Klintholm Gods – i dag, i 1906, 1880 og 1787

Nyt 3/2023 i afsnit om Klintholm Gods ejerrække, om slægtskab med en præst i Magleby Kirke i 1600-tallet.

Indholdsfortegnelse

Indledning

På nettet ligger mange steder historier om Klintholm Gods, så derfor er der ikke på denne hjemmeside et selvstændigt punkt om godset, som også er omtalt rundt omkring under de forskellige historier.

Historien om Om Klintholm Gods og et kort fra 1823(link åbner i ny fane) indeholder hjemmesidens mest udførlige gengivelse af historien om ‘Klintholm Gods og familien Scavenius’, og  den afsluttes med en kronologisk gengivelse af begivenhederne i godsets historie fra 1769 til 2000 (direkte link til afsnittet i ny fane).

Vil du have et hurtigt overblik over selve Klintholm Gods historie, kan det anbefales at følge nogen af følgende links (åbner på ny fane):

Klintholm Gods - klik for at besøge sidenKlintholm Gods (Wikiwand – meget fin og informativ). Og så er der selvfølgelig også godsets egen hjemmeside Klinktholm.dk.

Møn Kulturarvsatlas fra 2006 indeholder et fint lille kapitel om Klintholm Gods. Det har i nogle år ligget på nettet men er nu kun tilgængeligt på en privat hjemmeside, hvor man må bladre frem (spring reklamerne over), hvor Klintholm Gods omtales fra side 42.

Der er også et lille klip fra luften på video fra 2012.

Under historierne om de gamle kort ligger en kort omtale af et kort fra 1946 over Godsets besiddelser, hvor Godsets besiddelser i Mandemarke i 1946 og i dag bliver nærmere omtalt.

Selve rækken af ejere af Klintholm Gods er også oplistet nedenfor – suppleret med omtaler  af de nuværende ejere. Dels omtalen af Peter Scavenius i forbindelse med hans runde fødselsdag den 17/4 2017, dels referat af en reportage den 24/2 2019 om Carl Gustav Scavenius og hans kone.

Men et dyk ned i de gamle folketællinger – der er digitaliseret fra 1787 frem til 1940 – giver også et interessant indblik i historien. Ved folketællingerne igennem tiden har Klintholm Gods ikke altid været registreret på samme måde. Men ved at tage udgangspunkt i folketællingerne for hele Magleby Sogn har det været muligt at opstille de tre oversigter over beboerne og deres forskellige stillingsbetegnelser, som de mere eller mindre klart er anført på folketællingslisterne – i 1906, 1880 og 1787 – begyndende med godsejeren, hvis han boede på godset. (Hvis du vil se den originale registrering pr. 5/11 1930 for Klintholm, kan du følge linket til Statens Arkiver og bladre frem – åbnes i ny fane).

Mangfoldigheden af stillingsbetegnelser ved folketællingerne nedenfor giver også et levende indtryk af forholdene i 1906, 1880 og så helt tilbage til den ældste folketælling i 1787 før familien Scavenius kom til Klintholm! (Følg linkene ved årstallene, hvis du vil springe direkte derned).

TIL TOP

Klintholm Gods ejerrække

 • (         -1769) Kronen
 • (1769-1798) Ditlev Staal
 • (1798-1820) Jacob Brønnum Scavenius (link til stamtræssiden Geni.com)
 • (1820-1825) Karina Lucia Debes, gift Scavenius
 • (1825-1826) Lucas Frederik Scavenius
 • (1826-1868) Peder Brønnum Scavenius (omtalt på Wikipedia.dk)
 • (1868-1901) Carl Sophus Scavenius (kirkebog ved hans død)
 • (1901-1918) Thyra Scavenius, f. Castonier, enke efter Carl Sophus Scavenius
 • (1918-1946) Carl Sophus Scavenius (kaldet ‘Sophus Scavenius’)
 • (1946-1972) Carl Christian Brønnum Scavenius (kaldet ‘CC Scavenius)
 • (1972-2007) Carl Peter Brønnum Scavenius (kaldet ‘Peter Scavenius’)
 • (2007-        ) Carl Peter Brønnum Scavenius / Carl Gustav Jacob Brønnum Scavenius (kaldet ‘Carl Gustav’)

Apropos den seneste opdatering af rækken af ejere af Klintholm Gods skal to avisomtaler om henholdsvis Peter og Carl Gustav omtales.

