Skovstrædet 10 (Nyt 3/2019)

Det tidligere skovløberhus er et af de få huse i Mandemarke, som stadig ejes af Klintholm gods. Huset er ifølge BBR opført i 1865.

I dag lejer Lars Gudman Pedersen sammen med Alice huset og bruger det som fritidshus for deres familie.

skovstraede_ivanhus

Ovenfor ses et ældre foto af huset mens Ivan boede i det. Huset er holdt i de farver godset i mange år brugte til sine huse.

Maleren Frits Jacobsen tog nogle fotografier i slutningen af 1930-erne ved huset, som måske gemmer sig et sted på denne hjemmeside. Det sort-hvide nedenfor er utvivlsomt et af dem.

skovstraede-10_SkovstradSkovlh

Skovstrædet 10 en grå novemberdag i 2010

Skovstrædet 10 en grå novemberdag i 2010

Skovstrædet 10 blev 'gravet fri' af bakkerne i 2010

I 2010 fik huset og omgivelserne en tiltrængt ‘make-over’ af godset.

Der blev i den forbindelse gravet jord væk fra huset som det fremgår af billedet.

Huset havde før ligget halvvejs inde i bakken, og det har sikkert givet fugt og deraf følgende problemer.

For at få genudlejet huset har det utvivlsomt været påtrængende med en grundig renovering.

skovstraede_SaebeurtPå billedet her ses sæbeurten for enden af huset, lige hvor man fra Skovstrædet går gennem den røde låge op i Mandemarke Bakker.

Når sæbeurten blomstrer i august mødes den besøgende af et fantastisk blomsterflor.

I gamle dage i Mandemarke kogte lokale sæbe ud af blomstens rødder. Sæbeurt er en af de få blomster, der får sine blomster bestøvet af de natflyvende insekter. Derfor er blomsten også en rigtig romantisk aftendufter, der gør sig godt i fuldmånens skær.

Du kan læse mere om den interessante sæbeurts historie under lægeplanter her på hjemmesiden.

Husets historie

Der har i kortere og længere tid været forskellige lejere i tidens løb.

Fra 1998 til 2009 var Ivan Erik Petersen lejer, som var en stor original og holdt sig meget for sig selv, men bidrog dog også lejlighedsvis til underholdningen, som det fremgår under omtalen af ham.

Før Ivan boede et ældre ægtepar Ebbe og Kirsten Schousboe i det smukke bindingsværkshus. Men deres ophold kom kun til at vare et par år inden Ebbes hjerteproblemer fik dem til at flytte tilbage mod København for at være tættere på kyndig lægebistand.

I en kortere periode for år tilbage boede der en flok unge stofmisbrugere i huset, der blandt andet nåede at bryde ind i huset på Skovstrædet 6, inden de blev smidt ud af godsejeren.

Kaj Holsten Petersen var den sidste skovarbejder i huset, inden godset i halvfjerdserne begyndte at pille folk væk fra skoven og leje deres huse ud i takt med at de flyttede.

Fra 1939 til 1947 boede Karl og Marie Møller Johansen i bindingsværksidyllen.

Ved den seneste folketælling i 1940 blev følgende registreret for matr. 51 (link til originalt skema):

Karl Møller Johansen 3/1 1915 Husfader Landarbejder og Fabriksarb. Holme Saftstation (Barn af: Vejmand) 14/5 1939
Marie Regine Johansen 3/1 1920 Husmoder
Josef Zhakodnig (Zachodnik!) 18/5 1918 Slægning (! = Maries storebror) Savværksarbejder

Efter Karl og Marie Møller Johansen flyttede Yrsa og Poul Jensen ind. Yrsa var en af Anni Hansens (Skovstrædet 7) døtre. I starten af 1950’erne flyttede Poul og Yrsa til Magleby og Annis søn Kaj Holsten Petersen flyttede ind sammen med Rikke (datter af Marie Nielsen, Skovstrædet 6). Kaj og Rikke blev gift i 1950 og boede først i en af boligerne i ‘Tivoli’ (Gl. Klintevej 2).

