Busenevej 32

busenevej-32a

I dag ejes huset af Knud og Christina Petersen. Ejendommen kan ses fra luften på Krak.

Knud og Christina er arkitekter og arbejder i deres egen arkitekttegnestue i Berlin og siden 1994 også i Mandemarke. Bygningsrestaurering, dokumentation og bygningsarkæologiske undersøgelser er deres hovedarbejdsområder.

Knud og Christina har altid været meget betaget af den danske bygningskultur og landets designprofil med dens håndværksmæssige kvaliteter og traditioner.

 busenevej-32b

I flere år har Knud ved siden af virksomhed beskæftiget sig med fotografering af arkitektur og landskaber.

Knud har fundet mange naturskønne motiver fra Møns mangfoldige landskaber gennem de forskellige årstiders skiftende stemninger og ofte bruges i fotoudstillinger, hans populære ”Møn-Kalendere” og postkort. Knud har også produceret de moderne ‘vejrhaner’, som er en del af havens faste inventar, som han også sælger.

Knud og Christina har siden opført en tilbygning til huset.

Tidligere ejere

busenevej-32c

Vejmandens hus i 1994

En af Mandemarkes gamle beboere har fortalt at vejmand Folmer Rasmussens har boet i det lille hvide hus.

Folmer Rasmussens far, Ferdinand Rasmussen emigrerede til Argentina i forrige århundrede. Men han kom tilbage til Danmark og bosatte sig i Kraneled i huset på Gurkebakken 2 (som i dag er nedrevet), hvor han findes med sin familie ved folketællingerne i 1916, 1925, 1930 og 1940. Han var født 16/4 1883, så det har nok først været i starten af 1900-tallet han prøvede lykken i Argentina. Den 20/11 1914 blev han gift med sin jævnaldrende kone og fik deres første barn Dagmar i 1915, så de er nok flyttet ind på Gurkebakken 2 da de blev gift. Ved folketællingen i 1925 er Dagmar forsvundet (hun er formentlig død og siden glemt), men i 1925 havde de 4 børn: Hans, Folmer, Helge og Boris. Det var dog kun sønnerne Folmer og Helge, som siden er blevet husket af en gammel beboer i Mandemarke, der har bidraget med mange oplysninger til hjemmesiden. Hun har også fortalt, at Folmers ældste datter Ingelise Hansen har boet på Møn i mange år.

Folmer som var født i 1921 flyttede ind i huset her på Busenevej 32 på et tidspunkt efter folketællingen i 1940 (som er den seneste offentligt tilgængelige), hvor en brødkuskefamilie boede der, som vi kommer frem til. Og som det viser sig købte han det i 1947 og blev boende her til sin død i 1994, hvor huset så ud som på fotoet nedenfor.

busenevej-32d

Huset er fra 1934 (jfr. udskrift fra Bolig- og Bygningsregistret).

busenevej-32_Stentekst

Mindestenen i Klintholm Havn (klik for at forstørre)

Da Christina og Knud Petersen i 1994 overtog den afdøde vejmand Folmer Rasmussens hus, lå der en kæmpe sten for enden af grunden. Ja, faktisk lå den på selve grunden, fordi grunden ender i en spids i forlængelse af hækkene i skellene.

Stenen blev siden blev flyttet til Klintholm Havn og forvandlet til et mindesmærke for de døende og afkræftede nazifanger, der i krigens sidste dage blev slæbt ind i Klintholm Havn stuvet sammen i bunden af en uhumsk pram.

I den modsatte ende af grunden ejer Magleby vandværk et mindre jordareal, hvor vandværket har har en trykforøgerstation og 3 stophaner, men der ingen vandboring og vandindvinding.

En gang har der i øvrigt været et brødudsalg i huset. Brødet blev bagt i Andelsbageriet i Nyborre (lige i svinget, når man kører ind i Nyborre fra Magleby).

Det hænger måske sammen med følgende oplysning om husstanden, som den blev beskrevet ved folketællingen den 5/11 1940:

Carl Svend Frede Carstensen 12/8 1904 Magleby Husfader Brødkusk Borre Bageri
Thyra Carstensen 21/3 1908 Argentina Husmoder
Valther Roland Carstensen 12/8 1930 Borre Barn
Lissy (?) Connie Carstensen 11/5 1938 Magleby Barn

De understregede fornavne var dem de sædvanligt brugte. Lissys navn er blevet rettet ved overskrivning, så det er svært at læse (se selv mikrofilmen). Det fremgår også at Frede og Thyra var blevet gift den 13/4 1930, og at Thyra var dansk statsborger.

At Thyra var født i Argentina var højst usædvanligt, da langt de fleste i Mandemarke i 1940 var født i Magleby sogn eller nærliggende sogne. Forklaringen er sikkert at hendes forældre har været blandt de mange som udvandrede sidst i 1800-tallet, og så senere vendte tilbage til Danmark. Det var jo tilfældet for Folmers egen far, og som man vil kunne se af mange andre historier på denne hjemmeside, var det ikke usædvanligt at udvandrerne senere vendte tilbage.

Af gamle tinglysningsprotokoller kan man se, at matr. 4k, har hørt til Busenevej 24, som indtil 1925 var ejet af Klintholm gods, som det var tilfældet med så mange andre ejendomme. Men i 1925 købte Johannes Jørgensen Busenevej 24 af godset, og i 1934 solgte han matrikel 4k til Carl Svend Frede Carstensen, som sikkert herefter straks gik i gang med at opføre det nuværende hus på Busenevej 32. Købesummen for grunden var hvad den var vurderet til af det offentlige, nemlig 874,25 kr.

