Folketælling 1860

Du kan søge efter navne og evt. adresser på denne side ved at bruge søgefunktionen Ctrl+F – IKKE søgefunktionen her til højre! Husk at personerne måske har mellemnavne eller er stavet på en anden måde end du lige forventer!

(klik for at forstørre)

Sådan så de håndskrevne skemaer ud ved folketællingen den 1. Februar 1860. ‘Mandemark By’ begynder midt på venstre side med Frederik Jensen. Men hele ejerlavet Mandemarke By er omfattet – det vil også sige de udflyttede gårde ned mod Østersøen,

Rigsarkivet har mikrofilmet alle skemaerne for Magleby i 1860, men de er svære at læse som det fremgår af fotoet ovenfor. Hele Magleby Sogn ligger på tætskrevne skemaer, hvor Mandemark Skoledistrikt starter på side 13 af 23. Hvad der menes med ‘skoledistrikt’ er ikke helt klart, for Mandemark By begynder på side 16 (link åbner på ny fane, hvor du kan bladre og forstørre). 

På Rigsarkivets sidste side for hele Magleby Sogn findes en ‘Summarisk Extrakt af Optegnelsen på Folketallet i Mandemark Skoledistrikt den 1ste Februar 1860’: I 121 gårde og huse var optalt 154 familier omfattende 708 personer. Men Mandemarke skoledistrikt omfattede foruden Mandemarke By (hele ejerlavet) med 318 personer også Busene By (hele ejerlavet) med 140 personer samt Karensby med 26 personer.

Listen nedenfor, som begynder med Frederik Jensen, omfatter 318 personer og dækker som nævnt hele ejerlavet Mandemarke By. Kilde til indtastningen af de håndskrevne skemaer: ‘Danish Family Search’ (linket åbner på ny fane ved Magleby By, hvor Mandemarke ses på side 19-25 med visning af 50 pr. side). Hvordan de har kunnet tyde de gamle skemaer, som forekommer meget svært læselige, vides ikke.

Der var en eller flere familier i 37 huse foruden skolen samt familier på 17 gårde. Fødeåret passer ikke altid, for man beregnede det ved at trække alderen fra 1860 – uden hensyn til om personerne havde haft fødselsdag endnu den 1. februar. Redaktøren har for sjov beregnet gennemsnitsalderen af de 318 personer i hele ejerlavet Mandemarke By: Den var i 1860 28,3 år!

 I venstre kolonne nedenfor er der indsat links til Statens Arkivers affotografering af de originale skemaer! Ligeledes er der tilføjet et F1 og F2, hvis det af skemaerne fremgår at der er tale om flere (mere eller mindre) selvstændige husstande.

Åbn din computers søgefelt med Ctrl+F for at søge efter personer eller adresseforslag (men læs først vejledningen om søgning).

Nr. Navn (evt. adresse) Alder Født Stilling/erhverv
  Kraneledvej 14     [FT1870]
Frederik Jensen 43 1817 Gaardmand
2 Ane Kirstine Hansdatter 27 1833 Hans Kone (nr. 2)
3 Jens Frederiksen (link til Geni – udvandrer 1882-1885 til South Dakota med kone Sidse Kirstine Pedersdatter og deres 3 første børn – se nr. 40 på Båndhøjvej 1: Sidse Kirstine) 15 1845 Hans Søn med afdøde Kone (Kirsten Jensdatter)
4 Hemming Pedersen (link til Geni.com) 19 1841 Tjenestekarl
5 Else Margrethe Jensdatter 16 1844 Tjenestepige
6 Rasmus Rasmussen 85 1775 Aftægtsmand, Enkemand
7 Lars Larsen 63 1797 Hans Stedsøn
  Matr. 9 senere nedlagt gård syd for matr. 8, Kraneledvej 14     [FT1870]
8 Ole Larsen [FT1834:79 FT1840:1132 FT1845:252 FT1850:1 FT1860:8 FT1880:1] 59 1801 Gaardmand
9 Karen Marie Christophersdatter 39 1821 Hans Kone
10 Hans Olesen 22 1838 Hans Barn med afdøde Kone
11 Sidse Olesdatter 19 1841 Hans Barn med afdøde Kone
12 Sophie Olesdatter [død 12/6 1875 som 26-årig iflg. kirkebog] 12 1848 Deres Barn
13 Mette Kirstine Olesdatter [død af mæslinger 11/6 1860 iflg. kirkebog] 8 1852 Deres Barn
