Kraneledvej 7 (NY 5/2018)

Luftfoto 1949

Denne smukt beliggende landejendom, hvis bygninger ifølge BBR er opført i 1914, har i dag som matr. 7c et areal på 3.746 m2 og er siden 2011 ejet af Bente Hansen. Hun er mor til Per Hansen, som ejer den store Båndhøjgaard (læs historien om denne).

Kraneledvej 7 kan ses fra luften højt oppe fra på et helt nyt luftfoto via Krak – ved at klikke HER (åbner på ny fane), hvor man også kan zoome både ud og ind.

Om den nuværende ejendom er opført på samme sted som en ældre ejendom vides ikke, men matrikel 7 af Mandemarke By blev oprettet efter ophævelsen af det gamle landsbyfællesskab, hvor alle gårdene havde ligget oppe i selve landsbyen Mandemarke, men hvor 15-16 af gårdene blev flyttet ud på de jorder de nu havde fået tildelt og genopført der. Da den gamle gård næsten lige overfor – på Kraneledvej 12 – i dag har matr. 7a, tyder det dog på at ejendommen her på Kraneledvej 7 er blevet opført på et areal som er  blevet udstykket herfra.

Selve historien om gården mangler altså at blive skrevet, men da folketællingerne op til 1940 er offentligt tilgængelige (og ligger her på hjemmesiden), kan vi i alt fald finde oplysninger om ejendommens beboere. Og længere nede bliver oplysningerne der har kunnet hentes fra gamle tinglysningsprotokoller frem til 1980 omtalt.

Men først skal vi se nogle gamle luftfotos fra Det kongelige Biblioteks luftfotosamling.

Gamle luftfotos

Luftfoto 1949

Luftfoto 1952

Luftfoto 1961 – Er det Poul Anker Brandt i indkørslen?

 

Prøv at kigge nærmere på den gamle vogn til højre for gavlen i 1949

Ti år før – på dette luftfoto fra 1939 – stod den lidt længere ude

 

Og i 1952 står den gamle vogn stadig ved gavlen! Den bliver vist ikke brugt så meget.

Folketællingerne

Ejendommen er ifølge BBR er opført i 1914 og ved folketællingen i 1916 findes følgende familie på matr. 7c (link til originalt skema):

Johanna Pedersen 17/9 1881 Husmoder Enke Gaardmand
Eli Pedersen 26/3 1908 Barn
Hakon Pedersen 27/7 1909 Barn
Hans Pedersen 24/10 1886 Slægtning Gaardbestyrer

En mor som er enke med to børn og en slægtning, der efter navn og alder kunne være en ugift bror til hendes afdøde mand, til at bestyre gården giver ikke nogen langsigtet løsning på landbrugsdriften, så man kunne forvente at æraen for familien Pedersen er ved at rinde ud.

Ved den næste folketælling i 1925 var følgende personer på matr. 7c – familien Madsen samt Hakon – registreret ved fødselsdato og fødested (link til originalt skema) – de understregede fornavne var dem der blev brugt i det daglige:

Niels Christian Madsen 16/3 1884 Fanefjord Husfader Gårdejer
Ellen Johanne Andrea Madsen 17/9 1881 Borre Husmoder
Hakon Petersen 27/7 1909 Magleby Barn
Jenny Else Margrethe Madsen 24/8 1924 Magleby Barn
Hansigne Marie Sørensen 25/7 1905 Magleby Husassistent

Johanna eller Johanne har altså siden folketællingen i 1916 fundet en ny mand, Niels Kristian Madsen, og de har i 1924 fået datteren Else. Det er i alt fald ikke særligt sandsynligt, at det er en datter (på under 1 år) som han har haft med ind i ægteskabet. Så Johanne er sikkert blevet gravid som 42-årig med sin nye mand for at de også kunne få  en arving sammen.

Det fremgår af oplysningerne om tinglysningerne, som bliver omtalt nedenfor, at Niels Kristian Madsen i 1928 fik tinglyst en vielsesattest som adkomst til ejendommen, så det har altså været lidt af en tilsnigelse at han ved folketællingen i 1925 var angivet som gårdejer.

Ved folketællingen i 1930 (link til originalt skema) genfindes personerne på ejendommen der nu anføres som matr. 7b:

Niels Kristian Madsen 16/3 1884 Fanefjord Husfader Gårdejer
Ellen Johanne Andrea Madsen 17/9 1881 Borre Husmoder
Jenny Else Margrethe Madsen 24/8 1924 Magleby Barn
Jens Erik Jensen 17/5 1929 Stege Landsogn Barnebarn
Hakon Petersen 27/7 1909     “  Barn Arbejdsløs Tømmersv.
Karen Sofi Hansen 13/6 1913 Kallehave  Tjenestepige

Noget forvirrende bliver det nu anført at Johanne i det daglige brugte fornavnet Ellen, selv om der ikke er nogen tvivl om at det er den samme.

