Fund 234

050507-234
SB 234 Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt
Status Lokaliteten er færdigregistreret
Kulturhistorisk, stedfæstet lokalitet
Kort 4cm kort: 1511 I NØ MB: 4230 UTM: 724790 / 6096336 Zone: 32
Lokalitet med areal
Stednavne Høvblege (1962)
Omgivelser Dyrket mark/have (1962)
Anlæg
1 BOPLADS, LØSFUND. Antal: min. 1
Sten- eller Bronzealder
Begivenheder
1 USPECIFICERET AKTIVITET PÅ LOKALITET
Før 1962
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid (Sognebeskrivelsen)
2 ANMELDELSE FRA PRIVAT
Før 1962
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid (Sognebeskrivelsen)
Forkortet originaltekst og resumé:
Hele sydskråningen er overstrøet med flintaffald, men der er ikke fundet redskaber. Medd. af rektor K. Andersen 25/1 1962.