

Maleri af Det Røde Hus begået i 1912 af Ragnhild Hansen, datter af ejeren af Sønderby Kro

Maleri af Det Røde Hus begået i 1912 af Ragnhild Hansen, datter af ejeren af Sønderby Kro

Bygningen er dog ikke den første på grunden. Muligvis er det her, landsbyens engang mægtigste gård Pølsegården lå, bygget adskillige generationer inden familien Scavenius flyttede ind på Klintholm i 1798.

Ejendommen har matrikelnr. 1f af Klintholm Hgd., Magleby (Hgd.=hovedgård) og adskiller sig således fra resten af Mandemarke, hvor alle matrikler pånær nabohuset på Busenevej 3 hører til Mandemarke by, Magleby.

Hvis du vil se matrikelkort over forholdene her i perioden 1809-1860 (kopien af det gamle matrikelkort fra 1798 med senere påtegninger), kan du ved at klikke her se et stærkt forstørret udsnit (som åbner på ny fane) af netop dette område, hvor vejen fra Busemarke (som i dag hedder Hovvejen) deler sig i vejen mod nord til Klintholm Gods (som den gang hed Klintholm Hovvej) og vejen mod syd ned gennem landsbyen (Busenevej). Det ser ud som om den tidligere ejendom har ligget i midten, hvor de 3 veje i dag støder sammen.

busenevej-til-straedet_LRoedeHus

Et gammelt luftfoto

Det Røde Hus blev solgt af Harald Stoltze til Torben og Birgitte Steen Jørgensen i sommeren 1970 for 60.000 kr., samtidig med at den første bølge af københavnske huskøbere for alvor strømmede til øen. Familien Jørgensen mærkede, hvordan skepsis og reservation blev afløst af venlighed og åbenhed, da det gik op for Stoltze og andre at de ikke kom fra København men Fyn.

De første år boede og arbejdede Torben og Birgitte dog i Stege, indtil de slog sig fast ned i Mandemarke.

Indtil få år før deres overtagelse havde ejendommen (uden udnyttet tagetage) i en periode huset to familier. Den gang var der 2 hoveddøre ud mod vejen med et lille vindue imellem, som man svagt kan ane på de gamle fotos nedenfor.

Kurt Henriksen som er født i Mandemarke i 1946 og boede der til 1969 kan huske, at i 1963-64 boede Lilly og Ove Nielsen i den ene ende af huset. Lilly var barnebarn af Jens Peter Hansen fra Skovstrædet 5.

Finn Carlsens faster Christiane Carlsen skal i 1950’erne have boet i den mindste lejlighed, idet hun arbejdede som husbestyrerinde for Lars Peter, der boede i den store lejlighed som vendte væk fra landsbyen, som du kan læsse mere om efter billederne nedenfor.

Ifølge Folketællingen fra 1940 (nr. 27 på listen) har ‘Husejerske og Aldersrentenyder’ Maren Kirstine Jensen, som er født i Magleby i 1880 boet i matr. nr. 1f. Nummeret passer med Busenevej 1, selv om det ikke hører under ejerlavet Mandemarke By, men under Klintholm Hovedgaard. Hun boede der også ved Folketællingen i 1930, hvor hun var anført som ugift rengøringskone.

De gamle tinglysningsprotokoller, hvor skøder m.v. blev noteret, er for perioden 1927-2000 indscannet af Statens Arkiver (denne ejendoms gamle blad i tingbogen kan åbnes på ny fane ved at klikke HER).

Her kan man se at godset solgte denne ejendom allerede i 1931, hvor der blev tinglyst skøde fra Godsejer S. Scavenius (som også blev kaldt ‘Sophus’ eller ‘kammerherren’ alt efter hvilken stand man havde) til Maren Kirstine Jensen for en købesum på 3.800 kr.

Samtidigt med skødet fik godset i 1931 tinglyst et dokument i rubrikken for “Brugsrettigheder, Servitutter og andre Byrder”, som kun blev gengivet meget summarisk: Dokument ang. 1) Ret for Godsejer S. Scavenius til Passage til Gadekæret, 2) Forbud mod Skydning og Jagt, 3) Bebyggelse. Det forekommer i dag ikke helt indlysende, hvad der har ligget i pkt. 1) og 3). Derimod er der ingen tvivl om pkt. 2) betyder at der på denne ejendom ikke blot er et forbud mod jagt (som godset også har fået tinglyst ved salg af andre huse), men man må ikke engang skyde!

I 1949 fik Lars Peter Jensen tinglyst en skifteudskrift som adkomst, dvs. at han arvede huset efter Maren Kirstine, som formentlig har været hans mor.

