Folketælling 1916

Du kan søge efter navne og evt. adresser på denne side ved at bruge søgefunktionen Ctrl+F – IKKE søgefunktionen her til højre! Husk at personerne måske har mellemnavne eller er stavet på en anden måde end du lige forventer!

Indledning

Så er også folketællingen pr. 1. februar 1916 kommet på hjemmesiden med 100 års forsinkelse. Af samtlige foreliggende offentligt tilgængelige folketællinger ligger de med fed skrift fremhævede nu på hjemmesiden (mange gange med tilføjelse af adresser samt links til huse og personer): 1940, 1930, 1925, 1921, 1916, 1911, 1906, 1901, 1890, 1880, 1870, 1860, 1855, 1850, 1845, 1840, 1834, 1801 og 1787. De manglende med svag skrift er også til at undvære, fordi der allerede ligger folketællinger tæt på.

Det gør det muligt at søge direkte i 14 folketællinger og derved foretage snit ned gemmen tiderne for hele Mandemarkes område – altså for ejerlavet Mandemarke By, der jo også omfatter huse og gårde i et vifteformet område ned mod Østersøen incl. Kraneled (som kan ses af kort ved at klikke her). Man kan være heldig at kunne følge sporet af familier i området langt tilbage, som det fremgår af flere af omtalerne af enkelte huse eller gårde eller personer.

Selv om man i 1916 kun anførte matrikelnumre for nogle af ejendommene, er det dog i vidt omfang lykkedes at fastslå forbindelsen mellem husstandene og husenes adresser i dag, så man også kan forsøge sig med at søge efter adresser.

Om folketællingen 1916

Folketællingen fra 1916 omfatter oplysninger for 250 personer fordelt på 62 husstande, hvoraf nogle har delt hus uden at det altid fremgår lige så klart som ved andre folketællinger.

Folketællingen i 1916 indeholder for første og eneste gang skattemyndighedernes  senere tilføjelser om den indkomst og formue de pågældende for 1916 blev sat i skat af. Et udsnit af listen over de 89 personer ud af de ialt 250, hvor der er var angivet oplysning om indkomst og evt. formue, er indsat efter folketællingen (hop direkte derned).

Der ligger også en længere historie her på hjemmesiden om Indkomst- og formueforhold i 1916, som analyserer disse oplysninger nærmere og forsøger at omregne beløbene til nutidsforhold.

Efter folketællingslisten nedenfor er hele folketællingslisten gentaget (med samme løbenr.) – med beløbene for indkomst og formue, men uden kolonnerne med evt. matrikelnr. og stilling i husstanden (idet der ikke er plads til alle kolonnerne på en gang. Her kan man få indtryk af indkomsterne i de enkelte husstande (hop direkte derned).

Men først følger folketællingens data uden skattevæsenets beløb for de 250 personer.

De 250 Mandemarke-borgere i 1916

I 1. kolonne er anført løbenummer for at kunne henvise til personerne. I 2. kolonne findes familienr. samt link til de tilhørende originale skemaer foruden det på gårdenes eller husenes matrikelnummer – hvis det er angivet, hvad man ikke var særligt flittig med (Gd=gård). I 3. kolonne er indsat den formodede adresse i dag.

Søgning foregår med din browsers søgefunktion Ctrl+F.