Først dagbladet Politikens fødselsdagsomtale for Peter Scavenius i anledning af hans 70-årsdag den 17. april 2017, som sikkert har været forhåndsgodkendt af fødselaren:

Med en officersuddannelse, en landbrugsuddannelse fra Næsgaard Landbrugsskole, en ha/hd i finansiering fra Handelshøjskolen og erhvervserfaring fra både ind- og udland overtog Peter Scavenius i 1979 ledelsen af Klintholm Gods på Møn som sjette generation på godset. Året efter blev Møns Klint og en del af Klinteskoven solgt til staten. Desuden blev en fredning af store arealer på Østmøn, der også omfattede Klintholm Gods, gennemført.

For Peter Scavenius har de store fokusområder for godset været landbruget og udlejning og istandsættelse af de mange medarbejderboliger, som tidligere var beboet af godsets ansatte. Med Møns Klint som umiddelbar nabo til godset har turisme med Møns Klint resort, der omfatter en campingplads og udlejning af hytter, sommerhuse og landsteder, også været en naturlig del af godsets drift. Peter Scavenius har nu overdraget godset til sin søn – syvende generation på Klintholm.

Peter Scavenius’ helt store hjertebarn er Geocenter Møns Klint, som han var initiativtager til, og hvor han i dag er formand for bestyrelsen. I 1991 skabte Peter Scavenius en græsrodsbevægelse, som kæmpede for at skabe et sted, som kunne formidle det helt specielle område og dets historie til de besøgende på Møns Klint. Det lykkedes bevægelsen i samarbejde med Møn Kommune og Skov- og Naturstyrelsen at rejse 100 millioner kroner fra offentlige såvel som private fonde, og i 2007 stod Geocenter Møns Klint klar.

Og om den ‘friskeste’ godsejer til Klintholm Gods, Carl Gustav, kan fortælles følgende:

I 2007 påbegyndtes generationsskiftet fra Peter til sønnen Carl Gustav Jacob Brønnum Scavenius, således at en del (størstedelen?) af godset ejes af Carl Gustav, der i 2015 også selv flyttede ind i den gamle Kammerherrebolig sammen med sin kone Inger Marie Kirketerp Scavenius og deres børn, mens Peter har fået bygget et nyt og moderne hus ved Klintholm Havn med udsigt over Borre Mose. Igennem de ca. 40 år Peter havde drevet Klintholm Gods, havde familien dog boet i København, således at han måtte pendle frem og tilbage.

Carl Gustav er således ikke selv vokset op på godset, men har altså nu i modsætning til mange af de tidligere ejere af Klintholm taget bopæl på godset sammen med sin familie. I en reportage i Politiken den 24/2 2019 med overskriften “Et arvestykke kan også være et 220 år gammelt god på en Mark på Møn” fortæller han, at køkkenet som det eneste måtte moderniseres inden de flyttede ind, da det var en del år siden en familie med mindre børn havde boet fast på godset.

I artiklen nævnes også at godset i 1950’erne havde 110 ansatte: malkepiger, køkkenfolk, landbrugs- og skovmedarbejdere, mejeriarbejdere, oldfruer og chauffører. I dag er der 10, så virkeligheden som godsejer i dag er altså en markant anden. Som Carl Gustav selv udtrykker det: “Som moderne godsejer skal man vide en masse om en masse, man ikke nødvendigvis har forstand på.”

Carl Gustav, der er cand.polit., og hans kone Inger Marie, der selv er vokset op på en gård og uddannet landbrugsøkonom, supplerer hinanden og har store planer for Klintholm Gods. De har bl.a. genindsat Herefordkvæg, som Carl Gustavs farfar (C.C.) var den første til at indtroducere i Danmark. “Det er både sjovere og nemmere at bygge videre på stedets eksisterende historie end at opfinde alt på ny.”

De har også store planer for turismen i forbindelse med at det gamle, nedslidte vandrehjem ved Hunosø er blevet nedrevet. I stedet er kommet ‘Klintholm Gods Lake Apartments’ med café (med en lille ‘gårdbutik’) og 8 ferielejligheder, som den grimme ælling der bliver til en svane – med reference til H.C.Andersen og en tak til Realdania!

Som Carl Gustav og Inger Marie citeres for: Det nye hus skal blive et aktivitets- og samlingssted for lokale mønboer og turister, når café, gårdbutik, markeder og safariture i landskabet er en realitet. Med den nye godsejerfrues ord: “Det er en kæmpe driver, at der foregår så mange spændende aktiviteter hernede, og det var også en af grundene til, at vi gerne ville flytte til Møn. Det er sjovere at tappe ind i et eksisterende flow end at starte alt op selv, og det er vores ambition at skabe en spændende virksomhed, som børnene synes er sjov at overtage”.

