Den gamle smedje (NY 6/2017)

smedetomt_UdsigtBSmed

Her lå den gamle smedje

 

På billedet her kigger man ud over Hjelm Bugt mellem husene på Busenevej 26 og 28A,  der siden er groet meget til. Men her har den gamle smedje altså ligget.

landsbyen_Smedie101

Det lille hvide bindingsværkshus bag hestevognen er den gamle smedje. I baggrunden længst til venstre ses Busenevej 28 A, der dengang lå som et upudset rødt murstenshus.

Den sidste smed med arbejde i Mandemarke var Vilhelm Hansen (Busenevej 24), som var søn af Hans Peter Hansen og Sidse Marie fra “Tørvelukke” (Skovstrædet 5).

Han døde kun 47 år gammel anden nytårsdag 1925. Han var i øvrigt barnefødt i Mandemarke, for som 3 årig blev han registreret ved folketællingen 1880 med sin familie:

Hans Peter Hansen 30 1850 Gift Husfader, Dagleier ved Skovarbeide
Sise [Sidse] Marie Hansen 36 1844 Gift hans Hustru
Karen Sophie Christine Hansen 4 1876 Ugift deres Barn
Vilhelm Hansen 3 1877 Ugift deres Barn
Cathrine Mathilde Hansen 0 1880 Ugift deres Barn

Efter Vilhelm Hansens død blev der ikke længere arbejdet i smedjen. Den blev herefter forladt og gradvist pillet fra hinanden i takt med at folk i landsbyen hentede mursten, tømmer og tagsten. Og i maj 1927 var den helt væk. Og grunden ligger stadig hen … !

Vilhelm Hansens forgænger var Hans Peter Jensen (gift med Sofie Marie født 28.09.1877), der som Vilhelm Hansen døde i en alder af kun 47 år i 1911.

Hans Peter Jensens forgænger var Lars Peter Hansen født i 1845, der overtog smedjen i 1885, da forgængeren gik bort i en al for tidlig alder. Han var gift med den jævnaldrende Sidse Kirstine Hansen. Sammen boede de i lighed med de senere smede i bondehuset på Busenevej 24, der dengang tilhørte godset.

Lars Peter og Sidse Kirstine Hansen var forældre til den navnkundige lokalhistoriker Johanne Olsen, der som 78-årig i 1953 skrev følgende om farens smedekarierre:

“Min far var smed og efter de tider en dygtig og pålidelig mand. Da min far og mor havde boet i Kavle (gamle navn for Karensby) nogle år, døde smeden i Budsene. Far blev af Kammerherren (Carl Sophus Scavenius) tilbudt smedjen der og flyttede til Busene. Han begyndte som mester. I forvejen havde han arbejdet som svend i Aalebæk, hvortil der var omkring en mil at gå. Han gik fra Kavle tidlig morgen og kom hjem sent aften for 16 skilling om dagen. Det var lønnen dengang for en svend.

Nu oprandt der bedre tider for far og mor efter han selv var blevet mester. Der var meget arbejde og han holdt svende til hjælp. Da jeg var 10 år blev far af Kammerherren tilbudt smedjen i Mandemark, da smeden var død. Han flyttede derhen. Men han skulle alligevel beholde smedjen i Busene. Her arbejdede han to dage om ugen og de andre i Mandemark. Der gik nogen år. Så flyttede bønderne til Mandemark med al deres arbejde. Smedjen i Busene blev til brændehus for byens beboere. Men far måtte betale 40 kr. om året alligevel af den til Kammerherren. Sådan fortsatte det i mange år.”

Johanne Olsens samlede livserindringer på denne hjemmeside er i øvrigt værd at læse i deres helhed.

En endnu tidligere smed end Lars Peter Hansen var Hans Schmidt, hvis navn figurerer på det ældste kendte kort over Mandemarke. Også han havde Busenevej 24 som sin ’embedsbolig’ samt en lille jordlod oppe i bakkerne, som man kan læse mere om der.

Han var ved folketællingen 1840 blevet enkemand og boede sammen med to af sine (voksne) børn:

Hans Christian Smith 66 1774 Enkemand Smed
Frederik Hansen 27 1813 Ugift hans Børn
Stine Hansdatter 22 1818 Ugift hans Børn

Ved folketællingen 6 år tidligere i 1834 boede han med 2 andre børn og havde også en smedesvend og dennes kone og børn boende i huset, som var flyttet fra Mandemarke inden 1840:

Hans Christian Smith 60 1774 Enkemand Smed
Frederik Hansen 21 1813 Ugift hans Sønner
Mathias Hansen 14 1820 Ugift hans Sønner
Johannes Christopher Hansen 30 1804 Gift Smedesvend
Marie Esbensdatter 30 1804 Gift hans kone
Hans Peter Johannessen 3 1831 Ugift deres Søn

Ved folketællingen i 1801 var der kun følgende smed registreret – og om familie nr. 23 ved folketællingen boede på Busenevej 24 vides ikke.

Johan Antonsen 48 1753 Gift Mand Smed
Kirsten Pedersdatter 46 1755 Gift hans Kone
Maren Johansdatter 9 1792 Ugift deres barn
Kirsten Johansdatter 6 1795 Ugift deres barn
Marthe Johansdatter 3 1798 Ugift deres barn
Peder Larsen 79 1722 Enkemand Konens Fader Indsider

Ved den ældste folketælling i 1787 hed var han tilsyneladende kaldt Johan Antoniusen!

Johan Antoniusen 34 1753 Gift Huusbonde Huusmand og Smed
Kirsten Pedersdatter 32 1755 Gift hans Kone
Mette Johansdatter 9 1778 Ugift deres Børn
Anna Johansdatter 7 1780 Ugift deres Børn
Jens Johansen 5 1782 Ugift deres Børn
Johan Johansen 1 1786 Ugift deres Børn
Peder Larsen 65 1722 Gift Konens Forældre Inderste og gaaer i Dagleie
Maren Larsdatter 76 1711 Gift Konens Forældre

Når man tænker på hvor svært det har været at tyde de gamle håndskrifter på folketællingsskemaerne, er der ikke noget at sige til at efternavnet er aflæst som ‘Antioniusen’, selv om der må have stået ‘Antonsen”. Fødeåret passer jo ligesom oplysningerne om hans kone. Efternavnet på hans børn kan man jo ikke bruge noget, da børn den gang blev navngivet som søn/datter af Johan, ligesom hans kone har taget efternavn efter sin far, som de jo endda har boende i huset.

.

Billedet af denne gravsten har oprindeligt hørt til historien om Sidse Kirstine, som blev omtalt ovenfor. Af gravstenen fremgår at Sidse var født i 1880, at hun ved sin død hed Larsen til efternavn, og at hun ligger begravet sammen med Christian Larsen, som var født i 1892. En mulig forklaring kunne være, at hun inden ægteskabet med Christian Larsen har været gift med Lars Peter Hansen, som var født i 1845, men oplysningen om at hun skulle have været jævnaldrende med ham stemmer ikke med gravstenens oplysning. En anden og mere nærliggende forklaring kan være, at billedet af gravstenen slet ikke har noget at gøre med historien her.

Læs historien om Sidse Kirstine og Christian Larsen!