Gode links

 

Nedenfor kan du finde links til sider, som kan være relevante for dig som bor i eller har interesse for Mandemarke – eller Østmøn! Hvis et link er overstreget, kan det være fordi den pågældende side senere er flyttet eller nedlagt.

Indhold

Vejrudsigter for Mandemarke

Der findes flere forskellige – nogle vil du måske synes bedre om udformningen af end andre. Følgende åbner på ny fane:

TIL TOP

Offentlige registre om ejendomme og boliger

Klik på logoet til venstre (eller feltet hvis der er blankt) hvis du vil se de tinglyste oplysninger for en ejendom – ejeroplysninger, hæftelser (lån) og servitutter. Du kan også åbne tinglysningsrettens søgeside på en ny fane  – klik HER. Du skal skrive vejnavn, husnummer samt postnummer,  som er 4791 for alt på Østmøn – og søg og vælg. 

Du får summariske oplysninger, men du kan også få lov at se alle oplysninger i tingbogenhvis du logger ind med NemId. (Det er gratis, men man ønsker at du identificerer dig for at give dig adgang til de fulde tinglysningsoplysninger, herunder servitutter, pantebreve m.v. samt – pudsigt nok – ejers fødselsdato).

BOLIGEJER.DK drives af Erhvervsstyrelsen (åbnes på ny fane). Her kan du finde følgende oplysninger ved søgning på adresse eller efter matrikelnummer (ved matrikelnummer, se søgetips i næste afsnit):

 • Ejendomsværdi
 • BBR areal
 • Seneste salgspris og kvadratmeterpris
 • Ejernavn og skødedato
 • BBR meddelelse med alle kommunens oplysninger om hus og grund
 • Økonomi: Ejendomsskatter – ejendomsvurdering – tidligere vurderinger og salgspriser

KORT.BBR.DK – Hvis man vil se et luftfoto af en ejendoms grundareal kombineret med matrikelnumrene og en omtrentlig placering af skellene mellem de enkelte grunde og matrikler, så har Bygnings- og Boligregistret en meget anvendelig kortfunktion.

OIS.DK – Den Offentlige Informationsserver OIS.DK er en statslig database der samler en række oplysninger vedrørende ejendomme i Danmark fra en række landsregistre, der ejes og vedligeholdes af kommunerne, regionerne og staten.

BOLIGA.DK kan du ved at klikke på linket se en kronologisk oversigt over de seneste tinglyste ejendomsoverdragelser på Østmøn, postnr. 4791 helt tilbage til den 1/1 1992. Klik på de enkelte adresser for at se mere om den konkrete ejendom. Vil du kun se huse på Busenevej, Skovstrædet, Strædet, Rakkerbanken, Gurkebakken, Skansevej eller Kraneledvej kan du følge disse links til de enkelte veje.

Det Kongelige Biblioteks luftfotosamling – linket til hele Østmøn åbnes på nye fane – rummer mange luftfotos fra perioden 1939-89. Der vises grønne ‘pins’ på Kraks kort, som du kan vælge fotos fra. Zoom tæt på det sted der interesserer dig for at se alle pins, også specielt for landsbyen Mandemarke (åbnes på ny fane), som også kan åbnes rigtigt tæt på ved at følge linket.

Meget interessant er også SKRÅFOTO, hvor man kan indtaste adresse og så få vist flere luftfotos af ejendommen fra forskellige vinkler.

DINGEO.DK – Samler geodata hentet fra en lang række offentlige datakilder – lige fra boligfakta og økonomi til oversvømmelsesrisiko. Har også oversigt over huse til salg i området med fotos, priser og liggetid.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur SDFI.DK (linket er til deres kortviewer) arbejder med egne ord for en bredere anvendelse af data til modernisering og effektivisering af den offentlige administration, og vil også skabe bedre rammer for vækst i den private sektor via lettilgængelige offentlige data. Det lyder nørdet og  kræver lidt tålmodighed at finde ud af, hvordan man manøvrerer rundt. Men til gengæld belønnes man i sidste ende af den mængde informationer man kan finde!

F.eks. kan man finde en oversigt over Mandemarkes opdeling i matrikler (grundstykker), og ved et klik på vejarealet – som i øvrigt giver en del overraskelser, når man kigger nærmere på de forskellige grundes skel ud til vejen – vil man kunne se, at alle Mandemarkes fælles vejarealer (matr. 51a Mandemarke by, Magleby) formelt hører til ejendommen Klintholm Alle 1, altså Klintholm Gods, som man også kan se blev overdraget til Carl Gustav Scavenius ved en familieoverdragelse i h.t. skøde af 26/1 2007 for en samlet købesum på 94.508.800 kr. Matr. 51a er på 12.214 kvm. og alt er registreret som vejareal.

