Mandemarke Grøn Plan 2009-2011

Søen den 7. juni 2015

Formålet med projektet Mandemarke Grøn Plan, som du kan læse mere om i den fine SLUTRAPPORT for projekt Mandemarke Grøn Plan (der åbnes som PDF-fil på ny fane), var:

• At genoprette værdifulde naturområder umiddelbart udenfor Mandemarke, gøre byens omgivelser og samspillet mellem landsby og landskab endnu smukkere, og give adgang til nye, grønne og sundhedsfremmende kvalitetsoplevelser for lokalbefolkningen og turisterne.
• At skabe et nyt, bynært rekreativt fællesområde til glæde for landsbyens og Østmøns beboere.
• At skabe en indgangsportal / ’gateway’ for besøgende til kulturmiljøet Mandemarke og omegn, til Østmøns naturområder og Geocenter Møns Klint, og dermed berige turisternes oplevelse af området.
• At styrke det sociale miljø og fællesskabet i landsbyen.

Mandemarke Bylaug fik landskabsprisen i 2013 for projektet.

Det var et stort projekt, hvor der gik 3 år fra ideen blev udkastet til projektet var realiseret i 2011. Se Naturstyrelsens hjemmeside om ‘Endnu en perle i baglandet …’, hvor Mandemarke Grøn Plan og indvielsen er omtalt (link åbnes på ny fane).

Projektet omfattede både det noget forsømte gadekær og det gamle pumpehus – hvor formålet med genopretningen var formidling af den gamle landsbykultur – samt området omkring den tilgroede mose nord for landsbyen som i mange år har været omtalt som “Tørvelukket” – hvor formålet var naturformidling.

Som man kan læse hos Naturstyrelsen om projektet: Ved den nyudgravede sø ved Tørvelukket bliver naturen i baglandet af Møns Klint formidlet.

Læs også historien her på hjemmesiden om Gadekæret.

Omkostningerne ved det samlede projekt endte med at blive 1.055.203 kr. Heraf betalte Skov & Naturstyrelsen (som i dag blot kaldes Naturstyrelsen) samt Vordingborg kommune hver 230.000, mens EU-midler via forskellige organisationer dækkede resten (413.973 kr. fra  EU Landdistriktsmidlernes Natur- og miljøpulje samt 181.230 kr. fra LAG, der yder tilskud til udvikling og innovation i lokalsamfundene og er finansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne i Danmark og Europa).

Foruden en god million skatteyderfinansierede kroner blev der lagt mange hundrede timers frivilligt arbejde fra Mandemarke Bylaug i organiseringen og styringen af projektet igennem flere år.

I “Tørvelukket” fik Mandemarke Bylaug gennemført projektet  med udgravning af mosen m.v., således at der i dag ligger en smuk sø lige nord for Mandemarke på området der ejes af Staten (Naturstyrelsen), som herved blev tilgængeligt for offentligheden. Dette var den største del af det samlede projekt og kostede i runde tal 640.000 kr.

Planche opsat ved indgangene til Tørvelukket

Nedenfor kan du se to serier af fotos. Den første fortæller om tilblivelsen af vores nye sø fra tilgroet sump til den fineste sø. Den anden er fra indvielsen i 2011 af projektet, som udover mosen også omfattede området omkring landsbyens gamle gadekær.

Klik på billederne for at se dem i stort format – og brug piletasterne på tastaturet for at klikke videre til næste billede.

Fotos fra indvielsen 18. juni 2011

Velkommen til søen ved Tørvelukket – Sommeren 2015