14 Hans Jørgen Hemmingsen 13 1847 Plejebarn
15 Jens Peter Bertelsen 6 1854 Plejebarn
  Skansevej 2 matr. 10 (FT1850 har personlinks til Geni.com)     [FT1870]
16 Niels Pedersen 56 1804 Gaardmand
17 Maren Kirstine Larsdatter 49 1811 Hans Kone
18 Peder Nielsen 23 1837 Deres Barn
19 Jørgen Nielsen 21 1839 Deres Barn
20 Kirsten Nielsen 16 1844 Deres Barn
21 Lars Nielsen 11 1849 Deres Barn
22 Hans Nielsen 7 1853 Deres Barn
  Skansevej 3  “Skansegård”     fæstet 30/10 1855 [FT1870]
23 Lars Hansen [død 17/3 1880, gårdmand, 48 år, enkemand, jfr. kirkebog] 29 1831 Gaardmand
24 Ane Kirstine Larsdatter [død 5/2 1879 iflg. kirkebog] 27 1833 Hans Kone
25 Ane Marie Larsen 4 1856 Deres Barn
26 Hans Peder Larsen 2 1858 Deres Barn
27 Lars Jensen 20 1840 Tjenestekarl
28 Christian Jensen 15 1845 Tjenestedreng
29 Bodil Kirstine Nielsdatter 15 1845 Tjenestepige
30 Kirsten Nielsdatter [død 2/4 1869 som enke efter Hans Larsen iflg. kirkebog] 68 1792 Aftægtskone, Enke    (Lars Hansens mor)
  Skansevej 1      
31 Jens Jensen 52 1808 Gaardmand
32 Sidse Kirstine Larsdatter [død 28/11 1875 som enke efter JJ] 54 1806 Hans Kone
33 Niels Jensen 22 1838 Deres Barn
34 Kirsten Jensen 20 1840 Deres Barn
35 Ane Marie Jensen 16 1844 Deres Barn
36 Niels Christian Nielsen 3 1857 Plejesøn
37 Jens Frederiksen 17 1843 Tjenestedreng
  Båndhøjvej 1 “Baandhøjgaard” (personlinks nedenfor til Geni.com, hvoraf også fremgår at det er en fejl at de 3 børns efternavne ikke er anført som Pedersen/Pedersdatter)     [FT1870:111fff]
38 Peder Nielsen [FT1834:91, FT1840:1102, FT1845:288, FT1850:80, FT1860:38, FT1880:53. FT1901:191, d. 19/1 1903] 34 1826 Gaardmand
39 Mette Kirstine Rasmusdatter 37 1823 Hans Kone
40 Sidse Kirstine Nielsdatter [hun hed ‘Sidse Kirstine Pedersdatter’, senere gift Sidse Kirstine Frederiksen med nr. 3 ovenfor Jens Frederiksen på Kraneledvej 14. De udvandrer 1883-1885 til South Dakota, USA med 3 børn] 9 1851 Deres Barn
41 Niels Peder Nielsen [‘Niels Peder Pedersen’! og senere Niels Peter Baandhøj] 7 1853 Deres Barn
42 Kirstine Nielsen [Pedersdatter! senere Kirstine Larsen, udvandrer til Minnesota, USA, og bliver gift i 1880 som 21-årig med Jens Peter Larsen født i Sømarke] 2 1858 Deres Barn
43 Niels Jensen 21 1839 Tjenestekarl
44 Maren Kirstine Jensdatter 22 1838 Tjenestepige
  Kraneledvej 12 (personlinks til Geni.com)      
45 Jacob Jørgensen [FT1870:72] 56 13/10 1804 Gaardmand
46 Sophie Nielsdatter [død 19/5 1862 af tæring iflg. kirkebog] 31 1829 Hans Kone
47 Jørgen Jacobsen [FT1860:47, FT1870:70, FT1880:270] 26 6/12 1834 Hans Barn med afdøde Kone [Ane Kirstine Jensdatter]
48 Niels Jacobsen 15 11/4 1845 Hans Barn med afdøde Kone

[Ane Kirstine Jensdatter]

49 Ane Kirstine Jacobsen 13 6/1 1848 Hans Barn med afdøde Kone [Ane Kirstine Jensdatter]
50 Maren Kirstine Jørgensdatter 20 1840 Tjenestepige
  Rakkerbanken 1 “Højbogård”  (personlinks til Geni.com)      
51 Jacob Jensen [FT1870 nr. 77 – FT1890:61] 55 1805 Gaardmand
52 Ane Kirstine Pedersdatter  63 19/5 1797 Hans Kone [1. ægteskab med Jens Hansen – fik en datter med samme navn død ½ år gl. 18/11 1860 iflg. kirkebog]
53 Marie Kirstine Jacobsdatter [FT1890:57?] 21 1839 Deres Datter
54 Kirsten Jacobsdatter 18 1842 Deres Datter [gifter sig 18/9 1868 med Hans Larsen f. 23/12 1841]
55 Jørgen Hansen (=Jørgen Hansen Hindborg?) 8 1852 Plejesøn
56 Jens Hansen 25 1835 Tjenestekarl
57 Hans Christiansen 15 1845 Tjenestekarl
  Rakkerbanken 3  “Lundhøjgård”      14/12 1859 fæstekontrakt på matr. 14 =BUS40??
