Folketælling 1916

Du kan søge efter navne og evt. adresser på denne side ved at bruge søgefunktionen Ctrl+F – IKKE søgefunktionen her til højre! Husk at personerne måske har mellemnavne eller er stavet på en anden måde end du lige forventer!

Indledning

Så er også folketællingen pr. 1. februar 1916 kommet på hjemmesiden med 100 års forsinkelse. Af samtlige foreliggende offentligt tilgængelige folketællinger ligger de med fed skrift fremhævede nu på hjemmesiden (mange gange med tilføjelse af adresser samt links til huse og personer og slægtsforskningssiden Geni.com):

1940, 1930, 1925, 1921, 1916, 1911, 1906, 1901, 1890, 1880, 1870, 1860, 1855, 1850, 1845, 1840, 1834, 1801 og 1787. De manglende med svag skrift er også til at undvære, fordi der allerede ligger folketællinger tæt på.

Det er nu muligt at søge direkte i de 14 folketællinger og derved foretage snit ned gennem tiderne for hele Mandemarkes område. På den enkelte folketælling søger man med Ctrl+F, men du kan også være heldig at finde personer, hvis du søger på hele hjemmesiden i søgefeltet oppe til højre (vises på de fleste sider). Du skal altid begynde med et anførselstegn, altså “Jørgen Hansen – som søger efter ham, men desværre uden at finde ham, hvis han står med et mellemnavn eller noget af navnet er kursiveret eller understreget.

Husk at området for ejerlavet ‘Mandemarke By’, også omfatter huse og gårde i det vifteformede område fra selve landsbyen Mandemarke ned til Østersøen som også omfatter den meget senere anlagte Kraneled by. Hele området kan ses på dette kort.

Man kan være heldig at kunne følge sporet af familier i området langt tilbage, som det fremgår af flere af omtalerne af enkelte huse eller gårde eller personer.

Ved folketællingen i 1916 anførte man kun matrikelnumre for nogle af ejendommene – og det viser sig endda, at det ikke altid er det rigtige der står. Alligevel er det dog i vidt omfang lykkedes at fastslå forbindelsen mellem husstandene og husenes adresser i dag, så man også kan forsøge sig med at søge efter adresser (som er indsat nedenfor – nogle gange med et spørgsmålstegn).

Om folketællingen 1916

Folketællingen fra 1916 omfatter oplysninger for 250 personer fordelt på 62 husstande, hvoraf nogle har delt hus uden at det altid fremgår lige så klart som ved andre folketællinger.

Folketællingen i 1916 indeholder – for første og eneste gang – skattemyndighedernes  senere tilføjelser om den indkomst og formue de pågældende personer blev sat i skat af for 1916. Et udsnit af listen over de 89 personer ud af de ialt 250, hvor der er var angivet oplysning om indkomst og evt. formue, er indsat efter folketællingen (hop direkte derned).

Der ligger også en længere historie her på hjemmesiden om Indkomst- og formueforhold i 1916, som analyserer disse oplysninger nærmere og forsøger at omregne beløbene til nutidsforhold.

Bagefter folketællingslisten nedenfor er hele folketællingslisten gentaget (med samme løbenr.) – med beløbene for indkomst og formue, men uden kolonnerne med evt. matrikelnr. og stilling i husstanden (idet der ikke er plads til alle kolonnerne på en gang. Her kan man få indtryk af indkomsterne i de enkelte husstande (hop direkte derned).

Men først følger folketællingens data uden skattevæsenets beløb for de 250 personer.

De 250 Mandemarke-borgere i 1916

I 1. kolonne er anført løbenummer for at kunne henvise til personerne. I 2. kolonne findes familienr. samt link til de tilhørende originale skemaer foruden det på gårdenes eller husenes matrikelnummer – hvis det er angivet, hvad man ikke var særligt flittig med (Gd=gård). I 3. kolonne er indsat den formodede adresse i dag.

Søgning foregår med din browsers søgefunktion Ctrl+F.

