Busenevej 19

Siden 2005 har gården og huset med tilhørende jord på 15.662 kvm. været ejet af Claus Paul Gröning, men pr. 30/12 2017 er der sket en familieoverdragelse så hans 3 børn er blevet medejere iflg. Boliga.dk.

Ejendommen kan ses fra luften på Krak med matriklens grænser.

Claus ejer også grunden overfor gården (Busenevej 30) som kan også kan ses på Krak. Og så ejer Gröning Udvikling Aps Busenevej 18, der kan ses fra luften på Krak med matrikelgrænser.

Ifølge BBR er beboelsen opført i 1951, mens den ældste del af stalden er fra 1820.

Hele ejendommen er omfattet af fredningen fra 1981, som man kan se af fredningskortet, som er et bilag til Overfredningsnævnets afgørelse, der den 21/5 1981 er blevet tinglyst  som servitut på ejendommen.

Der er også 50 år tidligere i 1931 blevet tinglyst en servitut om forbud mod jagt, hvilket utvivlsomt hænger sammen med at Klintholm Gods i forbindelse med sit salg af gården har ønsket at sikre sig jagtretten for den til enhver tid værende ejer af Klintholm Gods.

Historien om ‘Finns gård’

landsbyen_finn1I mange år tilhørte gården Finn Carlsen.

Finn Gråberg Carlsen kom til verden den første dag i 1932 på den fædrene gård, der 39 år senere skulle blive hans egen.

Året før havde Finns far Hans Christian Carlsen lejet sig ind på gården, som han købte af godset i 1937. Det var dengang Hans Christian plantede den bøgehæk, der i dag troner på toppen af gærdet ud mod Busenevej afbrudt med jævne mellemrum af et højt tykt bøgetræ.

Men gå ikke glip af historien om Hans Christians forældre under historien om Emil Carlsson og familien Carlsen, samt historien om en tidligere beboer Sidse Kirstine Larsen  som boede på gården i mere end 50 år fra 1866.

Ved folketællingen i 1940 var Busenevej 19 beboet af følgende (navn, født, stilling, gift):

Hans Christian Carlsen 11/9 1896 Husfader Gaardejer 15/3 1931
Kirsten Margrethe Carlsen 3/1 1907 Husmoder  15/3 1931
Finn Graaberg Carlsen 1/1 1932 barn  
Lise Graaberg Carlsen 5/11 1937 barn  
Hans Ejnar Jensen 14/6 1921 Forkarl  

Strøm var der ikke på gården i begyndelsen. Men en petroleumsmotor sørgede for at holde hjulene i gang på fodermøllen, der malede foderkorn til gårdens grise og heste.

busenevej-19_FinngaardaPå gårdspladsen ses en hule bygget af drengen Finn. I det lille hvide hus til venstre for gården sørgede petroleumsmotoren for at levere strøm til fodermøllen.

Strøm blev der dog indlagt i Finns sene barndom, hvor han fik lov til at indrette dueslag i det gamle motorhus.

I 1947 købte Hans Christian den gamle skole – Skovstrædet 2 – med tilhørende jord for at videresælge skolen til godset og selv beholde jorden.

Selvom gården ikke var stor, havde Hans Christian igennem hele Finns barndom en karl på gården. Den første var Carl Møller Johansen. Og under krigen kom Anne Vinges bror Niels til gården. “Hver dag til middag gik han ned til busserne for at tømme askebægerne for at få tobak til at rulle cigaretter”, husker Finn Carlsen.

Efter krigen var amerikanerne bange for at fattigdom skulle drive vesteuropæerne i armene på kommunisterne. Derfor blev der iværksat en massiv pengeindsprøjtning for at få gang i de økonomiske hjul under den såkaldte Marshall hjælp. Den hjælp fik Hans Christian del i. For den store betonmødding bag gården stod færdig i 1948 finansieret med gode amerikanske Marshallpenge, og der ligger den stadig.

landsbyen_Finnsgaard

Hans Christian Carlsen foran gården en sommerdag først i 50érne

heste-m59

Tre friske drenge højt til hest foran porten (måske i 1959)

Den anden august 1954 var en sorgens dage for unge Else, der blev alenemor, da hendes første mand Kaj blev dræbt ved en traktorulykke oppe på godsets marker. Hun blev spist af med en erstatning på 26.000 kr. og flyttede med sin lille datter op i den mindste lejlighed i skolen, Busenevej 2B. Ifølge Finn gik Else en hård tid i møde, hvor hun måtte slide hårdt i det for at få det hele til at løbe rundt. Og familien var for fattig til at hjælpe. Elses far Aksel Andersen var vejmand og den dag Kaj døde, slog han skærver med en stor hammer på det der i dag er græsplæne på Busenevej 2 ned mod gadekæret, som den gang var skærveplads.

