Marie Carstensen

Marie Carstensen boede i en årrække frem til sin død i 1943 hos sin datter og svigersøn Sofie og Thorkild Nielsen på Strædet 3. Eller benbrækkerstrædet, som det blev kaldt dengang.

Marie passede i en årrække busgaragerne på Busenevej 13, hvor hendes barnebarn Edith boede sammen med sin mand Richardt, der i mange år var buschauffør. Ediths mor hed Alma og hun var gift med Karl Larsen.

Det var mere rummelige vilkår hun fik i Strædet 3, efter at have boet med op til otte børn på en gang i det lille hus på Busenevej 22. Men hun havde 12 børn i alt som man kan se af hendes dødsannonce nederst.

Men først skulle hun holde 80 års fødselsdag – som må have været i 1941 ifølge avisens oplysning om mandens død i 1914, og at hun havde været enke i 27 år.

Fødselsdagen blev omtalt således i avisen:

busenevej-16_MCarstensen1

Fra at være ‘rask og rørig’ på 80-årsdagen døde hun 82 år gammel efter at hun ‘havde været svagelig de sidste Par Aar’ – alt ifølge aviserne.

Af avisomtalen ved hendes død kan man se at alle hendes 12 børn var gift, og at over halvdelen var blevet boende i Mandemarke og nærmeste omegn.

I de 2 avisomtaler kan man læse, at hun ved 80-årsdagen havde været enke i 27 år, mens hun ifølge dødsannoncen 2 år senere havde været enke i ca. 40 år!

busenevej-16_MCarstensen2

Af oplysningerne kan man regne ud at hun er født i 1861, så der kan ikke være tvivl om at det er hende der er nævnt ved folketællingen i 1940 (link til skema på mikrofilm), hvor hun boede i huset på Busenevej 5. Heraf fremgik at hun var født 31/5 1861 og at hun var enke og Aldersrentenyder med tilføjelse af ‘Husmand’, så hun har også haft et lille stykke jord til huset.