Nr. Fam. / Matr. Evt. adresse Navn Født Stilling i husstand Erhverv m.m.
1 1 – Gd 8a Kraneledvej 14 Hans P. Frederiksen (Hans Peter Frederiksen) 25/7 1864 Husfader Gaardmand
2 48-1916 Marenstine Frederiksen (=Maren Kirstine Frederiksen) 3/10 1878 Husmoder Gaardmandskone
3 Erik Frederiksen 3/2 1905 Barn
4 Ane Kirstine Frederiksen 6/11 1834 Bedstemoder Enke Aftægt
5 Holger Hansen 29/12 1903 Tjenestetyende
6 Anna Jensen 4/7 1900 do.
7 Harald Olsen 19/2 1898 do.
8 2 – Gd 10a Skansevej 2 Niels P. Rasmussen 10/1 1869 Husfader Gaardmand
9 Ane Kirstine Rasmussen 19/8 1869 Husmoder Gaardmandskone
10 Marius Rasmussen 2/8 1900 Barn
11 Kurt Rasmussen 14/2 1904 Barn
12 Marie Jakobsen 18/7 1839 Bedstemoder Enke
13 Peder Suldrup 9/4 1893 Tjenestetyende
14 Marie Nielsen 20/11 1897 do.
15 3 – Gd 18 Skansevej 3  “Skansegaard” Niels Pedersen 23/12 1852 Husfader Enkemand Gaardmand
16 Hans Pedersen 1/8 1894 Barn (Død)
17 Emil Pedersen 17/7 1897 Tjenestetyende
18 Edvard Alfred Knudsen 26/4 1895 Tjenestetyende [FT1925:34]
19 Harald Hansen 11/3 1901 Tjenestetyende
20 Anna Hansen 25/11 1885 Husholderske (Rejst)
21 Peder Brandt 11/10 1856 Logerende Af Formue
22 4 – Gd 17 Skansevej 1 Marie Nielsen 8/11 1844 Husmoder Enke Forpagter
23 Laurits Nielsen 4/8 1890 Søn Gaardbestyrer
24 Nikoline Nielsen 14/2 1883 Datter Husgerning
25 Bernhard Pedersen 10/11 1902 Plejebarn Husgerning
26 49-1916 Johan Pedersen Dahl 18/11 1898 Tyende (Rejst)
27 Aksel Larsen 2/6 1891 Daglejer
28 5 – Gd 16a Kraneledvej 35  Kraneledgård Jens Kristoffersen 30/5 1870 Husfader Gaardmand
29 Anna Kristoffersen 22/3 1873 Husmoder Gaardmandskone
30 Leo Kristoffersen 28/11 1900 Barn
31 Ulla Kristoffersen 21/9 1902 Barn
32 Mariane Carstensen 24/7 1899 Tjenestetyende
33 6 – Hus 13k Kraneledvej 15 (køber ved skøder 1913 fra Hans Didriksen – 1908 på Kraneledvej 19) Kristine Sørensen 5/1 1867 Husmoder Enke Formue og Arbejde
34 Marie Sørensen 25/7 1905 Barn
35 7 – Hus 13k Kraneledvej 15 Marie Sørensen 5/4 1846 Husmoder Enke Alderdoms-understøttelse
36 8 – Hus 13h? Kraneledvej 19 Hans Frimand 23/10 1884 Husfader Tømmermester
37 (nu13h + 13g) Kirstine Frimand 19/2 1884 Husmoder Husgerning
38 Olav Frimand 3/7 1906 Barn (bor i 1940 Kraneledvej 27 – matr. 16d)
39 Hansigne Frimand 31/3 1908 Barn
40 Karen Frimand 7/11 1909 Barn
41 Henning Frimand 21/6 1911 Barn
42 Karl Frimand 27/3 1913 Barn
43 Hans Aage Frimand 29/11 1915 Barn
44 9 – hus 13g Kraneledvej 19   “Gl. smedie” Hans Peder Nielsen 21/4 1871 Husfader Smedemester
45 Marie Nielsen 8/3 1875 Husmoder Husbestyrerinde
46 Aksel Nielsen 23/4 1895 søn Smedesvend
47 Karen Nielsen 15/6 1901 datter
48 10 – Hus 13f Kraneledvej 21  “Gl. Brugs” Jens P. Jensen 20/2 1865 Husfader Uddeler
49 Mathilde Jensen 13/9 1867 Husmoder
50 Marie Jensen 3/3 1896 Datter Ekspeditrice (senere rejst)
51 50-1916 Meta Jensen 23/11 1901 Barn
52 Petra Jensen 21/2 1906 Barn
53 11 Kraneledvej 23 = Gurkebakken 1 Hans P. Larsen 26/5 1861 Husfader Skolelærer
54 “Kraneled Skole” Anna Larsen 26/3 1867 Husmoder
55 Karl Værner Larsen ! 18/3 1905 Barn
56 Hedvig Gertrug Larsen ! 29/4 1906 Barn
57 Helga Rasmussen 27/1 1900 Tjenestepige
58 Marie Vest 28/4 1865 Logerende Gift Gaardmandskone (Gd. pr. Guldborg)
59 12 – Hus 16c Gurkebakken 2 Ferdinand Rasmussen 16/4 1883 Husfader Landarbejder
60 Anna Rasmussen 28/1 1883 Husmoder Syerske
61 Dagmar Johanne Rasmussen 21/5 1915 Barn
62 Laura Carstensen 13/10 1886 Syelev Ugift
63 13 – Hus 13m Gurkebakken 5  “Amerika” Hansigne Hansen 20/2 1875 Husmoder Enke Af Formue og Landbrug
64 Arthur Hansen 29/1 1903 Barn
65 Esther Hansen 26/7 1905 Barn
66 14 – Gd 13a Gurkebakken 7  “Solbakke-gaard” Hans Didriksen (død 1/6 1918 iflg. kirkebog) 14/10 1849 Husfader Gaardmand
67 Sofie Didriksen 18/? 1853 Husmoder Gaardmandskone
68 Margrethe Didriksen 26/2 1879 Datter Ugift Husgerning og Syskole
69 Margrethe Didriksen 30/4 1885 Svigerdatter Gift (samme navn som datter!) (senere rejst)
70 Solvejg Didriksen 12/6 1912 Barn
71 Inge Veronika Didriksen 28/10 1914 Barn
72 Marius Pedersen 31/3 1899 Tjenestekarl
73 15 – Hus 13d Busenevej 38  “Bjergly” Lars Nielsen 23/4 1879 Husfader p.t. Skovarbejder
74 53-1916 Karen Marie Nielsen 22/3 1873 Husmoder Husbestyrerinde
75 Kristian Nielsen 18/10 1902 Barn
76 Karen Nielsen 16/6 1904 Barn
77 Valborg Nielsen 14/8 1909 Barn
78 Esther Nielsen 24/5 1915 Barn
79 16 – Gd 14a Busenevej 40   “Bøgeholt-gaard” Niels Jørgen Rasmussen 5/11 1893 Husfader Gaardmand
80 Marie Rasmussen 28/7 1896 Husmoder Gaardmandskone
81 Karl Larsen 5/9 1895 Tjenestekarl (senere rejst)
82 Egon Rasmussen 1903 Tjenestedreng
83 Elisa Rasmussen 4/6 1906 Slægtning
84 17 – Gd 15a Gurkebakken 12 Niels J. Nielsen 29/7 1876 Husfader Gaardmand
85 Jakobbine Nielsen 7/9 1881 Husmoder Gaardmandskone
86 Povl Nielsen 24/6 1908 Barn
87 Vilhelm Nielsen 9/8 1909 Barn
