Kraneledvej 29

Villa PAX 2001

Kraneledvej 29 har matr. 16e og er opført i 1934 iflg.  BBR (link til BBR-oplysningerne).  Huset har i mange år været kaldt “Villa PAX”.

Du kan også se huset på Google Maps

I dag ejes huset af Tommy Vange Davis og Polly Jane Davis, som købte det i 2019 af Hans Larsen for 1.150.000 kr.

Husets historie

Hans og Emmy

Den sidste ejer gennem mange år – fra 1981 til 2019 – var Hans Larsen, som her ses foran huset i 2001 sammen med sin kone Emmy.

Tinglysninger og folketællinger

Ifølge ejendommens blad i den digitaliserede tingbog 1927-2000 blev der i 1934 tinglyst skøde på en grund af 1.504 m2 fra Axel Christoffersen til Laurits Jacob Larsen, efter at den var udstykket fra Kraneledgård som var ejet af Axel Christoffersen. Året efter blev der i 1935 tinglyst pantebreve for et statslån og et sparekasselån på i alt 5.300 kr.

Efter huset var opført blev der ved folketællingen i 1940 registreret følgende med fremhævelse af de fornavne der brugtes i det daglige (link til originalt skema):

Laurits Jacob Larsen 22/9 1896 Husfader Vejmand
Laura Mathilde Albertine Larsen 24/5 1904 Husmoder
Arne Helmer Larsen 2/2 1927 Barn
Hans Christian Larsen 26/6 1928 Barn
Ulla Inga Larsen 17/1 1931 Barn
John Palle Larsen 23/5 1940 Barn

Laurits var søn af Hans og Anne Marie Larsen på Rakkerbanken 1, hvor han var født den 22/9 1896. Denne gård blev i 1916 overtaget af hans storesøster Karen, som var blevet gift med Hans Jørgen Jensen, som man kan læse mere om under historien om gården (jfr. link ovenfor).

Laurits selv var den 10/11 1926 blevet gift i Karrebæk kirke med Laura. De boede ved folketællingen i 1930 i en ejendom, som ved folketællingen lidt upræcist var anført som matr. 11a (som ikke findes).

Ifølge familiens oplysninger boede Laurits og Laura imidlertid i huset skråt overfor på Kraneledvej 24 (på hjørnet af Skansevej og Kraneledvej), hvor deres 3 ældste børn Arne, Hans og Ulla blev født. Huset her har matr. 11e, så det var altså bogstavet på matriklen der var anført forkert. Her boede familien indtil de i 1934 flyttede ind i deres nyopførte hus “Villa PAX”.

Ved folketællingen i 1930 var de registreret med følgende oplysninger incl. fødested – altså på Kraneledvej 24:

Laurits Jakob Larsen 22.9.96 Magleby Husfader Møller
Laura Mathilde Larsen 24.5.4 Fjellerslev  Husmoder  
Arne Hilmar Larsen 2.2.27 Magleby Barn  
Hans Kristian Larsen 26.6.28 Magleby Barn  

Hvor Laurits har været møller, mangler vi at få oplyst. Et gæt kunne være at det har været på den mølle der har ligget ved hans barndomshjem på gården på Rakkerbanken 1 som også kaldtes “Højbo”, hvor møllen i sin tid har ligget godt for vestenvinden.

Efter 1934 fandt den næste tinglysning først sted i 1981. Her blev der tinglyst en skifteretsattest som adkomst for John Palle Larsen, Hans Chr. Larsen, Arne Hilmer Larsen, Ulla Inga Hansen og Jørgen Erik Palle, d.v.s. at de har været arvinger i boet efter Laurits og Laura. Dernæst blev der samme dag tinglyst et arveudlægsskøde til Hans Chr. Larsen for 205.000 (svarende til den offentlige vurdering) og i forbindelse hermed optog han et kreditforeningslån på 35.000.

Så det er altså sønnen Hans som endte med at overtage ejendommen. Ifølge det oplyste havde han også hjulpet sine forældre med at vedligeholde og forbedre huset igennem årene. Han selv brugte huset som fritidshus, indtil han i 2019 solgte det til de nuværende ejere.

Et barnebarn til Laurits Jacob Larsen har fortalt, at han overtog sine forældres hus efter sin mor Laura Larsen, da hun døde i 1978. Laura og Laurits Larsen havde altså haft huset siden 1935 og de havde følgende 4 børn:

Arne Hilmer Larsen, 1927-2001
Hans Christian Larsen, f. 1928
Ulla Inge Larsen, 1931-?
John Palle Larsen, 1940-?

Den sidste af de i tingbogen i 1981 nævnte 5 arvinger var Jørgen Palle, som Laura havde indbragt i ægteskabet med Laurits i 1926. Han emigrererede senere til Canada i 1957.

Gamle familiefotos

Hanne Henriksen, som er barnebarn af Laura og Laurits Larsen og barn af Arne Hilmer Larsen, har sendt hjemmesiden nogle gamle familiefotos, som vi er glade for at kunne vise.

Laura og Laurits Larsen ca. 1968

Og deres 4 børn, Arne, Hans, Ulla og John Palle:

Ved Laura og Laurits Larsens sølvbryllup i 1951, som blev holdt på gården på Rakkerbanken 1, blev der – foruden et stort foto med alle de inviterede gæster – også taget dette foto af sølvbrudeparret sammen med deres 4 børn og en svigerdatter.

I forgrunden ses Laura og Laurits. 

I midten fra venstre: Hans Christian Larsen (født 1928),  John Palle Larsen (født 1940) og Ulla Inga Larsen (født 1931).

Bagerst fra venstre: Arne Hilmer Larsen (født 1927) og hans kone Helga.

Klik på fotoet og se personerne tæt på.

.

.

(klik for at forstørre)

Det må vist være motorcyklen som er ‘hovedpersonen’ på dette gamle foto til venstre.

Yderst til venstre står Hans Larsen og ved siden af ham John Palle Larsen. Yderst til højre den stolte far Laurits Larsen. Drengen på motorcyklen er Jørn Hansen, søn af Ulla Hansen ( født Larsen) og Jørgen Hansen. (Der er lidt usikkerhed hvem der står bagved Jørn).