Går man tilbage til tiden kan man på den store stamtræsside Geni.com for Peter Scavenius far og Carl Gustavs farfar – Carl Christian Brønnum Scavenius – følge slægten Scavenius mange generationer tilbage.

Man kan også – ved at ‘klatre rundt i stamtræet’ – se at CC, som han blev kaldt, var i slægt med en af Magleby Kirkes ældst kendte præster Niels Frandsen Bruun. Han levede i 1600-tallet og var først kapellan og senere præst fra 1611 til sin død i 1676, hvor han var omkring 92. Man skal altså ‘bare’ 16 generationer tilbage fra CC, som han blev kaldt, til 1400-tallet, for at finde en fælles forfader til en præst i Magleby Kirke (med links til personerne på stamtræssiden):

Carl Christian Brønnum ScaveniusCarl Sophus Brønnum Scavenius, jr. hans far, Annie Julie Emily Gustave Thyra de Castonier hans mor, Frederik Julius Christian de Castonier hendes far, Falck Daniel Christian de Castonier hans far,  Carl Frederik von Castonier hans far, Eva Marie von Lüttichau hans mor, Hans Helmuth von Lüttichau hendes far, Eva Anna Maria von Oertzen hans mor, Jasper Von Oertzen auf Roggow, III hendes far, Anna von der Wisch hans mor, Claus von der Wisch hendes far, Margrethe Reventlow hans mor, Iven Reventlow, til Rixdorf her father, Joachim Reventlow hans far, Sophie Joachimsdatter Bjørn hans mor, Anders Jachimsen Bjørn, af Voergaard hendes bror, Maren Andersdatter Bjørn, af Voergaard hans datter, Erik Jensen Grøn hendes søn, Anders Eriksen Grøn, til Tamdrup Bisgaard hans søn, Johanne Andersdatter Grøn hans datter, Niels Frandsen Bruun, Sognepræst hendes søn. 

1906 Klintholm

På hovedlisten for Magleby Sogn (under  løbenr. 1131-1206) er anført nedenstående 71 personer. Men det betyder naturligvis ikke, at det ‘kun’ er disse 71 personer der har udført arbejde på godset – i hus, mark, skov eller andet. F.eks. har mange beboere i Mandemarke By og de andre nærliggende landsbyer også arbejdet for godset, uanset om de har boet i godsets huse eller om de har været ‘selvejere’. Oprindelig har godset også ejet alle husene, men var så småt begyndt at sælge dem i løbet af 1800-tallet.

Samme familienummer på hovedlisten, betyder at de hører til samme husstand. Listen er genereret via Danish Family Searchs afskrift. Vil du selv se de originale lister fra 1906 og de øvrige oplysninger der ikke er indtastede, så følger her linket til Statens Arkiver, hvor Klintholm begynder og fortsætter 6 skærmbilleder frem (hvorefter Liselund begynder).

