Skansevej 2 (NY 10/2017)

Siden 2000 har Asta Lilly Jensen ejet den gamle gård, som blev erhvervet ved en familieoverdragelse.

Gården kan ses fra luften via Krak ved at klikke HER, hvor man også kan zoome ud og få vist hele matriklen (ved at klikke på matrikel øverst til højre).

Vi ser frem til at kunne fortælle mere om gården, som ifølge BBR-meddelelsen er opført i 1824 med forskellige andre bygninger som er opført i 1774, 1909 og 1954. Det sidste var et hønsehus.

Siden den ældste bygning er fra 1774 har gården formentlig allerede have ligget her inden den almindelige udflytning fra Mandemarke fandt sted i 1804, men dens jorder ligger jo også i den modsatte ende af ejerlavet Mandemarke By, så der har været langt fra selve landsbyen.

Matr. nr. 10a Mandemarke By har et samlet grundareal iflg. BBR på 116.208 m2 .

Under historien om Niels Peter Rasmussen kan man se hvad de gamle folketællinger m.v. på hjemmesiden kan bruges til.

Her kan man finde tilbage til Jakob Jørgensen (f. 1805), som i 1880 bor som aftægtsmand hos sin søn Jørgen Jakobsen (f. 1835), der ved folketællingen i 1880 er gårdmand og gift med Marie Kirstine Jakobsdatter (f. 1840/1839).

Jørgen Jakobsen og Marie Kirstine har bl.a. datteren Ane Kirstine Jakobsen (f. 1869), som i 1892 bliver gift med Niels Peter Rasmussen. Han var født i Nordamerika i 1869, men kom til Mandemarke som 3-årig, sikkert med forældre herfra der var emigreret men senere vendt tilbage, for det var ikke alle der faldt til.

I 1901 bor Ane Kirstine på gården sammen med sin mand Niels Peter, som nu er ‘gårdmand’. De har Ane Marie Jakobsdatter (f. 1837), som er enke, boende som ‘aftægtskone’, men hvorfor og hvem hun er, blæser lidt i vinden.

I 1906 bor Niels Peter og Ane Kirstine stadig på gården, hvor han nu står anført som ‘gårdbestyrer’. De har Marie Kirstine Jakobsen (f. 1839), som er enke, boende som ‘aftægtskone’.

Hvad forklaringen på at de i 1901 havde Ane Marie Jakobsdatter på aftægt, og i 1906 havde Marie Kirstine Jakobsen på aftægt, mangler en forklaring på.

I 1925 bor Niels Peter og Ane Kirstine stadig på gården, hvor Niels Peter står anført som ‘rentier’, mens deres søn Marius Aksel Rasmussen (f. 1900) nu står anført som ‘gårdejer’.

I 1928 bliver Marius gift med Emma (f. 1907).

I 1930 bor de alene på gården.

Niels Peter og Ane Kirstine er nu flyttet til et hus i nærheden, formentlig Gurkebakken 6, og der boede de også i 1940, som er den sidste folketælling som er offentligt tilgængelig.

I 1940 boede Marius og Emma Kristine stadig på gården.

De har i 1932 fået en datter Esther, men om de senere har fået flere børn og om nogen af disse har overtaget gården efter dem vides ikke.

Historien om gården fra 1940 til 2000, hvor Asta Lilly Jensen har overtaget gården ved en familieoverdragelse, har vi til gode at høre.