Nr. Fam. / Matr. Navn / adresse Født Stilling i husstand Erhverv m.m.
  8a Kraneledvej 14      
1 1 – Gd Hans P. Frederiksen (Hans Peter Frederiksen) [FT1880:280, FT1890:54, FT1901:187, FT1906:707, FT1916:1, FT1925:166, FT1930:138] 25/7 1864 Husfader Gaardmand
2 48-1916 Marenstine Frederiksen (Maren Kirstine Frederiksen) 3/10 1878 Husmoder Gaardmandskone
3   Erik Frederiksen 3/2 1905 Barn  
4   Ane Kirstine Frederiksen (Ane Kirstine Hansdatter) FT1860:2, FT1880:277, FT1890:53, FT1901:186, FT1906:706, FT1916:4] 6/11 1834 Bedstemoder Enke Aftægt
5   Holger Hansen (Hans Holger Hansen) [FT1906:633, FT1916:5,  FT1930:58, FT1940:19] 29/12 1902 Tjenestetyende  
6   Anna Jensen 4/7 1900 do.  
7   Harald Olsen 19/2 1898 do.  
  10a Skansevej 2      
8 2 – Gd Niels P. Rasmussen (Niels Peter Rasmussen, link til historien om ‘historien om familien) [FT1901:194, FT1906:735, FT1916:8, FT1825:126](link til historien om Niels Peter) 10/1 1869 Husfader Gaardmand
9   Ane Kirstine Rasmussen [FT1901:195, FT1906:736, FT1916:9, FT1825:127] 19/8 1869 Husmoder Gaardmandskone
10   Marius Rasmussen (Aksel Marius Rasmussen) [FT1901:197, FT1906:739, FT1916:10, FT1825:125, FT1930:134, FT1940:97, d. 5/3 1980] 2/8 1900 Barn  
11   Kurt Rasmussen 14/2 1904 Barn  
12   Marie Jakobsen (Marie Kirstine Jacobsdatter) [FT1840:1153, FT1845:235, FT1850:60, FT1860:53, FT1880:271, FT1890:57, FT1901:98, FT1906:737, FT1916:12] [FT1901:198, FT1906:737, FT1916:12] 18/7 1839 Bedstemoder Enke (Anes mor)
13   Peder Suldrup 9/4 1893 Tjenestetyende  
14   Marie Nielsen 20/11 1897 do.  
  matr. 18 Skansevej 3  “Skansegaard”      
15 3 – Gd Niels Pedersen [FT1901:265, FT1906:657, FT1916:15, d. 25/8 1936 i Nyborre] 23/12 1852 Husfader Enkemand Gaardmand
16   Hans Pedersen (Hans Carl Pedersen) [FT1901:267, FT1906:659, FT1916:16] 1/8 1894 Barn (Død)
17   Emil Pedersen 17/7 1897 Tjenestetyende  
18   Edvard Alfred Knudsen [FT1916:18, FT1925:34 (Alfred Edvard Knudsen)] 26/4 1895 Tjenestetyende (måske søn af Maren Kirstine Madsen, Maren Kirstine Knudsen [FT1906:551, FT1916:163]
19   Harald Hansen 11/3 1901 Tjenestetyende  
20   Anna Hansen 25/11 1885 Husholderske (Rejst)
21   Peder Brandt 11/10 1856 Logerende Af Formue
  matr. 17 Skansevej 1      
22 4 – Gd Marie Nielsen (Ane Marie Nielsen) [FT1845:283, FT1850:29, FT1860:35, bliver gift 13/11 1867 med Peder Nielsen fra Skansevej 2, FT1870:32 ‘Gaard i By’, FT1880:22, FT1890:25, FT1901:260, FT1906:664 FT1916:22, FT1925:254] 8/11 1844 Husmoder Enke Forpagter
23   Laurits Nielsen (Marius Laurits Nielsen) [FT1901:262, FT1906:667, FT1916:23, FT1925:251, FT1930:182, FT1940:49] 4/8 1890 Søn Gaardbestyrer
24   Nikoline Nielsen 14/2 1883 Datter Husgerning
25   Bernhard Pedersen 10/11 1902 Plejebarn Husgerning
26 49-1916 Johan Pedersen Dahl 18/11 1898 Tyende (Rejst)
27   Aksel Larsen 2/6 1891 Daglejer  
  matr. 16a Kraneledvej 35  Kraneledgård      
28 5 – Gd Jens Kristoffersen (Jens Laurids Christoffersen) [FT1901:239, FT1906:669, FT1916:28, FT1921, d. 21/5 1925] 30/5 1870 Husfader Gaardmand
29   Anna Kristoffersen (Anna Margrethe Henriette Christoffersen) [FT1901:240, FT1906:670, FT1916:29, FT1921, FT1925:130, d. 22/2 1949 i Kbh.?]  22/3 1873 Husmoder Gaardmandskone
30   Leo Kristoffersen (Johan Theodor Leo Christophersen) [FT1901:243, FT1906:673, FT1916:30] 28/11 1900 Barn  
31   Ulla Kristoffersen (Karen Kirstine Ulla Christophersen) [FT1906:674, FT1916:31, FT1925:132] 21/9 1902 Barn  
32   Mariane Carstensen 24/7 1899 Tjenestetyende  
  13k Kraneledvej 15 (køber ved skøder 1913 fra Hans Didriksen – 1908 på Kraneledvej 19. Alle boede matr. 12 i Magleby FT1906)      
33 6 – Hus Kristine Sørensen 5/1 1867 Husmoder Enke (måske efter Hans Sørensen f. 8/3 1878, jfr. FT1906 Magleby matr. 12) Formue og Arbejde
34   Marie Sørensen 25/7 1905 Barn  
  13k Kraneledvej 15      
35 7 – Hus Marie Sørensen (Else Marie Sørensen f. Christensdatter) 5/4 1846 Husmoder Enke Alderdoms-understøttelse
  13h Kraneledvej 19 (nu 13h + 13g)      
36 8 – Hus Hans Frimand (Hans Christian Jensen Frimand – fører i henh. til Navnebevis  6/1-1906 fremtidig familienavnet Frimand efter Jensen) [FT1916:36, FT1925:238, FT1930:225, FT1940:112] 23/10 1884 Husfader Tømmermester (gift 2/6 1906)
37   Kirstine Frimand (Clara Marion Kirstine Frimand) [FT1916:37, FT1925:239, FT1930:226, FT1940:113] 19/2 1884 Husmoder Husgerning
38   Olav Frimand (Olav Christian Jensen Frimand) [FT1916:38, FT1925:256, FT1930:230, FT1940:57] 3/7 1906 Barn (bor i 1940 Kraneledvej 27 – matr. 16d)
39   Hansigne Frimand (Hansine Marie Bentsen) 31/3 1908 Barn  
40   Karen Frimand 7/11 1909 Barn  
41   Henning Frimand [FT1916:41, FT1925:242, FT1930:227] 21/6 1911 Barn  
42   Karl Frimand [FT1916:42, FT1925:134] 27/3 1913 Barn  
43   Hans Aage Frimand 29/11 1915 Barn  
  13g Kraneledvej 19   “Gl. smedie”      
44 9 – hus Hans Peder Nielsen 21/4 1871 Husfader Smedemester
45   Marie Nielsen 8/3 1875 Husmoder Husbestyrerinde
46   Aksel Nielsen 23/4 1895 søn Smedesvend
47   Karen Nielsen 15/6 1901 datter  
  13f Kraneledvej 21  “Gl. Brugs”       
48 10 – Hus Jens P. Jensen 20/2 1865 Husfader Uddeler
49   Mathilde Jensen 13/9 1867 Husmoder  
50   Marie Jensen 3/3 1896 Datter Ekspeditrice (senere rejst)
51 50-1916 Meta Jensen 23/11 1901 Barn  
52   Petra Jensen 21/2 1906 Barn  
    Kraneledvej 23 = Gurkebakken 1, “Kraneled Skole”      
53 11 Hans P. Larsen 26/5 1861 Husfader Skolelærer
54   Anna Larsen 26/3 1867 Husmoder  
55   Karl Værner Larsen ! 18/3 1905 Barn  
56   Hedvig Gertrug Larsen ! 29/4 1906 Barn  
57   Helga Rasmussen 27/1 1900 Tjenestepige  
58   Marie Vest 28/4 1865 Logerende Gift Gaardmandskone (Gd. pr. Guldborg)
  matr. 16c Gurkebakken 2      
59 12 – Hus Ferdinand Rasmussen (Frederik Ferdinand Rasmussen) [FT1916:59, FT1925:183, FT1930:241, FT1940:60] 16/4 1883 Husfader Landarbejder
60   Anna Rasmussen (Anna Marie Caroline Rasmussen) [FT1916:60, FT1925:184, FT1930:242, FT1940:61] 28/1 1883 Husmoder Syerske
61   Dagmar Johanne Rasmussen 21/5 1915 Barn  
62   Laura Carstensen 13/10 1886 Syelev Ugift  
  matr. 13m Gurkebakken 5  “Amerika”      
63 13 – Hus Hansigne Hansen 20/2 1875 Husmoder Enke Af Formue og Landbrug
64   Arthur Hansen 29/1 1903 Barn  
65   Esther Hansen 26/7 1905 Barn  
  13a Gurkebakken 7  “Solbakke-gaard”      
66 14 – Gd Hans Didriksen (link til historien om Hans Didriksen og familie) [FT1880:45, FT1901:216, FT1906:688, FT1916:66, død 1/6 1918 iflg. kirkebog] 14/10 1849 Husfader Gaardmand
