Aage Post: Lidt om det gamle Mandemark (omkring 1900)

SENERE TILFØJELSE til historien nedenfor: I 2021 er hele artiklen afskrevet og gengivet med uddybende kommentarer om personer og huse m.v. Læs En vandretur i Mandemarke for 125 år siden.


Aage Post som boede mange år i Mandemarke har skrevet ‘Lidt om det gamle Mandemark‘, som var trykt i Møns Dagblad den 23. december 1944, der er gengivet nedenfor. Som det fremgår af undertitlen – trykt med ‘krøllede’ bogstaver – er der tale om Smaa Glimt fra en af Danmarks smukkeste Landsbyer og af dens særprægede Folketyper’I den lange historie foretager Aage Post en tænkt vandretur i gamle dage rundt i den gamle landsby formentlig lige omkring 1900-tallet. Han ser altså ca. 50 år tilbage i tiden, så vi i dag får et tilbageblik omkring 125 år tilbage.

Som han skriver: “Vi vil nu tænke os et Spand af Aar tilbage i Tiden, for at være sikker paa at træffe paa nogle af de særprægede og interessante Folketyper, som Mandemark har været så rig paa.” På sin tur gennem landsbyen fortæller han herefter om nogle af de personer, der har boet i husene han passerer, som han i 1944 konstaterer “for længst ligger under Mulde.” I 1944 var retskrivningen stadig sådan at navneord blev skrevet med stort og ‘å’ blev skrevet ‘aa’, eller udtrykt på en anden måde: “Navneord skulle altsaa skrives med stort Bogstav!”

Fotoet nedenfor giver et indtryk af hvad man kunne møde på turen. Det er foran købmandsforretningen flere af beboerne har taget opstilling til ære for fotografen. Lidt oppe til højre bag de grønne træer ligger den gamle rytterskole, hvor turen ender.

Du kan indlæse avissiden som pdf-fil, der kan forstørres så meget du har brug for: Møns Dagblad 1944.12.23 Aage Post – Lidt om det gamle Mandemark. Men du kan også klikke på avissiden nedenfor, hvor du – afhængigt af din browser og skærmstørrelse – kan være heldig og klikke dig frem til at se hele avissiden i fuldt format så den bliver læselig.

Under alle omstændigheder: God fornøjelse!

For at få et overblik over landsbyen begynder han med at tage os op “i bakkerne øst for Byen, hvorfra der er den herligste Udsigt udsigt over Østmøn og først og fremmest selve Mandemark, hvorfra vi går en tur ned mod Byen for at tage den nærmere i Øjesyn.”

Fra bakkerne går turen ned ad ‘Smallegade’ (=Skovstrædet) og videre på tværs af ‘Hovedgaden’ (=Busenevej) hen ad ‘Skvalderstrædet’ (=Strædet). For enden følger han en lille sti der ikke findes mere bagom til ‘Smedestrædet’, hvor vejstykket op til ‘Hovedgaden’ (=Busenevej) i dag også kaldes Busenevej, dvs. Busenevej 12-22. Halvt oppe ad ‘Smedestrædet’ drejer han til venstre ad ‘Benbrækkerstrædet’, der “fører fra Smedestrædet hen til Købmandsforretningen” (d.v.s. fra Busenevej 14 til Busenevej). Til sidst tager han et lille svip til højre i retning af Busene ud til den sidste af gårdene i landsbyen på venstre hånd, før han vender tilbage til Rytterskolen midt i landsbyen.

Mange steder og personer som er omtalt, kan du læse mere om under følgende historier her på hjemmesiden: “Tørvelukkeren” boede i huset der i dag er Skovstrædet 5. Videre fra Skovstrædet som kaldes “Smallegade” krydses Busenevej, og turen fortsætter ned ad Strædet, som kaldtes “Skvalderstrædet, hvor det første hus er Strædet 3. På højre hånd passeres Strædet 4, hvor Jens Peter Hemmingsen og hans kone sørgede for posten til og fra Mandemarke mellem deres øvrige gøremål. For enden af strædet passeres det sidste hus, Strædet 11, ad en lille sti der ikke findes hen til den anden stikvej fra Busenevej mod vest, som i dag har husnumre under Busenevej, som den gang kaldtes “Smedestræde” fordi der var der landsbyens smed havde boet gennem mange år i huset der i dag er Busenvej 24. Her passeres “Mandemarksgaard”, som er gården på Busenevej 20. Lige overfor lå det gamle “Slagterhus”, der i dag er forsvundet men ville have adressen Busenevej 16, og er omtalt i historien om ‘Smedestrædehuset’. Lidt længere oppe kommer vi forbi huset på Busenevej 22, hvor Hans Peter Karstensen boede med kone og 7 børn ud af deres ialt 12-14 børn på ca. 70 kvadratmeter. Dernæst passeres husene på hjørnet af “Benbrækkerstrædet”, Busenevej 14 og Busenevej 12. Videre fortsættes for enden til højre ad Busenevej i retning af Busene til gården på Busenevej 19. Til sidst vendes tilbage i landsbyen forbi den gamle landhandel på Busenevej 8 hen til den gamle skole på Skovstrædet 2.

Til sidst vender Aage Post tilbage til sin egen nutid i 1944: 

“Ser vi paa Mandemark i Dag, er mangt og meget forandret. Et nyt Hus er dukket op hist og her, og Udviklingen har på anden Maade sat sine tydelige Spor.”

Det samme kan man sjovt nok også sige i dag!

Flemming Deleuran 11/2018