Alle omtalte adresser ►

Det anbefales vælge adresser under fanebladet Mandemarke i den sorte bjælke ovenfor.

Enten fra Husnøgle efter adresser og matrikelnumre, hvor alle ejendomme under Mandemarkes ejerlav er medtaget.

Eller fra Husnøgle til husene i landsbyen med kort over husene i Mandemarkes landsby.

Eller fra Mandemarkes udflyttede GÅRDE m.m. på kortet over Mandemarkes ejerlav.