Men i 1958 giftede Finn og Else sig, og det nygifte par flyttede ind i Busenevej 26, som de lejede af den gamle godsejer C.C. Scavenius. I 1960 købte de naboejendommen Busenevej 24 med tilhørende 9 tønder land, som tre år senere blev udvidet med fire tønder købt af genboen Valdemar Hansen.

Som førhen måtte de ned til kilden mellem nummer 24 og 26 for at hente vand, indtil Finn fik indlagt koldt vand. Det foregik ved hjælp af en sindrig indretning, hvor selve brønden lå ovre hos Valdemar Hansen. Fra brønden blev vandet suget over til Finn og Else og pumpet tilbage igennem et rør til Valdemar og Kristine Hansens haner. Og sådan foregik det såmænd i mange år, lige indtil der blev indlagt vandværksvand.

Finns far Hans Christian Carlsen blev født i 1896 på Busenevej 18. Han boede på gården Busenevej 19 frem til juli 1970, hvor familien flyttede ned på Gurkebakken 26 for at gøre plads til at Finn og Else kunne flytte ind. (Gurkebakkens sidste husnummer 12, så adresseoplysningen kan ikke være rigtig – red.tlf.)

Else døde i 2002 og Finn satte i november 2003 sin gård til salg (link til Ejendomsfirma Kraneleds første annonce omfattende både matr.nr. 4 a samt nogle landbrugsarealer som efter nogen tid blev frasolgt separat – måske Valdemar Hansens oprindelige marker).

Finn Carlsen købte i 2004 et hus i Klintholm Havn, hvor han boede frem til sin død i 2010.

Læs også den spændende historie om Finns farfar, den svenske indvandrer Emil Carlsson og familien Carlsen.

I 1908 har huset som vi ser nedenfor naturligvis haft stråtag, hvorfor det næppe har været uden grund, at der i den meget læseværdige avisartikel om branden i huset lige på den anden side af vejen stod følgende (det var før der var noget der hed TV-Møn, ja, tro det eller ej, der var heller ikke nogen radio):

Som sædvanlig gik det livlig med slukning – henne udenfor købmanden. ”Heldigvis” var den værste tørst slukket, da man nåede til dobbeltøllet. Var de to sognesprøjter (også Borre-sprøjten var der) ikke mødt så forholdsvis hurtigt, kunne det have knebet med at redde Hans Larsens enkes gård, som lå lige overfor. Tilmed da vinden midt under slukningsarbejdet gik fra nordvest til vest og bar lige på.


Gården stod tom i længere tid indtil den i 2005 blev købt af Claus Gröning sammen med Marie Breyen som fritidsbolig, men siden 2013 har han ejet den alene (indtil familieoverdragelse fra 2018). For at landbrugspligten kunne blive ophævet, blev det nødvendigt også at sælge noget af marken op til bakkerne fra, som så blev overført til ejendommen Busenevej 13. Den ubebyggede grund overfor gården (Busenevej 30) overtog Claus Gröning fra Klintholm Gods i 2006.

070429-p5315

Gården set fra Mandemarke bakker under jagtridning den 29. april 2007

100828-060

Den 28. august 2010 afholdt Mandemarke Bylaug loppemarked inde på den nyanlagte gårdsplads

heste1

Og sådan så gårdspladsen ud i Finns fars tid

Familien Carlsen var glade for at få luftfotos af gården, som du kan se af følgende.

De sidste to fotos nedenfor må også være taget en gang inde i gården – uden at der vides andet end at det skulle være Finn Carlsens far vi ser – med og uden ko!

landsbyen_Bryllup31landsbyen_NaermereSyn1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs også de senere tilkomne historier her på hjemmesiden om de gamle fæstere af gården:

Sidse Kirstine Larsen – Hans Larsens Enke

Gårdmand Jørgen Pedersen

Hans Larsen – et dobbeltportræt