Marie Nielsen (Nyt 9/2018)

skovstraede_MarieNielsen

Marie Nielsen 84 år gammel fotograferet i 1973.

Marie Nielsens familie ca. 1941

Bagerst fra venstre:

 • Nelly Jakobsen (født Hansen, datter af Jens Peter Hansen)
 • Evald Jakobsen (ældste søn)
 • Ernst Henriksen (søn nr. 2)
 • Svend Åge Henriksen (første barnebarn, søn af Ernst og Frida)
 • Frida Henriksen (gift med Ernst, søster til Ina, som nu ejer huset)
 • Jens Kristian Henriksen (søn nr. 4, boede fra ca. 1965-1971 i Maries hus)
 • Gunner Henriksen (søn nr. 3)

Forreste række fra venstre:

 • Rikke Nielsen (senere gift med Kaj Holsten Petersen, de boede Skovstrædet 11)
 • Marie Nielsen
 • Lilly Nielsen (senere gift med Hardy Eriksen, de boede i Fårevejle)
 • Johannes Nielsen (Maries sidste mand, og far til Rikke og Lilly)
 • Dagny Henriksen (ældste datter, boede Skovstrædet 4)

Marie Nielsen havde 6 børn med forskellige mænd. Johannes var Maries anden mand. Marie var født 26/12 1888 og  Andreas Johannes var født 1/9 1900.

Marie havde også et barn uden for ægteskabet nemlig Evald Jakobsen (i en tidligere omtale kaldt Rasmussen). Evalds far var rejst til Amerika og det var egentlig meningen at Marie skulle være fulgt efter. Det blev bare aldrig til noget. Faren døde senere i Jylland af den malaria han havde tildraget sig på den anden side af Atlanten. Sygdommen var gået ham til hovedet og han døde på et sindssygehospital.

Til gengæld giftede Marie hun sig med Evalds fars rejsefælle, da han vendte hjem efter sygdom og modgang. Sammen fik de børnene Gunner, Dagny og Jens Christian, der ligeledes slog sig ned i Mandemarke.

Gunner Henriksen boede først på Skovstrædet 5 inden han i 1950 købte huset på Strædet 11 af sin halvbror Evald Jakobsen, der var gift med Nelly, som var datter af Jens Peter Hansen. Evald havde købt Strædet 11 i 1941.

Marie giftede sig i 1927 i Mølborg Kirke med den ti år yngre Johannes der i lighed med hende kom ud af en husmandsfamilie. De fik døtrene Rikke og Lilly.

Men det var svært at finde arbejde i Vestjylland. Først rejste Evald til Møn og fik job på Nordfeldt. Herefter fulgte Gunner, mens Jens Christian i første omgang rejste til Helsingør. Dagny rejste også fra Jylland.

Tilbage i Jylland var Ernst Henriksen, der dog havde planer om at følge efter. Han arbejdede på det tidspunkt med at detonere miner ved Vestkysten. Her blev han i 1945 sprængt i luften, da han gik hen til en mine, der ikke var detoneret ved første forsøg.

Tilbage var nu kun Ernst kone Frida (kusine til Ina (Karolina) Feilskov) og barnebarnet Svend Åge.

Derfor flyttede Marie og Johannes til Mandemarke omkring 1947 og de boede i huset på Skovstrædet 6.

I 1952 havde Marie og Johannes Nielsen sølvbryllup, billederne er fra Skovstrædet 6.

Bagerst fra venstre er personerne på billedet følgende:

 • Anni Hansen (genbo)
 • Kristian Hansen (genbo)
 • Lilly Eriksen (datter)
 • Hardy Eriksen (svigersøn)
 • Bag Hardy er 2 ukendte
 • Edel Henriksen (svigerdatter)
 • Jens Kristian Henriksen (søn)
 • Karl Nielsen (bror til Johannes)
 • Kaj Holsten Petersen (svigersøn)
 • Jens Peter Hansen (Skov­stræ­det 5, far til 2 svigerdøtre)
 • Gurri Hansen (genbo)

Forreste række fra venstre:

 • Nelly Jakobsen (svigerdatter)
 • Evald Jakobsen (svigersøn)
 • Marie
 • Johannes
 • Rikke Petersen (datter)
 • Jørgen Henriksen (barnebarn)
 • Ingeborg Henriksen (svigerdatter med Kurt på skødet)
 • Solveig Henriksen (barnebarn)

Dette er et bryllupsfoto fra 1943, hvor Maries søn Gunner Henriksen blev gift med Ingeborg Hansen. Fotoet er taget ved vestgavlen ved Tørvelukket på Skovstrædet 5, hvor Gunner og Ingeborg boede hos hendes far Jens Peter Hansen, hvor de også fik deres 4 børn, Solvej, Jørgen, Kurt og Bente.

Marie er nr. 3 fra højre. Evald og Nelly står yderst til venstre på billedet med sønnen Asger på armen. Dagny Henriksen, som står ved siden af Marie, boede også i Mandemarke  en del år.

Marie og Johannes døtre var som nævnt Rikke og Lilly Nielsen. Rikke blev gift med Kaj Holsten Petersen, som var søn af Annie i Skovstrædet 7, og de boede i Skovstrædet 10. Lilly, der senere blev gift Eriksen, er pigen på billedet foran Marie. Hun har vist som en af de få ikke boet i Mandemarke.

Jens Christian Henriksen, som står på den anden side af Marie, boede i mange år i Helsingør men flyttede til Mandemarke midt i 1960’erne og flyttede igen i starten af 1970’erne.

Læs også historien om Familien Henriksen med en række gamle familiefotos.