58  Lars Pedersen 30 1830 Gaardmand [FT1870]
59 Kirsten Frederiksdatter 53 1807 Hans Moder, Enke. Aftægtskone
60 Maren Kirstine Nielsdatter 17 1843 Hendes Barn [m. Niels Andersen]
61 Anders Nielsen 14 1846 Hendes Barn [fmtl. med Niels Andersen]
62 Mette Cathrine Nielsdatter 12 1848 Hendes Barn [fmtl. med Niels Andersen]
63 Niels Rasmussen 21 1839 Tjenestekarl
  Busenevej 36 “Kongsbjerggård”     [FT1870:100ff]
64 Jens Christensen 47 1813 Gaardmand
65 Maren Pedersdatter 43 1817 Hans Kone
66 Bodil Kirstine Jensdatter 19 1841 Deres Barn
67 Sidse Kirstine Jensdatter 14 1846 Deres Barn
68 Christen Jensen 10 1850 Deres Barn
69 Marie Jensen 7 1853 Deres Barn
70 Jens Jensen 26 1834 Tjenestekarl
  Gurkebakken 7 med to familier  Bemærk at hele familien Jørgensen i 1871 udvandrede til Austin Minnesota USA, jfr. historien om Jens Christian Jørgensen og andre udvandrere.     Link til Folketællingen i 1870
71F1 Jens Christian Jørgensen (jfr. famrolf) 36 1824 Gaardmand
72 Mette Kirstine Christophersdatter (jfr. famrolf) [FT1850:89 med 1. mand] 30 1830 Hans Kone
73 Anders Larsen 11 1849 Hendes Barn med afdøde Mand

(Lars Jacobsen jfr. famrolf)

74 Kirsten Johanne Larsen 7 1853 Hendes Barn med afdøde Mand
75 Karen Kirstine Jørgensen (Jensdatter) [f. 10/1 1856, jfr. famrolf] 5 1855 Deres Barn
76 Lars Peder Jørgensen (Jensen) [udvandret 1871 til USA, præst 1884-86 Denver, Colorado – Lars Peter Jensen] 2 20/4 1858 Deres Barn
77 Frederik Vilhelm Hansen 8 1852 Plejesøn
78 Lars Olesen 28 1832 Tjenestekarl
79 Ane Sophie Jacobsdatter 23 1837 Tjenestepige
80-F2 Jacob Andersen også Gurkebakken 7 [død 24/3 1874 iflg. kirkebog] 72 1788 Aftægtsmand Enkemand
81 Anders Jacobsen 27 1833 Indsidder. Skomager
82 Sidse Kirstine Pedersdatter 26 1834 Hans Kone
83 Bodil Kirstine Andersdatter 5 1855 Deres Barn
84 Kirsten Cathrine Andersdatter 2 1858 Deres Barn
  Kraneledvej 35 “Kraneledgård” (personlinks til Geni.com)     Link til FT1870
85 Hemming Hemmingsen [f. Busene 2/4 1818, d. Mandem. 9/9 1887] [FT1834:53, FT1840:1095, FT1845:320, FT1850:31, FT1860:85, FT1880:31, d.9/9 1887] 43 1817 Gaardmand
86 Maren Kirstine Larsdatter (Maren Kirstine Hemmingsen) 40 1820 Hans Kone
87 Sidse Kirstine Hemmingsdatter (Sidse Kirstine Nielsen) 14 1846 Deres Barn
88 Hans Peter Hemmingsen 9 1851 Deres Barn
89 Ane Cathrine Hemmingsdatter 3 1857 Deres Barn
90 Hans Larsen [FT1845:292, FT1850:83, FT1860:90, FT1880:264, FT1901:87, FT1906:485, FT1916:240, død 19/2 1919] 19 23/12 1841 Tjenestekarl (OBS: Der er 2 Hans Larsen f. i 1841 – modsætningsslutning fra den anden FT1860:105]
  Gurkebakken 12     Link til FT1870
91 Jørgen Christensen 53 1807 Gaardmand
92 Caroline Sophie Christensen 43 1817 Hans Kone
93 Sophie Vilhelmine Jørgensen 17 1843 Deres Datter
94 Hans Peder Jensen 18 1842 Plejebarn
95 Hans Peder Jørgensen 14 1846 Plejebarn
96 Christiane Marie Hansen 6 1854 Plejebarn
  Busenevej 40 (Personlinks til Geni.com)     Fæstet 30/6 1855 (link til FT1870)
97 Hans Dideriksen [død 21/5 1874 iflg. kirkebog] 47 1813 Gaardmand
98 Kirsten Hemmingsdatter 49 1811 Hans Kone
99 Maren Kirstine Hansdatter (Maren Kirstine Hansen) 14 1846 Hendes Barn med afdøde Mand
100 Hemming Hansen 13 1847 Hendes Barn med afdøde Mand
101 Hans Peder Hansen 11 1849 Hendes Barn med afdøde Mand
102 Ane Sophie Pedersdatter [FT1840:1021, FT1845:116, FT 1850:153, FT1860:102 – fmtl. f. Mandemark 11/10 1839, d. 13/8 1923 Hjørring iflg. famrolf] 21 1839 Tjenestepige
  Busenevej 19      
