Kraneledvej 7 (NY 5/2018)

Luftfoto 1949

Denne smukt beliggende landejendom, hvis bygninger ifølge BBR er opført i 1914, har i dag som matr. 7c et areal på 3.746 m2 og er siden 2011 ejet af Bente Hansen. Hun er mor til Per Hansen, som ejer den store Båndhøjgaard (læs historien om denne).

Kraneledvej 7 kan ses fra luften højt oppe fra på et helt nyt luftfoto via Krak – ved at klikke HER (åbner på ny fane), hvor man også kan zoome både ud og ind.

Om den nuværende ejendom er opført på samme sted som en ældre ejendom vides ikke, men matrikel 7 af Mandemarke By blev oprettet efter ophævelsen af det gamle landsbyfællesskab, hvor alle gårdene havde ligget oppe i selve landsbyen Mandemarke, men hvor 15-16 af gårdene blev flyttet ud på de jorder de nu havde fået tildelt og genopført der. Da den gamle gård næsten lige overfor – på Kraneledvej 12 – i dag har matr. 7a, tyder det dog på at ejendommen her på Kraneledvej 7 er blevet opført på et areal som er  blevet udstykket herfra.

Selve historien om gården mangler altså at blive skrevet, men da folketællingerne op til 1940 er offentligt tilgængelige (og ligger her på hjemmesiden), kan vi i alt fald finde oplysninger om ejendommens beboere. Og længere nede bliver oplysningerne der har kunnet hentes fra gamle tinglysningsprotokoller frem til 1980 omtalt.

Men først skal vi se nogle gamle luftfotos fra Det kongelige Biblioteks luftfotosamling.

Gamle luftfotos

Luftfoto 1949

Luftfoto 1952

Luftfoto 1961 – Er det Poul Anker Brandt i indkørslen?

 

Prøv at kigge nærmere på den gamle vogn til højre for gavlen i 1949

Ti år før – på dette luftfoto fra 1939 – stod den lidt længere ude

 

Og i 1952 står den gamle vogn stadig ved gavlen! Den bliver vist ikke brugt så meget.

Folketællingerne

Selv om ejendommen ifølge BBR er opført i 1914 er der dog ikke fundet nogen som kan henføres til ejendommen ved folketællingen i 1916.

Men ved den næste folketælling i 1925 var følgende personer på matr. 7c registreret ved fødselsdato og fødested (link til originalt skema) – de understregede fornavne var dem der blev brugt i det daglige:

Niels Christian Madsen 16/3 1884 Fanefjord Husfader Gårdejer
Ellen Johanne Andrea Madsen 19/09 1881 Borre Husmoder
Hakon Petersen 27/7 1909 Magleby Barn
Jenny Else Margrethe Madsen 24/8 1924 Magleby Barn
Hansigne Marie Sørensen 25/07 1905 Magleby Husassistent

Ved folketællingen i 1930 (link til originalt skema) genfindes personerne på ejendommen der nu anføres som matr. 7b:

Niels Kristian Madsen 16/3 1884 Fanefjord Husfader Gårdejer
Ellen Johanne Andrea Madsen 17/9 1881 Borre Husmoder
Jenny Else Margrethe Madsen 24/8 1924 Magleby Barn
Jens Erik Jensen 17/5 1929 Stege Landsogn Barnebarn
Hakon Petersen 27/7 1909     “  Barn Arbejdsløs Tømmersv.
Karen Sofi Hansen 13/6 1913 Kallehave  Tjenestepige

Om Niels står der at han er blevet gift i 1922 og har fået 1 barn, og det må være Else. Men så bliver det lidt mærkeligt, for dernæst omtales et barnebarn Jens fra 1929, og han kan ikke være et barnebarn til Niels, hvis eneste barn er fra 1924. Dernæst omtales yderligere 1 barn, nemlig Hakon fra 1909. Det var kun for husfaderen det blev oplyst hvor mange børn han havde, så de to sidstnævnte må være familie til hans kone Ellen. Hendes (formodede) barn Hakon fra 1909 må hun have fået som 28-årig med en tidligere ægtefælle med efternavn Petersen. Hvordan barnebarnet Jens med efternavnet Jensen kommer ind i billedet er ikke til at vide. Et gæt kunne være at Hakon har fået et barn, uden at være blevet gift med moren, som familien så tager sig af.

Folketælling i 1940 (link til originalt skema), hvor matrikelnummeret igen er anført som 7c, genfinder vi forældrene:

Niels Christian Madsen 19/3 1884 Husfader Gaardejer
Ellen Johanne Andrea Madsen 17/9 1881 Husmoder
Jenny Else Margrethe Madsen 24/8 1924 Barn Husassistent Hjælper ved Markarbejde
Hakon Pedersen 27/7 1908    “ Tømrersvend

På skemaet står også den præcise dato hvor Niels og Ellen er blevet viet, nemlig 11/5 1923 – selv om der i 1930 tydeligt stod 1922. Også her i 1940 anføres Hakon som barn. Som 32-årig er han stadig ikke gift og bor stadig hos sin mor og stedfar.

Barnebarnet Jens fra 1929, som nu ville være 11, bor der ikke længere, så han må nok være flyttet hjem til sin mor.

Tinglysningsoplysninger

Gamle tinglysningsoptegnelser for matr. 7c tyder på at gården først er udstykket i 1914, men den første tinglysningsoptegnelse er fra 1924, hvor Niels Kristian Madsen fik tinglyst sin vielsesattest som adkomst. Hvad det betyder er ikke til at sige.

I 1951 bliver der tinglyst skøde fra Niels Kristian Madsen til Jens Asger Hansen, som i 1959 giver skøde til Poul Anker Brandt for en købesum på 85.848,90 kr. – den offentlige vurdering var 54.000.

I 1980 bliver der tinglyst en skifteretsattest som adkomst for Mary Johanne Brandt, så hendes mand Poul Anker må være død, men det kan godt være at det er sket tidligere, for ofte fik en ægtefælle først tinglyst skifteretsattesten, når der var behov for at kunne disponere ved optagelse af lån eller salg. Nu er den offentlige vurdering 400.000 kr. Og det har været for at sælge ejendommen, for samme dato bliver der tinglyst skøde til Vagn Ove Hansen for en købesum på 655.000. Af historien om Båndhøjgård kan man iøvrigt se at Vagn Ove boede der som 14-årig i 1940 som søn af gårdejer Peter Ejner Hansen og Helga Kamilla Hansen.

Ejerne af Kraneledvej 4 og Båndhøjgård har altså været nært forbundne!

De digitaliserede tinglysningsprotokoller indeholder ikke oplysninger om forholdene efter Vagn Oves køb. Historien om hvad der herefter er sket, har vi tilgode, men der er i 2011 sket noget som ikke fremgår klart, idet der tilsyneladende er sket 2 ejerskifter til meget forskellige købesummer og der tilsyneladende også har været noget med et areal på 15.000 kvm. Vi ser frem til at Bente Hansen og hendes familie en dag kan oplyse nærmere.