Fund 156

050507-156
SB 156 Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt
Status Lokaliteten er færdigregistreret
Kulturhistorisk, stedfæstet lokalitet
Fredningsnr.:4230:90. Fredningsstatus: B (1945)
Kort 4cm kort: 1511 I NØ MB: 4230 UTM: 723458 / 6097820 Zone: 32
Ejerlav 0320753 Klintholm Hgd., Magleby, matr.nr.: 1a (1945)
Stednavne “Gunildsbjerg” (1880)
Anlæg
1 GRAV, RUNDHØJ. Antal: 1
Oldtid
Længde: 18 m, bredde: 18 m, max. højde: 2.5 m (1945)
Beskadiget i uvist omfang (1880)
Overpløjet (1880)
Antagelig ubeskadiget (1936)
Antagelig ubeskadiget (1945)
Begivenheder
1 BEREJSNING FORESTÅET AF MUSEUM
1880
Berejser: Petersen,H.
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid (Sognebeskrivelsen)
Berejsertekst:
Paa Gunildsbjerg 3 nedpløjede Høje – iflg. Hoth. Hages Notitser skal der have ligget 4 til, som ikke kunne spores; om Fund i dem mindes ikke noget.
2 BESIGTIGELSE FORESTÅET AF MUSEUM
1936
Uspecificeret: Mathiassen,T.
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid (Sognebeskrivelsen)
Forkortet originaltekst og resumé:
En Høj paa Gunildsbjerg velbevaret.
3 BEREJSNING FORESTÅET AF MUSEUM
1945
Berejser: Glob,P.V.
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid (Sognebeskrivelsen)
NM “gule fredningslister”:
“Gunildsbjerg”. Høj. 2 1/2 x 18 m. Enkelte Fodkredssten i Syd. Mindre Krater i Top. Bevokset i Ager.
4 TINGLYSNING AF AREAL ELLER PUNKT
1945
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid (Sognebeskrivelsen)