Skovstrædet 6 (Nyt 12/2021)

Bemærk: Hvis du vil søge efter navne o.a. her på siden, skal du bruge din browsers søgefunktion eller Ctrl+F. Du kan ikke bruge søgefeltet i øverste højre hjørne, som søger på hele hjemmesiden (læs om søgning på hjemmesiden).

I lige ved 50 år år har huset været ejet af Ina Feilskov sammen med sin mand Leif Jørgen Feilskov, men pr. 15/6 2021 blev huset overtaget af deres søn Frank Feilskov for 750.000.

Et halvt år senere blev nabogrunden mod øst op til bakkerne, der var groet helt til med store grantræer, ryddet som du kan se på fotoet for enden af historien. De to begivenheder har næppe noget med hinanden at gøre, men det har i alt fald skabt luft og lys.

Skovstrædet 6 maj 1989 – KLIK for at se huset fra samme vinkel i 1950

Hus og grund kan ses fra luften på Krak.

Husets historie

Aage Post er en tidligere beboer i huset, om hvem det siges, at han godt kunne ‘tage sig en lille en’ sammen med naboen, maleren Ripcke-Edsberg, som den gang i 1930’erne boede på skolen. I en brandert malede de to huset rødt. (Se mere om Post senere).

Aage post byggede hus ved Centralskolen på Klintholm Havnevej, hvor han meget praktisk havde en kiosk. Det er huset som senere har fået et meget kinesisk udtryk. Ifølge BBR er huset opført i 1948, så Aage Post flyttede formentlig fra Mandemark i 1948. Den 23. december 1944 bragte Møns Dagblad en meget læseværdig artikel skrevet af Aage Post som hed ”Lidt om det gamle Mandemark”, der er formuleret som en tænkt vandretur gennem landsbyen i gamle dage, hvor man møder nogle af ‘landsbyoriginalerne’.

Efter familien Post flyttede Marie Nielsen fra Bøvlingbjerg ved Vesterhavet ind efter at have boet et par år i Strædet 11 hos sin søn Evald, der var kommet til Møn i 1930’erne fra Vestjylland for at finde arbejde.

Marie var gift med Johannes og havde i forvejen 2 børn boende i Mandemarke, og et tredje kom med. Faktisk var det en periode, hvor Mandemarke var en rigtig familielandsby som man kan læse om i historien Mandemarke som én stor familie.

I 1948 købte Marie sammen med sin mand Johannes huset på Skovstrædet 6, som senere  er overtaget af hendes niece Ina, der var den ene af 13 søskende. Ina, som er født omkring 1924 med navnet Caroline, er søster til Frida, der var gift med Maries søn Ernst, der døde ved en landmineulykke i Jylland lige efter krigen.

Ifølge det særlige matrikelkort Godset i 1946 fik lavet over sine besiddelser er huset på dette tidspunkt stadig ejet af godset. Da der den 26/7 1947 er blevet tinglyst en servitut med forbud mod jagt på ejendommen, sådan som godset plejede at gøre når de solgte deres huse, er det nok i den forbindelse Marie og Johannes har købt det.

Her står Leif i indkørslen

I november 1971 købte Ina huset sammen med sin mand Leif huset for 38.324 kr. (faktisk var det kun Leif der stod på skødet, jfr. tingbogen).

Salget skete på den betingelse at Marie, der var en meget bestemt dame, kunne få lov til at bo i huset resten af sine dage. Det var en slags familiekøb. I 1974 dør Marie 85 år gammel.

Sådan så der ud i maj 1974 – før træerne i skellet mod syd blev store

Frem til 1948 havde Aage og Elly Post som nævnt boet i huset. Han var både malermester og musiker og spillede trompet. De flyttede senere til Klintholm Havnevej til huset ved siden af den gamle centralskole, som i dag ligner et kinesisk hus. Da huset der var bygget færdigt i 1948 passer det med at det er på den tid de flytter fra Mandemarke, og godset har så benyttet anledningen til at få lidt penge i kassen ved at sælge huset til Marie og hendes mand.

Folketællingen i 1940 viser følgende om familien Post, der var blevet gift 19/7 1935 (link til originalt skema):

Aage Richard Jensen Post 6/2 1902 Husfader, Malermester
Ellen Post 11/6 1904 husmoder
Elsebet Post 4/12 1936 barn
Ejvind Post 2/2 1940 barn
På den store stamtræsside Geni.com kan man finde familiens stamtræ (dette link og links til personerne åbnes i ny fane – evt. login kræves ved første besøg), hvor man kan ‘klatre op i træet’.
 