67   Sofie Didriksen (Anne Sophie Jensen) [FT1880:46, FT1901:217, FT1906:689, FT1916:67] 18/? 1853 Husmoder Gaardmandskone
68   Margrethe Didriksen 26/2 1879 Datter Ugift Husgerning og Syskole
69   Margrethe Didriksen 30/4 1885 Svigerdatter Gift (samme navn som datter!) (senere rejst)
70   Solvejg Didriksen 12/6 1912 Barn  
71   Inge Veronika Didriksen 28/10 1914 Barn  
72   Marius Pedersen 31/3 1899 Tjenestekarl  
  13d Busenevej 38  “Bjergly”      
73 15 – Hus Lars Nielsen 23/4 1879 Husfader p.t. Skovarbejder
74 53-1916 Karen Marie Nielsen 22/3 1873 Husmoder Husbestyrerinde
75   Kristian Nielsen 18/10 1902 Barn  
76   Karen Nielsen 16/6 1904 Barn  
77   Valborg Nielsen 14/8 1909 Barn  
78   Esther Nielsen 24/5 1915 Barn  
  matr. 14a Busenevej 40   “Bøgeholt-gaard”      
79 16 – Gd Niels Jørgen Rasmussen 5/11 1893 Husfader Gaardmand
80   Marie Rasmussen 28/7 1896 Husmoder Gaardmandskone
81   Karl Larsen 5/9 1895 Tjenestekarl (senere rejst)
82   Egon Rasmussen 1903 Tjenestedreng  
83   Elisa Rasmussen 4/6 1906 Slægtning  
  matr. 15a Gurkebakken 12      
84 17 – Gd Niels J. Nielsen (Niels Jørgen Nielsen) [FT1880:39, FT1901:236, FT1906:682, FT1916:84, FT1925:198] 29/7 1876 Husfader Gaardmand
85   Jakobbine Nielsen (Ellen Kristine Jakobine Nielsen) [gift 20/9 1907, FT1916:85, FT1925:199] 7/9 1881 Husmoder Gaardmandskone
86   Povl Nielsen [FT1916:86] 24/6 1908 Barn  
87   Vilhelm Nielsen (Brehm Kristian Vilhjelm Nielsen  / Christian Vilhelm Brehm Nielsen) [FT1916:87, FT1925:200] 9/8 1909 Barn  
88   Harald Nielsen (Niels Harald (Brehm) Nielsen) [FT1916:88, FT1925:201] 12/1 1911 Barn  
89   Karl Nielsen (Karl (Brehm) Nielsen) [FT1916:89, FT1925:202] 30/7 1912 Barn  
90   Anna Sofie Nielsen (Anna Sofie (Brehm) Nielsen) [FT1916:90, FT1925:203] 25/12 1913 Barn  
91   Jørgen Nielsen [FT1890:8, FT1901:234, FT1906:679, FT1916:91] 6/1 1840 Bedstefader Aftægt
92   Sofie Nielsen (Sophie Vilhelmine Jørgensdatter / Sophie Wilhemine Nielsen) [FT1890:9, FT1901:235, FT1906:680, FT1916:92] 6/2 1843 Bedstemoder Aftægt
93   Anna Jakobsen (Ane Dorthea Jacobsen, f. Nielsen, død 70 år 23/12 1918, Enke efter Jørgen Jakobsen, datter af forpagter Niels Poulsen og Maren Kirstine Nielsdatter, f. 20/2 1848 i Skibbinge Sogn, jfr. kirkebog) 20/2 1848 Svigermoder Enke (må altså være Jakobines mor) Alderdoms-understøttelse
  matr. 9 Båndhøjvej 1  “Baandhøj-gaard”      
94 18 – Gd H.P.Baandhøj (Hans Peter Baandhøj) 14/1 1862 Husfader Gaardmand
95   Anna Kristine Baandhøj (f. Nielsen) 20/5 1874 Husmoder Gaardmandskone
96   Dora Baandhøj (Dora Beate Baandhøj) 6/6 1900 Barn  
97   Lillie Baandhøj (Lilie Dorthea Frimand) 9/12 1901 Barn (Der har også været en søster f. 1896: Lilje Mathea Pedersen
98 54-1916 Garfield Baandhøj (Peter Albrecht Garfield Baandhøj (Petersen)) 31/1 1902 Barn   
99   Orla Baandhøj (Niels Orla Baandhøj) 4/3 1907 Barn  
100   Carsten Carstensen (Carsten Nicolaj Carstensen) 28/8 1895 Tyende [Carsten og Søren er søskende]
101   Søren Carstensen (Søren Alfred Carstensen) [FT1901:134, FT1906:546, FT1916:101, FT1930:77] 23/1 1898 Tyende (senere rejst)
102   Aksel Christensen 9/2 1894 Tyende (senere rejst)
103   Sofie Nielsen [FT1916:103, FT1925:35, gift Sofie Nielssigne Knudsen] 18/2 1895 Tyende  
    Kraneledvej 12  (personlinks til Geni.com)      
104 Fam. 19 Anders Pedersen (far til købmanden i Mandemarke) [FT1850:282, FT1860:282, FT1880:226, FT1901:179, FT1906:700, FT1916:104] 1/3 1851 Husfader Formue
105   Kirstine Pedersen (Ane Kirstine Pedersen) [FT1880:227, FT1901:180, FT1906:701, FT1916:105, FT1925:164, d. 23/4 1933] 18/10 1849 Husmoder Formue
106 20 – Gd matr.7a Hans Peder Hansen 28/12 1876 Husfader Gaardmand
107   Karoline Hansen (Sidse Caroline Hansen) 27/8 1884 Husmoder Gaardmandskone
108   Kristian Hansen (Christian Valdemar Hansen) 7/6 1912 Barn  
109   Magda Hansen (Magda Kirstine Jakobsen) 9/3 1915 Barn  
110   Nielssigne Pedersen (Nielsine Elmine Pedersen) 14/4 1895 Ugift Slægtning (datter af Anders og Kirstine) (Aandssvag f. Fødslen)
  7g Kraneledvej 7 (=7c!)      
111 21 – Gd Johanna Pedersen 17/9 1881 Husmoder Enke Gaardmand
112   Eli Pedersen 26/3 1908 Barn  
113   Hakon Pedersen 27/7 1909 Barn  
114   Hans Pedersen 24/10 1886 Slægtning Gaardbestyrer
    ?      
115 1 Kirstine Jensen 5/9 1849 Husmoder Enke Alderdoms-understøttelse
116 57-1916 Karen Kirstine Jensen 8/3 1871 Barn Arbejderske ved Landbrug
  Mat. 37 Busenevej 4   (=matr. 37a) (1925: Bus 12)      
117 2 Hans P. Hansen 16/5 1864 Husfader Arbejder og Landbruger
118   Kirstine Hansen 14/11 1855 Husmoder  
119   Gudron Mortensen (Gudrun?) 25/5 1910 Ugift Slægtning  
    Busenevej 26 (matr. 44)      
120 3 Lars P. Jensen [FT1906:523, FT1916:120, FT1925:83, FT1930:28, FT1940:101] 21/5 1877 Husfader Arbejder ved Landbrug
121   Anette Jensen [FT1906:524, FT1916:121, FT1925:84, FT1930:29, FT1940:102] 4/1 1885 Husmoder (tuberkulose)
122   Otto Jensen 6/5 1915 Barn  
     et hus ?      
123 4 Lars O. Hansen 21/11 1854 Husfader Enkemand Landbruger og Fragtmand
124   Laurine Hansen 28/10 1877 Husbestyrerinde Gift
125   Kirsten Jensen 19/2 1834 Slægtning Enke  
    Busenevej 8       
126 5 Peter A. Petersen (Peter Andreas Pedersen) (Historien om Peter Andreas Petersen og familie) [FT1880:228, FT1901:væk, FT1906:652, FT1916:126, FT1925:18, FT1930:92, d. 4/1 1933] 25/6 1876 Husfader Købmand og Landbruger
127   Anna Petersen [FT1906:653, FT1916:127, FT1925:19, FT1930:93, d. 4/2 1934] 12/5 1889 Husmoder [gift 19/11 1909, jfr. kirkebog]
128   Else Petersen (Else Marie Larsen) [FT1916:128m FT1925:20, FT1930:94] 16/11 1911 Barn  
129   Dagmar Petersen (Dagmar Elise Bech) [FT1916:129, FT1925:21, FT1930:95] 7/9 1913 Barn  
130   A(…) Henriksen 3/10 1892 Tjenestetyende  
  Mat. 32 Strædet 5      
131 6 Frederik Hansen [FT1916:131, FT1925:94, FT1930:11] 1/6 1876 Husfader Skovarbejder og Landbruger
132   Nora Hansen [FT1916:132, FT1925:95, FT1930:12] 16/2 1887 Husmoder  
133   Adolf Hansen 2/12 1908 Barn  
134   Julie Valborg Hansen 13/11 1911 Barn  
135   Carl Hansen 5/10 1913 Barn  
  Mat. 30? Busenevej 10? (=mat. 27, Mat. 30=Busenevej 8, Mat. 36=Strædet 4) (personlinks til Geni.com)      
136 7 Hans Hemmingsen (Hans David Hemmingsen) (FT1925-30: Strædet 4) 30/12 1883 Husfader Landpost og Landbruger
137   Ellen Hemmingsen 10/5 1881 Husmoder  
