Bylaugets funktion

Snapshot fra et tidligere år

Snapshot fra et tidligere år

Mandemarke Bylaug er en aktiv forening, der varetager medlemmernes interesser og driver denne hjemmeside.

Foreningen arrangerer årligt adskillige kulturelle og sociale aktiviteter, arrangerer udflugter til steder af særlig interesse samt sørger for at området ved gadekæret og ved Tørvelukke-søen ser indbydende ud.

Til alle arrangementer er der altid mulighed for at medbringe gæster.

Under menuen Aktuelt / Glimt og indtryk er der billeder fra afholdte arrangementer.

Foreningens vedtægters § 3:

Medlemmer af Bylauget er de til enhver tid værende ejere eller lejere af ejendomme i Mandemarke landsby samt ejere og lejere af huse uden for selve landsbyen med Mandemarke-matrikelnumre, der har betalt det umiddelbart foregående forfaldne kontingent. Hvis andre ønsker optagelse, skal det forelægges for og godkendes af generalforsamlingen.