103 Jørgen Pedersen 59 1801 Gaardmand, Enkemand
104 Kirstine Margrethe Nielsdatter 26 1834 Plejebarn
105 Hans Larsen (OBS: Der er 2 Hans Larsen f. 1841. Han overtager senere gården som fæster og må være Hans Larsen, f. 16/10 1841 – link til Geni.com) 19 1841 Plejebarn
106 Ane Kirstine Frederiksdatter 13 1847 Plejebarn
107 Ane Cathrine Jørgensdatter 17 1843 Tjenestepige
  Et Huus: Busenevej 28C ? [= FT1845:13-F1, FT1850:106] (personlinks til Geni.com]     [FT1870:118-123]
108-F1 Hans Hansen [d. 9/6 1876 som 61-årig iflg. kirkebog]  45 3/5 1815 Husmand. Daglejer
109 Kirsten Christensdatter [link til hendes historie] (tydelig alder på skema 54, men hun er født 9/1 1808) 54 1806 Hans Kone 
110 Rasmus Hansen [6/11 1845 – 22/1 1927] [bliver i 1886 gift 2.g. med Sidse Meiniche – link er til hendes historie] 15 1845 Deres Søn
111 Marie Hansdatter 6 1854 Plejedatter
112-F2 Hans Peder Jacobsen 29 1831 Indsidder. Daglejer
113 Ane Kirstine Pedersdatter 35 1825 Hans Kone
114 Hemming Jacobsen 1 1859 Deres Søn
  Et Huus      
115 Christian Hemmingsen 50 1810 Husmand. Daglejer
116 Ane Kirstine Frederiksdatter 43 1817 Hans Kone
117 Maren Kirstine Christiansdatter [død 11 år gl. 6/1 1862 iflg. kirkebog] 10 1850 Deres Barn
118 Hemming Christiansen 8 1852 Deres Barn
119 Sidse Marie Christiansen 4 1856 Deres Barn
  Et Huus [FT1870:128-136]      
120 Niels Pedersen 43 1817 Husmand. Smed
121 Bodil Cathrine Hansdatter 27 1833 Hans Kone
122 Ane Kirstine Nielsdatter 5 1855 Deres Barn
123 Marie Nielsen 3 1857 Deres Barn
124 Hans Jørgen Nielsen 1 1859 Deres Barn
125 Johanne Hansdatter 24 1836 Konens Søster
126 Kirsten Jørgensdatter 57 1803 Mandens Moder
127 Rasmus Pedersen 30 1830 Smedesvend
  Et Huus      
128-F1 Jens Rasmussen 33 1827 Husmand. Daglejer
129 Kirstine Sørensdatter 35 1825 Hans Kone
130 Ane Marie Rasmussen [Udvandrer til Chicago i 1878] 3 1857 Deres Datter
131-F2 Rasmus Hansen 29 1831 Indsidder. Daglejer
132 Karen Kirstine Hansdatter 27 1833 Hans Kone
133 Hans Christian Rasmussen 4 1856 Deres Barn
134 Maren Kirstine Rasmussen [Udvandret 1978] 2 1858 Deres Barn
  fmtl. Busenevej 24, jfr. forsikringsprot. for matr. 22, men se FT1845:107, Busenevej 12!      
135 Mathias Hansen [død 29/5 1873 iflg. kirkebog] 40 1820 Husmand. Smed
136 Sidse Jørgensdatter 42 1818 Hans Kone
137 Hans Chr. Mathiassen 15 1845 Deres Søn
138 Jørgen Mathiassen 12 1848 Deres Søn
  Busenevej 15      
139-F1 Hans Larsen [FT1860:139, FT1870:226ff, FT1880:126] 38 1822 Husmand. Bødker
140 Kirsten Madsdatter 39 1821 Hans Kone
141 Maren Kirstine Larsen 3 1857 Deres Datter
142-F2 Peder Pedersen 60 1800 Aftægtsmand Daglejer Enkemand
  Busenevej 10 matr. 27 [Fors.prot. matr. 27: Jens Pedersen Vilsted Hartkorn matr. 27: Peder Jensen Vilsted]      
143-F1 Jens Pedersen [Jens Pedersen Vilsted f. 1814 Mandemark, døbt 3/7 1814, d.27/7 1885 iflg. famrolf – FT1834:60, se FT1840:1019, FT1845:111, FT1850:144, FT1860:143, FT1880:133] 46 1814 Husmand. Daglejer
144 Maren Kirstine Larsdatter 42 1818 Hans Kone
145 Sophie Jensdatter 18 1842 Deres Barn
146 Marie Jensdatter 13 1847 Deres Barn
147 Kirsten Jensdatter 11 1849 Deres Barn
148 Kirstine Jensdatter 9 1851 Deres Barn
149 Karen Kirstine 5 1855 Deres Barn
150 Hans Peder Jensen 2 1858 Deres Barn
151-F2 Peder Jensen Vilsted [FT1834:217] 81 1779 Aftægtsmand
152 Ane Kirstine Hansdatter [død som enke 3/10 1865 iflg. kirkebog] 52 1808 Hans Kone
  Et Huus: evt. Busenvej 12, matr. 28, jfr. fors.prot.?      