88 Harald Nielsen 12/1 1911 Barn
89 Karl Nielsen 30/7 1912 Barn
90 Anna Sofie Nielsen 25/12 1913 Barn
91 Jørgen Nielsen 6/1 1840 Bedstefader Aftægt
92 Sofie Nielsen 6/2 1843 Bedstemoder Aftægt
93 (Kirkebog: død 23/12 1918) Anna Jakobsen 20/2 1848 Svigermoder Enke Alderdoms-understøttelse
94 18 – Gd 9 Båndhøjvej 1  “Baandhøj-gaard” H.P.Baandhøj 14/1 1862 Husfader Gaardmand
95 Anna Kristine Baandhøj 20/5 1874 Husmoder Gaardmandskone
96 Dora Baandhøj 6/6 1900 Barn
97 Lillie Baandhøj 9/9 1901 Barn
98 54-1916 Garfield Baandhøj 31/1 1902 Barn
99 Orla Baandhøj 4/3 1907 Barn
100 Carsten Carstensen 28/8 1895 Tyende
101 Søren Carstensen 23/1 1898 Tyende (senere rejst)
102 Aksel Christensen 9/2 1894 Tyende (senere rejst)
103 Sofie Nielsen 18/2 1895 Tyende
104 Fam. 19 fmtl. fortsat Kraneledvej 12 (næppe hos Båndhøjvej 3) Anders Pedersen 1/3 1851 Husfader Formue (far til købmanden i Mandemarke)
105 Kirstine Pedersen 18/10 1849 Husmoder Formue (bor på Kraneledvej 12, både i 1901, 1906 og 1925 som rentier)
106 20 – Gd 7a Kraneledvej 12 Hans Peder Hansen 28/12 1876 Husfader Gaardmand
107 Karoline Hansen 27/8 1884 Husmoder Gaardmandskone
108 Kristian Hansen 7/6 1912 Barn
109 Magda Hansen 9/3 1915 Barn
110 Nielssigne Pedersen 14/4 1895 Ugift Slægtning (Aandssvag f. Fødslen)
111 21 – Gd 7g Kraneledvej 7 (=7c!) Johanna Pedersen 17/9 1881 Husmoder Enke Gaardmand
112 Eli Pedersen 26/3 1908 Barn
113 Hakon Pedersen 27/7 1909 Barn
114 Hans Pedersen 24/10 1886 Slægtning Gaardbestyrer
115 1 ? Kirstine Jensen 5/9 1849 Husmoder Enke Alderdoms-understøttelse
116 57-1916 Karen Kirstine Jensen 8/3 1871 Barn Arbejderske ved Landbrug
117 2 – Mat.37 Busenevej 4   (=matr. 37a) Hans P. Hansen 16/5 1864 Husfader Arbejder og Landbruger
118 (1925: Bus 12) Kirstine Hansen 14/11 1855 Husmoder
119 Gudron Mortensen (Gudrun?) 25/5 1910 Ugift Slægtning
120 3 Busenevej 26? Lars P. Jensen 21/5 1877 Husfader Arbejder ved Landbrug
121 Anette Jensen 4/1 1885 Husmoder (tuberkulose)
122 Otto Jensen 6/5 1915 Barn
123 4 ?? Lars O. Hansen 21/11 1854 Husfader Enkemand Landbruger og Fragtmand
124 Laurine Hansen 28/10 1877 Husbestyrerinde Gift
125 Kirsten Jensen 19/2 1834 Slægtning Enke
126 5 Busenevej 8 Peter A. Petersen 25/6 1876 Husfader Købmand og Landbruger
127 Anna Petersen 12/5 1889 Husmoder [gift 19/11 1909, jfr. kirkebog]
128 Else Petersen 16/11 1911 Barn
129 Dagmar Petersen 7/9 1913 Barn
130 A??? Henriksen 3/10 1892 Tjenestetyende
131 6 – Mat.32 Strædet 5 Frederik Hansen 1/6 1876 Husfader Skovarbejder og Landbruger
132 Nora Hansen 16/2 1887 Husmoder
133 Adolf Hansen 2/12 1908 Barn
134 Julie Valborg Hansen 13/11 1911 Barn
135 Carl Hansen 5/10 1913 Barn
136 7 – Mat.30 Busenevej 10? (FT1930: Strædet 4) Hans Hemmingsen 30/12 1883 Husfader Landpost og Landbruger
137 Ellen Hemmingsen 10/5 1881 Husmoder
138 Johanne Hemmingsen 15/4 1909 Barn
139 Edith Hemmingsen 28/8 1912 Barn
141 58-1916 Jens Jørgen Hemmingsen 2/5 1915 Barn
142 8 Strædet 4 Jens P. Hemmingsen 17/7 1840 Husfader Enkemand Skomagermester
143 Kristine Hemmingsen 22/10 1876 Ugift Husbestyrerinde Syerske
144 9 fmtl. Strædet 9 (FT1906) Peter Hansen 5/4 1852 Husfader Fyrbøder og Landbruger
144 Katrine Hansen 17/12 1848 Husmoder
145 10 fmtl. Strædet 12 (smh. FT1906:640) Peter Nielsen 26/9 1858 Husfader Offentlig Understøttelse (Brystsvag)
146 Kirsten Nielsen 17/2 1863 Husmoder Arbejderske ved Landbrug
147 Carl Nielsen 16/8 1889 Barn Arbejder ved Landbrug
148 11 Strædet 11 Niels P. Hansen 6/1 1870 Husfader Skovarbejder og Landbruger
149 Katrine Hansen 24/12 1888 Husmoder
150 Bernhard Hansen 1/7 1905 Barn
151 Kristian Hansen 18/11 1907 Barn
152 Svend Ove Frederiksen 23/4 1911 Barn
153 12 Busenevej 16  (nedrevet siden) Peter Johansen [FT1901:149 FT1906:561 FT1916:153 FT1925:31] 5/10 1845 Husfader Alderdoms-understøttelse (fhv. slagter)
154 Kirstine Johansen 22/7 1848 Husmoder
155 Georg Johansen 12/11 1889 Barn Fragtmand og Landbruger
156 13  Busenevej 18 Emil Carlsen 14/3 1864 Husfader Arbejder ved Landbrug og Landbruger
157 Maren Kirstine Carlsen 8/2 1867 Husmoder
158 Kristine Carlsen 19/9 1902 Barn
159 14 ? Carl Nielsen 14/2 1884 Husfader Ugift Skovarbejder og Landbruger
160 Anne Nielsen ? 2/1 1855 Husmoder Enke Alderdoms-understøttelse
161 Aksel Petersen 9/9 1907 Plejebarn
162 15 Busenevej 20 Frederik Madsen 26/8 1853 Husfader Landbruger
163 Maren Kirstine Madsen 2/2 1854 Husmoder
164 Anna Marie Knudsen 22/11 1890 Barn (fornavne svære at læse)
165 59-1916 Emil Nielsen 28/8 1892 Tjenestetyende
166 16 Busenevej 14 Jørgen Hindborg 11/3 1852 Husfader Tømrermester og Landbruger
167 Marie Hindborg 4/10 1855 Husmoder
168 Karoline Hindborg 16/11 1888 Barn (Aandssvag)
169 17 Busenevej 12 Johan Petersen 12/12 1841 Husfader Landbruger
170 (1906:Bus12) Inger Kirstine Petersen 6/7 1838 Husmoder
