Corona-notice

 

OBS: Måske får du tid til at læse en eller flere af de mere end 350 historier her på hjemmesiden, mens meget er lukket ned for at dæmpe virusspredningen?

Perioden fra 1685 til 1697 var (også?) en streng tid, som du kan læse mere om i denne historie.

De onde år i 1600-tallet: I 1650-erne var hele det danske samfund først ramt af en dødelig pestepidemi og siden af de ikke mindre fatale svenskekrige. 

Efter at pestepidemien i februar 1654 ramte København måtte op mod en tredjedel af byens befolkning lade livet. Det drejede sig primært om de fattigste indbyggere, der var stuvet sammen i elendige boliger og ikke havde mulighed for at rømme byen. De mere velbjergede var over alle bjerge, da epidemien begyndte at vise sig. Efter at have hærget København drog pesten videre ud i Østdanmark, bl.a. Stege. Her døde angiveligt halvdelen af indbyggerne. Så blev der givet befaling til at afskære al samfærdsel mellem Møn og Falster, og ved alle overfartssteder blev der posteret soldater. (Klaus Larsen, Den hvide rytter). 

Læs også Nationalmuseets historie fra 2013 om den store møntskat der blev fundet, som havde tilhørt en præst i Stege der døde af pest i 1655.

Eller se dokumentar på YouTube fra 1918 om The spanish flew på 40 minutter.