Forligsmægling i tyendesag 1899

 

Hvis du har svært ved at tyde håndskriften, er der en ‘oversættelse’ nedenfor.

studerkammer_Forligs1

Undertegnede Forligsmægler for Tyendesager i Magleby Sogn attesterer herved at jeg den 3. November d. Aar har på min Bopæl i Mandemark foretaget Forligsmægling i Tyendesagen Teglbrænder P Hemmingsen Mandemark som Fader og Værge for sin umyndige Søn Hans Hemmingsen mod Gaardmand Hans Larsens Enke i Mandemark angående Løn til Hans Hemmingsen fra 1ste Maj 1899 til 1ste November 1899 45 Kr. og Sagens Omkostninger.

Teglbrænder P Hemmingsen var mødt og forlangte Løn til sin Søn fra 1ste Maj 1899 til 1ste November 1899 45 Kr. og Omkostninger.

For Indklagede Gaardmand Hans Larsens Enke mødte hendes Gaardbestyrer Johannes Hansen ifølge skriftlig Fuldmagt.

Forlig blev prøvet men var ikke at opnaa, hvorfor Sagen paa Klagerens Begæring henvises til Retten.

Mandemark d     November 1899

 

Hans Larsens enke ejede gården på Busenevej 19.

Du kan læse mere Hans Hemmingsen og hans far under Strædet 4.