Båndhøjgård – folketællinger (under opbygning)

I dag ejes gården af Per Hansen, som i øvrigt også fra 2020 har fået den gamle fodermesterbolig på vejen hen til gården – Båndhøjvej 3 – under gårdens ejerskab. Hans forældre havde i en periode boet her, og måske er hans planer at få en såkaldt ‘aftægtsboglig’ her, idet reglerne for gårde og herunder aftægtsboliger er mere bøjelige, selv om de er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse fra 1980 om landskabsfredningen af Østmøn.

Folketællingerne

Det følgende er en kronologisk gengivelse af folketællingerne fra 1940 tilbage til 1787 for de personer og familier, som har været tilknyttet til gården også før den i starten af 1800-tallet blev flyttet ud til sin nuværende placering på Båndhøjvej 1.

Ved den seneste folketælling som er offentlig tilgængelig er fra 1940 så således ud (link til originalt skema): 

Harry Kortsen 22/7 1917 Arbejdsmand Landarbejder  
Kristian Laursen 1/12 1916 Arbejdsmand  
Karl Johannes Hansen 1/8 1914 Forkarl Landbrug  
Inger Hemmingsen 25/10 1923 Husassistent  
Jens Asger Hansen 27/4 1922 Søn Karl, Landbrug  
Vagn Ove Hansen 25/3 1926 Søn  
Metha Emilie Hansen 24/5 1871 Rentier Enke  
Helga Kamilla Hansen 23/2 1896 Husmoder  
Peter Ejner Hansen 16/4 1893 Husfader Gaardejer

Det er i forhold til fremgangsmåden ved andre folketællinger en lidt besynderlig rækkefølge personerne nævnes på, for familiens overhoved Peter Ejnar Hansen og hans kone nævnes til sidst.

Måske er forklaringen at ham der har udfyldt skemaet er et barn af Hans Peter Baandhøj, som efter at have købt gården i 1913 af sin bror Niels Peter i 1924 solgte den til Peter Ejnar Hansen (hvis barnebarn Per Hansen i dag ejer gården). Hans Peter Baandhøj opførte i stedet at opføre pensionat Sølyst på Kraneledvej 22, hvor han registrerede sig selv og sin kone, som han var blevet gift med 12/5 1939, samt den øvrige husstand i den mere sædvanlige rækkefølge (med de brugte fornavne i kursiv – i modsætning hvad han gjorde ved Båndhøjgård – link til originalt skema):

Niels Orla Baandhøj 4/8 1907 Husfader Hotelforpagter
Karen Marie Baandhøj 10/6 1915 Husmoder Køkkenchef
Hans Carl John Baandhøj 16/5 1939 Barn
Dora Margrete Jensen 17/3 1926 Husassistent
Anna Kristine Baandhøj 20/5 1874 Husmoder
Hans Peter Baandhøj 14/1 1862 Husfader Hotelejer

Men tilbage til Baandhøjgaard. Folketællingen i 1930 (originalt skema – tilllige med fødested):

Peter Ejnar Hansen 16/4 1893 Kelby Husfader Gaardejer
Helga Kamilla Hansen 23/2 1896 Magleby Husmoder (gift 1921, 2 børn)
Jens Asker Hansen (Asger?) 27/4 1922 Kelby Barn  
Vang Ove Hansen (Vagn Ove?) 25/3 1926 Magleby Barn  
Meta Emilie Hansen 24/5 1871 Stege Landsogn Enke / Slægtning  
Halgerda Marie Knop 6/6 1916 Sorø Tjenestepige Pige
Alfred Johannes Hansen 25/12 1901 Bornholm Tjenestekarl Forkarl
Frederik Nielsen 25/5 1907 Elmelunde Tjenestekarl Fodermester

Folketælling i 1925 hvor det direkte fremgik at omfatte matr. 9, 10 og 11:

Peter Ejner Hansen 16-4-1893 Keldby Husfader Gårdejer
Helga Kamilla Hansen 23/2 1896 Magleby Husmoder
Jens Asger Hansen 27/4 1922 Keldby Barn
Meta Emilie Hansen 24-5-1870 Stege Landsogn Husmoder Rentier, Enke, midlertidigt i Tøvelde
Mete Emma Bruun 3/9 1900 Hunderup, Ribe Husassistent
Bernhard Abildtrup 6/2 1912 Skarrild Ringkøbing Fodermester
Martin Hansen 22/10 1902 Damsholte Tjenestekarl
Egon Rasmussen 6/9 1903 Magleby Tjenestekarl
Karl Hansen 6/5 1901 Damsholte Tjenestekarl

Folketælling i 1916 (link til originale skema1 og skema2 – med indsatte links til deres stamtræsblade på slægtsforskningssiden Geni.com): 