Statens Arkiver har scannet de gamle tingbøger fra 1927-2000 for Busemarke, Mandemarke og Budsene, hvor man så må ‘føle sig frem’.  Mandemarke begynder side 440 med matr. 1a og fortsætter til side 593. Nogle af protokolsiderne er i perioden blevet omskrevet, hvis der ikke har været plads til mere, og det medfører at der mangler oplysninger om de ældre tinglysninger.

TIL TOP

Matrikelkort – nye og historiske

Læs i Wikipedia om matrikel-systemet og den historiske baggrund.

Har du bare har lyst til at se Mandemarke fra luften i dag? Vil du se landsbyen Mandemarke fra luften, så har KRAK en interessant funktion (åbner på ny fane), hvor du kan skifte mellem luftbilleder fra 2014 og 1954 og se hvad der er sket af forandringer på 60 år! (Se også omtalen af Det Kongelige Biblioteks luftfotosamling i afsnittet ovenfor).

A. Aktuelle matrikeloplysninger m.m.

Du kan se Kraks luftfoto af landsbyen Mandemarke med matrikelskel – eller hele Mandemarke Ejerlav – som er let at betjene (åbnes på ny fane). Her kan du zoome ind og klikke på parcellerne for at se matrikelnummer og grundareal. Sådan gør du:

 • Følg et af linkene ovenfor (eller gå ind på http://map.krak.dk) og søg efter den adresse, du gerne vil tjekke.
 • Vælg ’Matrikler’ i menuen i højre side af kortet.
 • Brug zoomtasterne i bunden af skærmen til at zoome ind og ud.
 • Du kan få flere data (matrikelnummer og areal) ved at klikke på den enkelte matrikel

Kort over udstrækningen af Mandemarke ejerlav i dag med mulighed for at zoome ind på enkelte områder, så du f.eks. kan se matrikelnumrene i selve landsbyen Mandemarke eller i Kraneled. Kortet åbner på ny fane, hvor du med navigation kan zoome ved at markere den firkant du vil zoome ind på.

KORT.BBR.DK – Vil du se et luftfoto af en ejendoms grundareal, kan du på Bygnings- og Boligregistret søge direkte efter ejendommens adresse. Du får vist matrikelnumrene og en omtrentlig placering af skellene med mulighed for at zoome og gemme som pdf-fil.

Vil du se hvem der ejer de enkelte matrikler, så brug hjemmesiden BOLIGEJER.DK (åbner på ny fane). Siden er ændret, så du nu under generelle oplysninger kan få vist navn på ejer og mange andre oplysninger, herunder BBR-meddelelse og under ‘økonomi’ gældende ejendomsskat, vurdering og evt. tidligere salgspriser. Bemærk at hvis der er sket en delvis overdragelse oplyses kun prisen herfor uden at man får at vide at det er en del-overdragelse og at ‘Tidligere salgspriser’ kun rækker tilbage til ca. 1990. Der er efterhånden fuld offentlighed om næsten alt bortset fra evt. restgæld på lån!

SDFI-kortviewer,  der drivs af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur som er en del af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, giver adgang til alle aktuelle matrikel oplysninger. Den er meget fin med mange funktioner.

Du kan søge efter en ejendoms adresse, f.eks. din egen! Hvis du bruger det åbne søgefelt, så skriv fx: “Mandemarke by, Magleby – 22a” og se hvad Skov og Naturstyrelsens matrikel omkring søen og Tørvelukket og bakkerne omfatter. Bemærk at du skal skrive præcist som vist (også med tegn) og finde feltet i rullegardinet og så klikke her – ellers virker det ikke.  Du kan også i Søgefeltet skrive “Mandemarke” og så rulle ned i menuen til Bebyggelse og her klikke på ‘Mandemarke (by i Borre)’.

Åbner du i menuen til venstre feltet Matrikelkort og ‘tænder’ så knappen bliver grøn, så får du vist alle matrikelnumre, hvis du ikke har zoomet for meget ind. Du kan også få vist højdekurver og meget andet.

SDFI udvikler hele tiden nye funktioner, herunder f.eks. siden friske Skråfotos af de enkelte ejendomme fra luften – meget interessant og viser friske luftfotos fra mange vinkler! Følg linket og indtast den ønskede ejendoms adresse.

