Busgaragen

Se foto til sidst af den første bus der kørte fra Stege til Mandemarke i 1913 – klik her

Siden først i 1990’erne har busgaragen hørt hørt til huset ved siden af på Busenevej 13. Det forekommer også mest naturligt, men sådan har det ikke altid været. Først kom busgaragen, som busselskabet opførte, den gang endestationen var Mandemarke. Senere købte buschaufføren en lille grund ved siden af, hvor han opførte et hus til sig og sin familie. Efter buskørslen ophørte endte garagen med at blive købt af en senere ejer af huset, som endnu senere forøgede grundens samlede areal med et stykke af marken op til bakkerne som alt sammen blev slået sammen til et matrikelnummer.

30. oktober 2016

Den gamle busgarage efter renovering – porten er meget senere kommet til i 2021. Bag vinduet til venstre overnattede chaufførerne for 50 år siden.

Den østmønske busgarage

landsbyen_garage

Garagen som den så ud i 1990’erne (taget var blevet løftet, da busserne blev større)

Den østmønske busgarage lå midt i Mandemarke. Garagen blev opført i 1920 på lejet grund af Møns kommunale Automobilselskab, men ruten er endnu ældre. Møns Folkeblad bragte i juli 1913 en artikel med billede af den nye fine bilomnibus, der efter en prøvetur i højeste gear var klar til at blive sat ind på den nye rute fra Stege til Mandemarke.

I 1923 overtog det nystiftede og nu hedengangne I/S Møens Omnibusser garagen. Dette selskab blev i 1932 overtaget af bl.a. Kalvehavebanen og med i handlen fulgte rutebilgaragen i Mandemarke. I 1953 lykkedes det de mønske kommuner at stifte deres eget rutebilselskab, som meget naturligt kom at i hedde ‘Møns Omnibusser’. Det nye selskab overtog garagen, der dog fortsat stod på lejet grund. I 1955 døde grundens ejer og det kun to år gamle selskab ‘Møns Omnibusser’ købte den. Og i 1958 erhvervedes en stump af grunden overfor som hørte til Busenevej 10, for at give de stadigt større busser bedre tilkørselsforhold. Af samme grund blev garagens tag også hævet.

trekanten på den anden side af vejen har der senere været venteskur til busstop, postkasse og flaskecontainere, indtil der i forbindelse med kloakeringen af Mandemarke blev etableret underjordisk pumpestation.

busgarager_busgar79

Foto af garageanlægget i 1979 “Foto fra bogen “Møns Omnibusser 1953-1993”

De næste fotos nedenfor er fra 2007-2009, hvor Lars Bjerregaard gik radikalt til værks for at give garagen fik en stærkt tiltrængt renovering. På det første billede kan man se dørene ind til den gamle ‘chauffør-suite’, på det sidste billede fra 2009 kan man i kanten skimte læskuret ved busstoppet på den anden side af vejen.

2007-09-08-pict60052007-09-082008-03-28-pict65852009-02-13-pict7830

Møns Omnibussers allerførste tur tidligt om morgenen den 1. april 1953 blev i øvrigt startet fra garageanlægget i Mandemarke med chauffør Christian Frimann bag rattet. Det gjaldt om at spare på den dyre benzin, og derfor skulle den første tur om morgenen selvfølgelig køre fra landet mod byen, da stort set ingen på det tidspunkt kunne drømme om at tage bussen fra Stege til Mandemarke.

Omvendt var det helt naturligt, at den sidste bus over Stege gik til Mandemarke. På denne tur regnede man ikke med at samle nye passagerer op efter Stege. Så hvis bussen først blev tømt efter Stege, kørte den direkte til garagen i Mandemarke uden at stoppe undervejs.

I garagen var der indrettet et værelse til en overnattende chauffør, ligesom herligheden var udstyret med både das og telefon.

landsbyen_Busannon13

Læs mere om Richard og huset ved siden af garagen, Busenevej 13, som han selv havde bygget og boede i sammen med sin Edit.

