Forsamlingshus

2verdenskrig_Forsamlingshus

”Flugwache Magleby” blev skabt den 8. maj 1940, hvor 10 tyske soldater begyndte at spejde efter fjendtlige fly fra den nu forsvundne Klintemølle på Klintholm Havnevej. Alle var de indlogeret i ”husholdningsskolen” lige bag Høje Møn forsamlingshus, der var nabo til møllen. I løbet af efteråret blev der bygget et stillads med et skur på den anden side af vejen lige over for forsamlingshuset, hvor luftmeldeposten blev overflyttet til.

Skuret havde en del vinduer. Kendetegn i terrænet var malet på væggene under vinduerne med angivelse af afstande og retninger. Ved siden af skuret stod en vagt opstillet med kikkert og kunne råbe ind i et rør til soldaterne i skuret, når han så et fly nærme sig. De kunne så bestemme placeringen, der skulle indrapporteres til en luftmeldecentral i København. Senere blev der bygget et skilderhus til observatøren med kikkerten. Om natten eller i tåget vejr benyttede posten et stort hul i jorden, hvor den vagthavende observatør uden støj udefra kunne lytte efter flystøj. Luftmeldeposten havde ligeledes til opgave at kontrollere vejen til Klintholm Havn. Her kunne indbyggerne i Mandemarke blive stoppet og tvunget til at fremvise det særlige ID-kort, som alle skulle bære i de sidste krigsår. Og i sommeren 1941, hvor Tyskland invaderede Sovjetunionen, fik luftmeldevagten også til opgave at passe kystudkig fra fyret.

familien-hansen_LegkortValdemar