171 18 Busenevej 24 Vilhelm Hansen 26/6 1876 Husfader Smedemester og Landbruger
172 Marie Hansen 10/3 1875 Husmoder
173 Bernhard Hansen 4/5 1902 Barn
174 Rikkardt Hansen 7/9 1904 Barn
175 Vilfred Hansen 27/10 1906 Barn
176 19 ?? Peter Hemmingsen 26/8 1851 Husfader Landpost og Landbruger
177 Kirstine Hemmingsen 6/7 1865 Husmoder
178 20 Busenevej 28A Kristian Larsen 1/9 1862 Husfader Tækker og Landbruger
179 Ellen Larsen 28/9 1858 Husmoder
180 Ellen Larsen (ja, samme navn) 16/3 1906 Barn
181 21 Busenevej 28B Anna Nielsen 3/5 1875 Husmoder Ugift Arbejderske ved Landbrug
182 Vinnie Nielsen 11/6 1903 Barn
183 22 (42?) Busenevej 28C Rasmus Hansen 6/11 1845 Husfader [død 22/1 1927 i Mandemarke] Vejmand og Alderdoms-understøttelse
184 Sidse Kirstine Hansen (Sidse Kirstine Meiniche) 14/11 1845 Husmoder [f. 1848, død 30/5 1931 i Mandemarke] Vask og Strykning (!)
185 23 – Mat.33 Strædet 7 Niels Hansen Bille 28/4 1880 Husfader Arbejder v Landbrug og Landbruger
186 Jensine Hansen Bille 19/9 1883 Husmoder
187 Karen Kirstine Bille 6/5 1841 Slægtning Enke Alderdoms-understøttelse
188 24 Busenevej 22 (=matr.45!) Marie Carstensen 31/5 1861 Husmoder Enke Vask og Roelugning
189 62-1916 Sofie Carstensen 11/6 1902 Barn
190 Frede Carstensen 12/9 1904 Barn
191 Ella Carstensen 11/6 1906 Barn
192 1 – Skole Skovstrædet 2 Villum Jensen 8/12 1861 Husfader Kommunelærer
193 64-1916 Elise Johanne Jensen 6/4 1862 Husmoder
194 Hansine Kirstine Nielsen 24/6 1897 Tjenestetyende Husgerning
195 2 Busenevej 4? Ane Kirstine Rasmussen 9/3 1851 Husmoder Alderdoms-understøttelse og Husgerning
196 3 Strædet 5 ? Katrine Jensen 6/4 1853 Husmoder Enke Alderdoms-understøttelse og Husgerning
197 4 Skovstrædet 7 Niels Christian Brandt 3/6 1858 Husfader Landbrug
198 Maren Kirstine Hansen 30/5 1855 Husmoder
199 Hans Peder Brandt 31/7 1886 Ugift Søn Bødker
200 5 Skovstrædet 6 ? Julius Johansen 11/12 1885 Husfader Land og Skovarbejder
201 Helene Jakobsen 2/4 1888 Husmoder
202 6 Skovstrædet 11 (som i 1906) Julius Storm 22/7 1868 Husfader Landbrug og (? – ulæseligt)
203 Louise Christensen 25/12 1878 Husmoder (fam. Storm: mangler ved FT1901-06 og 1925)
204 Vilhelm Storm 21/1 1903 Barn
205 Olav Storm 13/1 1906 Barn
206 Rigmor Storm 3/9 1908 Barn
207 7 Skovstrædet 10 (matr. 51) Anders Peder Nielsen (Nøhr) 21/10 1859 Husfader Skovarbejde
208 Kirstine Pedersen 1/10 1862 Husmoder
209 8 – Mat.49 Skovstrædet 5 Hans Peder Hansen 21/2 1849 Husfader Landbrug og Alderdoms-understøttelse
210 Mette Kristine Larsen 5/2 1849 Husmoder
211 9 Busenevej 5 Peder Jakob Hemmingsen 10/3 1850 Husfader Landbrug og Alderdoms-understøttelse
212 Marie Larsen 28/7 1843 Husmoder
213 10 Busenevej 1 ? Kirstine Pedersen [FT1901:48 FT1906:605 FT1916:213 FT1925:137] [1925: Kirstine Johansen] 30/3 1840 Husmoder Enke Alderdoms-understøttelse
214 [bor i huset til 1940, hvor hun er husejer!] Maren Kirstine Jensen 29/2 1880 Ugift Slægtning Husgerning og Landarbejde
215 11 “Holstenerhuset” Peder Pedersen 17/11 1862 Husfader Land og Skovarbejder
216 66-1916 66-1916 Marie Nielsen 23/1 1865 Husmoder
217 Henry Pedersen 3/1 1907 Barn
218 Ejnar Hansen 15/12 1908 Barn
219 Agnes Hansen 14/6 1911 Barn
220 12 – Mat.4a Busenevej 19 Sidse Kirstine Jensen 14/6 1846 Husmoder Enke Gaardfæster
221 Johanne Margrethe Johansen 3/1 1895 Ugift Slægtning Husgerning
222 Georg Nielsen Skov 23/4 1889 Gaardfæstetyende Ugift Landbrug
223 Hans Christian Carlsen 11/9 1896 Tjenestetyende Ugift Landbrug
224 Astrid Alice Nielsen 9/2 1908 Slægtning
225 13 – Mat.12a Busenevej 36 “Kongsbjerg-gaard” Johannes Hansen 17/3 1867 Husfader Gaardejer
226 Anna Sofie Hansen 2/11 1881 Husmoder
227 Marie Jensine Hansen 10/4 1902 Barn
228 Lars Jørgen Hansen 17/10 1903 Barn
229 Sigrid Helene Hansen 24/4 1905 Barn
230 Svend Aage Hansen 1/7 1907 Barn
231 Gudrun Johanne Hansen 14/8 1909 Barn
232 Astrid Kaja Hansen 13/1 1911 Barn
233 Johannes Povl Hansen 1/5 1913 Barn
234 Jens Orla Hansen 3/8 1914 Barn
235 14 – Mat.5a Rakkerbanken 3 “Lundhøjgaard” Niels Peder Larsen 16/? 1859 Husfader Gaardejer
236 Ane Marie Henriksen 13/3 1861 Husmoder
237 Laurits Larsen 12/6 1894 Søn Landbrug
238 Rikhard Larsen (!) 23/9 1897 Søn Landbrug
239 Elesabeth Larsen (!) 16/11 1898 Datter Husgerning
240 15 – Mat.6a Rakkerbanken 1  “Højbogaard” Hans Larsen 23/12 1841 Husfader Gaardejer
241 67-1916 67-1916 Ane Marie Pedersen 19/5 1860 Husmoder
242 Laurits Jakob Larsen 22/9 1896 Søn
243 Ane Kristine Pedersen 6/2 1865 Tjenestetyende
244 Lovise Nielsen 22/1 1901 Tjenestetyende
245 Aage  Villiam Christensen 28/4 1901 Tjenestetyende
246 16 – Mat.20 Busenevej 15 Niels Peder Johansen 13/12 1870 Husfader Murermester
247 Anna Sofie Frederiksen 2/5 1872 Husmoder
248 Sigrid Kristine Johansen 14/11 1901 Barn
249 Erna Frederikke Johansen 16/4 1908 Barn
250 17 ? Grete Larsen 1861 Husmoder Enke

