Busenevej 14

landsbyen_BindvaerkHus

Jens Christian Helmo købte sin landlige idyl for 400.000 kr. tilbage i 1979 af Knud Nielsen, der havde en fortid som direktør for Berlingske Tidende. Hans skøde er dog først tinglyst i juni 1981.

Vinterstemning 12/12 2010

Vinterstemning december 2010.

Den mere end almindeligt velplejede store have (2.781 m2) med de høje staudebede blev skabt af hans datter Anette Helmo, der igennem fem år boede i huset.

Trods fuldtidsarbejde som blikkenslager og bolig i København lykkes det stadig i sommeren 2000 for Jan Helmo, at holde haven i en flot stand.

Siden kneb det mere, og hans private vandværk gik i stykker. Han havde egen brønd og aldrig fået tilsluttet sig til Magleby Vandværk.

Helt galt blev det efter at han kom på plejehjem, og ingen har herefter taget sig af huset.

5. januar 2017

Det triste syn 5. januar 2017

Der foreligger ikke oplysninger om husets tidligere historie, men af kommunens BBR-meddelelse fremgår at huset er fra 1825.

Det ser desværre ud til at det ikke komme til at opleve sin 200-års fødselsdag.


Husets historie

Det eneste der foreligger om husets tidligere beboere, er en oplysning om at kunstmaleren Riepcke-Edsberg, som flyttede fast til Mandemarke i slutningen af 1930-erne, var en meget flink og behagelig mand, der boede til leje i et værelse hos Oscar Jørgensen, Busenevej 14.

Ifølge en gammel beskrivelse af Mandemarke lå der langt nede i baghaven til huset et andet hus.

På skitsen til venstre er det markeret med den sorte firkant lidt under midten. Det er uvist hvor oplysningen om husets beliggenhed stammer fra.

På udsnittet herunder af det gamle matrikelkort fra 1798, hvor man kan se at der på grunden ligger et hus, helt som huset i dag, har der også ligget et mindre hus – nærmest for enden af stikvejen.

Nedenfor er et maleri af huset som det skulle have set ud sidst i 1920-erne.

Per Johansen var slagter i Mandemarke og boede i det sidste hus i “Smedestræde” til cirka 1925 og flyttede derefter til et hus i Strædet.

Smedestrædehuset blev foreviget af maleren Johan Jacobsen, som fik lov til at bruge huset som sommerbolig frem til det næsten faldt om i 1928. Siden byggede Johan Jacobsen selv hus i Strædet 2.

Per Johansen havde 12 børn. Og det skabte grundlag for følgende lille huskeremse, som Edith Hemmingsen stadig kunne i hovedet i sommeren 1999.

“Lise og Line, Johan og Stine, David og Møller, Christian, Jul, Rossing, Emil, Georg og Malle – dér har du dem alle!”

Sønnen Rossing blev slagter i Busemarke, og Møller arbejdede en tid i sin ungdom som hjemmeslagter, der lige som sin far gik rundt til gårdene med et stort slagtebræt knive og kødøkse.

Sønnen Julius blev af rimehensyn til ‘Jul’ i remsen, ligesom Amalie nævnes under kælenavnet ‘Malle’. Et par af døtrene udvandrede til USA, som så mange før dem.