Familienr.  Navn Køn Fødeår    
229 C. Sophus Scavenius M 1872 Ugift Husfader Godsforvalter
229 Ellen M. F. Christensen K 1881 Ugift Husholderske  
229 Jens Peter Nielsen M 1881 Ugift   Rideknægt
230 Lars Jensen M 1839 Gift Husfader Køkkenkarl
230 Sidse Christine Jensen K 1845 Gift Husmoder  
230 Anni Erika Sofie Jensen M 1885 Ugift    
231 Karen Michalsen K 1834 Enke Husmoder Privat Understøttelse
231 Arla Therese Persona Cervin M 1889 Ugift Plejebarn  
231 Jørgen Jørgensen M 1881 Ugift   Tjenestekarl
231 Jenny Helene Jensen K 1883 Ugift   Pige
231 Laurine Hindborg K   Ugift   Pige
232 Hjalmar Lyman M 1869 Gift Husfader Skovrider
232 Anna Sofie Lyman K 1881 Gift Husmoder  
232 Gustav Lyman M 1901   Barn  
232 Tove Lyman K 1904   Barn  
233 Hans Andersen M 1880 Gift Husfader Gartner
233 Hansine Martine Andersen K 1876 Gift Husmoder  
233 Chr. Laurits Andersen M 1900   Barn  
234 Lars Nielsen M 1849 Gift Husfader Skovarbejder
234 Marie Katrine Nielsen K 1855 Gift Husmoder  
234 Laurits Vilhelm Nielsen M 1888 Ugift Barn Skovarbejder
234 Emil Bernhard Nielsen M 1892 Ugift Barn  
234 Hilda Marie Nielsen K 1894 Ugift Barn  
235 Peter Christian Sørensen M 1861 Gift Husfader Skovarbejder
235 Maren Christiane Sørensen K 1864 Gift Husmoder  
235 Johannes Sørensen M 1894 Ugift Barn  
235 Karen Kristiane Hansen K 1831 Enke Slægtning Fattighjælp
236 Peter Olsen M 1866 Gift Husfader Kudsk
236 Christine Olsen K 1870 Gift Husmoder  
236 Herman Olsen M 1900 Ugift Barn  
236 Gustav Olsen M 1904 Ugift Barn  
236 Bernhard Olsen M 1902 Ugift Barn  
237 Amadeus Magnusson M 1875 Gift Husfader Skovarbejder
237 Ane Kirstine Magnusson K 1871 Gift Husmoder  
237 Hans Theodor Magnusson M 1892 Ugift Barn  
237 Anna Sofie Magnusson K 1894 Ugift Barn  
238 Hilda Caroline Nielson K 1869 Gift Husmoder  
238 Harald Oscar Nielson M 1897   Barn  
238 Hjalmar Aage Nielson M 1899   Barn  
238 Rigmor Alfrida Nielson M 1900   Barn  
238 Mari Alvilda Nielson K 1903   Barn  
238 Svend Enok Nielson M 1905   Barn  
239 Peter Petersen M 1835 Enkemand Husfader Skovarbejder, privat Understøttelse, Alderdomsunderstøttelse
239 Hans Jørgen Larsen M 1837 Gift Husfader Skovarbejder, Alderdomsunderstøttelse
239 Sofie Larsen K 1837 Gift Husmoder  
240 Hans Peter Jensen M   Gift Husfader Smed
240 Sofie Marie Jensen K 1877 Gift Husmoder  
240 Anna Elisabeth Jensen K 1899   Barn  
240 Ellen Magrete Jensen K 1900   Barn  
240 Frede Viggo Jensen M 1903   Barn  
240 Einar Laurits Jensen M 1905   Barn  
241 Peter Petersen M 1862 Gift Husfader Skovarbejder
241 Marie Petersen K 1865 Gift Husmoder  
241 Julius Petersen M 1893   Barn  
241 Annie Petersen K 1895   Barn  
241 Sophus Petersen M 1898   Barn  
238 Jens Nielsen M 1871 Gift Husfader Gaardskarl
242 Einar Dons M 1858 Gift Husfader Forpagter
242 Thora Dons K 1877 Gift Husmoder  
242 Erik Bergishagen Dons M 1892 Ugift Barn  
242 Carl Emil Djørup M   Gift Husfader Sadelmager
242 Anna Irene Poulsen K 1884 Ugift Husholdningeelev  
242 Johanne Kirstine Hansen K 1879 Ugift Tjenestetyende Stuepige
242 Kristine Sofie Nielsen K 1882 Ugift Tjenestetyende Kokkepige
242 Lauritz Andersen M 1812 Ugift Forvalter  
242 Karl Olaf Larsen M 1889 Ugift Tjenestetyende Karl
242 Kirsten Larsen K 1882 Ugift Tjenestetyende Mejeripige
242 Helene Jakobsen K 1888 Ugift Tjenestetyende Mejeripige
242 Kristine Nielsen K 1885 Ugift Tjenestetyende Mejeripige
242 Christian Jensen M 1871 Ugift Tjenestetyende Staldkarl
242 Anton Carl Larsen M 1887 Ugift Tjenestetyende Karl
242 Albert Hansen M 1878 Ugift Tjenestetyende Karl
242 Emil Johansen M 1888 Ugift Tjenestetyende Karl
242 Peter Gotfred Olsen M 1875 Ugift Tjenestetyende Karl
242 Rasmus Chr. Madsen M 1883 Ugift   Fodermester
242 Karl Frederik Stoltze M 1889 Ugift   Landvæsenselev

På hjemmesiden Danske Herregårde er hentet flg. om forholdene år 1900:

Ejer: Annie Julie Emely G.T. Scavenius
Gården er bortforpagtet. Besætningen består af: 140 køer, 50 kalve, 6 tyre, 22 heste, 4 føl. Der sælges ca. 150 svin om året.
1 forvalter(e), 1 fodermester(e), 3 røgter(e), 1 elev(er), 3 karl(e), 3 pige(r), 12 daglejer(e).
Under Godset Klintholm hørte samlet: 44.7 tdr. htk. bøndergods, 1428 tdr.l. skov (45 tdr. htk.). Den samlede ejendomsskyld var 1.691.740 kr. [= den skattemæssige værdi af godset? – red.tilf.]

