Kortudsnit vedr. smeden

Ejendommen på det der i dag er Busenevej 24 må i mange år have været bolig for landsbyens smed. For på det gamle matrikelkort, som blev optegnet af Mandemarke i 1798 og blev benyttet til at registre ejerforhold indtil 1860, kan man se at ‘Hans Schmidt – smed’  havde sin jordlod langt oppe i bakkerne og at hans parcel havde nr. 22 ligesom husets nummer, dvs. at han boede på ejendommen.

På udsnittet af kortet nedenfor kan man også kan se formen på den gamle bebyggelse, som i 1865 blev erstattet af det hus der i dag ligger på Busenevej 24.

Med sort er indrammet smedens bolig og hans lille jordlod godt oppe i bakkerne. Det siges at det skulle være den højest beliggende lod i Mandemarke Bakker – og derfor skulle den stadig hedde ‘Smedebakken’.

Den lille stikvej fra Busenevej ned til husene i landsbyens sydvestlige hjørne, har tidligere været kaldt “Smedestræde” (i dag har husene blot numre på Busenevej 12, 14, 18, 20, 22 og 24). Læs om ‘smedestrædehuset‘.

Læs mere om de gamle smede under ‘Den gamle smedje‘.

 

smedetomt_Hans_Schmidt

(Klik på kortet for at forstørre)