Fortidsminder i Mandemarkes omegn

hotspot Før musepilen forsigtigt over kortet og peg på de røde punkter for at se Nationalmuseets journal om de pågældende steder. Klik kun når pilen skifter til den pegende hånd – de kan være svære at ramme.

Se forstørrelse af kortets del nærmest Mandemarke med flere links.

Eller se kort over Gunildsbjerg nordvest for Mandemarke med interessant foto samt links til Nationalmuseets journaler.

Fund 258 Fund 223 Fund 300 Fund 142 Fund 172 Fund 175 Fund 232 Fund 307 Fund 234 Fund 181 Fund 182 Fund 183 Fund 308 Fund 178 Fund 177 Fund 176 Fund 236 Fund 180 Fund 179