 

Bemærk at C. Sophus Scavenius ved folketællingen 1906 er 34 år og endnu ikke gift, og at han ‘kun’ er anført som godsforvalter. Som overhoved i familie nr. 242 står en Einar Dons anført som forpagter. Den ‘rigtige godsejer’ var Sophus’s mor, som det fremgik ovenfor i år 1900, og det ses at hun i 1906 ikke boede på godset. Det kan undre at godset ikke umiddelbart ved hans fars død i 1901 er gået i arv til ham men først i 1918, jfr. rækken over godsets ejere, men formentlig har hans mor siddet i uskiftet bo og kunnet vente med at skifte til det passede hende.

På Wikipedia/Wikiwand står der bare: Da Carl døde i 1901, overtog enken Thyra driften af godset, indtil hun i 1918 overlod det til sønnen Sophus, som havde fungeret som godsforvalter siden 1900. Sønnen Ove, der var komponist, havde et svagt helbred og boede på godset; men ved Thyras død arvede han en del penge, som han købte Lundevangsgård ved Klintholm Havn for.

Ser man tilbage på oplysningerne fra folketællingen i 1880 nedenfor, står der da også at Carl Sophus Scavenius – den ældre (!) – var født i 1840, var godsejer (endda med tilføjelse af ‘Cand.polit.’), og bl. a. havde sønnen Carl Sophus Scavenius, der åbenbart og noget forvirrende er opkaldt ligesom sin far, og den gang var 7 år og i øvrigt ikke var den førstefødte søn. Ved folketællingen i 1930 her på hjemmesiden står: Carl Sophus Scavenius f. 1.5.72   Husfader, Godsejer, gift i 1908, 3 børn. Så han er altså blevet gift 2 år efter 1906-opgørelsen og har frem til 1930 fået 3 børn.

TIL TOP

1880 Klintholm Hovedgaard

Området Klintholm Hovedgaard – fra Hovedbygningen til Stengården – omfattede ved folketælllingen i Magleby Sogn i 1880 nedenstående 83 personer.

Lad blikket glide ned over kolonnen til højre med personernes stilling i husstanden og deres arbejdsbeskrivelser. Og forestil dig, hvordan det har myldret af liv omkring den gamle godsejer Carl Sophus Scavenius! Han var i øvrigt den første af godsejerne i Scavenius-slægten som selv tog bolig på godset.

Kolonnerne angiver familie-/husstandsnr., ‘Matr.nr.’, navn, køn, alder, fødeår, ægteskabelig status, familiestatus/erhverv:

