Mandemarke-skatten

historiens-gang_smykkehistoriens-gang_thor687

historiens-gang_img75b

Klik for at se et andet billede af sølvkæden

I 1874 blev gjort et stort skattefund fra Vikingetiden (800-1050 e. Kr.) ved Busenehave på Møn. Fundet var hensat mellem et par sten og virker som et samlet personligt udstyr.

Foruden den flettede sølvkæde med to dyrehoveder blev der fundet 10 arm- og halsringe, heraf 3 i rent guld, resten i sølv, nogle med forgyldning, 2 Thors-hamre og en sølvperle på kæde.

Armringen øverst til venstre blev fundet i guld, hvor originalen findes på Nationalmuseet.

Billederne af sølvsmykkerne er kopier af de fundne smykker. Den massive armring kan ses ved at klikke på billedet. Den flettede sølvkæde med hovederne kan (ligesom de andre) bestilles på hjemmesiden Museums-kopi-smykker (link virker selv om det evt. er overstreget).

En moderne kopi af sølvkæden i Jellingstil

Smykkerne blev fundet under en bautasten ved Brøndhøje Skanse. Bautastenen var en del af to rækker bautastene, der forbandt forsvarshøjen bag fiskerlejet Brøndehøje med en tidligere stor bronzealderhøj.

Fundet udløste i 1874 en skattefeber, hvor man i bogstaveligste forstand gravede hele højen væk. Men man fandt kun nogle ubetydelige genstande i bronze. Den tilknyttede Busene Have indeholder en langdysse og ti runde høje formentlig fra bronzealderen.

Læs om Østre Brøndehøj på Hampelandsvej nær fyret og Busene Have.

Brøndehøje

Selve fiskerlejet Brøndehøje blev anlagt af lybækkerne omkring år 1300. Sildefiskeriet på Møn var dengang omfattende og gav meget velstand til øen.

Brøndehøje bestod af flere to-etagers huse og havde endog sin egen kongelige tolder.

Men under en frygtelig storm den 1. februar 1625 skyllede hele byen i havet. Ingen overlevede.

Så sent som i 1800-tallet fortalte lokale folk om, at de ved lavvande kunne se træstolper og andre rester af det gamle fiskerleje.

Læse også den interessante historie om Brøndehøje og om sildefiskeriets betydning for Møn!

Lokalhistorikeren Birthe Vink tog en kold efterårsdag år 2000 Mandemarke Bylaugs medlemmer med på en udflugt til Brøndehøje Skanse ved Busene Have.

På dette udsnit af kort fra 1905 med markeringer af forskellige typer oldtidsminder, kan man også se hvor man fandt ‘Mandemarke-skatten’, der markeret som Guld- og sølvfund. Betydningen af symbolerne på det kortet fra 1905 er vist her:

moen-kort-1905-symboler kort_udsnit1905

mandemarkeskatten-flettet-halskaede