Om stiftelsen af Bylauget

Mandemarke Bylaug blev stiftet i 1995, som alle beboere og grundejere i landsbyen blev orienteret om ved følgende brev:

Kære Beboere og Grundejere

Vores Landsby

Som alle måske ved, er der i året 1995 blevet taget initiativ til at få stiftet en grundejerforening i Mandemarke by.

Foreningens formål er at bevare Mandemarke Landsby som en karakteristisk dansk landsby med dens arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige kvaliteter.

Endvidere er det foreningens formål at være talerør overfor myndighederne ved at fremsætte og prioritere forslag til bedste for byens trivsel og udvikling.

Desuden er det foreningens formål at medvirke til at opnå en social dimension ved at tage initiativ til arrangementer, og varetage opgaver som følge af fællesskabet, eller som måtte blive pålagt af en generalforsamling. Foreningen er upolitisk.

Der er blevet afholdt 2 beboermøder henholdsvis den 18. juni og den 5. august. Ved begge møder var der 18 husstande repræsenteret ud af 34 mulige husstande.

Det sidstnævnte møde var den stiftende generalforsamling, hvortil alle husstande var skriftligt inviteret. Det blev her besluttet at udsende et brev, der kort fortalte om foreningens formål og vedlagt dette brev en indmeldelse kupon for medlemskab af Mandemarke Grundejerforening. Lejere er velkomne som medlemmer i grundejerforeningen.

Ved den stiftende generalforsamling blev følgende bestyrelse valgt:

Leif Søndergaard, Busenevej
Michael Lindvad , Strædet
Per Røgild, Strædet
Charlotte Clason, Busenevej
Ole Eskling, Skovstrædet

Til formand blev valgt Ole Eskling.

Til suppleanter blev valgt:
1. suppleant Finn Carlsen Busenevej
2. suppleant Jytte Østerbye, Skovstrædet

Det blev ligeledes besluttet at et medlemskab skulle koste 50 kr om året.

Vi håber fra bestyrelsens side, at mange beboere og grundejere vil støtte ideen om en grundejer­forening og derved være med til at Mandemarke By også i fremtiden vil fremstå som en aktiv typisk Dansk Landsby for foden af noget af Danmarks flotteste natur.

Vi vil gerne opfordre beboere i Mandemarke by til et komme med ideer der kunne fremme for eksempel byens sociale dimension eller ideer til arrangementer. Man er meget velkommen til at henvende sig til bestyrelsen med sådanne ideer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Referat af den stiftende generalforsamling.


Note:

Startskuddet til stiftelsen af Mandemarke Bylaug i 1995 var et projekt med opførelse af et hus i landsbyen på et areal ved Skovstrædet 7, som Klintholm Gods ejede og gerne ville have solgt. Læs mere under omtalen af Skovstrædet 7.

Som man ser, når man i dag går tur på Skovstrædet, fik Bylauget held i sine bestræbelser på at forhindre en bebyggelse, som en af de nærtboende dog senere fortrød at han havde været med til at forhindre.

Men som man kan se af historien om Godsets 4 nye udstykninger i Mandemarke har kommunen godkendt at godset 25 år senere ønsket at kapitalisere sine grundbesiddelser, således at grundarealet mellem Skovstrædet 7 og Skovstrædet 11 kan bebygges – ligesom naturligvis grunden på Skovstrædet 7.