H.P.Baandhøj (Hans Peter Baandhøj) 14/1 1862 Husfader Gaardmand
Anna Kristine Baandhøj (f. Nielsen) 20/5 1874 Husmoder Gaardmandskone
Dora Baandhøj (Dora Beate Baandhøj) 6/6 1900 Barn  
Lillie Baandhøj (Lilie Dorthea Frimand) 9/12 1901 Barn (Der har også været en søster f. 1896: Lilje Mathea Pedersen
Garfield Baandhøj (Peter Albrecht Garfield Baandhøj (Petersen)) 31/1 1902 Barn   
Orla Baandhøj (Niels Orla Baandhøj) 4/3 1907 Barn  
Carsten Carstensen 28/8 1895 Tyende  
Søren Carstensen 23/1 1898 Tyende (senere rejst)
Aksel Christensen 9/2 1894 Tyende (senere rejst)
Sofie Nielsen 18/2 1895 Tyende  

Ved folketællingen i 1906 er antallet af beboere begrænset, hvilket formentlig hænger sammen med, at Niels Peter i 1913 overdrager gården til sin bror Hans Peter (originalt skema):

Kirstine Sørensen 14/2 1854 Husmoder, Gift (jfr. tilføjelse om fraværende mand)
Johannes Nielsen 3/2 1885 Tjenestetyende Landbrug
Frederik Jensen 6/7 1883 Tjenestetyende Landbrug
Niels Peter Petersen 28/5 1853 Husfader, Gift Gaardejer Landbrug (iflg. tillægsliste midlertidigt fraværende i København)

Folketælling i 1901 (originalt skema):

Niels Peter Petersen (omtalt i historien om Kraneledvej 24) 28-5-1853 Husfader Proprietær (gift 1892, ingen børn)
Kirstine Sørensen 14-2-1854 Husmoder (hun og sønnen kom fra Horsens til Mandemark i 1892)
Ejnar Nielsen (link til Geni.com – hans far Jakob Anton Nielsen døde i 1883) 11-1-1881 Barn (hendes barn indbragt i ægteskabet) Fodermester
Karl Kristian Munk Scheelhardt 24-6-1880 Tjenestetyende Malkerøgter
Kristian Vilhelm Nielsen 31-8-1880 Tjenestetyende almindelig Karl
Frederik Jensen 6-7-1883 Tjenestetyende almindelig Karl
Klara Mariun Kirstine Karstensen 19-2-1884 Tjenestetyende Husjomfru
Hans Morten Rasmussen 21-9-1886 Tjenestetyende Tjenestedreng (udvandrer fmtl. til Argentina 1905 nr. 65 på liste)

Folketællingen i 1890 er ikke lagt på hjemmesiden men kan ses her: FT1890 familie 13.

Folketælling i 1870 er ikke lagt på hjemmesiden men kan ses her: FT 1870 person 31 ff. 

Folketællingen i 1880 (originalt skema) med alder pr. 1/2 1880 samt beregnet fødeår (1880 fratrukket alder):

Peder Nielsen 53 1827 Husfader, Gaardmand
Mette Kirstine Rasmusdatter 56 1824 hans Kone
Niels Peter Pedersen 26 1854 deres Søn
Maren Kirstine Petersen 15 25/6 1864 deres Datter [gift 27/1 1886, jfr. kirkebog]
Hans Peter Jensen 13 1867 Tjenestedreng [fmtl. f. 8/3 1866 som søn af Ludvig Jensen iflg. Geni.com]

Folketælling i 1860 :

Peder Nielsen [evt. PN f. Mandmark 31/5 1825, d. Raabymagle 1/5 1912, jfr. famrolf] 34 1826 Gaardmand
Mette Kirstine Rasmusdatter 37 1823 Hans Kone
Sidse Kirstine Nielsdatter 9 1851 Deres Barn
Niels Peder Nielsen 7 1853 Deres Barn
Kirstine Nielsen 2 1858 Deres Barn
Niels Jensen 21 1839 Tjenestekarl
Maren Kirstine Jensdatter 22 1838 Tjenestepige

Folketælling 1850 (originalt skema – personlinks til Geni.com):

Niels Larsen (person links til Geni.com) 66 1784 Husfader, Gaardmand, Enkemand (efter Kirstine Hansdatter)  
Peder Nielsen 24 1826 hans Barn
Karen Kirstine Nielsdatter 20 1830 hans Barn
Hans Nielsen 27 1823 hans Barn, indkaldt til Krigstjeneste
Hans Larsen 9 1841 Plejesøn
Hemming Larsen 17 1833 Tjenestefolk
Marie Hemmingsdatter 24 1826 Tjenestefolk

Folketælling 1845 (originalt skema):

Niels Larsen 61 1784 Gaardmand
Kirsten Hansdatter 56 1789 hans Kone
Peder Nielsen [evt. PN f. Mandmark 31/5 1825, d. Raaby magle 1/5 1912, jfr. famrolf] 19 1826 barn
Karen Kirstine Nielsdatter 15 1830 barn
Lars Nielsen 25 1820 barn, Insidder
Karen Jensdatter (link til stamtræ på geni.com) 25 1820 hans Kone [Lars Nielsens]
Hans Larsen (link til geni.com) 4 1841 deres Barn [senere ejer af Rakkerbanken 1]
Mette Kirstine Larsdatter 2 1843 deres Barn
Kirstine Sørensdatter 20 1825 Tjenestepige