Til TOP

Liste over de 89 skattepligtige personer – sorteret efter indkomst

Folketællingen i 1916 indeholder som den eneste skattemyndighedernes tilføjelser om den indkomst og formue de pågældende er blevet sat i skat efter.

Hele listen med samme løbenr. som ovenfor er medtaget nedenfor – med beløb for indkomst og formue, men uden kolonnerne med evt. matrikelnr. og stilling i husstanden følger nedenfor (hop direkte derned).

De 89 personer ud af de ialt 250 som er blevet sat i skat – af deres indkomst og evt. formue – kan ses nedenfor (hvor nr. i kolonne 2 henviser til numrene på den store liste). De er sorteret efter indkomst, og som det fremgår allerede fra nr. 36 fik mandligt tyende typisk 600 kr. mens kvindeligt tyende fik 400 kr., men der var også mange der kun var sat i skat af 300 kr. Vi taler naturligvis om den årlige indtægt, men så har der jo også været kost og logi!

Men læs også analysen af skatteoplysningerne under historien Indkomst- og formueforhold i 1916 (link til historien som ligger under fanebladet ‘Den gamle landsby’). I den historie er der også en top-20 liste fordelt efter formue (direkte link til listen).

Nr. Adresse Navn Født Erhverv Indkomst Formue
1 95 Båndhøjvej 1 “Baandhøj-gaard” Anna Kristine Baandhøj 20/5 1874 Gaardmandskone         6.000           14.400
2 9 Skansevej 2 Ane Kirstine Rasmussen 19/8 1869 Gaardmandskone         5.150           38.000
3 126 Busenevej 8 Peter A. Petersen 25/6 1876 Købmand og Landbruger         5.150           33.200
4 1 Kraneledvej 14 Hans P. Frederiksen 25/7 1864 Gaardmand         5.000           30.000
5 162 Busenevej 20 Frederik Madsen 26/8 1853 Landbruger         3.500           30.000
6 220 Busenevej 19 Sidse Kirstine Jensen 14/6 1846 Gaardfæster         3.000           12.000
7 225 Busenevej 36 “Kongsbjerg-gaard” Johannes Hansen 17/3 1867 Gaardejer         3.000           19.000
8 15 Skansevej 3 Niels Pedersen 23/12 1852 Gaardmand         2.900             9.400
9 28 Kraneledvej 35 Jens Kristoffersen 30/5 1870 Gaardmand         2.800           18.200
10 235 Rakkerbanken 3 Niels Peder Larsen 16/? 1859 Gaardejer         2.800           14.000
11 240 Rakkerbanken 1 Hans Larsen 23/12 1841 Gaardejer         2.800           20.100
12 192 Skovstrædet 2 Villum Jensen 8/12 1861 Kommunelærer         2.700             2.500
13 66 Gurkebakken 7 Hans Didriksen 14/10 1849 Gaardmand         2.600           20.500
14 22 Skansevej 1 Marie Nielsen 8/11 1844 Forpagter         2.500           11.000
15 44 Kraneledvej 19 Hans Peder Nielsen 21/4 1871 Smedemester         2.500           10.000
16 53 Kraneledvej 23 Hans P. Larsen 26/5 1861 Skolelærer         2.450             1.300
17 48 Kraneledvej 21 Jens P. Jensen 20/2 1865 Uddeler         1.950             5.200
18 84 Gurkebakken 12 Niels J. Nielsen 29/7 1876 Gaardmand         1.700             1.500
19 36 Kraneledvej 19 Hans Frimand 23/10 1884 Tømmermester         1.300             2.000
20 246  Busenevej 15 Niels Peder Johansen 13/12 1870 Murermester         1.300             3.000
21 63 Gurkebakken 5 Hansigne Hansen 20/2 1875 Af Formue og Landbrug         1.200           21.000
22 104 Kraneledvej 12 Anders Pedersen 1/3 1851 Formue (far til købmanden i Mandemarke)         1.000           24.000
23 106 Kraneledvej 12 Hans Peder Hansen 28/12 1876 Gaardmand         1.000             4.000
24 111 Kraneledvej 7 Johanna Pedersen 17/9 1881 Gaardmand            850             2.000
25 33 Kraneledvej 15 Kristine Sørensen 5/1 1867 Formue og Arbejde            800           13.000
26 185 Strædet 7 Niels Hansen Bille 28/4 1880 Arbejder v Landbrug og Landbruger            800             2.000
27 199 ? Hans Peder Brandt 31/7 1886 Bødker Ugift Søn            800             2.000
28 23 Skansevej 1 Laurits Nielsen 4/8 1890 Gaardbestyrer            700
29 79 Busenevej 40 Niels Jørgen Rasmussen 5/11 1893 Gaardmand            700
30 91 Gurkebakken 12 Jørgen Nielsen 6/1 1840 Aftægt            700
31 114 Kraneledvej 7 ? Hans Pedersen 24/10 1886 Gaardbestyrer            700
32 136 Busenevej 10 ? Hans Hemmingsen 30/12 1883 Landpost og Landbruger            700
33 171 Busenevej 24 Vilhelm Hansen 26/6 1876 Smedemester og Landbruger            700
34 176 ?? Peter Hemmingsen 26/8 1851 Landpost og Landbruger            700             2.500
35 222 Busenevej 19 Georg Nielsen Skov 23/4 1889 Gårdfæstetyende            700
36 13 Skansevej 2 Peder Sutdrup 9/4 1893 Tjenestetyende            600
37 17 Skansevej 3 Emil Pedersen 17/7 1897 Tjenestetyende            600
38 18 Skansevej 3 Edvard Alfred Knudsen 6/4 1895 Tjenestetyende            600
39 46 Kraneledvej 19 “Gl. Smedie” Aksel Nielsen 23/4 1895 Smedesvend            600
40 59 Gurkebakken 2 =16c Ferdinand Rasmussen 16/4 1883 Landarbejder            600
41 73 Busenevej 38 Lars Nielsen 23/4 1879 p.t. Skovarbejder            600
42 100 Båndhøjvej 1 Carsten Carstensen 28/8 1895 Tyende            600
43 120 Busenevej 4 el Busenevej 26? Lars P. Jensen 21/5 1877 Arbejder ved Landbrug            600
44 131 Strædet 5 Frederik Hansen 1/6 1876 Skovarbejder og Landbruger            600
45 147 Strædet 10 / 12 ? Carl Nielsen 16/8 1889 Søn Arbejder ved Landbrug            600
46 148 ? Niels O. Hansen 6/1 1870 Skovarbejder og Landbruger            600
47 155 Busenevej 16 Georg Johansen 12/11 1889 Søn Fragtmand og Landbruger            600
48 156  Busenevej 18 Emil Carlsen 14/3 1864 Arbejder ved Landbrug og Landbruger            600
49 159 ? Carl Nielsen 14/2 1884 Skovarbejder og Landbruger            600
50 165 Busenevej 20 Emil Nielsen 28/8 1892 Tyende            600
51 169 Busenevej 12 Johan Petersen 12/12 1841 Landbruger            600
52 178 Busenevej 28 B Kristian Larsen 1/9 1862 Tækker og Landbruger            600
53 197 ? Niels Christian Brandt 3/6 1858 Landbrug            600
54 200 Skovstrædet 6 ? Julius Johansen 11/12 1885 Land og Skovarbejder            600
55 202 ? Julius Storm 22/7 1868 Landbrug og (? – ulæseligt)            600
56 223 Busenevej 19 Hans Christian Carlsen 11/9 1896 Tjenestetyende Landbrug            600
57 8 Skansevej 2 Niels P. Rasmussen 10/1 1869 Gaardmand            500                    –
58 117 Busenevej 4 ? Hans P. Hansen 16/5 1864 Arbejder og Landbruger            500
59 123 ? Lars O. Hansen 21/11 1854 Landbruger og Fragtmand            500
60 166 Busenevej 14 Jørgen Hindborg 11/3 1852 Tømrermester og Landbruger            500
61 207 ? Anders Peder Nielsen 21/10 1859 Skovarbejde            500
62 209 Skovstrædet 5 Hans Peder Hansen 21/2 1849 Landbrug og Alderdomsunderstøttelse            500
63 215 ? Peder Pedersen 17/11 1862 Land og Skovarbejder            500
64 4 Kraneledvej 14 Ane Kirstine Frederiksen 6/11 1834 Enke Aftægt            400                    –
65 12 Skansevej 2 Marie Jakobsen 18/7 1839 Tyende            400
66 24 Skansevej 1 Nikoline Nielsen 14/2 1883 Datter Husgerning            400
67 62 Gurkebakken 2 =16c Laura Carstensen 13/10 1886 Syelev Ugift            400
68 68 Gurkebakken 7 Margrethe Didriksen 26/2 1879 Husgerning og Syskole Ugift Datter            400
69 103 Båndhøjvej 1 Sofie Nielsen 18/2 1895 Tyende            400
70 130 Busenevej 8 A??? Henriksen 3/10 1892 Tjenestetyende            400
71 142 Strædet 4 Jens P. Hemmingsen 17/7 1840 Skomagermester            400
72 143 Strædet 4 Kristine Hemmingsen 22/10 1876 Syerske Husbestyrerinde            400
73 164 Busenevej 20 Anna Marie Knudsen (? ulæseligt) 22/11 1890 Barn            400
74 194 Skovstrædet 2 Hansine Kirstine Nielsen 24/6 1897 Tyende Husgerning            400
75 214 Busenevej 1 ? Maren Kirstine Jensen 29/2 1880 Husgerning og Landarbejde            400
76 221 Busenevej 19 Johanne Margrethe Johansen 3/1 1895 Husgerning            400
77 35 Kraneledvej 15 Marie Sørensen 5/4 1846 Alderdomsunderstøttelse            300
78 93 Gurkebakken 12 Anna Jakobsen 20/2 1848 Alderdomsunderstøttelse Enke            300
79 115 ? Kirstine Jensen 5/9 1849 Alderdomsunderstøttelse            300
80 144 ? Peter Hansen 5/4 1852 Fyrbøder og Landbruger            300
81 145 Strædet 10 / 12 ? Peter Nielsen 26/9 1858 Offentlig Understøttelse (Brystsvag)            300
82 153 Busenevej 16 Peter Johansen  [FT1901:149 FT1906:561 FT1916:153 FT1925:31] 5/10 1845 Alderdomsunderstøttelse (fhv. slagter)            300
83 160 ? Anne Nielsen ? 2/1 1855 Enke Alderdomsunderstøttelse            300
84 181 ? Anna Nielsen 3/5 1875 Arbejderske ved Landbrug            300
85 183 Busenevej 28C Rasmus Hansen 6/11 1845 Vejmand og Alderdomsunderstøttelse            300
86 187 Strædet 7 Karen Kirstine Bille 6/5 1841 Enke Alderdomsunderstøttelse            300
87 188 Busenevej 22 Marie Carstensen 31/5 1861 Vask og Roelugning            300
88 211 Busenevej 5 Peder Jakob Hemmingsen 10/3 1850 Landbrug og Alderdomsunderstøttelse            300
89 250 ? Grete Larsen 1861            300