138   Johannes Hemmingsen 15/4 1909 Barn  
139   Edith Hemmingsen (blev født hos bedsteforældrene på Strædet 4) 28/8 1912 Barn  
141 58-1916 Jens Jørgen Hemmingsen 2/5 1915 Barn  
    Strædet 4      
142 8 Jens P. Hemmingsen (Jens Peder Hemmingsen) 17/7 1840 Husfader Enkemand Skomagermester
143   Kristine Hemmingsen (f. Kirstine Margrethe Hemmingsdatter 22/10 1876 Ugift Husbestyrerinde Syerske
    Strædet 9      
144 9 Peter Hansen (Peder Hansen) [FT1901:15, FT1906:626, FT1916:144, FT1925:33, d. 5/4 1934] 5/4 1852 Husfader Fyrbøder og Landbruger
144   Katrine Hansen (Sidse Cathrine Hansen) [FT1901:16, FT1906:627, FT1916:145, d. 23/3 1923] 17/12 1848 Husmoder  
    Strædet 12 (huset brændte midt i 1920’erne og godset opdelte matr. 35 i de 2 grunde i dag nr. 10 og 12)      
145 10 Peter Nielsen (Peder Nielsen) [FT1860:208, FT1880:væk, FT1901:7=Strædet 12, FT1906:640, FT1916:145, død 26/9 1917 iflg. kirkebog)] 26/9 1858 Husfader Offentlig Understøttelse (Brystsvag)
146   Kirsten Jensen (Kirsten Nielsen) [FT1901:8, FT1906:641, FT1916:146] 17/2 1863 Husmoder Arbejderske ved Landbrug
147   Carl Nielsen (Carl Marius Nielsen) [FT1901:9, FT1906:væk, FT1916:147] 16/8 1889 Barn Arbejder ved Landbrug
    Strædet 11      
148 11 Niels P. Hansen (Niels Peter Hansen) [FT1880:104, FT1901:1, FT1906:629, FT1916:148, FT1925:40, FT1930:66] 6/1 1870 (6/1 1871) Husfader Skovarbejder og Landbruger (Kirkebog 1915: “Enkemand efter Helene Marie Hansen, død 5/8 1913, gifter sig 2. gang 22/8 1915 med Ane Cathrine Frederiksen”)
149   Katrine Hansen (Ane Cathrine Hansen) [g. 22/8 1915, FT1916:149, FT1925:41, FT1930:67] 24/12 1888 Husmoder  
150   Bernhard Hansen [FT1906:634, FT1916:150] 1/7 1905 Barn (er hans barn af 1. ægteskab)
151   Kristian Hansen (Christian Hansen) 18/11 1907 Barn       (do.)
152   Svend Ove Frederiksen 23/4 1911 Barn (må være hendes barn indbragt  i ægteskabet med hendes pigenavn)
    Busenevej 16  (nedrevet ca. 1925)      
153 12 Peter Johansen (Peder Johansen) [FT1890:465, FT1901:149 FT1906:561 FT1916:153 FT1925:31, d. 14/2 1832] (historien om Per Johansen, som han kaldtes)  5/10 1846 Husfader Alderdoms-understøttelse (fhv. slagter)
154   Kirstine Johansen (Ellen Kirstine Johansen) [FT1890:46, FT1901:150, FT1906:562 FT1916:154, FT1925:32, d. 24/1 1937] 22/7 1848 Husmoder  
155   Georg Johansen 12/11 1889 Barn Fragtmand og Landbruger
    Busenevej 18      
156 13 Emil Carlsen (Emil Julius Carlsen – link til historien om ham) [FT1901:141, FT1906:556, FT1916:156, FT1925:53, FT1930:68, FT1940:109] 14/3 1864 Husfader Arbejder ved Landbrug og Landbruger
157   Maren Kirstine Carlsen (Maren Kristine Carlsson) [FT1901:142, FT1906:557, FT1916:157, FT1925:54, FT1930:69, FT1940:110] 8/2 1867 Husmoder  
158   Kristine Carlsen 19/9 1902 Barn  
    ?      
159 14 Carl Nielsen 14/2 1884 Husfader Ugift Skovarbejder og Landbruger
160   Anne Nielsen ? 2/1 1855 Husmoder Enke Alderdoms-understøttelse
161   Aksel Petersen 9/9 1907 Plejebarn  
    Busenevej 20      
162 15 Frederik Madsen (link til historie om ham) [FT1901:136, FT1906:550, FT1916:162] 26/8 1853 Husfader Landbruger
163   Maren Kirstine Madsen (Maren Kirstine Knudsen) [FT1906:551, FT1916:163] 2/2 1854 Husmoder [måske også mor til Alfred Edvard Knudsen f. 26/4 1896, jfr. FT1916:18 (Edvard Alfred Knudsen), FT1925:34]
164   Anna Marie Knudsen [FT1906:552, FT1916:164] 22/11 1890 Barn  
165 59-1916 Emil Nielsen 28/8 1892 Tjenestetyende  
    Busenevej 14 (personlinks til Geni.com)      
166 16 Jørgen Hindborg (Jørgen Hansen Hindborg) [FT1901:155, FT1906:538, FT1916:166, FT1925:58, d. 1939 i København] 11/3 1852 Husfader Tømrermester og Landbruger
167   Marie Hindborg  (Mette Marie Hansen Hindborg) [FT1901:156, FT1906:539, FT1916:167, FT1925:59, d. 1929 i København] 4/10 1855 Husmoder  
168   Karoline Hindborg (Caroline Hansen Hindborg) 16/11 1888 Barn (Aandssvag)
    Busenevej 12 (1906:Bus12)      
169 17 Johan Petersen (Johan Pedersen)[FT1880:128, FT1901:160, FT1906:536, FT1916:169] 12/12 1841 Husfader Landbruger
170   Inger Kirstine Petersen (Inger Kirstine Hansdatter) [FT1880:129, FT1901:161, FT1906:537, FT1916:170] 6/7 1838 Husmoder  
    Busenevej 24 (personlinks til stamtræssiden Geni.com)      
171 18 Vilhelm Hansen (link til historien om ham) [FT1880:205, FT1906:517, FT1916:171] 26/6 1876 Husfader Smedemester og Landbruger
172   Marie Hansen (Caroline Marie Pedersen) [FT1906:518, FT1916:1712] 10/3 1875 Husmoder  
173   Bernhard Hansen (Hans Bernhard Theodor Hansen) 4/5 1902 Barn  
174   Rikkardt Hansen (Richardt Marius Hansen) 7/9 1904 Barn  
175   Vilfred Hansen (Vilfred Emanuel Hansen) 27/10 1906 Barn  
    Busenevej 10? (der boede de i 1901 og 1906)      
176 19 Peter Hemmingsen 26/8 1851 Husfader Landpost og Landbruger
177   Kirstine Hemmingsen 6/7 1865 Husmoder  
    Busenevej 28A      
178 20 Kristian Larsen (Frederik Christian Larsen) [FT1901:116, FT1906:511, FT1916:178, FT1925:87, FT1930:83, FT1940:99, d. 4/2 1941] 1/9 1862 Husfader Tækker og Landbruger
179   Ellen Larsen (Elin Vilhelmine Larsen) [FT1901:117, FT1906:512, FT1916:179, FT1925:88, FT1930:84, FT1940:100, d. 28/4 1951] 28/9 1858 Husmoder  
180   Ellen Larsen (ja, samme navn) 16/3 1906 Barn  
    Busenevej 28B      
181 21 Anna Nielsen 3/5 1875 Husmoder Ugift Arbejderske ved Landbrug
182   Vinnie Nielsen 11/6 1903 Barn  
  (42?) Busenevej 28C      
183 22 Rasmus Hansen [FT1850:110, FT1860:110, FT1880:147, FT1901:110, FT1916:183 og FT1925:92, død 22/1 1927 i Mandemarke] 6/11 1845 Husfader [død 22/1 1927 i Mandemarke] Vejmand og Alderdoms-understøttelse
184   Sidse Kirstine Hansen (Sidse Kirstine Meiniche) [FT1901:111, FT1906:505, FT1916:184 og FT1925:93, FT1930:87, f. i Mandemarke, død 30/5 1931 smst. – link til historie om hende og familien] 14/11 1845 Husmoder [f. 1848, død 30/5 1931 i Mandemarke] Vask og Strykning (!)
  Mat.33 Strædet 7      
185 23 Niels Hansen Bille 28/4 1880 Husfader Arbejder v Landbrug og Landbruger
186   Jensine Hansen Bille 19/9 1883 Husmoder  
187   Karen Kirstine Bille 6/5 1841 Slægtning Enke Alderdoms-understøttelse
    Busenevej 22 (=matr.45!)      
188 24 Marie Carstensen (Marie Kirstine Carstensen, gift 15/11 1882, 21 år, og fødte i alt 16 børn på 26 år og blev 82! Link til historie om Marie Carstensen) [FT1901:129, FT1906:542, FT1916:188, FT1925:60, FT1930:70, FT1940:108, d. 4/12 1943]  31/5 1861 Husmoder Enke Vask og Roelugning