Om Niels står der at han er blevet gift i 1922 og har fået 1 barn, og det må være Else. Dernæst omtales et barnebarn Jens fra 1929, som ikke kan være et barnebarn til Niels, hvis eneste barn jo er Else fra 1924.

Det var kun for husfaderen det blev oplyst hvor mange børn han havde, så de to sidstnævnte må være familie til hans kone Ellen/Johanne. Den lille Jens kunne altså være barn af en datter til hende, som har været gift Jensen.

Folketælling i 1940 (link til originalt skema), hvor matrikelnummeret igen er anført som 7c, genfinder vi forældrene:

Niels Christian Madsen 19/3 1884 Husfader Gaardejer
Ellen Johanne Andrea Madsen 17/9 1881 Husmoder
Jenny Else Margrethe Madsen 24/8 1924 Barn Husassistent Hjælper ved Markarbejde
Hakon Pedersen 27/7 1908    “ Tømrersvend

På skemaet står også den præcise dato hvor Niels og Ellen er blevet viet, nemlig 11/5 1923 – selv om der i 1930 tydeligt stod 1922. Også her i 1940 anføres Hakon som barn. Som 32-årig er han stadig ikke gift og bor stadig hos sin mor og stedfar.

Barnebarnet Jens fra 1929, som nu ville være 11, bor der ikke længere, så han er måske flyttet hjem til sin mor?

Tinglysningsoplysninger

Gamle tinglysningsoptegnelser for matr. 7c (link til Statens Arkiver) tyder på at gården først er udstykket i 1914, men den første tinglysningsoptegnelse er fra 1924, hvor Niels Kristian Madsen fik tinglyst sin vielsesattest som adkomst. Hvad det betyder er ikke til at sige.

I 1951 bliver der tinglyst skøde fra Niels Kristian Madsen til Jens Asger Hansen, som i 1959 giver skøde til Poul Anker Brandt for en købesum på 85.848,90 kr. (den offentlige vurdering var 54.000).

I 1976 har det nok knebet for ham at passe ejendommen, for i 1976 forpagtede han gårdens ca. 8,6 hektar til gårdejer Hans Kjeld Frederiksen på Kraneledvej 14 for en periode på 8 år ifølge den forpagtningskontrakt, der blev tinglyst som servitut på ejendommen.

Forpagtningsforholdet har dog ikke nået at løbe perioden ud. For i 1980 bliver der tinglyst en skifteretsattest som adkomst for Mary Johanne Brandt, så hendes mand Poul Anker må være død. Det kan godt være at det er sket tidligere, for ofte fik en ægtefælle først tinglyst skifteretsattesten, når der var behov for at kunne disponere ved optagelse af lån eller salg. Nu er den offentlige vurdering 400.000 kr. (som 20 år tidligere var 59.000).

Og det har været for at sælge ejendommen, for samme dato bliver der nemlig tinglyst skøde til Vagn Ove Hansen som pr. 11/6 1980 for en købesum på 655.000 overtog ejendommen matr. 7c Mandemarke by af areal 8 ha 8472 m2, heraf vej 2312 m2.

Af historien om “Båndhøjgård” kan man se at Vagn Ove boede der som 14-årig i 1940 som søn af gårdejer Peter Ejner Hansen og Helga Kamilla Hansen. Ejerne af Kraneledvej 7 og Båndhøjgård har altså været nært forbundne!

Og af historien om Rakkerbanken 1 kan man se, at Vagn Ove Hansen også på et tidspunkt har ejet denne ejendom, idet han i 1974 solgte den efter at den tilhørende jord var frasolgt. Det er svært at følge, men alt peger i retning af at jordene til Rakkerbanken 1 og Kraneledvej 7 er blevet overført til Båndhøjgård.

De digitaliserede tinglysningsprotokoller indeholder ikke oplysning om forholdene efter Vagn Oves køb.

Historien om hvad der herefter er sket, har vi til gode, men der er i 2011 sket noget som ikke fremgår klart, idet der tilsyneladende er sket 2 ejerskifter til meget forskellige købesummer og der tilsyneladende også har været noget med et areal på 15.000 kvm.

Vi ser frem til at Bente Hansen og hendes familie en dag kan oplyse nærmere.