1 Hoved-bygningen Carl Sophus Scavenius                               . M 40 1840 Gift Husfader,  Godseier.         Cand. polit.
1 Hoved-bygningen Annie Julie Emely Gustave Thyra Scavenius, født Castonier K 29 1851 Gift hans Hustru
1 Hoved-bygningen Jacob Frederik Scavenius M 9 1871 Ugift deres Barn
1 Hoved-bygningen Carl Sophus Scavenius M 7 1873 Ugift deres Barn
1 Hoved-bygningen Gertrud Annie Scavenius K 5 1875 Ugift deres Barn
1 Hoved-bygningen Holger Frederik Scavenius M 4 1876 Ugift deres Barn
1 Hoved-bygningen Erik Julius Christian Scavenius M 2 1878 Ugift deres Barn
1 Hoved-bygningen Annie Kathrine Sophie Agathe Scavenius K 0 1880 Ugift deres Barn
1 Hoved-bygningen Sidse Kristine Jensen K 34 1846 Gift Barnepige
1 Hoved-bygningen Marie Kristine Jacobsen K 17 1863 Ugift Barnepige
1 Hoved-bygningen Sophie Frederikke Caspersen K 34 1846 Ugift Kammerjomfru
1 Hoved-bygningen Antoinette Dina Eleonora Hartwick K 27 1853 Ugift Syjomfru
1 Hoved-bygningen Karen Jensen K 25 1855 Ugift Husjomfru
1 Hoved-bygningen Ane Kirstine Jørgensen K 21 1859 Ugift Kokkepige
1 Hoved-bygningen Ane Margrethe Hansen K 24 1856 Ugift Stuepige
1 Hoved-bygningen Ane Kirstine Nielsen K 21 1859 Ugift Stuepige
1 Hoved-bygningen Marie Nielsen K 22 1858 Ugift Vadskepige
1 Hoved-bygningen Frederik Larsen M 22 1858 Ugift Tjener
1 Hoved-bygningen Frederik Andersen M 28 1852 Ugift Kjøkken Karl
1 Hoved-bygningen Frederik Carl Christian Jensen M 31 1849 Ugift Staldkarl
1 Hoved-bygningen Jørgen Jørgensen M 17 1863 Ugift Stalddreng
1 Hoved-bygningen Johannes Malta? Müller M 26 1854 Ugift Huslærer,        Cand. theol.
1 Hoved-bygningen Jacob Johan Lund M 25 1855 Ugift Gartner
2 Avlsgaarden Rudolph Mortensen M 30 1850 Ugift Avlsforvalter
2 Avlsgaarden Hans Hansen Grønslund M 23 1857 Ugift Underforvalter
2 Avlsgaarden Søren Abraham Laursen M 25 1855 Ugift Meieribestyrer
2 Avlsgaarden Mariane Volkertsen K 41 1839 Ugift Husjomfru
2 Avlsgaarden Karen Marie Knudsen K 42 1838 Ugift Meierske
2 Avlsgaarden Jens Jørgensen M 21 1859 Ugift Tjenestekarl
2 Avlsgaarden Niels Larsen M 25 1855 Ugift Tjenestekarl
2 Avlsgaarden Hans Jensen M 18 1862 Ugift Tjenestekarl
2 Avlsgaarden Hans Nielsen M 20 1860 Ugift Tjenestekarl
2 Avlsgaarden Margrethe Larsen K 17 1863 Ugift Tjenestepige
2 Avlsgaarden Birthe Marie Jørgensen K 19 1861 Ugift Tjenestepige
2 Avlsgaarden Bodil Kirstine Larsen K 19 1861 Ugift Tjenestepige
2 Avlsgaarden Marthe Sophie Pedersen K 21 1859 Ugift Tjenestepige
2 Avlsgaarden Jensine Knudsen K 19 1861 Ugift Tjenestepige
2 Avlsgaarden Sidse Karin Kirstine Pedersen K 19 1861 Ugift Tjenestepige
2 Avlsgaarden Ane Lisbeth Madsen K 20 1860 Ugift Tjenestepige
3 En Fløi af Hoved-bygningen Carl R. Saltzberg Løwe M 75 1805 Enkemand Godsforvalter
3 En Fløi af Hoved-bygningen Frederik Ferdinand Wilhelmsen M 22 1858 Ugift Contorist
3 En Fløi af Hoved-bygningen Rasmine Laurine Dahm K 62 1818 Ugift Huus-   bestyrerinde
3 En Fløi af Hoved-bygningen Johannes Jørgensen M 22 1858 Ugift Kudsk
3 En Fløi af Hoved-bygningen Sofie Maren Jensen K 19 1861 Ugift Tjenestepige
3 En Fløi af Hoved-bygningen Bodil Kirstine Nielsen K 15 1865 Ugift Tjenestepige
4 et Huus Jens Michaelsen M 41 1839 Gift Husfader,        Kudsk      (Klintholm Herskabsstald)
4 et Huus Karen Michaelsen født Jensen K 45 1835 Gift hans Hustru
4 et Huus Jens Christian Michaelsen M 5 1875 Ugift deres Barn
5 et Huus Christian Frederik Stoltze M 61 1819 Gift Husfader, Skovrider
5 et Huus Vilhelmine Adelheid Stoltze K 53 1827 Gift hans Hustru
5 et Huus Marie Henriette Stoltze K 23 1857 Ugift deres Barn
5 et Huus Louise Theodora Stoltze K 12 1868 Ugift deres Barn
5 et Huus Birthe Marie Hansen K 15 1865 Ugift Tjenestepige
5 et Huus Lars Christoffer Hansen M 20 1860 Ugift Tjenestekarl
6 et Huus Hans Andersen M 69 1811 Enkemand Huusmand, Materialkarl, Husfader
6 et Huus Stine Nielsen K 47 1833 Gift dennes Datter
6 et Huus Peder Nielsen M 50 1830 Gift Sidstes Mand, Maler og   Indsidder
6 et Huus Carl Peder Nielsen M 22 1858 Ugift deres Barn, Malersvend
6 et Huus Sophus Thorvald Jacob Nielsen M 9 1871 Ugift deres Barn
7 et Huus Ane Marie Meineke K 39 1841 Ugift Indsidderske, Vadskepige, Husmoder
7 et Huus Sidse Kirstine Meineke K 31 1849 Ugift dennes Søster, Sypige
7 et Huus Marie Sophie Bastien? Meineke K 0 1880 Ugift Sidstes Barn
7 et Huus Ane Margrethe Jxx?zen ? K 35 1845 Ugift Logerende
8 Bonde-gaard Jens Iversen M 42 1838 Gift Husfader, Indsidder. Arbeidsmand (Agerbruget)
8 Bonde-gaard Ane Kirstine Christensen K 41 1839 Gift Husmoder,        hans Hustru
8 Bonde-gaard Johanne Marie Iversen K 13 1867 Ugift deres Barn
9 en Gaard, Steengaard Kristen Jensen K? 29 1851 Gift Husfader, Gaardbestyrer. Godseierens Tjeneste
9 en Gaard, Steengaard Anna Marie Larsen K 23 1857 Gift Husmoder, hans Hustru
9 en Gaard, Steengaard Augusta Marie Jensen M 1 1879 Ugift deres Barn
9 en Gaard, Steengaard Lovise Kathrine Larsen K 14 1866 Ugift Tjenestepige
9 en Gaard, Steengaard Peder Hemmingsen M 20 1860 Ugift Tjenestekarl. I Godseierens Tjeneste
9 en Gaard, Steengaard Frederik Christian Larsen M 17 1863 Ugift Tjenestekarl. I Godseierens Tjeneste
9 en Gaard, Steengaard Jens Mortensen M 45 1835 Gift Tjenestekarl. I Godseierens Tjeneste
9 en Gaard, Steengaard Jens Hansen Tønnesen M 62 1818 Enkemand Tjenestekarl. I Godseierens Tjeneste. Nyde Fattigunder-støttelse
10 et Huus – Smedie Bodil Cathrine Pedersen K 46 1834 Enke Husmoder. Lever af Smedien, xx? for hendes Regning
10 et Huus – Smedie Ane Christine Nielsen K 24 1856 Ugift dennes Barn, Sypige
10 et Huus – Smedie Hans Jørgen Nielsen M 20 1860 Ugift dennes Barn, Smedelærling
10 et Huus – Smedie Anders Peder Nielsen M 18 1862 Ugift dennes Barn, Smedelærling
10 et Huus – Smedie Hanne Cathrine Nielsen K 13 1867 Ugift dennes Barn
10 et Huus – Smedie Carl Christian Nielsen M 10 1870 Ugift dennes Barn
10 et Huus – Smedie Sophie Christine Nielsen K 8 1872 Ugift dennes Barn
10 et Huus – Smedie Frederik Oluf Nielsen M 3 1877 Ugift dennes Barn
10 et Huus – Smedie Anders Valdemar Pedersen M 24 1856 Ugift Smedesvend

