Kirsten Christensdatter

Indledning

Kirsten Christensdatter blev født i et hus i Mandemarke for mere end 200 år siden, mere præcist den 9. januar 1808. Hun levede formentlig også hele sit 82 år lange liv i Mandemarke indtil hun døde den 4. februar 1890 (muligvis i Busene de sidste par år).

Historien bygger på hjemmesidens folketællinger kombineret med data fra den meget omfattende stamtræsside Geni.com, hvis oplysninger især stammer stammer fra  de gamle kirkebøger. Her har præster og kordegne i mange hundrede år noteret oplysninger om sognets beboere lige fra fødsel og dåb, over konfirmation til indgåelse af ægteskab og død og begravelse. Se f.eks. kirkebogen ved Kirsten Christensdatters død 8. februar 1890.

Kirstens far hed Christen Hansen, og derfor blev hendes efternavn naturligvis Christensdatter. Efternavnet fortsatte hun med at bruge til sin død i 1890, selv om nåede både at blive gift med en Pedersen og en Hansen – og også havde fået et barn med en Jensen uden at være gift.

Hun kendes kun fra folketællingerne som for Mandemarke ligger her på hjemmesiden fra 1834, 1840, 1845, 1850, 1860 og 1880 (dem fra 1855, 1870 og 1890 er udeladt).

På grund af Danmarks problemer med krig og statsbankerot, blev der ikke lavet folketællinger mellem 1801 og 1834. Første gang hun derfor findes er som 26-årig i 1834, hvor hun er gift med den 16 år ældre daglejer Rasmus Pedersen der var født i 1792 (folketællingsskemaet vises nedenfor i afskrift).

Ved folketællingerne før 1901 blev det kun anført om familierne boede i “et Huus” eller “en Gaard”, men man vidste jo også hvor folk boede! Gadenavne og husnumre er jo først kommet til meget senere. Alle jordstykker havde dog den gang et matrikelnummer, men det var ikke noget almindelige mennesker gik op i, for de var jo lejere i godsets huse.

Vi ved derfor ikke hvor i Mandemarke familien boede i ved hendes fødsel. Men der er dog en vis formodning for, at familien i alt fald i 1834 har boet i det gamle hus på Busenevej 28, som også i dag rummer 3 ydmyge boliger.

Huset med 3 boliger er i dag Busenevej 28 A-C med 28C der hvor der står ‘No. 42’

Mere præcist er det der i dag er Busenevej 28C, som i mange år lå yderst i landsbyen. Det nuværende hus er ifølge kommunens oplysninger (i BBR registret) opført i 1901, men der lå allerede i 1798 et hus med 3 boliger som man kan se af det gamle kort, matr. nr. 43 og 42.

I historien nedenfor vil vi i alt fald kunne følge flere personer fra Kirsten Christensdatter til Rasmus Hansen, som døde i huset på Busenevej 28C i 1927.

Kirstens barnebarn Maria Victoria Rasmine, som døde i 1962, var også var født her.  Og Kirstens 2. svigerdatter Stine Meiniche levede i huset til 1931, som man kan læse i den lange historie Om Sidse Meiniche og familie (åbnes i ny fane).

Folketællingerne fra 1834 og frem

Folketællingen i 1834 indeholder oplysninger om beboerne i ‘et Huus’, hvor den første kolonne angiver et nummer for alle Maglebys  husstande, hvor tilføjelsen F1 og F2 markerer selvstændige familier. Man anførte den gang personernes alder den dag folketællingen blev foretaget (og fødeåret i næste kolonne blev beregnet ved at trække alderen fra folketællingsåret, som derfor ofte vil være et år forkert).

185-F1 Rasmus Pedersen 42 1792 Gift Dagleier
185-F1 Kirsten Christensdatter 26 1808 Gift hans kone
185-F1 Jens Pedersen 6 1828 Ugift hendes Slegfredbarn
185-F2 Dorthea Margrethe Nielsdatter 73 1761 Enke Skolelærer Enke, faaer Pension
185-F2 Ane Engel Leegaard 42 1792 Ugift hendes Datter
185-F2 Johanne Christine Leegaard 15 1819 Ugift Pleiedatter

Der har altså boet 2 familier sammen, hvor den ældre enke efter en skolelærer altså har lejet sig ind med en datter og et plejebarn (et barnebarn). Da Kirstens mand var daglejer, har det sikkert været en hjælp med pensionen fra lærer Leegaard. Man skal jo huske at Klintholm Gods den gang ejede alle husene i Mandemarke, som derfor blev lejet ud – hvor betalingen også kunne være naturalier eller arbejdskraft.

Kirsten har som man kan se en søn Jens Pedersen. Han er anført som et Slegfredbarn, dvs. et barn med en tidligere samlever, som ifølge Geni.com hed Peder Jensen. Hun har fået Jens den 8/1 1828, dagen før sin 20-års fødselsdag!

Ved den næste folketælling seks år senere i 1840 er der kun Kirsten og hendes nu tolvårige søn Jens tilbage, så hendes 16 år ældre mand Rasmus er død inden han blev 48. Om hende står der nu: “Huusmandsenke, lever af sin Jordlod.”