.

Til TOP

Hele folketællingen med med skattevæsenets påtegning om indkomst og formuer

Nr. Adresse Navn Født Erhverv Indkomst Formue
1 Kraneledvej 14 Hans P. Frederiksen 25/7 1864 Gaardmand         5.000      30.000
2 Marenstine Frederiksen 3/10 1878 Gaardmandskone
3 Erik Frederiksen 3/2 1905
4 Ane Kirstine Frederiksen 6/11 1834 Aftægt            400                –
5 Holger Hansen 29/12 1903
6 Anna Jensen 4/7 1900
7 Harald Olsen 19/2 1898
8 Skansevej 2 Niels P. Rasmussen 10/1 1869 Gaardmand            500                –
9 Ane Kirstine Rasmussen 19/8 1869 Gaardmandskone         5.150      38.000
10 Marius Rasmussen 2/8 1900
11 Kurt Rasmussen 14/2 1904
12 Marie Jakobsen 18/7 1839            400
13 Peder Sutdrup 9/4 1893            600
14 Marie Nielsen 20/11 1897
15 Skansevej 3 Niels Pedersen 23/12 1852 Gaardmand         2.900         9.400
16 “Skanse-gaard” Hans Pedersen 1/8 1894 (Død)
17 Emil Pedersen 17/7 1897            600
18 Edvard Alfred Knudsen 6/4 1895            600
19 Harald Hansen 11/3 1901
20 Anna Hansen 25/11 1885 (Rejst)
21 Peder Brandt 11/10 1856 Af Formue
22 Skansevej 1 Marie Nielsen 8/11 1844 Forpagter         2.500      11.000
23 Laurits Nielsen 4/8 1890 Gaardbestyrer            700
24 Nikoline Nielsen 14/2 1883 Husgerning            400
25 Bernhard Pedersen 10/11 1902 Husgerning
26 Johan Pedersen Dahl 18/11 1898 (Rejst)
27 Aksel Larsen 2/6 1891
28 Kraneledvej 35 Jens Kristoffersen 30/5 1870 Gaardmand         2.800      18.200
29 “Kraneled-gaard” Anna Kristoffersen 22/3 1873 Gaardmandskone
30 Leo Kristoffersen 28/11 1900
31 Ulla Kristoffersen 21/9 1902
32 Mariane Carstensen 24/7 1899
33 Kraneledvej 15 Kristine Sørensen 5/1 1867 Formue og Arbejde            800      13.000
34 Marie Sørensen 25/7 1905
35 Kraneledvej 15 Marie Sørensen 5/4 1846 Alderdomsunderstøttelse            300
36 Kraneledvej 19 Hans Frimand 23/10 1884 Tømmermester         1.300         2.000
37 (nu13h + 13g) Kirstine Frimand 19/2 1884 Husgerning
38 Olav Frimand 3/7 1906 (bor i 1940 Kraneledvej 27 – matr. 16d)
39 Hansigne Frimand 31/3 1908
40 Karen Frimand 7/11 1909
41 Henning Frimand 21/6 1911
42 Karl Frimand 27/3 1913
43 Hans Aage Frimand 29/11 1915
44 Kraneledvej 19 Hans Peder Nielsen 21/4 1871 Smedemester         2.500      10.000
45 “Gl. smedie” Marie Nielsen 8/3 1875 Husbestyrerinde
46 Aksel Nielsen 23/4 1895 Smedesvend            600
47 Karen Nielsen 15/6 1901
48 Kraneledvej 21 Jens P. Jensen 20/2 1865 Uddeler         1.950         5.200
49 “Gl. Brugs” Mathilde Jensen 13/9 1867
50 Marie Jensen 3/3 1896 Ekspeditrice (senere rejst)
51 Meta Jensen 23/11 1901
52 Petra Jensen 21/2 1906
53 Kraneledvej 23 Hans P. Larsen 26/5 1861 Skolelærer         2.450         1.300
54 “Kraneled Skole” Anna Larsen 26/3 1867
55  = Gurkebakken 1 Karl Værner Larsen ! 18/3 1905
56 Hedvig Gertrug Larsen ! 29/4 1906
57 Helga Rasmussen 27/1 1900
58 Marie Vest 28/4 1865 Gaardmandskone (Gd. pr. Guldborg)
59 Gurkebakken 2 =16c Ferdinand Rasmussen 16/4 1883 Landarbejder            600
60 Anna Rasmussen 28/1 1883 Syerske
61 Dagmar Johanne Rasmussen 21/5 1915
62 Laura Carstensen 13/10 1886            400
63 Gurkebakken 5 Hansigne Hansen 20/2 1875 Af Formue og Landbrug         1.200      21.000
64 “Amerika! Arthur Hansen 29/1 1903
65 Esther Hansen 26/7 1905
66 Gurkebakken 7 Hans Didriksen 14/10 1849 Gaardmand         2.600      20.500
67 “Solbakke-gaard” Sofie Didriksen 18/? 1853 Gaardmandskone
68 Margrethe Didriksen 26/2 1879 Husgerning og Syskole            400
69 Margrethe Didriksen 30/4 1885 (samme navn som datter!) (senere rejst)
70 Solvejg Didriksen 12/6 1912
71 Inge Veronika Didriksen 28/10 1914
72 Marius Pedersen 31/3 1899
73 Busenevej 38 Lars Nielsen 23/4 1879 p.t. Skovarbejder            600
74 “Bjergly” Karen Marie Nielsen 22/3 1873 Husbestyrerinde
75 Kristian Nielsen 18/10 1902
76 Karen Nielsen 16/6 1904
77 Valborg Nielsen 14/8 1909
78 Esther Nielsen 24/5 1915
79 Busenevej 40 Niels Jørgen Rasmussen 5/11 1893 Gaardmand            700
80 “Bøgeholt-gaard” Marie Rasmussen 28/7 1896 Gaardmandskone
81 Karl Larsen 5/9 1895 (senere rejst)
82 Egon Rasmussen 1903
83 Elisa Rasmussen 4/6 1906
84 Gurkebakken 12 Niels J. Nielsen 29/7 1876 Gaardmand         1.700         1.500
85 Jakobbine Nielsen 7/9 1881 Gaardmandskone