Hvad folketællingerne kan fortælle

Ved folketællingerne interesserede man sig ikke voldsomt for hvor folk boede, for det vidste alle jo! Somme tider blev der dog anført et matrikelnummer, selv om de ikke altidhar været de rigtige. Derfor kan det være lidt af et puslespil at følge beboerne tilbage i tiden.

Folketællingen før 1940 blev foretaget i 1930, men her har det indtil videre ikke været muligt at indentificere husets beboere.

Men i 1925 stod der matr. 51 for følgende ældre ægtepar i et hus (med fødselsdato og fødested):

Anders Nøhr 21/10 1859 Keldby Husfader Husmand, aldersrente
Kirstine Nøhr 1/10 1862 Magleby Husmoder

Folketællingen forinden fandt sted i 1916 hvor der ikke er nogen hjælp at hente og heller ikke ved folketællingen i 1906.

Folketællingen i 1901 er der anført matr. 51 ud for følgende (link til originalt skema):

Anders Peder Rasmussen Nøhr 21/10 1859 Husfader Daglejer ved Skovarbejde
Ane Kirstine Pedersen 1/10 1862 Husmoder
Niels Peder Rasmussen Nøhr 27/9 1887 Barn
Karen Margrethe Rasmussen Nøhr 5/5 1889 Barn
Rasmus Pedersen 28-3-1836 Husfader enkemand Daglejer ved Skovarbejde

Her ser man måske de fulde navne for Anders og Kirstine, som man også kan se er blevet gift i 1887 og har fået 2 børn.

Sønnen Niels Peder udvandrer i 1907 til Buenos Aires kan man se af udvandrerprotokollen her på hjemmesiden (Udvandrerprot. nr 67).

Om den gamle Rasmus der nævnes til sidst kan man se at han som enkemand får alderdomsunderstøttelse, og at han har været gift fra 1862-99 og fået 2 børn, hvoraf Anders nok er den ene.

Ved folketællingen i 1906 kan man i øvrigt se at Anders og hans kone er flyttet hen til en familie i Skovstrædet 11:

Julius Storm 1868 Husfader Slagtermester
Louise Storm 1878 Husmoder
Jens Storm 1901 Barn
Vilhelm Storm 1903 Barn
Henry Storm 1904 Barn
Dreng 1906 Barn
Anders Nøhr 1859 Husfader Daglejer ved Agerbrug
Kirstine Nøhr 1862 Husmoder

Går man tilbage til folketællingen i 1880 dukker den gamle Rasmus Pedersen fra 1901 op, men om han her bor i Skovstrædet 10 som i 1901 er ikke til at vide uden kendskab til Klintholms Gods gamle lejekontrakter på Rigsarkivet.

Rasmus Petersen 43 1837 Husfader, Dagleier ved Agerbruget
Maren Kirstine Nielsdatter 42 1838 hans Hustru
Anne Kirstine Margrethe Petersen 17 1863 deres Datter, Sypige
Anna Dorthea Petersen 3 1877 deres Datter

Her finder vi også datteren Ane Kirstine som senere bliver gift med Anders (med tilnavnet Nøhr), så det bestyrker formodningen for at familien har boet i huset på Skovstrædet 10, der ifølge kommunens oplysninger skulle være opført i 1865.

Der er i alt fald ingen spor ved folketællingen i 1860.

– Sådan sluttede historien, indtil der dukkede nogle gamle brandforsikringsprotokoller op:

Ifølge Stege Branddirektorats protokol fra 1858-78 var brugeren af matr. 51 Jens Hansen Tønnesen, og han findes ved folketællingen i 1860:

Jens Hansen Tønnesen 45 1815 Røgter
Maren Kirstine Andersdatter 52 1808 Hans Kone
Johan Peder Jensen 11 1849 Hans Søn med afdøde Kone

Senere står (tilsyneladende for samme matr. 51) navnet Jørgen Hansen Stengaard. Så der er måske mere at udforske?