I 1947 solgte Carl Svend Frede Carstensen ejendommen til Folmer Rasmussen for 15.000 kr. – den offentlige vurdering af hus og grund var 6.500.

I 1994 er Folmer Rasmussen død, for der bliver først tinglyst en skifteretsattest for hans børn, Ingelise Hansen, Birgit Madsen og Finn Bøje Rasmussen, som dernæst sælger huset til Knut Petersen og Christina Petersen for 350.000 kr. (offentlig vurdering 320.000).

Men ellers kniber det med at kunne fortælle mere om historien bag det lille ydmyge hus i Mandemarkes udkant fra 1934, bortset fra at der på de gamle matrikelkort aldrig ses at have ligget nogen huse på dette sted. Se selv udsnittet af det gamle matrikelkort fra 1798 nedenfor og det brede gule areal, hvor der står ‘Gadejord’!

Senere tilføjelse

Ovenfor stod der om Folmer, som købte huset i 1947:

Folmer Rasmussens far, Ferdinand Rasmussen emigrerede til Argentina i forrige århundrede. Men han kom tilbage til Danmark og bosatte sig i Kraneled. Han fik sønnerne Folmer og Helge.

Det har ikke været muligt at finde Ferdinand på nogen af udvandringslisterne, men det var heller ikke alle som blev noteret her. Til gengæld kan man finde familien ved folketællingerne i huset på Gurkebakken 2 i Kraneled, hvor Folmer må være født.

Folketællingen i 1925:

Frederik Ferdinand Rasmussen 16/4 1883 Husfader Husejer
Anna Marie Karoline Rasmussen [f. Carstensen] 28/1 1883 Husmoder
Hans Rasmussen 19/1 1917 barn
Folmer Rasmussen 4/3 1921 barn
Knud Helge Rasmussen 27/4 1923 barn
Sofus Boris Rasmussen 19/6 1925 barn

Folketællingen i 1930:

Ferdinand Rasmussen 16.4.83 Husfader Arbejdsmand forskel.
Anna Rasmussen 28.1.83 Husmoder  
Hans Rasmussen 19.1.17 Barn  
Folmer Rasmussen 4.3.21 Barn  
Helge Rasmussen 26.4.23 Barn  
Boris Rasmussen 19.6.25 Barn  

Af de originale skemaer fremgår også at Ferdinand og Anna begge var født i Magleby Sogn og at de blev gift i 1914 og havde fået 4 børn.

Ved folketællingen i 1916 boede de på matr. 16c, altså Gurkebakken 2:

Ferdinand Rasmussen 16/4 1883 Husfader Landarbejder
Anna Rasmussen 28/1 1883 Husmoder Syerske
Dagmar Johanne Rasmussen 21/5 1915 Barn  
Laura Carstensen 13/10 1886 Ugift Syelev

Mon de er flyttet ind i huset på Gurkebakken 2 i 1914 hvor de blev gift?

I 1916 havde skattevæsenet i øvrigt tilføjet oplysning om de enkeltes indkomst og formue (som man kan læse mere om i historien Indkomst og formueforhold i 1916). Ferdinands indkomst som landarbejder det år var ansat til 600 kr., og han havde ingen formue.

Da Anna var født Carstensen og var syerske, kan man forestille sig at den ugifte syelev har været en lillesøster.

Ved folketællingen i 1901 var Anna, hvis navn i øvrigt her var stavet ‘Charstensen’, i øvrigt ‘Tjenestetyende’ hos gårdejer Hans Larsen på Rakkerbanken 1 (link til det originale skema).

Men 5 år senere ved folketællingen i 1906 må hun være flyttet tilbage til sine forældre og have etableret sig som syerske. Familien boede på Busenevej 22 og fik denne gang deres efternavn skrevet ‘Karstensen’ selv om de ifølge kirkebogen ved farens død 11/12 1914 hed Carstensen (link til originalt skema):

Hans Peter Karstensen (død 11/12 1914) 20/1 1853 Husfader Daglejer (Kreaturpasser)
Marie Kirstine Karstensen 31/5 1861 Husmoder  
Anna Karstensen 28/1 1883 Datter Syerske
Karsten Karstensen 28/8 1895 Søn  
Dusine Karstensen 23/101896 Datter  
Søren Karstensen 23/1 1898 Søn  
Mariane Karstensen 23/7 1899 Datter  
Sofie Karstensen 11/6 1901 Datter  
Frede Karstensen 12/8 1904 Søn  

Ferdinand er hverken i 1901 eller 1906 registreret i Mandemarke, så måske er det her han er i Argentina?

Hvad man kan se af folketællingen i 1890 må vente til den en dag bliver indtastet på hjemmesiden.

Men på den store stamtræsside på nettet på Geni.com er der fundet mange af personerne omtalt her og links er indsat på folketællingslisterne. På disse er der også indsat oplysning i formatet FT1901 … om de folketællinger personerne optræder (ofte med forskellige stavemåder af navnene). Således kan man se af Marie Kirstine Carstensen‘s stamtræ, at hun blev gift 15/11 1882 som 21 årige og fødte i alt 16 børn på 26 år og blev 82! Læs også historien om Marie Carstensen. Hun optræder på følgende folketællinger for Mandemarke: FT1901:129, FT1906:542, FT1916:188, FT1925:60, FT1930:70, FT1940:108 og døde 4/12 1943.