153 Peder Hansen 50 1810 Husmand. Daglejer
154 Maren Larsdatter [død 6/3 1873 som enke iflg. kirkebog] 56 1804 Hans Kone
155 Ane Kirstine Pedersdatter  [FT1850: 123 FT1860:155] 45 1815 Indsidder. Væverpige
  Busenevej 22? [forsikringsprot. 1858-78 matr. 45]      
156 Bodil Jørgensdatter [FT1860:156 FT1850:167 FT1845:123 Ft1840:1012 FT1834:212] 62 1798 Husmandsenke. Spinderske
157 Søren Clausen [FT1860:157 FT1850:171 FT1845:126] (død 25/9 1881 iflg kirkebog] 48 1812 Indsidder. Daglejer
158 Ane Marie Larsdatter 41 1819 Hans Kone
159 Claus Sørensen 8 1852 Deres Barn
160 Kirsten Sørensen 4 1856 Deres Barn
  matr. 29 Busenevej 14 (personlinks til Geni.com)      
161-F1 Lars Jensen 67 1793 Husmand. Daglejer
162 Christiane Larsdatter 62 1798 Hans Kone
163 Marie Christine Pedersdatter [FT1840:1023, FT1850:163, FT1860:163] 38 1822 Fattiglem
164-F2 Hemming Jensen [FT1880:120] 34 1826 Indsidder. Daglejer
165 Maren Christensdatter [FT1880:121] 40 1820 Hans Kone
166 Hans Hemmingsen 14 1846 Deres Barn
167 Christian Hemmingsen 8 1852 Deres Barn
168 Mette Marie Hemmingsen (bliver gift med Jørgen Hansen f. 1852) 5 1855 Deres Barn
169 Jens Peder Hemmingsen 2 1858 Deres Barn
  Busenevej 20 [forsikringsprot. for matr. 3a] (Personlinks til Geni.com)     [FT1870:105ff]
170 Christian Hansen (omtalt i historie, død 1/6 1880 jfr. kirkebog] [FT1834:5, FT1840:1005, FT1845:132, FT1850:177, FT1860:170, FT1880:113] 38 1822 Gaardmand
171 Mette Catrine Johannesdatter 30 1830 Hans Kone
172 Hans Peder Christiansen 4 1856 Deres Søn
173 Jens Peder Larsen 8 1852 Plejesøn
174 Peder Hansen 45 1815 Mandens Broder
175 Karen Jensdatter [død 30/1 1867 som 80-årig iflg. kirkebog] [FT1840:2, FT1845:130, FT1850:175, FT1860:175] 74 1786 Mandens Moder,            Enke Aftægtskone
176 Maren Kirstine Jensdatter 18 1842 Tjenestepige
  Et Huus: Busenevej 18 ? jfr. hartkorn matr. 23      
177 Jens Jørgensen [FT1860:177 FT1850:181 FT1845:133 FT1840:994] [død 25/12 1876 iflg. kirkebog] 51 1809 Husmand. Daglejer
178 Kirsten Sørensdatter [død 8/1 1870 iflg. kirkebog] 51 1809 Hans Kone
179 Frederik Jensen 19 1841 Hans Barn med afdøde Kone [Ane Cathrine Hansdatter]
180 Inger Cathrine Jensdatter 7 1853 Hans Barn med afdøde Kone [Ane Cathrine Hansdatter]
  fmtl. Busenevej 16 – senere nedrevet (links til Geni.com)     (Forsikringsprot. matr. 24a: Bygn. afg. 1/4 1876)
181 Peder Nielsen Holger [FT1845:140, FT1850:187, FT1860:181] [død 9/3 1879, 64 år, kirkebog: ‘Peder Nielsen /Holger/’. Var døbt PN – men hans far hed Niels Holgersen og farfar Holger – så han brugte tilnavnet ‘Holger’, da mange hed PN) 46 1814 Husmand. Høker
182 Kirsten Dideriksdatter (Kirsten Didriksdatter) [FT1834:40 FT1840:990 FT1845:141 FT1850:188 FT1860:182] 50 1810 Hans Kone (dør 6/2 1884 i Busene, hvor hun må være flyttet til inden FT1880)
183 Niels Mortensen 7 1853 Plejesøn