I 1961 solgte Lars Peter huset til Rita Margrethe Stoltze (for 10.000), der ved skøde tinglyst 1. oktober 1970 overdrog ejendommen til Birgitte Jørgensen (for 60.000), som siden har boet i huset.

Udsigten gik i gamle dage uhindret ud af Hovvejen og over til gadekæret og den gamle skærveplads, som i dag er en velplejet have efter at Helge Eskling har kørt mængder af jord på (Busenevej 2).

busenevej-til-straedet_SkaervRoedhus100

Det røde hus har ikke altid været rødt, som man kan se af de gamle sort/hvide fotos og det gamle maleri fra 1912 ovenfor.

Her kan man også se at der har været 2 døre i huset med indgang til de 2 lejligheder som huset tidligere har rummet.

landsbyen_BorgmestHusSH

Billede tilhørende Ulla Johansen påskrevet “Mormors hus” på bagsiden

Og samme perspektiv en vinterdag omkring 2007.

Busenevej 1 er det første der møder en, når man kommer til byen ad Hovvejen.

Busenevej 1 er det første der møder en, når man kommer til byen ad Hovvejen.Lidt nørdet udforskning om tidligere beboere via data fra folketællinger

Birgitte har fra en god bekendt, som selv er vokset op i Mandemarke næsten lige på den anden side af vejen (i den gamle gård på Busenevej 4), fået et supplement til oplysningen ovenfor om at Christiane Carlsen i 1950’erne flyttede ind i den mindste af husets to lejligheder og arbejdede som husbestyrerinde for Lars Peter som boede i den anden lejlighed: “Tidligere boede Lars Peter  og hans søster Maren Stine i huset. Da Maren Stine døde, flyttede Christiane Carlsens så ind i hendes lejlighed.”

Nu hvor der er så mange oplysninger om Mandemarke og personer på denne hjemmeside, kunne det være interessant at prøve at finde ud af mere om denne “Lars Peter og hans søster Maren Stine”.

Man må formode at Lars Peters søster Maren Stine har holdt hus for ham, siden han ved hendes død fik Christiane Carlsen til at flytte ind som ‘husbestyrerinde’.

Kan det være Maren Stine Hindborg, om hvem det er oplyst, at hun var født i 1867 og blev gift med Emil Carlsson i 1888 og nåede at fejre guldbryllup med ham i 1938, hvor hun altså har været 71? Blandt de mange familiemedlemmer ved guldbrylluppet er der kun oplysning om en søster til Maren Stine, så hvis hun havde en bror, der om ikke før så siden flyttede ind på Busenevej 1, ville vi have hørt om ham. Næppe!

Navnet ‘Maren Stine’ kan også dække over fødenavnet ‘Maren Kirstine’, som den gang var ret almindeligt – og det er i øvrigt også netop det navn Maren Stine Hindborg var anført under ved folketællingen i 1930 som gengivet under omtalen af hende.

Lad os kigge videre på folketællingen i 1930: Af de 3 personer i Mandemarke i 1930 med fornavnene ‘Maren Kirstine’ var de 2 gift, mens den tredje, ‘Maren Kirstine Jensen’, som var født i 1880, var ugift og rengøringskone. Desværre indeholdt folketællingerne ikke altid oplysninger så man kan se hvor folk boede helt præcist, så vi må nøjes at anse det for mest sandsynligt, at det var Maren Kirstine Jensen, der boede sammen med sin bror Lars Peter på Busenevej 1. Det passer også med de oplysninger som senere er dukket op, herunder at godset i 1931 solgte huset til Maren Kirstine Jensen!

Men lad os se nærmere hvad vi kan finde ud af om ‘Lars Peter’. Ved folketællingen i 1930 var der to med det navn i Mandemarke:

Den ene er Lars Peter Jensen fra 1877, som var gift og boede sammen med sin kone Anette Petra Sofie fra 1886, som han havde giftet sig med i 1914 og siden fået 2 børn med.

Den anden var Lars Peter Hansen, som var enkemand og født i 1855, så han har været 75 i 1930. Kan det være ham der i en moden alder er flyttet sammen med en søster efter at hans kone er død? På den anden side er han måske for gammel, siden han ifølge det oplyste har haft behov for en husbestyrerinde (Christiane Carlsen) helt op til 1950-erne.

Så hvis det er en af de 2 nævnte, er det mest sandsynlige at det er Lars Peter Jensen fra 1877, som efter at hans kone Anette Petra Sofie er død, har fået en søster til at flytte sammen med sig i huset – i hver sin lejlighed.

Men lad os i stedet kaste blikket tilbage på Folketællingen fra 1906 for selve Mandemarke By, som også er lagt ind her på hjemmesiden (så man let kan søge i den med Ctrl+F), og se om der dukker nogen op som passer på Lars Peters søster, Maren Stine.