189 62-1916 Sofie Carstensen (Annie Sophie Bolette Nielsen) [FT1906:548, FT1916:189, FT1925:63, FT1930:72, FT1940:91] 11/6 1902 Barn  
190   Frede Carstensen (Carl Svend Frede Carstensen) [FT1906:549, FT1916:190] 12/9 1904 Barn  
191   Ella Carstensen (Ella Elise Marie Carstensen, barn af ugift Alma Margrethe Carstensen, 20 år, udlagt barnefader Jens Peter Larsen, jfr. kirkebog #12) 11/6 1906 Barn (barnebarn!) Mor: Alma Margrethe Carstensen (Alma Margrete Larsen, gift 15/4 1910 med Karl Olaf Larsen – ikke far!)
  Skole Skovstrædet 2 (Den gamle skole)      
192 1 Villum Jensen 8/12 1861 Husfader Kommunelærer
193 64-1916 Elise Johanne Jensen 6/4 1862 Husmoder  
194   Hansine Kirstine Nielsen 24/6 1897 Tjenestetyende Husgerning
    Busenevej 4?      
195 2 Ane Kirstine Rasmussen 9/3 1851 Husmoder Alderdoms-understøttelse og Husgerning
    Strædet 5 ?      
196 3 Katrine Jensen 6/4 1853 Husmoder Enke Alderdoms-understøttelse og Husgerning
    Skovstrædet 7      
197 4 Niels Christian Brandt 3/6 1858 Husfader Landbrug
198   Maren Kirstine Hansen 30/5 1855 Husmoder  
199   Hans Peder Brandt 31/7 1886 Ugift Søn Bødker
    Skovstrædet 6      
200 5 Julius Johansen (Julius Johannes Johansen) [FT1890:53, FT1901:154, FT1906:væk, FT1916:200, FT1925:110, d. 3/8 1926]  11/12 1885 Husfader Land og Skovarbejder
201   Helene Jakobsen (Helene Johansen) [FT1916:201, FT1925:111, FT1930:26, FT1940:væk, d. 8/8 1946 i Mandemarke?] 2/4 1888 Husmoder  
    Skovstrædet 11 (som i 1906)      
202 6 Julius Storm 22/7 1868 Husfader Landbrug og (? – ulæseligt)
203   Louise Christensen 25/12 1878 Husmoder (fam. Storm: mangler ved FT1901-06 og 1925)
204   Vilhelm Storm 21/1 1903 Barn  
205   Olav Storm 13/1 1906 Barn  
206   Rigmor Storm 3/9 1908 Barn  
    Skovstrædet 10 (matr. 51)      
207 7 Anders Peder Nielsen (Nøhr) 21/10 1859 Husfader Skovarbejde
208   Kirstine Pedersen 1/10 1862 Husmoder  
  Mat. 49 Skovstrædet 5      
209 8 Hans Peder Hansen (link til historien om ham) [FT1850:321, FT1860:265, FT1880:202, FT1901:49, FT1906:596, FT1916:209, FT1925:119, FT1930:47] 21/2 1849 Husfader Landbrug og Alderdoms-understøttelse
210   Mette Kristine Larsen (Mette Kirstine Hansen) [gift 8/8 1887, FT1901:50, FT1906:597, FT1916:210, FT1925:119, FT1930:48] 5/2 1849 Husmoder  
    Busenevej 5      
211 9 Peder Jakob Hemmingsen [FT1880:249, FT1901:39, FT1906:655, FT1916:211] 30/3 1850 Husfader Landbrug og Alderdoms-understøttelse
212   Marie Larsen [FT1880:250, FT1901:40, FT1906:599, FT1916:212] 28/7 1843 Husmoder  
    Busenevej 1         
213 10 Kirstine Pedersen (Kirstine Pedersdatter) [FT1845:6, FT1850:258, FT1860:48, FT1880:178, FT1901:48 FT1906:605 FT1916:213 FT1925:137 Johansen] 30/3 1840 Husmoder Enke Alderdoms-understøttelse
214   Maren Kirstine Jensen (bor i huset til 1940, hvor hun er blevet husejer) [FT1916:214, FT1925:138, FT1930:9, FT1940:27] 29/2 1880 Ugift Slægtning (søsterdatter, niece) Husgerning og Landarbejde
    “Holstenerhuset”      
215 11 Peder Pedersen (Peter Pedersen også født i Holstenerhuset, som ikke er Mandemarke men Klintholm Hgd. – derfor ikke ældre FT) [FT1916:215, FT1925:6, FT1930:43, FT1940:122][FT1916:215, FT1925:6, FT1930:43, FT1940:122] 17/11 1862 Husfader Land og Skovarbejder
216 66-1916 Marie Nielsen (Karen Marie Pedersen) [FT1916:216, FT1925:7, FT1930:44, FT1940:123] 23/1 1865 Husmoder  
217   Henry Pedersen (Link til historien om ham) 3/1 1907 Barn  
218   Ejnar Hansen 15/12 1908 Barn [barnebarn?]
219   Agnes Hansen 14/6 1911 Barn [barnebarn?]
  Mat. 4a Busenevej 19      
220 12 Sidse Kirstine Jensen (Sidse Kirstine Jensdatter/Sidse Kirstine Larsen – læs historien om hende. Hun bliver i 1866 gift med FT1850:83 Hans Larsen) [FT1850:97, FT1860:-, FT1880:155, FT1901:102, FT1906:499, FT1916:220, d. 9/5 1921] 14/6 1846 Husmoder Enke Gaardfæster
221   Johanne Margrethe Johansen (Johanne Margrethe Jensen) FT1901:105, FT1906:500, FT1916:221] 3/1 1895 Ugift Slægtning (=barnebarn) Husgerning
222   Georg Nielsen Skov 23/4 1889 Gaardfæstetyende Ugift Landbrug
223   Hans Christian Carlsen [FT1901:147, FT1906:558, FT1916:223!, FT1925:væk, FT1930:væk FT1940:33, d. 1992 i Mandemarke] 11/9 1896 Tjenestetyende Ugift Landbrug
224   Astrid Alice Nielsen (dør i Columbia, USA 11/3 2003) 9/2 1908 Slægtning (barn af datteren  Maren Christine Marie Nielsen)  
  Mat.12a Busenevej 36 “Kongsbjerggaard” (personlinks til Geni.com)      
225 13 Johannes Hansen 17/3 1867 Husfader Gaardejer
226   Anna Sofie Hansen 2/11 1881 Husmoder  
227   Marie Jensine Hansen 10/4 1902 Barn  
228   Lars Jørgen Hansen 17/10 1903 Barn  
229   Sigrid Helene Hansen 24/4 1905 Barn  
230   Svend Aage Hansen 1/7 1907 Barn  
231   Gudrun Johanne Hansen 14/8 1909 Barn  
232   Astrid Kaja Hansen 13/1 1911 Barn  
233   Johannes Povl Hansen 1/5 1913 Barn  
234   Jens Orla Hansen 3/8 1914 Barn  
  Mat.5a Rakkerbanken 3 “Lundhøjgaard”      
235 14 Niels Peder Larsen (Niels Peter Larsen) [FT1801:94, FT1806:492, FT1816:235, d. 1920] 16/? 1859 Husfader Gaardejer
236   Ane Marie Henriksen (Ane Marie Larsen) [FT1901:95, FT1906:493, FT1916:236, FT1925:98, FT1930:150, d. 27/9 1938] 13/3 1861 Husmoder  
237   Laurits Larsen [FT1901:97, FT1906:495, FT1916:237] 12/6 1894 Søn Landbrug
238   Rikhard Larsen ! (Richard Larsen) [FT1901:98, FT1906:496, FT1916:238, FT1925:99, FT1930:146, FT1940:127] 23/9 1897 Søn Landbrug
239   Elesabeth Larsen ! (Elisabet Larsen) [FT1901:99, FT1906:497, FT1916:239, FT1925:100, FT1930:149, FT1940:128] 16/11 1898 Datter Husgerning
  Mat.6a Rakkerbanken 1  “Højbogaard”       
240 15 Hans Larsen [FT1845:292, FT1850:83, FT1860:90, FT1880:264, FT1901:87, FT1906:485, FT1916:240, død 19/2 1919] 23/12 1841 Husfader Gaardejer
241 67-1916 Ane Marie Pedersen (Ane Marie Larsen) [FT1901:88, FT1906:486, FT1916:241, FT1925:153, død 25/11 1925] 19/5 1860 Husmoder  
242   Laurits Jakob Larsen 22/9 1896 Søn  
243   Ane Kristine Pedersen 6/2 1865 Tjenestetyende  
244   Lovise Nielsen 22/1 1901 Tjenestetyende  
245   Aage  Villiam Christensen 28/4 1901 Tjenestetyende  
  Mat.20 Busenevej 15      
246 16 Niels Peder Johansen [FT1916:246, FT1925:143, FT1930:23] 13/12 1870 Husfader Murermester
247   Anna Sofie Frederiksen [FT1916:247, FT1925:144, FT1930:24] 2/5 1872 Husmoder  
248   Sigrid Kristine Johansen 14/11 1901 Barn  
249   Erna Frederikke Johansen 16/4 1908 Barn  
     ?      
250 17 Grete Larsen 1861 Husmoder Enke  