  Strædet 11, matr. 25 jfr. hartkornsprotokol, hvor Bendt Hansen har boet på et tidspunkt      
184-F1 Niels Jensen Groth 71 1789 Husmand. Daglejer
185 Ane Rasmusdatter [FT1801:440, FT1834:191, FT1840:985, FT1845:182 FT1850:195 FT1860:185, død 12/6 1868 som 69-årig enke ifl. kirkebog] 61 1799 Hans Kone
186 Ane Elisabeth Larsen 3 1857 Plejedatter mod betaling
187-F2 Benth Hansen [Bendt Hansen] [FT1870:185ff] 28 1832 Indsidder. Daglejer
188 Sidse Kirstine Nielsdatter 27 1833 Hans Kone
189 Ane Kirstine Hansen 1 1859 Deres Barn
  Strædet 14 (hartkornsprot. matr. 26a)      
190 Hans Sørensen 38 1822 Husmand. Skrædder
191 Ane Kirstine Nielsdatter [FT1834:126 Ft1840:981 1845:185 FT1859:200 FT1860:191] 36 1824 Hans Kone
192 Hemming Hansen 10 1850 Deres Barn
193 Jens Hansen 6 1854 Deres Barn
194 Ane Elisabeth Hansen 4 1856 Deres Barn
195 Karen Kirstine Hansen 1 1859 Deres Barn
196 Hans Peder Jensen 16 1844 Skrædderlærling
197 Niels Jensen Frimann (fmtl. Niels Jensen Frimand, jfr. Geni.com) 69 1791 Aftægtsmand, Enkemand.                                     Pensionist
  Et Huus – Strædet 11?? (personlinks til Geni.com)      
198 Lars Pedersen [Læs historien om ham og udvandring til Tandil: ‘Pedro Mandemark’] 35 1825 Skrædder
199 Kirstine Christiansdatter [død 6/2 1863 iflg. kirkebog] 31 1829 Hans Kone
200 Ane Marie Pedersen 3 1857 Deres Barn
201 Oline Kirstine Pedersen 1 1859 Deres Barn
202 Hans Hansen [ENTEN Menig nr. 58, 16. Infanteri-Regiment, 7. Kompagni Død 12. april 1864, Dybbøl (Falden) Begravet 16. april 1864, Sønderborg Kirkegaard – ELLER snarere Hans Hansen !!] 17 1843 Skrædderlærling
203 Peder Pedersen 15 1845 Skrædderlærling
  lejekontrakt matr. 24 1/11 1858      
  Et Huus – fmtl Strædet 12      
204 Niels Pedersen [FT1860:204 FT1880:90] 38 1822 Husmand. Daglejer
205 Sidse Kirstine Rasmusdatter 41 1819 Hans Kone
206 Bodil Kirstine Nielsdatter 9 1851 Deres Barn
207 Karen Kirstine Nielsdatter [død 23/8 1874 som 20-årig] 6 1854 Deres Barn
208 Peder Nielsen [FT1860:208, FT1901:7=Strædet 12, FT1906:40, FT1916:145] 2 1858 Deres Barn
  Strædet 9 (matr. 34, jfr. forsikringsprot.)      
209 Rasmus Hemmingsen (link til Geni.com) [FT1850:134, FT1860:209, FT1870:206, FT1880:82] 39 1821 Husmand. Slagter
210 Ane Kirstine Larsdatter (link til Geni.com) [FT1850:135, FT1860:210, FT1880:83] 34 1826 Hans Kone
211 Karen Sophie Rasmusdatter 13 1847 Deres Barn
212 Kirstine Rasmusdatter 10 1850 Deres Barn
213 Lars Rasmussen 5 1855 Deres Barn
214 Ane Marie Rasmusdatter 2 1858 Deres Barn
  Strædet 7 (fors.prot. 1858-78 matr. 33)[FT1845:173, FT1850:216, FT1860:215, FT1870:211ff, FT1880:200]      
215 Niels Hansen 49 1811 Husmand. Daglejer
216 Ane Margrethe Hansdatter 47 1813 Hans Kone
217 Rasmus Nielsen 14 1846 Deres Barn
218 Ane Kirstine Nielsen 8 1852 Deres Barn
219 Karen Marie Nielsen 7 1853 Deres Barn
220 Karen Rasmusdatter 82 1778 Aftægtskone Enke
  Strædet 5 matr. 32 jfr. forsikringsprot.      