Ud af de 258 personer var der 8 med navnet ‘Maren Kirstine’. Som et lille indskud kan det nævnes, at i 1840 var der 16 ud af 294 som hed ‘Maren Kirstine’, i 1906 var der som nævnt 8, i 1930 var der 2, mens der i 2017 kun er 1 i Mandemarke som kaldes Stine og hun hedder ikke engang ‘Maren Kirstine’ men ‘Anne Kristine’!

Om de 8 ‘Maren Stine’ i 1906 kan man se følgende:

  1. En hed Nielsen og var fra 1879, var ugift og boede hjemme hos sin 55 årige mor der var enke. Hun var sypige og på fattighjælp!
  2. En fra 1854 var gift Madsen med forpagteren af Busenevej 20.
  3. Hun havde også et ‘tjenestetyende’ med samme fornavn og Jensen til efternavn, som var ugift og fra 1878.
  4. En hed Karlsen fra 1867, som var gift med en daglejer.
  5. En hed Brandt fra 1855, som også var gift med en daglejer.
  6. En hed Hansen fra 1845, som også (!) var gift med en daglejer.
  7. En hed Hansen fra 1878, som var gårdbestyrer sammen med sin mand og de boede sammen med hendes svigermor, som var enke og fæstegårdbruger.
  8. Og hun havde også selv et tjenestetyende fra 1880, som hed Jensen og naturligvis var ugift.

Måske er det en af dem som på et tidspunkt er flyttet ind for at passe hus for sin bror Lars Peter efter at han er blevet enkemand, eventuelt efter at hun også selv er blevet enke. Nr. 1 og 3 og 8 ville være nærliggende. Men ‘vores’ Maren Kirstine kan jo også sagtens have boet uden for Mandemarke, f.eks. i Busene, Busemarke, Magleby eller Borre.

Man kan også se, at der i 1906 var 2 med navnet ‘Lars Peter’ i Mandemarke. De bor begge sammen med en ægtefælle på dette tidspunkt og er født i henholdsvis 1845 og 1854. De hedder i øvrigt begge to ‘Lars Peter Hansen’.

Da folketællingerne er afskrifter fra gamle håndskrevne lister og fejlskrifter og -læsninger er set i andre tilfælde, kunne det i princippet godt være Lars Peter Hansen fra folketællingen i 1930, der som enkemand oppe i årene har haft behov for en ‘husbestyrer’. Selv om han i 1930 skulle være født i 1855, og de to fra 1906-listerne var fra 1845 og 1854, forekommer det ikke utænkeligt at et enkelt tal i fødeåret er skrevet forkert.

Hvis det derimod er Lars Peter Jensen fra 1930-folketællingen, som var født i 1877, kunne det godt være nr. 3 eller 8 fra 1906-folketællingen, idet de begge hed Jensen og var ugifte (og altså også var født Jensen) og var født i henholdsvis 1878 og 1880.

Når der ikke er noget helt overbevisende, kan der være grund til at udvide perspektivet en smule. Måske har det været for snævert blot at kigge på de data vi har vedrørende selve Mandemarke. Lars Peter og hans søster kan jo godt være kommet lidt udefra. Her er vi så heldige, at der på nettet ligger data fra folketællinger som kan undersøges på forskellig vis.

Lars Peter var jo enkemand, så lad os kigge tilbage til folketællingen i 1906 for hele Magleby Sogn – en relevant udvidelse da han jo kan være flyttet til Mandemarke. Den ligger på nettet med mulighed for at søge på flere måder, bl.a. efter fornavn (som du kan se ved at følge linket ovenfor, der åbner i en ny fane).

Der var hele 23 personer, som hed noget med ‘Lars Peter’ (eller for en sikkerhed skyld også ‘Peder’):

