Møller Johansen

Møller Johansen blev født i Magleby sogn sommeren 1882 i en søskendeflok, hvor han i øvrigt ikke var ene om at få et usædvanligt fornavn i dåbsgave.

Her ses familien ved folketællingen i 1901:

Peter Johansen 15/10 1846 Husfader Slagtermester
Kirstine Johansen 22/8 1849 Husmoder (gift 1873, 12 levende børn, 1 mistet)
Møller Johansen 24/6 1882 Barn  
Emil Johansen 7/9 1888 Barn  
Amalie Johansen 15/2 1891 Barn  
Julius Johansen 11/2 1884 Barn  

Af folketællingen (link til originale skema) kan man se, at Møller Johansen boede hjemme hos forældrene, som her blev kaldt Peter og Kirstine Johansen. Man kan også se, at de var blevet gift i 1873, at de her havde 4 af deres børn boende hjemme, og at de havde fået i alt 12 børn samt yderligere havde mistet et barn.

‘Husfaderen’, som måske var døbt Peter, blev i øvrigt aldrig omtalt som andet end Per Johansen (læs også historien om ham, som åbnes på fane). Men måske har det bare været en skrivefejl, som det ofte var tilfældet når skemaerne skulle udfyldes.

Familien boede i et hus på matr. 24. Det eksisterer ikke længere men må have ligget i den vestlige del af den nuværende have til Busenevej 14, og i dag ville det have haft adressen Busenevej 14. Som man kan læse under historien om Busenevej 16 blev huset kaldt ‘slagterhuset’, og Per Johansen var jo også anført som slagtermester.

Broderen Rossing Johansen var et andet eksempel på forældrenes usædvanlige navngivning af deres børn, og  Møllers storebror Rossing blev i øvrigt slagter i Busemarke. Ved folketællingen i 1901 boede han som 17-årig hos smedemester Lars Peter Hansen (formentlig på Busenevej 24 – altså et par huse fra) og var registreret som smedelærling (link til originale skema). Han endte alligevel som slagter ligesom sin far, så det har nok snarere været pladsproblemer i ‘slagterhuset’ i kombination med at smeden havde brug for en lærling som gjorde at han flyttede de få meter mod øst. Ved folketællingen i 1906 blev han i øvrigt kaldt ‘Rosing’, så det usædvanlige fornavn gav anledning til staveproblemer.

Møller Johansen har ved de efterfølgende folketællinger i 1906 og 1916 boet udenfor ejerlavet Mandemarke, for han findes ikke i de folketællinger der er lagt på hjemmesiden.  Fra en senere folketælling ved vi at han blev gift i 1908, men først ved folketællingen i 1925 findes han igen i Mandemarke med familie og bor i et hus på matr. 40, som er Skovstrædet 1 (også med oplysning om fødesogn):

Møller Johansen 24/6 1882 Magleby Husfader, Arbejdsmand
Kristine Johansen 29/1 1882 Magleby Husmoder
Karl Møller Johansen 30/1 1915 Magleby Barn

På fotoet her ses Møller Johansen sammen med sin søn Karl Møller Johansen, hvor de i 1956 holder en pause fra arbejdet i baghaven på pension “Sølyst” i Kraneled.

På det næste billede nedenfor ses Møller Johansens hus en sensommerdag under 2. verdenskrig. Stubmarken i forgrunden er der hvor der i dag er hestefold midt i byen, og den røde pil peger på huset på Skovstrædet 1. I baggrunden ses gavlen af et hus som lå på Skovstrædet 7  og som senere brændte. Helt i det fjerne ses Mandemarke bakker.

landsbyen_Skovstraedet1941

Fotoet er taget fra ud for huset på Busenevej 2, hvor den lille pige i forgrunden boede. Det er Bitten Eskling, som mange år senere vendte tilbage til sit barndomshjem sammen med sin mand Helge.

Drengen ved siden af hende hedder formentlig også Helge, men det er ikke den samme Helge som mange år senere kom til Mandemarke og forelskede sig i Bitten. Drengen er formentlig Helge Nielsen, der er barnefødt i huset ved siden af på Busenevej 4, som stadig går ture til Mandemarke fra sin bolig i Busemarke.

Som mange andre i datidens Mandemarke havde Møller Johansen flere forskellige erhverv for at tjene til livet og vejen. Han havde som de fleste andre i godsets huse sine fem tønder land, hvorfor han opgiver husmand som sit erhverv ved folketællingen 1930. Her bor han alene i huset sammen med sin jævnaldrene kone Martha Kristine Sofie Johansen, som man kan se begge er født i Magleby Sogn:

Møller Johansen 24.6.82 Magleby Husfader Husmand
Martha Kristine Sofie Johansen 29.1.82 Magleby Husmoder  

Af folketællingsskemaet (link til det originale skema) fremgår at de var blevet gift i 1908 og at de havde fået 3 børn.

Udover at passe sin egen jordlod ordnede han også haven nede på sommerpensionatet Sølyst i Kraneled, hvor en del andre fra landsbyen også arbejdede i perioder. Han tømte toiletspande.

Og han skulle i mange år ene mand med trillebør og rive sørge for at holde vejen jævn på en strækning lidt uden for Klintholm op af bakken hele vejen til højre af Hovvejen og til venstre af Busenevej ned til Rakkerbakken.

Som andre af de lokale vejmænd huggede han mange skærver på den gamle skærveplads. “Tullegurke kaldte man det, og der kunne godt stå en tre fire mand og hugge sten,” har Edith Hemmingsen fortalt.

Møller Johansen tilbragte som nævnt sin barndom i det nu forsvundne slagterhus i det man den gang kaldte Smedestrædet, som i dag blot er en stikvej til Busenevej uden noget navn.

Møller Johansens søn Karl, som på fotoet ovenfor sås sammen med faren, giftede sig med Marie Zachodnik i 1939, og de boede i huse på Skovstrædet. Læs mere om Karl og Marie Møller Johansen.