221-F1 Niels Larsen [FT1870:221ff] 52 1808 Husmand. Daglejer
222 Kirsten Rasmusdatter 50 1810 Hans Kone
223-F2 Jens Hansen 33 1827 Indsidder. Skrædder
224 Ane Cathrine Hansdatter 31 1829 Hans Kone
225 Mette Kirstine Andersdatter 14 1846 Plejedatter
  Strædet 4 [forsikringsprot. matr. 36] 27/10 1852 lejet hus 24 eller matr. 24=? (personlinks til Geni.com)      
226 Hemming Jensen [FT1870:215ff] 47 1813 Husmand. Daglejer
227 Johanne Kirstine Pedersdatter 41 1819 Hans Kone
228 Ane Kirstine Hemmingsdatter 5 1855 Deres Barn (nr. 7)
229 Peder Hemmingsen 1 1859 Deres Barn
  Strædet 3 ?  [FT1845, FT1850, FT1870:224f, FT1860, FT1880:77)      
230 Jørgen Hansen 46 1814 Husmand. Tækkemand
231 Bodil Kirstine Nielsdatter 46 1814 Hans Kone
232 Sidse Kirstine Jørgensdatter 12 1848 Deres Barn
233 Bodil Kirstine Jørgensdatter 7 1853 Deres Barn
234 Niels Jørgensen 4 1856 Deres Barn
235 Lars Jørgensen 70 1790 Aftægtsmand, Enkemand.         Skomager
  Busenevej 8      
236 Jacob Hansen 35 1825 Husmand. Væver
237 Hans Hemmingsen [død 12/8 1876 iflg. kirkebog som 73-årig enkemand] 57 1803 Aftægtsmand. Daglejer
238 Johanne Jørgensdatter [død 18/1 1868 som 75-årig iflg. kirkebog] 71 1789 Hans Kone
239 Kirsten Hansdatter 43 1817 Hendes Datter               med afdøde Mand
  Busenevej 4  (matr. 37b, jfr. Fors.prot. 1858-78: matr. 37) [Rasmus Jensen får lejekontrakt 31/10 1852 på hus  nr. 29] Personlinks til Geni.com      
240-F1 Rasmus Jensen [FT1860:240, FT1870:233ff, FT1880:169]  49 1811 Husmand. Daglejer
241 Ane Jensdatter 48 1812 Hans Kone
242 Peder Rasmussen 13 1847 Deres Søn
243-F2 Hans Peder Mathiassen 34 1826 Indsidder. Glarmester
244 Petronille Kirstine Jensdatter [Pernille Kirstine Jensdatter død 29/10 1860 iflg. kirkebog] [datter Ane Kirstine M. død 2½ år 11/7 1862 iflg. kirkebog] 27 1833 Hans Kone
  Skovstrædet 10 (=matr. 51 i Forsikringsprot. 1858-78)      
245 Jens Hansen Tønnesen [FT1870:236] 45 1815 Røgter
246 Maren Kirstine Andersdatter [død 16/2 1870 iflg. kirkebog] 52 1808 Hans Kone
247 Johan Peder Jensen 11 1849 Hans Søn med afdøde Kone
  Et Huus      
248-F1 Peder Nielsen [FT1860:248 FT1850:255 FT1850:255 FT1845:1 FT1840:884] 65 1795 Daglejer
249 Maren Sørensdatter [Kirkebog: fattiglem i Mandemarke, død 23/9 1889, 89 år, enke efter Peder Nielsen]  [FT1860:249, FT1850:256 FT1845:2] 60 1800 Hans Kone
250-F2 Kirsten Jensdatter 37 1823 Fattiglem
251 Jens Nielsen [FT1870:244 39 1821 Daglejer
252 Ane Kirstine Rasmusdatter 25 1835 Hans Kone
253 Rasmus Chr. Hansen 5 1855 Hendes Søn
254 Niels Peder Jensen 3 1857 Deres Barn
255 Jens Peder Jensen 1 1859 Deres Barn
256 Ane Cathrine Johansdatter [FT1860:256 FT1850:260 FT1845:9 FT1840:98] 55 1805 Aftægtskone, Enke [efter Rasmus Hansen,  jfr. FT1850:259 og FT1845:8]
257 Lars Peder Rasmussen 14 1846 Hendes Søn
  Busenevej 5 (Personlinks til Geni.com)      
258 Jens Hansen [FT1845:14, FT1850:264, FT1860:258] 55 1805 Hjulmand
259 Maren Kirstine Christiansdatter [død 22/7 1872 som 70-årig enke, jfr. kirkebog] 58 1802 Hans Kone
260 Peter Chr. Schmidt 14 1846 Plejebarn mod betaling
261 Vilhelmine Marie Schmidt 12 1848 Plejebarn mod betaling
  Skovstrædet 5      
262 Hans Larsen 40 1820 Husmand. Daglejer
263 Kirsten Pedersdatter [FT1840:903 FT1845:24 FT1850:316 FT1860:263 FT1880:208] 45 1815 Hans Kone
264 Marie Hansen 14 1846 Deres Barn
265 Hans Peder Hansen 11 1849 Deres Barn
266 Lars Hansen 10 1850 Deres Barn
267 Maren Kirstine Hansen 7 1853 Deres Barn
268 Jens Hansen 3 1857 Deres Barn
  Et Huus      
269 Jens Hansen 39 1821 Husmand. Daglejer