Her kan man blandt andet se, at Ellen Post var født Larsen som datter af Jens Jørgen Larsen, som var barn af Hans Larsen og Sidse Kirstine Larsen, som man kan læse mere om under historien om ‘Højbogaard’ på Rakkerbanken 1 (link til historien).
 
skovstraede_LSkovLeif

Luftfoto af huset fra dengang Marie boede der

Ved folketællingen i 1930 er det ikke umiddelbart at identificere hvem der boede i Skovstrædet 6 efter de anførte matrikelnumre. Men da Ulla Elise og Helene Johansen, som ved folketællingen i 1925 jfr. nedenfor boede i matr. 19 – og Skovstrædet 6 er matr. 19b i dag – kunne det tyde på at familien Johansen boede i huset indtil Åge Post flyttede ind, hvilket også bekræftes af oplysningerne i det følgende.

Så registreringen af følgende personer i 1930 i et hus uden nærmere oplysning må høre til huset på Skovstrædet 6:

Helene Johansen 2/4 1888 Enke, Husmand Syerske  
Ulla Elise Johansen 1/5 1922 Barn    

(klik for at forstørre)

Fra et privat fotoalbum er fundet dette gamle foto, hvor den lille pige på billedet (Inger Sofie Jensen, født Dorph-Petersen, kaldet Fie), der boede på Skovstrædet 11, har skrevet følgende:

Mor (Sofie D-P f. 1885) og Fie på vej hjem fra købmanden. I baggrunden det hus, hvor Kurts farmor boede mange år senere. Da jeg var lille, boede Julius og Helene der med deres datter Ulla, som jeg legede med.”

At Kurts farmor var Marie Nielsen fremgår også af historien om familien Henriksen. Da Fie boede på Skovstrædet 11 og huset i baggrunden var beboet af Julius, Helene og Ulla, passer det med at det er huset på Skovstrædet 6 som ses på fotoet. Perspektivet fra Skovstrædet ud for nr. 11 ned mod Busenevej, hvor købmanden lå lige om hjørnet til venstre, passer også med at Skovstrædet 6 ligger på den anden side nærmere købmanden. Nedenfor ses et forstørret udsnit af huset set fra nord-øst.

Skovstrædet 6 set fra Skovstrædet 11

Ved folketællingen i 1925 findes følgende i matr. 19 (familie nr. 3 på originalt skema):

Julius Johansen 11/12 1885 Magleby Husfader Arbejdsmand
Helene Johansen 2/4 1888 Magleby Husmoder
Ulla Elise Johansen 1/5 1922 Magleby Barn

Og i 1916 findes de også – uden at man dog kan være sikker på hvor de boede (hvilket også er tilfældet med folketællingen i 1921 som ikke er lagt på hjemmesiden):

Julius Johansen 11/12 1885 Husfader Land og Skovarbejder
Helene Jakobsen 2/4 1888 Husmoder  

Sandsynligvis er de dog flyttet ind i huset her på Skovstrædet 6 på et tidspunkt inden 1916, efter at den tidligere familie som omtalt nedenfor er flyttet fra huset.

Ved folketællingen i 1906 finder vi en helt anden familie på matr. 19 (link til originalt skema):

580 Hans Peter Jensen 8/3 1866 Husfader Daglejer ved Agerbrug
581 Mathilde Jensen 8/3 1833 Husmoder  
582 Marie Jensen 25/10 1893 Barn  
583 Magnus Jensen 9/6 1895 Barn  
584 Hans Jensen 11/5 1898 Barn  
585 Anna Jensen 4/7 1900 Barn  
586 Erik Jensen 17/12 1902 Barn  
587 Dreng 16/1 1906 Barn  

På hjemmesiden Geni.com med stamtræer kan man finde følgende om Hans Peder Jensen (som han retteligt hed selv om der på folketællingsskemaet i 1906 var skrevet ‘Jens Peter Jensen’):