.

TIL TOP

1787 Klintholm Gaard, Skovhuse og Markhuse

Følgende liste omfatter nr. 658-707 – altså 49 personer – fra folketællingen i 1787 for Magleby Sogn, som hørte under Klintholm, eller som der står i kolonnen ‘matrikelnr.’ nok snarere for at angive type for bolig: Klintholm Gaard, Skovhuse og Markhuse.

Også her angives ‘familienr.’ (første kolonne) som også omfattede tjenestefolk, så man ville nok i dag bruge begrebet ‘husstandsnummer’, da man jo ikke havde vejnavne og numre og ikke engang havde styr på de faktiske matrikelnumre. (Du kan læse om matrikel systemet og den første matrikel fra 1662 i historien om Hartkornsprotokoller).

Det er dog en smule uklart hvilken husstand man i 1787 har henført personer til, idet mange af personerne som tilsyneladende bor i ’skovhuse’ og ‘markhuse’ anføres under samme familienummer som den der bor på Klintholm Gaard. Måske har det haft noget med ansættelsesforholdene at gøre eller hvem man hørte under, selv om man boede ude i et – lille og formentlig ydmygt – skov eller markhus. Næsten hver gang man kommer til en ny mand som betegnes ‘husbonde’ (i dag ‘husbond’) synes man at starte med et nyt ‘familie nr.’, men ikke i alle tilfælde.