B. Historiske

Historiske matrikelkort – indtast Mandemarke. Når kortene vises, kan du vælge Navigation + eller – og holde musen nede og markere en rød firkant – og slip så. Men prøv dig frem!

Hele kortet som opmålt af Engelbrecht Waager Knoph i 1798 var gældende for 1809-1860. Her kan du selv lave udsnit og forstørre. Sæt markør i øverste venstre hjørne og træk til du har det ønskede udsnit, slip så. Du kan også zoome ud ved at vælge ‘Navigation -‘ i stedet for ‘Navigation +’.

OBS: Geodatastyrelsen arbejder på at modernisere siden for historiske kort i 2021, men der er allerede nu en bedre adgang til 1798-kortet hvor man kan zoome ind og ud.

For at lette dig besværet kan du hoppe direkte til et udsnit af Mandemarke by af kortet fra 1798, som var gyldigt fra 1809-1860 med rettelser efter udskiftningen i 1803. ( Udsnit af bymidten). 

Direkte links til samtlige Geodatastyrelsens historiske matrikelkort for ejerlavet Mandemarke By (som ikke bare omfatter landsbyen Mandemarke, men også et område ned mod Østersøen):

Geodatastyrelsen har også 2 sognekort fra 1816 og 1900, som åbnes på ny fane – hvor du kan forstørre udsnit som beskrevet ovenfor.

Hvis man vil dykke ned i ejendomshistorie kan man læse Kompendium om slægtsforskning og ejendomshistorie (HER – ny fane). Hvis man har mod på at dykke ned i de gamle realregistre, skøde- og panteprotokoller som vedrører fast ejendom, ligger de for Møns Herred for perioden fra 1739 til 1970 på Statens Arkiver HER. (Mandemarke starter HER). Men det kræver stor tålmodighed! Måske vil du starte med Bolius vejledning om at finde forfædres ejendomme (klik HER – åbnes på ny fane).

TIL TOP

Natur

Externe sider

Dansk Ornitologisk Forening - klik for at besøge siden

Sider på Mandemarke.dk om natur

TIL TOP

Kulturhistorie

Kulturministeriet database over fredede og bevaringsværdige ejendomme er i en mere overskuelig form samlet for Mandemarke her på hjemmesiden: Ejendommenes bevaringsværdi.

Oversigt over Mønbo Herreds kirker og godser og matriklen af 1682. Roskilde Bispedømme ejede engang også store dele af Møn (bispedømmets indtægter af Møn herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne)

Møns Museum, Stege – med link til bl.a. Mølleporten og byvolden i Stege og Storetorv og det gamle rådhus.

Historien om Museumsgården ved Keldbylille – med åbningstider og oversigt over aktiviteter.

Lokalhistorisk forening Møn – har en hjemmeside der også er værd at besøge. Prøv f.eks. slideshow af gamle postkort fra Magleby Sogn eller gamle postkort fra Møns Klint.

TIL TOP

Oldtidsminder

Her på hjemmesiden

Eksterne sider

På Møn er der mange såkaldte ‘kæmpehøje’ som stammer fra ‘bronzealderen’. Læs en god oversigtsartikel om bronzealderen her.

På Danske Fortidsminder – fortidsmindeguide.dk – kan du hente beskrivelser, billeder, m.m. af over 50 af de mest seværdige fortidsminder  i Vordingborg kommune og på Møn. Forsiden viser et kort over hele Danmark, hvor du kan zoome ind på Møn, hvor forskellige fortidsminder vises eller udvælges. Udover spændende beskrivelser om fund i højene er beskrivelserne ofte krydret med spændende og sjove sagn fra folketroen. Du har mulighed for at printe alt indholdet ud inklusiv adgangs- og vejbeskrivelse. Beskrivelserne er et godt udgangspunkt for et besøg på fortidsminderne. Den nøjagtige beliggenhed og vejen dertil ses ved at klikke på teksten efter ‘ligger på’.

Nedenfor er 30 links til jættestuer (5 på Vestmøn og 1 på Bogø) samt 7 langdysser og 8 af de mange gravhøje eller klynger af gravhøje som der findes så mange af på Møn, samt til et par andre historiske steder i nærheden. (Klik på navnet og læs om stedet, klik på beliggenheden for at se helt præcist hvordan du kommer derhen).