Lars P. Madsen ? Gift Magleby, Stubberup Husfader. Gaardejer.
Lars Peder Andersen 1854 Gift Magleby, Busendemark Husfader. Bestyrer.
Lars Peder Larsen 1870 Gift Magleby, Busendemark Husfader. Gaardejer.
Lars Peder Larsen 1865 Gift Magleby Husfader. Gaardbestyrer.
Lars Peter Christiansen 1877 Gift Magleby, Budsene Husfader. Stensamler, Daglejer v. Agerbrug.
Lars Peter Hansen 1854 Gift Magleby, Mandemark Husfader. Agerbrug.
Lars Peter Hansen 1845 Gift Magleby, Mandemark Husfader. Parcellist.
Lars Peter Hansen 1864 Enke(mand) Magleby, Sømark Husmoder. Gaardejer.
Lars Peter Hemmingsen 1876 Ugift Magleby, Sømark Barn.
Lars Peter Jensen 1854 Enke(mand) Magleby Husfader. Bødkermester.
Lars Peter Jensen Gift Magleby Husfader. Landbrug og Fragtmand.
Lars Peter Jensen 1834 Gift Magleby Husfader. Landbruger og Arbejdsmand ved Landbrug.
Lars Peter Larsen 1887 Ugift Magleby, Liselund Tjenestetyende.
Lars Peter Larsen 1869 Ugift Magleby Tyende.
Lars Peter Larsen 1869 Gift Magleby, Budsemark By Husfader. Købmand.
Lars Peter Larsen 1870 Gift Magleby, Budsemark By Husfader. Arbejdsmand, Landbrug.
Lars Peter Mathiesen 1871 Ugift Magleby, Sømark Husfader. Gaardejer.
Lars Peter Nielsen 1881 Gift Magleby Husfader. Daglejer ved Landbrug.
Lars Peter Nielsen 1894 Ugift Magleby, Sømark Tjenestetyende.
Lars Peter Olsen 1895 Magleby, Budsene Barn.
Lars Peter Petersen 1882 Ugift Magleby, Sømark Barn.
Lars Peter Petersen 1893 Ugift Magleby Barn.
Lars Peter Petersen 1864 Gift Magleby, Busendemark Husfader. Arbejdsmand.

Det bliver begynder at blive lidt uoverskueligt, men det virker lidt fascinerende at nr. 8 som er enkemand født i 1864 angives som ‘husmoder’, selv om det helt klart er en fejlskrift. For vedkommendes familie/husstand er det imidlertid muligt at finde følgende oplysninger:

Lars Peter Hansen 1864 Enke(mand) Husmoder Gaardejer
Hans Laurits Hansen 1895 Ugift Barn
Karen Kirstine Marie Hansen 1896 Ugift Barn
Maren Kirstine Tisted 1875 Ugift Husbestyrerinde

Hovsa! Her står noget om en ugift husbestyrerinde som er 11 år yngre: Maren Kirstine Tisted. Det ville da være underligt om det ikke netop er søsteren ‘Maren Stine’, som allerede i 1906 har bestyret hus for sin bror som er enkemand med 2 børn på 10 og 11! Hvor i Magleby Sogn de boede i 1906 er desværre ikke oplyst, men måske findes der andre steder oplysning om Lars Peters 2 børn, Hans Laurits Hansen og Karen Kirstine Marie Hansen, idet man jo den gang ikke normalt flyttede langt omkring.

Foreløbig konklusion: Mon det ikke er mest sandsynligt, at det er tidligere gårdejer Lars Peter Hansen fra 1864, som har boet i huset på Busenevej 1 med sin søster Maren Kirstine Tisted fra 1875 – sikkert efter at hans børn Hans Laurits Hansen og Karen Kirstine Marie Hansen er flyttet hjemmefra?

Endelig konklusion: Efterfølgende har det ved revision af folketællingen i 1901 vist sig, at man på det originale skema for de 8 personer nedenfor, har beskrevet husets navn “Det røde hus” og yderligere anført korrekt matr.nr. 1F – det blå link ved 581 henter mikrofilmen:

581 114-1 Hans Peter Larsen M Gift Husfader [født 1853] Daglejer ved Agerbrug [gift 1881 da han flyttede til Magleby Sogn fra Keldby]
582 114-1 Ane Margrethe Hindborg K Gift Husmoder  f. 1860
583 114-1 Kristian Larsen M Ugift Barn  f. 1892
584 114-1 Karl Hindborg Larsen M Ugift Barn  f. 1895
585 114-2 Jørgen Jørgensen M Gift Husfader   [født 1880] Daglejer ved Agerbrug
586 114-2 Katrine Jensen K Gift Husmoder  f. 1876
587 114-2 Hansine Margrethe Jørgensen K Ugift Barn  f. 1900
588 114-3 Kristine Petersen K Enke Husmoder[født 1845] Rengøring og Vask

Her kan vi altså se (af kolonne 2) at der den gang har boet 2 familier i huset foruden en ældre enke.

Vi kan også se hvor let det er at ‘fare vild’ i folketællingerne, især når nogle af dem er indtastet meget sjusket fra de gamle skemaer. Christians mor var således indtastet som: Anne Margrethe Hindbach, hvor der ved nærlæsning af det gamle skema står: Ane Margrethe Hindborg! (Men den fra 1906 som er foretaget af Danish Family Search er også en af de værste, hvor nogle af fejlene så heldigvis nu er opdaget).