Med til historien hører også, at der foran købmand Frede Nielsen i den daværende købmandsforretning i Busenevej 8 på den anden side af vejen i 1958 var indrettet et indleveringssted for pakker til afsendelse med Møns Omnibusser. En trækasse hvor chaufførerne både hentede og lagde pakker. Pakkerne skulle forsynes med busselskabets egne godsfrimærker (link til en anden hjemmeside åbnes på ny fane). Det var i øvrigt ikke usædvanligt at chaufføren henvendte sig direkte på modtageradressen med pakken.

Stationering af rutebil og chauffører i Mandemarke ophørte i februar 1980. Garagen var blevet for lille, og man vedtog at afhænde den. Køberne ilede dog ikke til, for først i november 1982 indløb et meget beskedent tilbud på garagen. Selskabet sagde top, og solgte den første januar 1983 bygningen til Helge Eskling, der boede længere oppe i byen. Han videresolgte den mange år senere – som sit livs bedste handel – til Lars Bjerregaard, som i 1993 havde købt huset lige ved siden af garagen.

busgarager_BusBusene

Ned gennem Busene Bakker 1961 “Foto fra bogen “Møns Omnibusser 1953-1993”

Siden 1953 voksede Møns Omnibusser ud over øens grænser. Busserne blev også større og større og størrelsen kulminerede med indsættelse af ledbusser i 1989. I 1996 udbød STS (Storstrøms Trafikselskab) kørslen i licitation og Møns Omnibusser måtte lide den tort at miste al sin kørsel. Senere er selskabet blevet likvideret. (Læs i J-bog om Møns Omnibusser).

Der blev ved med at køre busser gennem Mandemarke, og midt i byen var der et busstop og et læskur, hvor man kunne stå og vente på bussen. Det kan du læse mere om ved at følge linket. Men nu er det snart mange år siden også buskørslen blev ‘likvideret’.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAPå billedet her fra sommeren 2007 holder bussen ved læskuret og en passager stiger af. Det er i øvrigt Ivan, som den gang boede til leje i Skovstrædet 10 og ikke havde bil.

Buskørslen fortsatte endnu 5 år efter Ivan steg af bussen, men han selv måtte flytte, da buskørslen blev indskrænket så meget, at det udelukkede hans beskæftigelse som kirkesanger.

De første busser

Til sammenligning er her et klip fra en gammel avis fra buskørslens første dage til Mandemarke. Giv dig tid til at læse de krøllede bogstaver man den gang brugte, og læs om “Den ny Mandemark-Bilomnibus”! Det er blevet sagt, at de sidste busser der kørte til Mandemarke var ‘usædvanligt smukke i formerne’.

landsbyen_busart13

Og så er der i 2020 fundet nedenstående originalfoto (som kan forstørres ved at klikke på det flere gange), hvor man kan nyde alle detaljerne som man går glip af ved gengivelsen i den gamle avis ovenfor:

  • På siden af bussen står ‘Mannemark’ og ‘Stege’.
  • På vinduerne er malet en reklame for ‘Heyman’s  Automobil  Lager’ og adressen ‘Farver-gade 2’.
  • Man kan også se gadeskiltet på gadehjørnet, så fotoet er altså taget på hjørnet af Farvergade og Hestemøllestræde, som man kan se i dag ved at følge dette link til KRAK! (Husk du kommer tilbage hertil med Alt-venstrepil).
  • Da rattet sidder i højre side, må bilen må være engelsk (næppe svensk). Og chaufføren har haft adgang til et virkeligt flot ‘båthorn’, så han ved at klemme på gummibolden har kunnet give et ordentligt ‘bååååååt’!
  • Bemærk også den 3-hjulede ‘Automobil’ til højre på Hestemøllestræde, som holder foran den tids normale køretøj med 2 forspændte 2 heste.

(klik for at forstørre)

Rev. 1/2023