Folketælling 1840 ():

Niels Larsen 56 1784 Gift Gaardmand
Kirstine Hansdatter 45 1795 Gift hans Kone
Lars Nielsen 20 1820 Ugift deres Børn
Hans Nielsen 17 1823 Ugift deres Børn
Peder Nielsen 14 1826 Ugift deres Børn
Karen Kirstine Nielsdatter 10 1830 Ugift deres Børn
Ane Kirstine Hansdatter 27 1813 Ugift Tjenestepige
Kirsten Christensdatter 83 1757 Enke Inderste, forsørges af Gaardmanden

Folketælling 1834 () med personlinks til Geni.com:

Niels Larsen 50 1784 Gaardmand
Kirstine Hansdatter 38 1796 hans kone
Lars Nielsen 14 1820 deres Børn
Hans Nielsen 11 1823 deres Børn
Peder Nielsen 8 1826 deres Børn
Karen Kirstine Nielsdatter 4 1830 deres Børn
Maren Kirstine Nielsdatter 1 1833 deres Børn
Jens Jacobsen 23 1811 Tjenestefolk
Ane Kirstine Hansdatter 21 1813 Tjenestefolk
Kirsten Christensdatter 78 1756 Gaardmands Enke, faaer Aftægt [mor til Niels Larsen]

Og så skal vi helt tilbage til 1801 før der blev foretaget en folketælling (Danmark var i krig i perioden på den tabende parts side og mistede sin flåde og Norge og gik bankerot i 1813). Hvor familien boede på dette tidspunkt formentlig lige før udskiftningen vides ikke, men det kan have været på en af de tomme pletter i Mandemarke (personlinks til Geni.com):

Lars Pedersen 50 1751 Gift 1. gang Husbonde Gaardfæster [dør 19. juli 1815]
Kirsten Christensdatter 43 1758 Gift 1. gang hans Kone  
Christian Larsen 20 1781 Ugift deres børn  
Peder Larsen 19 1782 Ugift deres børn  
Niels Larsen 16 1785 Ugift deres børn  
Karen Larsdatter 7 1794 Ugift deres børn  
Ellen Jensdatter 40 1761 Ugift Tjenestepige  

Og så er vi tilbage ved den første og ældste egentlige folketælling i Danmark i 1787, hvor det ikke vides hvor familiens fæstegård har ligget i landsbyen Mandemarke:

Lars Pedersen 37 1750 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Kirsten Christensdatter 30 1757 Gift hans Kone (ældste datter af Christen Christensen)
Christian Larsen 6 1781 Ugift deres Børn  
Peder Larsen  5 1782 Ugift deres Børn  
Niels Larsen  3 1784 Ugift deres Børn  
Rasmus Hansen 17 1770 Ugift Tienestefolk  
Sidse Nielsdatter 20 1767 Ugift Tienestefolk  

Da Lars Pedersen ifølge stamtræsoplysningerne dør 19. juli 1815 og hans søn Niels Larsen ved folketællingen i 1834 har kunnet lokaliseres til ‘Baandhøjgaard’, har Lars Pedersen formentlig været den første gårdmand på gården efter udskiftningen omkring 1803, hvor gårdene blev flyttet ud af Mandemarkes landsby til de tildelte matrikler.

Lars Pedersen (1750-1815) var søn af Peder Henrichsen (1705-1764) og Karen Hansdatter (1718-1757). Hans farmor og farfar var Henrich Lauritzsen (1665-1735) og Anna Lauridtzdatter (1673-1721), og hans mormor og morfar var Hans Olufsen (1692-1768) og Anna Erichsdatter (1688-1761).

Peder Henrichsen var i Jordebog i 1767 registreret som bruger af gård nr. 7, så hermed er vi altså kommet yderligere en generation tilbage af familien som fæstebønder i Mandemarke.

I en undersøgelse af slægtsskabsforholdene i 1767 i forhold til Hemming Jørgensen Seye, som blev født mens pesten i 1656 huserede i Mandemarke, er følgende familierelation afdækket:

Hemming Jørgensen Seye

Jørgen Hemmingsen Seye hans far

Kirstine Hemmingsdatter Hemmingsdatter Seye hans søster

Lauritz Jensen hendes søn

Henrich Lauritzsen hans søn

Peder Henrichsen hans søn

Tager vi dem bagfra ser det altså ud til at yderligere 2 generationer har været på banen: Lauritz Jensen (f. 1639 i Stubberup, d. 1708 i Sømarke) og Henrich Lauritzen (f. 1665 i Sømarke, d. 1735 i Sømarke) og Peder Henrichsen (f. 1705 i Sømarke, d. 1764 i Mandemarke). Men som man kan se af kirkebogens oplysning om føde- og dødssted, har Peder altså været den første som slog sig ned i Mandemarke. I øvrigt ligesom hans bror Jens Henrichsen (f. 1701 i Sømarke, d. 1745 i Mandemarke).

 

(Fortsættelse følger forhåbentlig)