Til TOP

Liste over de 89 skattepligtige personer – sorteret efter indkomst

Folketællingen i 1916 indeholder som den eneste skattemyndighedernes tilføjelser om den indkomst og formue de pågældende er blevet sat i skat efter.

Hele listen med samme løbenr. som ovenfor er medtaget nedenfor – med beløb for indkomst og formue, men uden kolonnerne med evt. matrikelnr. og stilling i husstanden følger nedenfor (hop direkte derned).

De 89 personer ud af de ialt 250 som er blevet sat i skat – af deres indkomst og evt. formue – kan ses nedenfor (hvor nr. i kolonne 2 henviser til numrene på den store liste). De er sorteret efter indkomst, og som det fremgår allerede fra nr. 36 fik mandligt tyende typisk 600 kr. mens kvindeligt tyende fik 400 kr., men der var også mange der kun var sat i skat af 300 kr. Vi taler naturligvis om den årlige indtægt, men så har der jo også været kost og logi!

Men læs også analysen af skatteoplysningerne under historien Indkomst- og formueforhold i 1916 (link til historien som ligger under fanebladet ‘Den gamle landsby’). I den historie er der også en top-20 liste fordelt efter formue (direkte link til listen).

  Nr. Adresse Navn Født Erhverv Indkomst Formue
1 95 Båndhøjvej 1 “Baandhøj-gaard” Anna Kristine Baandhøj 20/5 1874 Gaardmandskone         6.000           14.400
2 9 Skansevej 2 Ane Kirstine Rasmussen 19/8 1869 Gaardmandskone         5.150           38.000
3 126 Busenevej 8 Peter A. Petersen 25/6 1876 Købmand og Landbruger         5.150           33.200
4 1 Kraneledvej 14 Hans P. Frederiksen 25/7 1864 Gaardmand         5.000           30.000
5 162 Busenevej 20 Frederik Madsen 26/8 1853 Landbruger         3.500           30.000
6 220 Busenevej 19 Sidse Kirstine Jensen 14/6 1846 Gaardfæster         3.000           12.000
7 225 Busenevej 36 “Kongsbjerg-gaard” Johannes Hansen 17/3 1867 Gaardejer         3.000           19.000
8 15 Skansevej 3 Niels Pedersen 23/12 1852 Gaardmand         2.900             9.400
9 28 Kraneledvej 35 Jens Kristoffersen 30/5 1870 Gaardmand         2.800           18.200
10 235 Rakkerbanken 3 Niels Peder Larsen 16/? 1859 Gaardejer         2.800           14.000
11 240 Rakkerbanken 1 Hans Larsen 23/12 1841 Gaardejer         2.800           20.100
12 192 Skovstrædet 2 Villum Jensen 8/12 1861 Kommunelærer         2.700             2.500
13 66 Gurkebakken 7 Hans Didriksen 14/10 1849 Gaardmand         2.600           20.500
14 22 Skansevej 1 Marie Nielsen 8/11 1844 Forpagter         2.500           11.000
15 44 Kraneledvej 19 Hans Peder Nielsen 21/4 1871 Smedemester         2.500           10.000
16 53 Kraneledvej 23 Hans P. Larsen 26/5 1861 Skolelærer         2.450             1.300
17 48 Kraneledvej 21 Jens P. Jensen 20/2 1865 Uddeler         1.950             5.200
18 84 Gurkebakken 12 Niels J. Nielsen 29/7 1876 Gaardmand         1.700             1.500
19 36 Kraneledvej 19 Hans Frimand 23/10 1884 Tømmermester         1.300             2.000
20 246  Busenevej 15 Niels Peder Johansen 13/12 1870 Murermester         1.300             3.000
21 63 Gurkebakken 5 Hansigne Hansen 20/2 1875 Af Formue og Landbrug         1.200           21.000
22 104 Kraneledvej 12 Anders Pedersen 1/3 1851 Formue (far til købmanden i Mandemarke)         1.000           24.000
23 106 Kraneledvej 12 Hans Peder Hansen 28/12 1876 Gaardmand         1.000             4.000
24 111 Kraneledvej 7 Johanna Pedersen 17/9 1881 Gaardmand            850             2.000
25 33 Kraneledvej 15 Kristine Sørensen 5/1 1867 Formue og Arbejde            800           13.000
26 185 Strædet 7 Niels Hansen Bille 28/4 1880 Arbejder v Landbrug og Landbruger            800             2.000
27 199 ? Hans Peder Brandt 31/7 1886 Bødker Ugift Søn            800             2.000
28 23 Skansevej 1 Laurits Nielsen 4/8 1890 Gaardbestyrer            700  
29 79 Busenevej 40 Niels Jørgen Rasmussen 5/11 1893 Gaardmand            700  
30 91 Gurkebakken 12 Jørgen Nielsen 6/1 1840 Aftægt            700  
31 114 Kraneledvej 7 ? Hans Pedersen 24/10 1886 Gaardbestyrer            700  
32 136 Busenevej 10 ? Hans Hemmingsen 30/12 1883 Landpost og Landbruger            700  
33 171 Busenevej 24 Vilhelm Hansen 26/6 1876 Smedemester og Landbruger            700  
34 176  ? Peter Hemmingsen 26/8 1851 Landpost og Landbruger            700             2.500
35 222 Busenevej 19 Georg Nielsen Skov 23/4 1889 Gårdfæstetyende            700  
36 13 Skansevej 2 Peder Suldrup 9/4 1893 Tjenestetyende            600  
37 17 Skansevej 3 Emil Pedersen 17/7 1897 Tjenestetyende            600  
38 18 Skansevej 3 Edvard Alfred Knudsen 6/4 1895 Tjenestetyende            600  
39 46 Kraneledvej 19 “Gl. Smedie” Aksel Nielsen 23/4 1895 Smedesvend            600  
40 59 Gurkebakken 2 =16c Ferdinand Rasmussen 16/4 1883 Landarbejder            600  
41 73 Busenevej 38 Lars Nielsen 23/4 1879 p.t. Skovarbejder            600  
42 100 Båndhøjvej 1 Carsten Carstensen 28/8 1895 Tyende            600  
43 120 Busenevej 4 el Busenevej 26? Lars P. Jensen 21/5 1877 Arbejder ved Landbrug            600  
44 131 Strædet 5 Frederik Hansen 1/6 1876 Skovarbejder og Landbruger            600  
45 147 Strædet 10 / 12 ? Carl Nielsen 16/8 1889 Søn Arbejder ved Landbrug            600  
46 148 ? Niels O. Hansen 6/1 1870 Skovarbejder og Landbruger            600  
47 155 Busenevej 16 Georg Johansen 12/11 1889 Søn Fragtmand og Landbruger            600  
48 156  Busenevej 18 Emil Carlsen 14/3 1864 Arbejder ved Landbrug og Landbruger            600  
49 159 ? Carl Nielsen 14/2 1884 Skovarbejder og Landbruger            600  
50 165 Busenevej 20 Emil Nielsen 28/8 1892 Tyende            600  
51 169 Busenevej 12 Johan Petersen 12/12 1841 Landbruger            600  
52 178 Busenevej 28 B Kristian Larsen 1/9 1862 Tækker og Landbruger            600  
53 197 ? Niels Christian Brandt 3/6 1858 Landbrug            600  
54 200 Skovstrædet 6 ? Julius Johansen 11/12 1885 Land og Skovarbejder            600  
55 202 ? Julius Storm 22/7 1868 Landbrug og (? – ulæseligt)            600  
56 223 Busenevej 19 Hans Christian Carlsen 11/9 1896 Tjenestetyende Landbrug            600  
57 8 Skansevej 2 Niels P. Rasmussen 10/1 1869 Gaardmand            500                    –
58 117 Busenevej 4 ? Hans P. Hansen 16/5 1864 Arbejder og Landbruger            500  
59 123 ? Lars O. Hansen 21/11 1854 Landbruger og Fragtmand            500  
60 166 Busenevej 14 Jørgen Hindborg 11/3 1852 Tømrermester og Landbruger            500  
61 207 ? Anders Peder Nielsen 21/10 1859 Skovarbejde            500  
62 209 Skovstrædet 5 Hans Peder Hansen 21/2 1849 Landbrug og Alderdomsunderstøttelse            500  
63 215 ? Peder Pedersen 17/11 1862 Land og Skovarbejder            500  
64 4 Kraneledvej 14 Ane Kirstine Frederiksen 6/11 1834 Enke Aftægt            400                    –
65 12 Skansevej 2 Marie Jakobsen 18/7 1839 Tyende            400  
66 24 Skansevej 1 Nikoline Nielsen 14/2 1883 Datter Husgerning            400  
67 62 Gurkebakken 2 =16c Laura Carstensen 13/10 1886 Syelev Ugift            400  
68 68 Gurkebakken 7 Margrethe Didriksen 26/2 1879 Husgerning og Syskole Ugift Datter            400  
69 103 Båndhøjvej 1 Sofie Nielsen 18/2 1895 Tyende            400  
70 130 Busenevej 8 A(…?) Henriksen 3/10 1892 Tjenestetyende            400  
71 142 Strædet 4 Jens P. Hemmingsen 17/7 1840 Skomagermester            400  
72 143 Strædet 4 Kristine Hemmingsen 22/10 1876 Syerske Husbestyrerinde            400  
73 164 Busenevej 20 Anna Marie Knudsen (? ulæseligt) 22/11 1890 Barn            400  
74 194 Skovstrædet 2 Hansine Kirstine Nielsen 24/6 1897 Tyende Husgerning            400  
75 214 Busenevej 1 ? Maren Kirstine Jensen 29/2 1880 Husgerning og Landarbejde            400  
76 221 Busenevej 19 Johanne Margrethe Johansen 3/1 1895 Husgerning            400  
77 35 Kraneledvej 15 Marie Sørensen 5/4 1846 Alderdomsunderstøttelse            300  
78 93 Gurkebakken 12 Anna Jakobsen 20/2 1848 Alderdomsunderstøttelse Enke            300  
79 115 ? Kirstine Jensen 5/9 1849 Alderdomsunderstøttelse            300  
80 144 ? Peter Hansen 5/4 1852 Fyrbøder og Landbruger            300  
81 145 Strædet 10 / 12 ? Peter Nielsen 26/9 1858 Offentlig Understøttelse (Brystsvag)            300  
82 153 Busenevej 16 Peter Johansen  [FT1901:149 FT1906:561 FT1916:153 FT1925:31] 5/10 1845 Alderdomsunderstøttelse (fhv. slagter)            300  
83 160 ? Anne Nielsen ? 2/1 1855 Enke Alderdomsunderstøttelse            300  
84 181 ? Anna Nielsen 3/5 1875 Arbejderske ved Landbrug            300  
85 183 Busenevej 28C Rasmus Hansen 6/11 1845 Vejmand og Alderdomsunderstøttelse            300  
86 187 Strædet 7 Karen Kirstine Bille 6/5 1841 Enke Alderdomsunderstøttelse            300  
87 188 Busenevej 22 Marie Carstensen 31/5 1861 Vask og Roelugning            300  
88 211 Busenevej 5 Peder Jakob Hemmingsen 10/3 1850 Landbrug og Alderdomsunderstøttelse            300  
89 250 ? Grete Larsen 1861              300  

.

