Corona-notice 2020 – …?

 

Måske fik du tid til at læse en eller flere af de mere end 350 historier her på hjemmesiden, når der var lukket ned for at dæmpe virusspredningen i 2020?

Når du går tilbage i tiden kan du i alt fald finde lidt trøst, hvis du nu eller senere rammes af Covid-19!

I historien De onde år i 1600-tallet kan du læse, hvordan hele det danske samfund i 1650’erne først var ramt af en dødelig pest-epidemi og derefter af de ikke mindre fatale svenskekrige.

Efter at pestepidemien i februar 1654 ramte København, måtte op mod en tredjedel af byens befolkning lade livet. Det drejede sig primært om de fattigste indbyggere, der var stuvet sammen i elendige boliger og ikke havde mulighed for at rømme byen. De mere velbjergede var over alle bjerge, da epidemien begyndte at vise sig.

Efter at have hærget København drog pesten videre ud i Østdanmark, bl.a. til Stege. Her døde angiveligt halvdelen af indbyggerne. Så blev der givet befaling til at afskære al samfærdsel mellem Møn og Falster, og ved alle overfartssteder blev der posteret soldater. (Klaus Larsen, Den hvide rytter).

Læs også den lange historie fra 2023 om Pesten på Østmøn 1655-56.

Eller se dokumentar på YouTube fra 1918 om The spanish flew på 40 minutter.