Aage Post: Lidt om det gamle Mandemark (NY 12/2018)

Aage Post som boede mange år i Mandemarke har skrevet ‘Lidt om det gamle Mandemark‘, som var trykt i Møns Dagblad den 23. december 1944. Han boede i Mandemarke i huset på Skovtrædet 6 fra en gang i 1930’erne til omkring 1948. Selv var han født i 1902 og stod ved folketællingen i 1940 anført som ‘Aage Richard Jensen Post’. Man kunne tro at ‘Post’ var en tilføjelse han havde fået på grund af sit erhverv, men dels stod han anført som malermester og dels var efternavnet for hans kone og børn også ‘Post’.

Som det fremgår af undertitlen på artiklen – med krøllede bogstaver – er der tale om Smaa Glimt fra en af Danmarks smukkeste Landsbyer og af dens særprægede Folketyper’(I 1944 var retskrivningen stadig sådan at ‘å’ blev skrevet ‘aa’ og navneord med stort).

I den lange artikel foretager Aage Post en tænkt vandretur i gamle dage (formentlig i starten af 1900-tallet) rundt i den gamle landsby. Han begynder oppe i bakkerne, går ned ad ‘Smallegade’ (=Skovstrædet) og videre på tværs af ‘Hovedgaden’ (=Busenevej) hen ad ‘Skvalderstrædet’ (=Strædet). For enden følger han en lille sti der ikke findes mere bagom til ‘Smedestrædet’, hvor vejstykket op til ‘Hovedgaden’ (=Busenevej) i dag også kaldes Busenevej (dvs. Busenevej 12-22). Halvt oppe ad ‘Smedestrædet’ drejer han til venstre ad ‘Benbrækkerstrædet’, der “fører fra Smedestrædet hen til Købmandsforretningen” (fra Busenevej 14 til Busenevej 8). Til sidst tager han et lille svip til højre ud til den sidste af gårdene i landsbyen på venstre hånd, før han vender tilbage til Rytterskolen midt i landsbyen.

Som han skriver: “Vi vil nu tænke os et Spand af Aar tilbage i Tiden, for at være sikker paa at træffe paa nogle af de særprægede og interessante Folketyper, som Mandemark har været så rig paa.” På sin tur gennem landsbyen fortæller han om nogle af de personer, der har boet i husene han passerer, som han i 1944 konstaterer “for længst ligger under Mulde”.

Til sidst vender han tilbage til nutiden: “Ser vi paa Mandemark i Dag, er mangt og meget forandret”, og reflekterer herefter over forandringerne, men glæder sig over at der stadig er gamle traditioner  som holdes vedlige, f.eks. “naar der hvert andet Aar pyntes Æresport til Skolens Skovtur”, og artiklen afsluttes med følgende: “Den slags gamle Skikke holdes højt i Ære og gør sit til, at Byen bliver ved at holde sit gammeldags, hyggelige Præg, som man trods alt er kommet til at holde af, og som kun findes i Mandemark.”

Afhængigt af din browser og skærmstørrelse kan du være heldig og klikke dig frem til at se hele siden i fuldt format så den bliver læselig – klik først på avisteksten nedenfor. Du kan forstørre den ved at klikke en eller flere gange, eller du kan zoome ved at holde Ctrl nede og scrolle med musen (hvis du bruger windows – på en tablet må du forstørre med fingrene).

Alternativt kan du indlæse avissiden som pdf-fil, der kan forstørres så meget du har brug for: Møns Dagblad 1944.12.23 Aage Post – Lidt om det gamle Mandemark.

Under alle omstændigheder: God fornøjelse!