Skovstrædet 10

Det tidligere skovløberhus er et af de få huse i Mandemarke, som stadig ejes af Klintholm gods. Huset er ifølge BBR opført i 1865.

I dag lejer Lars Gudman Pedersen sammen med Alice huset og bruger det som fritidshus for deres familie.

skovstraede_ivanhus

Ovenfor ses et ældre foto af huset mens Ivan boede i det. Huset er holdt i de farver godset i mange år brugte til sine huse.

Maleren Frits Jacobsen tog nogle fotografier i slutningen af 1930-erne ved huset, som måske gemmer sig et sted på denne hjemmeside. Det sort-hvide nedenfor er utvivlsomt et af dem.

skovstraede-10_SkovstradSkovlh

Skovstrædet 10 en grå novemberdag i 2010

Skovstrædet 10 en grå novemberdag i 2010

Skovstrædet 10 blev 'gravet fri' af bakkerne i 2010

I 2010 fik huset og omgivelserne en tiltrængt ‘make-over’ af godset.

Der blev i den forbindelse gravet jord væk fra huset som det fremgår af billedet.

Huset havde før ligget halvvejs inde i bakken, og det har sikkert givet fugt og deraf følgende problemer.

For at få genudlejet huset har det utvivlsomt været påtrængende med en grundig renovering.

skovstraede_SaebeurtPå billedet her ses sæbeurten for enden af huset, lige hvor man fra Skovstrædet går gennem den røde låge op i Mandemarke Bakker.

Når sæbeurten blomstrer i august mødes den besøgende af et fantastisk blomsterflor.

I gamle dage i Mandemarke kogte lokale sæbe ud af blomstens rødder. Sæbeurt er en af de få blomster, der får sine blomster bestøvet af de natflyvende insekter. Derfor er blomsten også en rigtig romantisk aftendufter, der gør sig godt i fuldmånens skær.

Du kan læse mere om den interessante sæbeurts historie under lægeplanter her på hjemmesiden.

Husets historie

Der har i kortere og længere tid været forskellige lejere i tidens løb.

Fra 1998 til 2009 var Ivan Erik Petersen lejer, som var en stor original og holdt sig meget for sig selv, men bidrog dog også lejlighedsvis til underholdningen, som det fremgår under omtalen af ham.

Før Ivan boede et ældre ægtepar Ebbe og Kirsten Schousboe i det smukke bindingsværkshus. Men deres ophold kom kun til at vare et par år inden Ebbes hjerteproblemer fik dem til at flytte tilbage mod København for at være tættere på kyndig lægebistand.

I en kortere periode for år tilbage boede der en flok unge stofmisbrugere i huset, der blandt andet nåede at bryde ind i huset på Skovstrædet 6, inden de blev smidt ud af godsejeren.

Kaj Holsten Petersen var den sidste skovarbejder i huset, inden godset i halvfjerdserne begyndte at pille folk væk fra skoven og leje deres huse ud i takt med at de flyttede.

Fra 1939 til 1947 boede Karl og Marie Møller Johansen i bindingsværksidyllen.

Ved den seneste folketælling i 1940 blev følgende registreret (for matr. 51):

56 Karl Møller Johansen 3/1 1915 Husfader Landarbejder og Fabriksarb. Holme Saftstation (Barn af: Vejmand) 14/5 1939
57 Marie Regine Johansen 3/1 1920 Husmoder
58 Josef Zhakodnig (Zachodnik!) 18/5 1918 Slægning (! = Maries storebror) Savværksarbejder