Hans Peder Jensen

Fødsel: 08. marts 1866
Budsemark By, Magleby Sogn, Præstøe Amt
Dødsfald: 07. marts 1952 (85)
Stege Præstø Amt.
Nærmeste familie: Søn af Ludvig Jensen og Karen Marie Jensen
Husbond til Mathilda Persson
Far til Marie JensenMagnus JensenHans JensenAnna JensenErik JensenEvard JensenSvend Ludvig JensenGeorg Jensen og Karen Jensen
Bror til Ane Kirstine JensenJens Søren JensenJohan JensenNiels Jensen og Kristian Jensen

Følger man linket til hans kones stamblad på Geni kan man se at hun var født Mathilda Persson den 8/3 1873 i Glimåkra i Sverige, og at hun fik sit første barn Marie Jensen som 20-årig den 25/10 1893 i Klintholm Bjergmark, Magleby Sogn, mens alle de øvrige er født i Mandemarke. Den sidste datter Karen er født 3. december 1911, så Mathilde nåede altså at få 9 børn og levede selv til hun blev 81 i 1954.

Mathilde var født i Sverige men blev gift allerede som 18-årig med Jens Peder i Elmelunde den 2/12 1891, så hun er altså en af de mange indvandrere fra Sverige der kom til Møn.

Tilbage ved folketællingen i 1901 blev følgende registreret (originalt skema):

Hans Peter Jensen 8/3 1866 Husfader Skovarbejder og Fyrbøder
Mathilde Petersen 8/3 1873 Husmoder  
Marie Jensen 25/10 1893 Barn  
Magnus Jensen 9/6 1895 Barn  
Hans Jensen 11/5 1898 Barn  
Anna Jensen 4/1 1900 Barn  

Af skemaet fremgår også at de var blevet gift i 1891 og at de i 1901 havde fået 4 børn som levede og mistet et. Faren står anført som skovarbejder og fyrbøder, men på en oversigt alene over familiernes hovedpersoner står han anført som husmand, så der har nok også hørt en lille jordlod til huset.

Man kunne formode at de var flyttet ind i huset efter at være blevet gift – eller i hvert fald mellem barn nr. 1 og 2 – og at de så på et tidspunkt inden 1916 er flyttet til noget andet, sikkert på grund af ‘børnerigelighed’!

Af ‘stamtræs-siden’ fremgår dog at det første barn Marie er født 25/10 1893 på ‘Klintholm Bjergmark’, mens Magnus 9/6 1895 er født i Mandemarke, og det er alle de efterfølgende børn også, både Hans og Anna samt Erik den 17/12 1902 og Svend Ludvig den 12/11 1908. De to sidste børn om hvem der ikke er andre oplysninger end kirkebogens om deres fødsel, var kun anført som født i Magleby. Da kirkebøgernes oplysninger somme tider var lidt summariske behøver det ikke at betyde at de er født i Magleby by, idet der blot kan være henvist til Magleby sogn. Om familien er flyttet til Magleby mellem 1908 og 1909 er ikke til at sige, men hele familien er i alt fald flyttet fra Mandemarke inden folketællingen i 1916, hvor de ikke længer findes og Julius Johansen og hans kone er flyttet ind i huset.

Folketællingen i 1890, der ikke er digitaliseret på hjemmesiden, har ikke været undersøgt, men ved folketællingen i 1880 er det ikke umiddelbart muligt at sige hvem der har boet i huset på Skovstrædet 6, som ifølge BBR-registret er opført i 1875. Der har dog ligget hus på ejendommen før da, men som man kan se af det gamle kort fra 1798 var bebyggelsen på Skovstrædet 6 helt anderledes (se udsnit af kortet på ny fane).

Længere tilbage i tiden – husets beboere fra 1801-1860

Selv om det heller ikke fremgik af de øvrige tidligere folketællinger hvor folk boede, idet der kun stod om det var ‘et Huus’ eller ‘en Gaard’, er der dog somme tider hjælp at hente i de gamle hartkornsprotokoller der blev udfærdiget op til 1834 (som ligger afskrevet for Mandemarke under Studerekammer).

Bruger af matr. 19 på den tid har først været Jens Nielsen Frimand, f. 1759, d. 27/6 1830 (link til hans stamtræ) og derefter hans enke, så lad os derfor lede efter dem på de gamle folketællinger.

