Forligsmægling i tyendesag 1899

Hvis du har svært ved at tyde håndskriften, er der en ‘oversættelse’ nedenfor.

studerkammer_Forligs1

Undertegnede Forligsmægler for Tyendesager i Magleby Sogn attesterer herved at jeg den 3. November d. Aar har på min Bopæl i Mandemark foretaget Forligsmægling i Tyendesagen Teglbrænder P Hemmingsen Mandemark som Fader og Værge for sin umyndige Søn Hans Hemmingsen mod Gaardmand Hans Larsens Enke i Mandemark angående Løn til Hans Hemmingsen fra 1ste Maj 1899 til 1ste November 1899 45 Kr. og Sagens Omkostninger.

Teglbrænder P Hemmingsen var mødt og forlangte Løn til sin Søn fra 1ste Maj 1899 til 1ste November 1899 45 Kr. og Omkostninger.

For Indklagede Gaardmand Hans Larsens Enke mødte hendes Gaardbestyrer Johannes Hansen ifølge skriftlig Fuldmagt.

Forlig blev prøvet men var ikke at opnaa, hvorfor Sagen paa Klagerens Begæring henvises til Retten.

Mandemark d     November 1899

 

Hans Larsens enke ejede gården på Busenevej 19.

Strædet 4 boede i mange år skomagermester Jens Peter Hemmingsen (f. 17/4 1840), som havde en søn der hed Hans Hemmingsen (f. 30/12 1883). Derfor er det dem som hidtil er blevet forbundet med historien ovenfor.

Der var dog også en Peter Jacob Hemmingsen (f. 31/3 1850) som boede på Busenevej 5, og han var anført som teglbrænder både ved folketællingen i 1880 og i 1901! Det viser sig at hans yngste søn også hed Hans Hemmingsen og var født 25/7 1884!

Ved folketællingen i 1901 findes kun én umyndig Hans Hemmingsen, nemlig sønnen af skomagermesteren på Strædet 4 fra 1883. Men den anden Hans Hemmingsen fra 1884 kan jo være kommet ud at tjene et sted udenfor Mandemarke i 1901. Så mon ikke hans første plads har være hos den skrappe enke og han derefter er flyttet til en anden gård udenfor Mandemarke? Det var jo meget almindeligt at drengene kom i arbejde efter konfirmationen dengang.