Til TOP

 

Hele folketællingen med med skattevæsenets påtegning om indkomst og formuer

Nr. Adresse Navn Født Erhverv Indkomst Formue
1 Kraneledvej 14 Hans P. Frederiksen 25/7 1864 Gaardmand         5.000      30.000
2   Marenstine Frederiksen 3/10 1878 Gaardmandskone  
3   Erik Frederiksen 3/2 1905      
4   Ane Kirstine Frederiksen 6/11 1834 Aftægt            400                –
5   Holger Hansen 29/12 1902      
6   Anna Jensen 4/7 1900      
7   Harald Olsen 19/2 1898      
8 Skansevej 2 Niels P. Rasmussen 10/1 1869 Gaardmand            500                –
9   Ane Kirstine Rasmussen 19/8 1869 Gaardmandskone         5.150      38.000
10   Marius Rasmussen 2/8 1900      
11   Kurt Rasmussen 14/2 1904      
12   Marie Jakobsen 18/7 1839              400  
13   Peder Sutdrup 9/4 1893              600  
14   Marie Nielsen 20/11 1897      
15 Skansevej 3 Niels Pedersen 23/12 1852 Gaardmand         2.900         9.400
16 “Skanse-gaard” Hans Pedersen 1/8 1894 (Død)    
17   Emil Pedersen 17/7 1897              600  
18   Edvard Alfred Knudsen 6/4 1895              600  
19   Harald Hansen 11/3 1901      
20   Anna Hansen 25/11 1885 (Rejst)    
21   Peder Brandt 11/10 1856 Af Formue    
22 Skansevej 1 Marie Nielsen 8/11 1844 Forpagter         2.500      11.000
23   Laurits Nielsen 4/8 1890 Gaardbestyrer            700  
24   Nikoline Nielsen 14/2 1883 Husgerning            400  
25   Bernhard Pedersen 10/11 1902 Husgerning    
26   Johan Pedersen Dahl 18/11 1898 (Rejst)    
27   Aksel Larsen 2/6 1891      
28 Kraneledvej 35 Jens Kristoffersen 30/5 1870 Gaardmand         2.800      18.200
29 “Kraneled-gaard” Anna Kristoffersen 22/3 1873 Gaardmandskone  
30   Leo Kristoffersen 28/11 1900      
31   Ulla Kristoffersen 21/9 1902      
32   Mariane Carstensen 24/7 1899      
33 Kraneledvej 15 Kristine Sørensen 5/1 1867 Formue og Arbejde            800      13.000
34   Marie Sørensen 25/7 1905      
35 Kraneledvej 15 Marie Sørensen 5/4 1846 Alderdomsunderstøttelse            300  
36 Kraneledvej 19 Hans Frimand 23/10 1884 Tømmermester         1.300         2.000
37 (nu13h + 13g) Kirstine Frimand 19/2 1884 Husgerning    
38   Olav Frimand 3/7 1906 (bor i 1940 Kraneledvej 27 – matr. 16d)
39   Hansigne Frimand 31/3 1908      
40   Karen Frimand 7/11 1909      
41   Henning Frimand 21/6 1911      
42   Karl Frimand 27/3 1913      
43   Hans Aage Frimand 29/11 1915      
44 Kraneledvej 19 Hans Peder Nielsen 21/4 1871 Smedemester         2.500      10.000
45 “Gl. smedie” Marie Nielsen 8/3 1875 Husbestyrerinde  
46   Aksel Nielsen 23/4 1895 Smedesvend            600  
47   Karen Nielsen 15/6 1901      
48 Kraneledvej 21 Jens P. Jensen 20/2 1865 Uddeler         1.950         5.200
49 “Gl. Brugs” Mathilde Jensen 13/9 1867      
50   Marie Jensen 3/3 1896 Ekspeditrice (senere rejst)
51   Meta Jensen 23/11 1901      
52   Petra Jensen 21/2 1906      
53 Kraneledvej 23 Hans P. Larsen 26/5 1861 Skolelærer         2.450         1.300
54 “Kraneled Skole” Anna Larsen 26/3 1867      
55  = Gurkebakken 1 Karl Værner Larsen ! 18/3 1905      
56   Hedvig Gertrug Larsen ! 29/4 1906      
57   Helga Rasmussen 27/1 1900      
58   Marie Vest 28/4 1865 Gaardmandskone (Gd. pr. Guldborg)
59 Gurkebakken 2 =16c Ferdinand Rasmussen 16/4 1883 Landarbejder            600  
60   Anna Rasmussen 28/1 1883 Syerske    
61   Dagmar Johanne Rasmussen 21/5 1915      
62   Laura Carstensen 13/10 1886              400  
63 Gurkebakken 5 Hansigne Hansen 20/2 1875 Af Formue og Landbrug         1.200      21.000
64 “Amerika! Arthur Hansen 29/1 1903      
65   Esther Hansen 26/7 1905      
66 Gurkebakken 7 Hans Didriksen 14/10 1849 Gaardmand         2.600      20.500
67 “Solbakke-gaard” Sofie Didriksen 18/? 1853 Gaardmandskone  
68   Margrethe Didriksen 26/2 1879 Husgerning og Syskole            400  
69   Margrethe Didriksen 30/4 1885 (samme navn som datter!) (senere rejst)
70   Solvejg Didriksen 12/6 1912      
71   Inge Veronika Didriksen 28/10 1914      
72   Marius Pedersen 31/3 1899      
73 Busenevej 38 Lars Nielsen 23/4 1879 p.t. Skovarbejder            600  
74 “Bjergly” Karen Marie Nielsen 22/3 1873 Husbestyrerinde  
75   Kristian Nielsen 18/10 1902      
76   Karen Nielsen 16/6 1904      
77   Valborg Nielsen 14/8 1909      
78   Esther Nielsen 24/5 1915      
79 Busenevej 40 Niels Jørgen Rasmussen 5/11 1893 Gaardmand            700  
80 “Bøgeholt-gaard” Marie Rasmussen 28/7 1896 Gaardmandskone  
81   Karl Larsen 5/9 1895 (senere rejst)    
82   Egon Rasmussen 1903      
83   Elisa Rasmussen 4/6 1906      
84 Gurkebakken 12 Niels J. Nielsen 29/7 1876 Gaardmand         1.700         1.500
85   Jakobbine Nielsen 7/9 1881 Gaardmandskone  
86   Povl Nielsen 24/6 1908      
87   Vilhelm Nielsen 9/8 1909      
88   Harald Nielsen 12/1 1911      
89   Karl Nielsen 30/7 1912      
90   Anna Sofie Nielsen 25/12 1913      
91   Jørgen Nielsen 6/1 1840 Aftægt            700  
92   Sofie Nielsen 6/2 1843 Aftægt    
93   Anna Jakobsen 20/2 1848 Alderdomsunderstøttelse            300  
94 Båndhøjvej 1 H.P.Baandhøj 14/1 1862 Gaardmand    
95 “Baandhøj-gaard” Anna Kristine Baandhøj 20/5 1874 Gaardmandskone         6.000      14.400
96   Dora Baandhøj 6/6 1900      
97   Lillie Baandhøj 9/9 1901      
98   Garfield Baandhøj 31/1 1902      
99   Orla Baandhøj 4/3 1907      
100   Carsten Carstensen 28/8 1895              600  
101   Søren Carstensen 23/1 1898 (senere rejst)    
102   Aksel Christensen 9/2 1894 (senere rejst)    
103   Sofie Nielsen 18/2 1895              400  
104 Kraneledvej 12 Anders Pedersen 1/3 1851 Formue (far til købmanden i Mandemarke)         1.000      24.000
105   Kirstine Pedersen 18/10 1849 Formue (bor på Kraneledvej 12, både i 1901, 1906 og 1925 som rentier)
106 Kraneledvej 12 Hans Peder Hansen 28/12 1876 Gaardmand         1.000         4.000
107   Karoline Hansen 27/8 1884 Gaardmandskone  
108   Kristian Hansen 7/6 1912      
109   Magda Hansen 9/3 1915      
110   Nielssigne Pedersen 14/4 1895 (Aandssvag f. Fødslen)  
111 Kraneledvej 7 Johanna Pedersen 17/9 1881 Gaardmand            850         2.000
112   Eli Pedersen 26/3 1908      
113   Hakon Pedersen 27/7 1909      
114   Hans Pedersen 24/10 1886 Gaardbestyrer            700  
115 ? Kirstine Jensen 5/9 1849 Alderdomsunderstøttelse            300  
116   Karen Kirstine Jensen 8/3 1871 Arbejderske ved Landbrug
117 Busenevej 4 ? Hans P. Hansen 16/5 1864 Arbejder og Landbruger            500  
118 (1925: Bus 12) Kirstine Hansen 14/11 1855      
119   Gudron Mortensen (Gudrun?) 25/5 1910      
120 Busenevej 4 el Busenevej 26? Lars P. Jensen 21/5 1877 Arbejder ved Landbrug            600  
121 (1925: Bus4 el. Bus26) Anette Jensen 4/1 1885 (tuberkulose)    
122   Otto Jensen 6/5 1915      
123 ? Lars O. Hansen 21/11 1854 Landbruger og Fragtmand            500  
124   Laurine Hansen 28/10 1877      
125   Kirsten Jensen 19/2 1834      
126 Busenevej 8 Peter A. Petersen 25/6 1876 Købmand og Landbruger         5.150      33.200
127   Anna Petersen 12/5 1889      