Folketællingen i 1801 for den 11te familie i Mandemarke er optegnet således:

Jens Nielsen 42 1759 Husbonde Gaardfæster (hans 2. ægteskab)
Maren Knudsdatter 24 1777 hans Kone (hendes 1. ægteskab)
Niels Jensen 9 1792 hans børn  
Bodil Jensdatter 6 1795 hans børn  
Karen Jensdatter 2 1799 deres børn  
Kirsten Jensdatter 1 1800 deres børn  
Ane Johansdatter 23 1778 Tjenestepige  

Men der er yderligere en Jens Nielsen i den 22de familie:

Jens Nielsen 40 1761 Mand Væver og Husmand
Ane Hansdatter 33 1768 hans Kone  
Marie Jensdatter 7 1794 deres barn  
Hans Jensen 3 1798 deres barn  

Hvem af de to der er næsten lige gamle, som har haft tilnavnet ‘Frimand’ er ikke umiddelbart til at vide, og hvem der så har overtaget matr. 19 som ‘Jens Nielsen Frimands Enke’ er heller ikke til at vide. Dog er der dukket et svar op fra historien om Strædet 14 (noget af det sidste i den lange historie). Her har der i 1834 boet en Niels Jensen, som ved senere folketællinger også blev angivet med tilnavnet Frimand.

Ifølge en privat hjemmeside (åbnes i på fane) omtales nemlig en Niels Jensen Frimand, hvis far var Jens Nielsen Frimand (1759-1830). Den førstnævnte af de 2 Jens Nielsen’er ovenfor var også født i 1759. Ifølge hjemmesiden var Niels Jensens mor Kirsten Michaelsdatter, som levede fra omkring 1761 til 1797, så faren må have giftet sig igen med den yngre Maren Knudsdatter (f. 1777), som vi fandt ved folketællingen i 1801 som 24-årig ægtefælle til den 42-årige Jens Nielsen (f. 1759), hvor det også fremgik at det var hans andet ægteskab. Så det har altså været den førstnævnte familie, den 11te familie på folketællingen i 1801, der hører til huset her.

Ved folketællingen i 1787, som er den første der blev foretaget, må det i øvrigt være den sidstnævnte som også i 1801 var væver, som ses her:

Jens Nielsen 27 1760 Ugift Huusbonde Huusmand og Væver

For at gøre det rigtigt forvirrende er der i hartkornsprotokollerne også en ‘Frimand’ som hedder ‘Niels Jensen Frimand’ som omkring 1840 har været bruger af matr. 26a, mens ‘Niels Jensen Grothe’ var bruger af matr. 25a. Man forstår virkelig behovet for ekstra tilnavne!

Ved de næste folketællinger i 1834 og 1840 (der var nemlig ingen folketællinger mellem 1801 og 1834 for da havde man andre ting at tænke på i Danmark) er der følgende muligheder.

Er det Ane Hansdatter som er blevet enke efter Jens Nielsen Frimand findes der i 1834 to med det navn, men de er født i henholdsvis 1765 og 1772, hvor hende vi søger skulle være født i 1768 (+/- 1). Så lad os satse på den anden mulighed, nemlig at det er Maren Knudsdatter, jfr. også bemærkningerne ovenfor til oplysningerne fra en privat hjemmeside.

Hende finder vi i 1834, som husmandsenke boende i et hus med 2 familier:

  Familie 1:        
120 Maren Knudsdatter 57 1777 Enke Huusmands Enke, lever af Jordlodden
121 Jens Christensen 31 1803 Gift Inderste, lever at væve
122 Dorthe Jensdatter 27 1807 Gift hans Kone, Væverske
123 Jochum Jensen 2 1832 Ugift deres Søn
  Familie 2        
124 Ane Elisabeth Mogensdatter 42 1792 Gift Inderste
125 Jørgen Pedersen 14 1820 Ugift hendes Børn
126 Ane Kirstine Nielsdatter 10 1824 Ugift hendes Børn
127 Peder Nielsen 5 1829 Ugift hendes Børn

Nr. 122 Dorthe Jensdatter fra 1807 er en datter til Maren Knudsdatter, idet hendes yngste barn i 1801 var 1 år og hun har været 30 da Dorthe er født. (På stamtræssiden Geni.com findes hun som Dorthea Jensdatter Frimand).