Fam nr. Matr.nr. Navn Køn Alder Født År Civil-stand Husstands stilling Erhverv
1 Klintholm Gaard Anders Dall M 31 1756 Ugift Huusbonde Forvalter ved Klintholms Gods
1 Klintholm Gaard Mette Rose K 60 1727 Enke Huus-bondens Moster  
1 Klintholm Gaard Søren Pedersen M 23 1764 Ugift Tieneste-  folk  
1 Klintholm Gaard Inger Henrichsdatter K 25 1762 Ugift Tieneste-  folk  
2 Klintholm Gaard Jes Jessen M 38 1749 Gift Huus-   bonde Forpagter
2 Klintholm Gaard Elisabet Henrichsdatter K 35 1752 Gift hans Kone  
2 Klintholm Gaard Hans Jørgen M 6 1781 Ugift deres Børn  
2 Klintholm Gaard Johan M 4 1783 Ugift deres Børn  
2 Klintholm Gaard Anthon M 3 1784 Ugift deres Børn  
2 Klintholm Gaard Karenline Sitlovina Carolina K 1 1786 Ugift deres Børn  
2 Klintholm Gaard Hans Peter Jessen M 27 1760 Ugift Huus-bondens Broder  
2 Klintholm Gaard Johannes Knudsen M 31 1756 Ugift Tieneste-  folk  
2 Klintholm Gaard Peder Rasmusen M 60 1727 Ugift Tieneste-  folk  
2 Klintholm Gaard Niels Pedersen M 37 1750 Ugift Tieneste-  folk  
2 Klintholm Gaard Jens Nielsen M 26 1761 Ugift Tieneste-  folk  
2 Klintholm Gaard Christian Gregers M 8 1779 Ugift Tieneste-  folk  
2 Klintholm Gaard Anna Catrina Nielsdatter K 22 1765 Ugift Tieneste-  folk  
2 Klintholm Gaard Anna Jensdatter K 22 1765 Ugift Tieneste-  folk  
2 Klintholm Gaard Bodil Knudsdatter K 23 1764 Ugift Tieneste-  folk  
2 Klintholm Gaard Anna Pedersdatter K 70 1717 Enke Tieneste-  folk  
2 Klintholm Gaard Kirsten Jensdatter K 19 1768   Tieneste-  folk  
3 Klintholm Gaard Johan Christoph Martini M 50 1737 Gift Huus-   bonde Urtegaards-mand
3 Klintholm Gaard Anna Jochumsen K 43 1744 Gift hans        Kone  
1 Skov-huuse Rasmus Jensen M 36 1751 Gift Huus-   bonde Huusmand og Væver
1 Skov-huuse Sidse Hansdatter K 22 1765 Gift hans        Kone  
1 Skov-huuse Lars Rasmusen M 3 1784 Ugift deres Søn  
1 Skov-huuse Hans Nielsen M 65 1722 Gift Konens Forældre  
1 Skov-huuse Mette Christensdatter K 62 1725 Gift Konens Forældre  
2 Skov-huuse Lars Larsen M 49 1738 Gift Huus-   bonde Huusmand og gaaer i Dagleie
2 Skov-huuse Anna Hansdatter K 29 1758 Gift hans Kone  
2 Skov-huuse Lars Larsen M 9 1778 Ugift hans Børn    af 2. Ægteskab  
2 Skov-huuse Karen Larsdatter K 6 1781 Ugift hans Børn    af 2. Ægteskab  
2 Skov-huuse Ellen Larsdatter K 2 1785 Ugift hans Børn    af 2. Ægteskab  
3 Skov-huuse Rasmus Nielsen M 36 1751 Gift Huus-   bonde Huusmand
3 Skov-huuse Bodil Kirstine Hansdatter K 23 1764 Gift hans Kone  
4 Skov-huuse Rasmus Hansen M 37 1750 Gift Huus-   bonde Huusmand og Skræder
4 Skov-huuse Anna Kirstina Michaelsdatter K 24 1763 Gift hans        Kone  
5 Skov-huuse Hemming Jørgensen M 34 1753 Gift Huus-   bonde Huusmand
5 Skov-huuse Margreta Hansdatter K 33 1754 Gift hans        Kone  
5 Skov-huuse Maren Hemmingsdatter K 7 1780 Ugift deres Børn  
5 Skov-huuse Hans Hemmingsen M 3 1784 Ugift deres Børn  
6 Skov-huuse Jens Hansen M 32 1755 Gift Huusbonde Huusmand og Teglbrænder
6 Skov-huuse Kirsten Andersdatter K 20 1767 Gift hans Kone  
6 Skov-huuse Margreta Hanses (hendes afdøde mand må have heddet Hans) K 65 1722 Enke Huus-bondens Moder  
1 Mark-huse Christian Hansen M 66 1721 Gift Huus-bonde Opsyns-mand ved Gierderne om Hov-marken
1 Mark-huse Anna Hansdatter K 45 1742 Gift hans Kone  
1 Mark-huse Christopher Christiansen M 3 1784 Ugift hans Søn  af 2. Ægteskab  
2 Mark-huse Jacob Hansen M 73 1714 Gift Huus-bonde Opsyns-mand ved Gierderne om Hov-marken
2 Mark-huse Margreta Johansdatter K 72 1715 Gift hans Kone  
2 Mark-huse Kirsten Hansdatter K 47 1740 Ugift hendes Datter af 1. Ægteskab  

TIL TOP