128   Else Petersen 16/11 1911      
129   Dagmar Petersen 7/9 1913      
130   A(…?) Henriksen 3/10 1892              400  
131 Strædet 5 Frederik Hansen 1/6 1876 Skovarbejder og Landbruger            600  
132   Nora Hansen 16/2 188?      
133   Adolf Hansen 2/12 1908      
134   Julie Valborg Hansen 13/11 1911      
135   Carl Hansen 5/10 1913      
136 Busenevej 10 ? Hans Hemmingsen 30/12 1883 Landpost og Landbruger            700  
137   Ellen Hemmingsen 10/5 1881      
138   Johanne Hemmingsen 15/4 1909      
139   Edith Hemmingsen 28/8 1912      
141   Jens Jørgen Hemmingsen 2/5 1915      
142 Strædet 4 Jens P. Hemmingsen 17/7 1840 Skomagermester            400  
143   Kristine Hemmingsen 22/10 1876 Syerske            400  
144 ? Peter Hansen 5/4 1852 Fyrbøder og Landbruger            300  
144   Katrine Hansen 17/12 1848      
145 Strædet 10 / 12 ? Peter Nielsen 26/9 1858 Offentlig Understøttelse (Brystsvag)            300  
146   Kirsten Nielsen 17/2 1863 Arbejderske ved Landbrug
147   Carl Nielsen 16/8 1889 Arbejder ved Landbrug            600  
148 ? Niels O. Hansen 6/1 1870 Skovarbejder og Landbruger            600  
149   Katrine Hansen 24/12 1888      
150   Bernhard Hansen 1/7 1905      
151   Kristian Hansen 18/11 1907      
152   Svend Ove Frederiksen 23/4 1911      
153 Busenevej 16 Peter Johansen 5/10 1845 Alderdomsunderstøttelse (fhv. slagter)            300  
154 (siden nedrevet) Kirstine Johansen 22/7 1848      
155   Georg Johansen 12/11 1889 Fragtmand og Landbruger            600  
156  Busenevej 18 Emil Carlsen 14/3 1864 Arbejder ved Landbrug og Landbruger            600  
157   Maren Kirstine Carlsen 8/2 1867      
158   Kristine Carlsen 19/9 1902      
159 ? Carl Nielsen 14/2 1884 Skovarbejder og Landbruger            600  
160   Anne Nielsen ? 2/1 1855 Alderdomsunderstøttelse            300  
161   Aksel Petersen 9/9 1907      
162 Busenevej 20 Frederik Madsen 26/8 1853 Landbruger         3.500      30.000
163   Anne Kirstine Madsen 2/2 1854      
164   Anna Marie Knudsen 22/11 1890              400  
165   Emil Nielsen 28/8 1892              600  
166 Busenevej 14 Jørgen Hindborg 11/3 1852 Tømrermester og Landbruger            500  
167   Marie Hindborg 4/10 1855      
168   Karoline Hindborg 16/11 1888 (Aandssvag)    
169 Busenevej 12 Johan Petersen 12/12 1841 Landbruger            600  
170 (1906:Bus12) Inger Kirstine Petersen 6/7 1838      
171 Busenevej 24 Vilhelm Hansen 26/6 1876 Smedemester og Landbruger            700  
172   Marie Hansen 10/3 1875      
173   Bernhard Hansen 4/5 1902      
174   Rikkardt Hansen 7/9 1904      
175   Vilfred Hansen 27/10 1906      
176 Busenevej 10? Peter Hemmingsen 26/8 1851 Landpost og Landbruger            700         2.500
177   Kirstine Hemmingsen 6/7 1865      
178 Busenevej 28 B Kristian Larsen 1/9 1862 Tækker og Landbruger            600  
179   Ellen Larsen 28/9 1858      
180   Ellen Larsen (ja, samme navn) 16/3 1906      
181 ? Anna Nielsen 3/5 1875 Arbejderske ved Landbrug            300  
182   Vinnie Nielsen 11/6 1903      
183 Busenevej 28C Rasmus Hansen 6/11 1845 Vejmand og Alderdomsunderstøttelse            300  
184   Sids Kirstine Hansen (Sidse Kirstine Hansen) 19/11 1845 Vask og Strykning (!)  
185 Strædet 7 Niels Hansen Bille 28/4 1880 Arbejder v Landbrug og Landbruger            800         2.000
186   Jensine Hansen Bille 19/9 1883      
187   Karen Kirstine Bille 6/5 1841 Alderdomsunderstøttelse            300  
188 Busenevej 22 Marie Carstensen 31/5 1861 Vask og Roelugning            300  
189   Sofie Carstensen 11/6 1902      
190   Frede Carstensen 12/9 1904      
191   Ella Carstensen 11/6 1906      
192 Skovstrædet 2 Villum Jensen 8/12 1861 Kommunelærer         2.700         2.500
193   Elise Johanne Jensen 6/4 1862      
194   Hansine Kirstine Nielsen 24/6 1897 Husgerning            400  
195 Busenevej 4 ? Ane Kirstine Rasmussen 9/3 1851 Alderdomsunderstøttelse og Husgerning  (ikke sat i skat)
196 Strædet 5 ? Katrine Jensen 6/4 1853 Alderdomsunderstøttelse og Husgerning  (ikke sat i skat)
197 ? Niels Christian Brandt 3/6 1858 Landbrug            600  
198   Maren Kirstine Hansen 30/5 1855      
199   Hans Peder Brandt 31/7 1886 Bødker            800         2.000
200 Skovstrædet 6 ? Julius Johansen 11/12 1885 Land og Skovarbejder            600  
201   Helene Jakobsen 2/4 1888      
202 ? Julius Storm 22/7 1868 Landbrug og (? – ulæseligt)            600  
203   Louise Christensen 25/12 1878 (fam. Storm: mangler ved FT1901-06 og 1925)
204   Vilhelm Storm 21/1 1903      
205   Olav Storm 13/1 1906      
206   Rigmor Storm 3/9 1908      
207 ? Anders Peder Nielsen 21/10 1859 Skovarbejde            500  
208   Kirstine Pedersen 1/10 1862      
209 Skovstrædet 5 Hans Peder Hansen 21/2 1849 Landbrug og Alderdomsunderstøttelse            500  
210   Mette Kristine Larsen 5/2 1849      
211 Busenevej 5 Peder Jakob Hemmingsen 10/3 1850 Landbrug og Alderdomsunderstøttelse            300  
212   Marie Larsen 28/7 1843      
213 Busenevej 1 ? Kirstine Pedersen 30/3 1840 Alderdomsunderstøttelse  (ikke sat i skat)
214   Maren Kirstine Jensen 29/2 1880 Husgerning og Landarbejde            400  
215 ? Peder Pedersen 17/11 1862 Land og Skovarbejder            500  
216   Marie Nielsen 23/1 1865      
217   Henry Pedersen 3/1 1907      
218   Ejnar Hansen 15/12 1908      
219   Agnes Hansen 14/6 1911      
220 Busenevej 19 Sidse Kirstine Jensen 14/6 1846 Gaardfæster         3.000      12.000
221   Johanne Margrethe Johansen 3/1 1895 Husgerning            400  
222   Georg Nielsen Skov 23/4 1889 Landbrug            700  
223   Hans Christian Carlsen 11/9 1896 Landbrug            600  
224   Astrid Alice Nielsen 9/2 1908      
225 Busenevej 36 Johannes Hansen 17/3 1867      
226 “Kongsbjerg-gaard” Anna Sofie Hansen 2/11 1881 Gaardejer         3.000 19000
227   Marie Jensine Hansen 10/4 1902      
228   Lars Jørgen Hansen 17/10 1903      
229   Sigrid Helene Hansen 24/4 1905      
230   Svend Aage Hansen 1/7 1907      
231   Gudrun Johanne Hansen 14/8 1909      
232   Astrid Kaja Hansen 13/1 1911      
233   Johannes Povl Hansen 1/5 1913      
234   Jens Orla Hansen 3/8 1914      
235 Rakkerbanken 3 Niels Peder Larsen 16/? 1859 Gaardejer         2.800      14.000
236 “Lundhøj-gaard” Ane Marie Henriksen 13/3 1861      
237   Laurits Larsen 12/6 1894 Landbrug    
238   Rikhard Larsen (!) 23/9 1897 Landbrug    
239   Elesabeth Larsen (!) 16/11 1898 Husgerning    
240 Rakkerbanken 1 Hans Larsen 23/12 1841 Gaardejer         2.800      20.100
241 “Højbo-gaard” Ane Marie Pedersen 19/5 1860      
242   Laurits Jakob Larsen 22/9 1896      
243   Ane Kristine Pedersen 6/2 1865      
244   Lovise Nielsen 22/1 1901      
245   Aage  Villiam Christensen 28/4 1901      
246  Busenevej 15 Niels Peder Johansen 13/12 1870 Murermester         1.300         3.000
247   Anna Sofie Frederiksen 2/5 1872      
248   Sigrid Kristine Johansen 14/11 1901      
249   Erna Frederikke Johansen 16/4 1908      
250 ? Grete Larsen 1861              300  

Til TOP