86 Povl Nielsen 24/6 1908
87 Vilhelm Nielsen 9/8 1909
88 Harald Nielsen 12/1 1911
89 Karl Nielsen 30/7 1912
90 Anna Sofie Nielsen 25/12 1913
91 Jørgen Nielsen 6/1 1840 Aftægt            700
92 Sofie Nielsen 6/2 1843 Aftægt
93 Anna Jakobsen 20/2 1848 Alderdomsunderstøttelse            300
94 Båndhøjvej 1 H.P.Baandhøj 14/1 1862 Gaardmand
95 “Baandhøj-gaard” Anna Kristine Baandhøj 20/5 1874 Gaardmandskone         6.000      14.400
96 Dora Baandhøj 6/6 1900
97 Lillie Baandhøj 9/9 1901
98 Garfield Baandhøj 31/1 1902
99 Orla Baandhøj 4/3 1907
100 Carsten Carstensen 28/8 1895            600
101 Søren Carstensen 23/1 1898 (senere rejst)
102 Aksel Christensen 9/2 1894 (senere rejst)
103 Sofie Nielsen 18/2 1895            400
104 Kraneledvej 12 Anders Pedersen 1/3 1851 Formue (far til købmanden i Mandemarke)         1.000      24.000
105 Kirstine Pedersen 18/10 1849 Formue (bor på Kraneledvej 12, både i 1901, 1906 og 1925 som rentier)
106 Kraneledvej 12 Hans Peder Hansen 28/12 1876 Gaardmand         1.000         4.000
107 Karoline Hansen 27/8 1884 Gaardmandskone
108 Kristian Hansen 7/6 1912
109 Magda Hansen 9/3 1915
110 Nielssigne Pedersen 14/4 1895 (Aandssvag f. Fødslen)
111 Kraneledvej 7 Johanna Pedersen 17/9 1881 Gaardmand            850         2.000
112 Eli Pedersen 26/3 1908
113 Hakon Pedersen 27/7 1909
114 Hans Pedersen 24/10 1886 Gaardbestyrer            700
115 ? Kirstine Jensen 5/9 1849 Alderdomsunderstøttelse            300
116 Karen Kirstine Jensen 8/3 1871 Arbejderske ved Landbrug
117 Busenevej 4 ? Hans P. Hansen 16/5 1864 Arbejder og Landbruger            500
118 (1925: Bus 12) Kirstine Hansen 14/11 1855
119 Gudron Mortensen (Gudrun?) 25/5 1910
120 Busenevej 4 el Busenevej 26? Lars P. Jensen 21/5 1877 Arbejder ved Landbrug            600
121 (1925: Bus4 el. Bus26) Anette Jensen 4/1 1885 (tuberkulose)
122 Otto Jensen 6/5 1915
123 ? Lars O. Hansen 21/11 1854 Landbruger og Fragtmand            500
124 Laurine Hansen 28/10 1877
125 Kirsten Jensen 19/2 1834
126 Busenevej 8 Peter A. Petersen 25/6 1876 Købmand og Landbruger         5.150      33.200
127 Anna Petersen 12/5 1889
128 Else Petersen 16/11 1911
129 Dagmar Petersen 7/9 1913
130 A??? Henriksen 3/10 1892            400
131 Strædet 5 Frederik Hansen 1/6 1876 Skovarbejder og Landbruger            600
132 Nora Hansen 16/2 188?
133 Adolf Hansen 2/12 1908
134 Julie Valborg Hansen 13/11 1911
135 Carl Hansen 5/10 1913
136 Busenevej 10 ? Hans Hemmingsen 30/12 1883 Landpost og Landbruger            700
137 Ellen Hemmingsen 10/5 1881
138 Johanne Hemmingsen 15/4 1909
139 Edith Hemmingsen 28/8 1912
141 Jens Jørgen Hemmingsen 2/5 1915
142 Strædet 4 Jens P. Hemmingsen 17/7 1840 Skomagermester            400
143 Kristine Hemmingsen 22/10 1876 Syerske            400
144 ? Peter Hansen 5/4 1852 Fyrbøder og Landbruger            300
144 Katrine Hansen 17/12 1848
145 Strædet 10 / 12 ? Peter Nielsen 26/9 1858 Offentlig Understøttelse (Brystsvag)            300
146 Kirsten Nielsen 17/2 1863 Arbejderske ved Landbrug
147 Carl Nielsen 16/8 1889 Arbejder ved Landbrug            600
148 ? Niels O. Hansen 6/1 1870 Skovarbejder og Landbruger            600
149 Katrine Hansen 24/12 1888
150 Bernhard Hansen 1/7 1905
151 Kristian Hansen 18/11 1907
152 Svend Ove Frederiksen 23/4 1911
153 Busenevej 16 Peter Johansen 5/10 1845 Alderdomsunderstøttelse (fhv. slagter)            300
154 (siden nedrevet) Kirstine Johansen 22/7 1848
155 Georg Johansen 12/11 1889 Fragtmand og Landbruger            600
156  Busenevej 18 Emil Carlsen 14/3 1864 Arbejder ved Landbrug og Landbruger            600
157 Maren Kirstine Carlsen 8/2 1867
158 Kristine Carlsen 19/9 1902
159 ? Carl Nielsen 14/2 1884 Skovarbejder og Landbruger            600
160 Anne Nielsen ? 2/1 1855 Alderdomsunderstøttelse            300
161 Aksel Petersen 9/9 1907
162 Busenevej 20 Frederik Madsen 26/8 1853 Landbruger         3.500      30.000
163 Anne Kirstine Madsen 2/2 1854
164 Anna Marie Knudsen (? ulæseligt) 22/11 1890 (fornavne svære at læse)            400
165 Emil Nielsen 28/8 1892            600
166 Busenevej 14 Jørgen Hindborg 11/3 1852 Tømrermester og Landbruger            500
167 Marie Hindborg 4/10 1855
168 Karoline Hindborg 16/11 1888 (Aandssvag)
169 Busenevej 12 Johan Petersen 12/12 1841 Landbruger            600