 1. Klekkendehøj – Møns fineste jættestue – ligger på Vestmøn (tæt ved Kong Asgers Høj)
 2. Kong Asgers Høj – ligger på Vestmøn
 3. Jordehøj jættestue – ligger 3 km. vest for Lendemarke og Stege
 4. Sparresminde jættestuen – en 5-stjernet grav – ligger mellem Damsholte og Neble
 5. Nørre Frenderup jættestue – ligger syd for Stege Nor
 6. Hulehøj jættestue – ligger på Bogø
 7. Sømarkedyssen med de mange skåltegn – ligger øst for Sømarke
 8. Busemarke / Nøddebjerggård langdysse – ligger vest for Busemarke
 9. Den store gravhøj ved Elmelunde kirke – ligger meget overraskende lige op til kirken i Elmelunde
 10. Øster Brøndehøj på Østmøn på Hampelandsvej ud til fyret – ligger på Hampelands vej før Møns fyr
 11. Kraneled langdysse – ligger mellem Kraneled og fyret
 12. Klinteskovens bronzealdergravplads på Møn – ligger i Klinteskoven tæt ved campingpladsen
 13. Grønsalen langdysse – ligger på Vestmøn nær Fanefjord kirke
 14. Sprove stordysse – ligger på det nordvestligste Møn
 15. Lillehøj ved golfbanen og sagnstenen – ligger lige øst for Stege Nor ved golfbanen
 16. Stege Byvold – Den bedst bevarede byvold – hvis man er kommet til Mandemarke har man allerede set den på vej ud af byporten mod vest.
 17. Sneglehøj gravhøj på Møn – ligger mellem Stege og Keldby
 18. Målerhøj gravhøj – højt på Møn – ligger på det sydvestlige Møn nær Hårbølle
 19. Barhøj dyssetomt – ligger ved hovedvejen mellem Bogødæmningen og Store Damme
 20. Hjelm Kobbel gravhøj – del af en forsvunden helhed – ligger ved Hjelm bugt syd for Hjelm
 21. Fanefjord Skov gravhøje – ligger på Sydvestmøn nær Vindebæk
 22. Marienborg langdysse – ligger mellem Damsholte og Store Lind
 23. Timmesø Bjerg – den mystiske tilflugtsborg – ligger midt i Klinteskoven nær Geocentret. Læs også artikel i Videnskab.dk om nyeste udgravning af borgen.
 24. Kong Hunes borg ved Hunesø – Hunesø voldsted i Klinteskoven nordvest for Hunesø
 25. Brøndehøje Skanse og et udslettet fiskerleje – ligger på sydøstsiden af Møn i Busenehave ca. 4 km. øst for Klintholm Havn ud mod Møns fyr. Se Ingeniørkorpsets skitse af ‘BrenoeHöye-Schantze’ fra ca. 1700 og læs også hele historien om Brøndehøje (fra nu ledlagte www.moenia.dk).
 26. Ulvshale skanse ved indsejlingen til Stege – ligger på det nordligste Ulvshale lidt øst for broen over til Nyord
 27. Bogø Skanse – Grønsunds vogter – ligger på det vestligste Bogø nær ved Farø
 28. Valdemars Plads langdysse – ligger på Sjælland sydøst for Vordingborg nær Nyråd
 29. Kong Valdemars Jagtslot. – voldstedet ligger på det sydligste Sjælland syd for Stensvej
 30. Læs om Vordingborg Slotsruin – ligger midt i Vordingborg med Gåsetårnet som markant punkt

Wikipedia har en nørdet oversigt over samtlige Fredede oldtidsminder i Vordingborg kommune (over 100!).

TIL TOP

Praktiske oplysninger

Vordingborg Kommune om affald (som af og til laver om på deres hjemmeside, hvor disse links bliver overstreget!):

Hvis du ikke får den lokale gratisavis Ugebladet for Møn omdelt, kan du læse den her.

Vordingborg Kommunes regler og praksis vedrørende træer i skel og i haver.

Vordingborg kommune har mange informationer om Kultur- og naturoplevelser på deres hjemmeside: http://vordingborg.dk – Klik på den grønne knap OPLEV og vælg STEDER I KOMMUNEN.

Vordingborg Kommunes regler om flexbolig – altså tilladelse til at erhverve helårshus til fritidsbrug – er også omtalt her på Mandemarkes hjemmeside under ‘Københavnerne kommer’ (klik her).

Oplysning om gudstjenester m.v. i Magleby Sogn.

TIL TOP