Forligsmægling i tyendesag 1899

 

Hvis du har svært ved at tyde håndskriften, er der en ‘oversættelse’ nedenfor.

studerkammer_Forligs1

Undertegnede Forligsmægler for Tyendesager i Magleby Sogn attesterer herved at jeg den 3. November d. Aar har på min Bopæl i Mandemark foretaget Forligsmægling i Tyendesagen Teglbrænder P Hemmingsen Mandemark som Fader og Værge for sin umyndige Søn Hans Hemmingsen mod Gaardmand Hans Larsens Enke i Mandemark angående Løn til Hans Hemmingsen fra 1ste Maj 1899 til 1ste November 1899 45 Kr. og Sagens Omkostninger.

Teglbrænder P Hemmingsen var mødt og forlangte Løn til sin Søn fra 1ste Maj 1899 til 1ste November 1899 45 Kr. og Omkostninger.

For Indklagede Gaardmand Hans Larsens Enke mødte hendes Gaardbestyrer Johannes Hansen ifølge skriftlig Fuldmagt.

Forlig blev prøvet men var ikke at opnaa, hvorfor Sagen paa Klagerens Begæring henvises til Retten.

Mandemark d     November 1899

 

Hans Larsens enke ejede gården på Busenevej 19.

Du kan læse mere Hans Hemmingsen, som var født 13/10 1883, og hans far Jens Peter Hemmingsen under Strædet 4. Man kunne måske forestille sig, at det har været en anden Hemmingsen-familie det drejer sig om. Der var nemlig flere der hed  ‘Peter Hemmingsen’, f.eks. Peter Jakob Hemmingsen på  Busenevej 5, og han var anført som teglbrænder både ved folketællingen i 1880 og i 1901! Om han har haft en søn der hed Hans, som er født efter 1880, og som er flyttet fra Mandemarke i 1901, er ikke til at vide, idet der kun optræder en umyndig Hans Hemmingsen, nemlig sønnen af skomagermesteren på Strædet 4.