170 (1906:Bus12) Inger Kirstine Petersen 6/7 1838
171 Busenevej 24 Vilhelm Hansen 26/6 1876 Smedemester og Landbruger            700
172 Marie Hansen 10/3 1875
173 Bernhard Hansen 4/5 1902
174 Rikkardt Hansen 7/9 1904
175 Vilfred Hansen 27/10 1906
176 ?? Peter Hemmingsen 26/8 1851 Landpost og Landbruger            700         2.500
177 Kirstine Hemmingsen 6/7 1865
178 Busenevej 28 B Kristian Larsen 1/9 1862 Tækker og Landbruger            600
179 Ellen Larsen 28/9 1858
180 Ellen Larsen (ja, samme navn) 16/3 1906
181 ? Anna Nielsen 3/5 1875 Arbejderske ved Landbrug            300
182 Vinnie Nielsen 11/6 1903
183 Busenevej 28C Rasmus Hansen 6/11 1845 Vejmand og Alderdomsunderstøttelse            300
184 Sids Kirstine Hansen (Sidse Kirstine Hansen) 19/11 1845 Vask og Strykning (!)
185 Strædet 7 Niels Hansen Bille 28/4 1880 Arbejder v Landbrug og Landbruger            800         2.000
186 Jensine Hansen Bille 19/9 1883
187 Karen Kirstine Bille 6/5 1841 Alderdomsunderstøttelse            300
188 Busenevej 22 Marie Carstensen 31/5 1861 Vask og Roelugning            300
189 Sofie Carstensen 11/6 1902
190 Frede Carstensen 12/9 1904
191 Ella Carstensen 11/6 1906
192 Skovstrædet 2 Villum Jensen 8/12 1861 Kommunelærer         2.700         2.500
193 Elise Johanne Jensen 6/4 1862
194 Hansine Kirstine Nielsen 24/6 1897 Husgerning            400
195 Busenevej 4 ? Ane Kirstine Rasmussen 9/3 1851 Alderdomsunderstøttelse og Husgerning  (ikke sat i skat)
196 Strædet 5 ? Katrine Jensen 6/4 1853 Alderdomsunderstøttelse og Husgerning  (ikke sat i skat)
197 ? Niels Christian Brandt 3/6 1858 Landbrug            600
198 Maren Kirstine Hansen 30/5 1855
199 Hans Peder Brandt 31/7 1886 Bødker            800         2.000
200 Skovstrædet 6 ? Julius Johansen 11/12 1885 Land og Skovarbejder            600
201 Helene Jakobsen 2/4 1888
202 ? Julius Storm 22/7 1868 Landbrug og (? – ulæseligt)            600
203 Louise Christensen 25/12 1878 (fam. Storm: mangler ved FT1901-06 og 1925)
204 Vilhelm Storm 21/1 1903
205 Olav Storm 13/1 1906
206 Rigmor Storm 3/9 1908
207 ? Anders Peder Nielsen 21/10 1859 Skovarbejde            500
208 Kirstine Pedersen 1/10 1862
209 Skovstrædet 5 Hans Peder Hansen 21/2 1849 Landbrug og Alderdomsunderstøttelse            500
210 Mette Kristine Larsen 5/2 1849
211 Busenevej 5 Peder Jakob Hemmingsen 10/3 1850 Landbrug og Alderdomsunderstøttelse            300
212 Marie Larsen 28/7 1843
213 Busenevej 1 ?? Kirstine Pedersen 30/3 1840 Alderdomsunderstøttelse  (ikke sat i skat)
214 Maren Kirstine Jensen 29/2 1880 Husgerning og Landarbejde            400
215 ? Peder Pedersen 17/11 1862 Land og Skovarbejder            500
216 Marie Nielsen 23/1 1865
217 Henry Pedersen 3/1 1907
218 Ejnar Hansen 15/12 1908
219 Agnes Hansen 14/6 1911
220 Busenevej 19 Sidse Kirstine Jensen 14/6 1846 Gaardfæster         3.000      12.000
221 Johanne Margrethe Johansen 3/1 1895 Husgerning            400
222 Georg Nielsen Skov 23/4 1889 Landbrug            700
223 Hans Christian Carlsen 11/9 1896 Landbrug            600
224 Astrid Alice Nielsen 9/2 1908
225 Busenevej 36 Johannes Hansen 17/3 1867
226 “Kongsbjerg-gaard” Anna Sofie Hansen 2/11 1881 Gaardejer         3.000 19000
227 Marie Jensine Hansen 10/4 1902
228 Lars Jørgen Hansen 17/10 1903
229 Sigrid Helene Hansen 24/4 1905
230 Svend Aage Hansen 1/7 1907
231 Gudrun Johanne Hansen 14/8 1909
232 Astrid Kaja Hansen 13/1 1911
233 Johannes Povl Hansen 1/5 1913
234 Jens Orla Hansen 3/8 1914
235 Rakkerbanken 3 Niels Peder Larsen 16/? 1859 Gaardejer         2.800      14.000
236 “Lundhøj-gaard” Ane Marie Henriksen 13/3 1861
237 Laurits Larsen 12/6 1894 Landbrug
238 Rikhard Larsen (!) 23/9 1897 Landbrug
239 Elesabeth Larsen (!) 16/11 1898 Husgerning
240 Rakkerbanken 1 Hans Larsen 23/12 1841 Gaardejer         2.800      20.100
241 “Højbo-gaard” Ane Marie Pedersen 19/5 1860
242 Laurits Jakob Larsen 22/9 1896
243 Ane Kristine Pedersen 6/2 1865
244 Lovise Nielsen 22/1 1901
245 Aage  Villiam Christensen 28/4 1901
246  Busenevej 15 Niels Peder Johansen 13/12 1870 Murermester         1.300         3.000
247 Anna Sofie Frederiksen 2/5 1872
248 Sigrid Kristine Johansen 14/11 1901
249 Erna Frederikke Johansen 16/4 1908
250 ? Grete Larsen 1861            300

Til TOP