270 Margrethe Pedersdatter [død 12/12 1870 som enke efter Jens Hansen iflg. kirkebog] 47 1813 Hans Kone
271 Jørgen Larsen 11 1849 Plejesøn
  Et Huus      
272 Jacob Larsen 57 1803 Husmand. Daglejer
273 Kirsten Hansdatter [død 17/9 1877 som 74-årig i Bjergmarken jfr. kirkebog] 57 1803 Hans Kone
274 Ane Marie Jacobsdatter 13 1847 Deres Datter
  Et Huus      
275 Peder Larsen 60 1800 Husmand. Daglejer
276 Ellen Rasmusdatter 61 1799 Hans Kone
277 Jens Jensen 23 1837 Indsidder. Daglejer
278 Bodil Sophie Pedersdatter [død 3/12 1868 i Bjergmarken som 39-årig iflg. kirkebog] 30 1830 Hans Kone
  Et Huus (personlinks til stamtræssiden Geni)      
279 Peder Andersen 47 1813 Husmand. Daglejer
280 Marie Hemmingsdatter 45 1815 Hans Kone
281 Sidse Pedersdatter (Sidse Larsen) 13 1847 Deres Barn
282 Anders Pedersen (fik senere gården på Kraneledvej 12) [FT1850:282, FT1860:282, FT1880:226, FT1901:179, FT1906:700, FT1916:104] 9 1851 Deres Barn
  Et Huus      
283 Jens Sørensen 54 1806 Husmand. Daglejer
284 Karen Kirstine Pedersdatter [iflg. kirkebog: 20/2 1881 døde hun som 75-årig enke efter hmd. Jens Sørensen Klintholm Bjergmark] 55 1805 Hans Kone
285 Kirstine Jensdatter 24 1836 Deres Barn
286 Maren Kirstine Jensdatter 11 1849 Deres Barn
  (der er 2 Peder Rasmussen: 287 og 308!)      
287 Peder Rasmussen 56 1804 Daglejer
288 Ane Johanne Andreasdatter [død 11/5 1871 iflg. kirkebog] 52 1808 Hans Kone
289 Ane Cathrine Pedersdatter 12 1848 Deres Datter
  Skovstrædet 11      
290 Peder Pedersen [FT1860:290, FT1870:262, FT1880:215] 47 1813 Husmand. Daglejer
291 Johanne Cathrine Larsdatter 36 1824 Hans Kone
292 Peder Pedersen 13 1847 Deres Søn
293 Lars Peder Pedersen 8 1852 Deres Søn
  Skovstrædet 7      
294-F1 Cleophas Nielsen 51 1809 Husmand. Daglejer
295 Ane Marie Hansdatter 52 1808 Hans Kone
296 Johannes Cleophassen [udvandrer i 1881 til Iowa, USA – Udvandrerdatabasen nr. 28] 14 1846 Deres Søn
297-F2 Cathrine Jensdatter 30 1830 Indsidder. Manden tjener i Stege. der forsørger hende
298 Marie Kirstine Hansdatter 7 1853 Deres Barn
299 Maren Kirstine Hansdatter 5 1855 Deres Barn
  fmtl. Skovstrædet 6 – matr. 19b [FT1840,FT1845, FT1850, FT1860, FT1880:58]      
300-F1 Jens Christiansen [famrolf: f. 3/1804 i Sømarke, d. 8/11 1866 i Mandemarke] 57 1803 Husmand. Daglejer
301 Dorthe Jensdatter (el. Dorthea Jensdatter) 53 1807 Hans Kone. Væverske
302-F2 Sophie Frederikke Müller. f. Hoppe 68 1792 Indsidder, Enkemand. Pension af Finanskassen
303 Christine Elisabeth Müller 30 1830 Hendes Datter
  Skovstrædet 1 [se FT1845, FT1850, FT1860, FT1880, FT1901]      
304 Hans Rasmussen [FT1870:253] 50 1810 Væver
305 Margrethe Christiansdatter [FT1860:305, FT1870:254, FT1880:69] 46 1814 Hans Kone
306 Ane Kirstine Hansdatter 15 1845 Deres Barn
307 Rasmus Hansen 12 1848 Deres Barn
  Skovstrædet 4 – matr. 46, jfr. hartkornsprotokol     (OBS: der er 2 Peder Rasmussen: 287 og 308!)
308-F1 Peder Rasmussen 55 1805 Daglejer
309 Ane Hemmingsdatter 54 1806 Hans Kone. Væverske
310 Hemming Pedersen 12 1848 Deres Søn
311-F2 Hendrik Pedersen 68 1792 Indsidder. Drejer
312 Bodil Kirstine Sørensdatter [død 5/2 1869 gift m. væver ifl kirkebog] 58 1802 Hans Kone
  Skolen, dvs. Skovstrædet 2      
313 Hans Hansen [FT1860:313, FT1870:230ff, FT1880:87] 45 1815 Skolelærer
314 Nicoline Caroline Lovise. f. Villadsen 45 1815 Hans Kone
315 Hans Sophus Villiam Hansen 14 1846 Deres Barn
316 Ernst Adolph Johannes Hansen 11 1849 Deres Barn
317 Carl Julius Graulund Hansen 9 1851 Deres Barn
318 Kirsten Rasmussen [FT1870:240, FT1880:196] 15 1845 Tjenestepige