Så der er ingen tvivl om at Jens Nielsens Enke har heddet Maren Knudsdatter, som også findes ved folketællingen i 1840 i et hus (med links til Geni.com):

Familie 1        
Maren Knudsdatter 63 1777 Enke Huusmands Enke,  lever af sin Jordlod
Hemming Jensen 23 1817 Ugift hendes søn, Dagleier
Jens Christiansen 36 1804 Gift Inderste, Dagleier
Dorthe Jensdatter 33 1807 Gift hans Kone, Væverske
Jens Jensen 6 1834 Ugift deres Børn
Sophie Jensdatter 3 1837 Ugift deres Børn
Jochum Jensen 1 1839 Ugift deres Børn
Familie 2        
Andreas Christian Müller 53 1787 Gift Afsk. Leuitenant og Pensionist
Sophie Frederikke Hoppe 49 1791 Gift hans Kone
Christine Elisabeth Müller 10 1830 Ugift deres Børn
Jensine Jørgine Müller 6 1834 Ugift deres Børn

Af de mange beboere i huset på dette tidspunkt nævnes følgende under samme husstand: Maren, hendes ugifte søn Hemming (som hun har fået da hun var 40, så han er nok hendes yngste barn), Dorthe og hendes mand samt deres nu 3 børn. Maren har nok haft både sin søn og sin svigersøn til at hjælpe sig med at passe jordlodden, når de ikke var ude som daglejere.

Og så er der nu kommet en ny familie ind som lejere, en pensioneret løjtnant med familie.

Ved næste folketælling i 1845 finder man dem næsten alle igen, hvor familierne blot er nævnt i den modsatte rækkefølge:

Familie 1 Frederikke Sophie Müller 53 1792 Enke lever af Pension
  Christine Elisabeth Müller 15 1830 hendes Barn
  Jensine Giorgine Müller 11 1834 hendes Barn
Familie 2 Maren Knudsdatter 68 1777 Enke lever af sin Jordlod
  Jens Christiansen 41 1804 Dagleier, Indsidder
  Dorthea Jensdatter 38 1807 hans Kone, Væversvend
  Jens Jensen 11 1834 barn
  Sophie Jensdatter 8 1837 barn
  Karen Jensdatter 3 1842 barn

1850 (link til det original skema) kan mange af dem igen genfindes, dog ikke Maren Knudsdatter der ville have været 73 men formentlig er død forinden:

Familie 1 Jens Christiansen 45 1805 Husmand og Dagleier
  Dorthe Jensdatter 43 1807 Hans kone
  Sophie Jensdatter 13 1837 deres Børn
  Karen Jensdatter 8 1842 deres Børn
  Christian Jensen 5 1845 deres Børn
Familie 2 Sophie Frederikke Hoppe 58 1792 Enke, Inderste og lever af Pension
  Jensine Georgine Møller 16 1834 hendes Datter

Igen i 1860 genfinder vi dem, selv om det tynder ud i navnene:

Familie 1 Jens Christiansen 57 1803 Husmand. Daglejer
  Dorthe Jensdatter 53 1807 Hans Kone. Væverske
Familie 2 Sophie Frederikke Müller, f. Hoppe 68 1792 Indsidder, Enke. Pension af Finanskassen
  Christine Elisabeth Müller 30 1830 Hendes Datter

Alle Jens og Dorthes børn, hvoraf den yngste har været 15, er nu flyttet hjemmefra. Fru Müller, der får pension af Finanskassen efter sin mand som i 1840 var gået på pension som ‘Afsk. Leuitenant’, jfr. folketællingen i 1840, bor i den anden del af huset sammen med en 30-årig datter.

Tyve år senere i 1880 findes der ingen spor af nogen af personerne, men da det nuværende hus skulle være opført i 1875, er det gamle hus sikkert blevet forladt på et tidspunkt efter folketællingen i 1860.

På det gamle kort fra 1798 er der aftegnet bygningerne på dette tidspunkt. Kortet blev benyttet i en meget lang årrække (i alt fald til 1860), hvor man efterhånden som huse forsvandt overstregede dem som man kan se flere steder på kortet.

Her kan man også se at matr. 19 oprindeligt også omfattede grunden øst for, som i dag har matr. 19a som i mange år har henligget som en lille juletræsplantage der er løbet løbsk på ca. 3.000 kvadratmeter.

Selv om grunden som ejes af Klintholm Gods er omfattet af fredningen og ikke må bebygges, har den skygget for godsets grund på den anden side af vejen, som godset har fået tilladelse til at sælge/bebygge. I december 2021 blev hele granskoven ryddet, som man kan se af fotoet nedenfor. Hvad der skal ske med grunden vides ikke, men det har i alt fald skabt mere lys og udsigt til og fra huset på Skovstrædet 6.