1845 er Kirsten blevet gift igen og har igen fået en ekstra familie i huset (F2):

F1 Hans Hansen 30 1815 Huusmand, Dagleier
F1 Kirsten Christensdatter 38 1807 Hans Kone
F1 Ane Kirstine Hansdatter 2 1843 barn
F2 Jens Hansen 31 1814 Indsidder, Dagleier
F2 Kirstine Johansdatter 28 1817 hans Kone
F2 Ane Margrethe Jensdatter 1 1844 barn

Denne gang har hun giftet sig med en 8 år yngre mand, som man i øvrigt af Magleby kirkebog kan se først dør som 61-årig den 9/6 1876.

Ane Margrethe (som godt 30-årig) med mand og børnDe har allerede den 18/4 1843 fået deres første barn Ane Kirstine Hansdatter, der sikkert er kommet ud at tjene inden 1860 hvor hun ikke længere bor i Mandemarke. Der er fundet et foto af hende, hvor hun ses sammen med min mand Peder Jacobsen og 3 af deres 4 børn. Da de er født mellem 1867 og 1874 må hun altså være ca. 30, selv om hun ser ældre ud.

Men tilbage til familien. Kirsten får sammen med Hans yderligere et barn den 12/11 1840, der dør allerede 7/1 1841.

Men så kommer vi til det tredje barn, sønnen Rasmus Hansen. Kirsten får ham som 37-årig den 6/11 1845, så han var ikke født ved folketællingen ovenfor. Det er han til gengæld på den næste folketælling i 1850:

Hans Hansen 35 3/5 1815 Husmand og Dagleier, Huusfader
Kirsten Christensdatter 44 9/1 1808 Hans kone
Jens Pedersen 22 1828 hendes Søn
Ane Kirstine Hansdatter 7 18/4 1843 deres Børn
Rasmus Hansen 4 6/11 1845 deres Børn

Om Rasmus ved vi, at han først døde som 81-årig den 22/1 1927 – på Busenevej 28C! Det passer ind i billedet af familiens liv igennem alle folketællingerne, at det er her han har boet hele sit liv, evt. efter at have været ude at tjene en periode.

Ved folketællingen i 1860 blev følgende registreret:

F1 Hans Hansen  45 3/5 1815 Husmand. Daglejer
F1 Kirsten Christensdatter 54 9/1 1808 Hans Kone
F1 Rasmus Hansen 15 6/11 1845 Deres Søn
F1 Marie Hansdatter 6 1854 Plejedatter
F2 Hans Peder Jacobsen 29 1831 Indsidder. Daglejer
F2 Ane Kirstine Pedersdatter 35 1825 Hans Kone
F2 Hemming Jacobsen 1 1859 Deres Søn

Ane Kirstine er jo nu flyttet hjemmefra. Til gengæld har de fået en plejedatter (hvor den mulige slægtsforklaring udestår).

Indtastningen af folketællingen i 1870 er sprunget over, så den næste umiddelbart tilgængelige er fra 1880, idet Hans som nævnt er død den 9/6 1876 som 61-årig.

Rasmus Hansen 34 6/11 1845 Husfader, Dagleier ved Agerbruget
Ane Kirstine Jacobsen 32 1848 hans Hustru
Sidse Kirstine Hansen 5 18/9 1875 deres Barn
Kirsten Kristensdatter 73 9/1 1808 Husmoder, nyder Fattigunderstøttelse

Familieoverhovedet, husfaderen, er nu Rasmus, som den 8/3 1872 er blevet gift (1. gang) med Ane Kirstine Jacobsen, og de har fået deres første barn Sidse Kirstine den 18/9 1875. Og så har Rasmus sin gamle mor Kirsten på 73 boende, som lever 10 år længere, idet hun først dør den 4/2 1890 (muligvis efter at være flyttet til Busene).

Som nævnt dør Rasmus første kone Ane Kirstine den 12/7 1886 som 38-årig (jfr. kirkebog) og efterlader ham med 3 børn, hvor det yngste kun er 2 måneder gammelt. Ikke overraskende bliver han derfor hurtigt gift med Sidse Kirstine Meiniche den 19/11 1886 (jfr. kirkebog), som i daglig tale kaldtes ‘Stine’. (Det forekommer på den baggrund ikke helt uforståeligt om Rasmus gamle mor Kirsten derfor mere eller mindre frivilligt er flyttet til Busene på et tidspunkt efter 1880).

Lad os runde historien om Kirsten Christensdatter af med en oversigt fra slægtsforsknings siden Geni.com, hvorfra følgende er hentet, hvor man kan se hendes nærmeste familie med links videre ud i stamtræet samt en tidslinie fra 1808 til 1890:

Kirsten Christensdatter

Køn: Kvinde
Fødsel: 09. januar 1808
Mandemarke, Magleby sogn, Mønbo, Præstø, Denmark
Dødsfald: 04. februar 1890 (82)
Busene, Magleby, Præstø, Denmark
Immediate Family: Datter af Christen Hansen og Ane Nielsdatter
Gift med Hans Hansen (og Rasmus Pedersen?)
Mor til Jens PedersenAne Kirstine JacobsenAnne Kirstine Hansdatter og Rasmus Hansen

Tidslinje

 
1808
9. januar 1808
Mønbo, Præstø, Denmark
 
1828
8. januar 1828
Alder 19
Mønbo, Præstø
 
1840
21. februar 1840
Alder 32
Magleby, Mønbo, Præstø
 
 
12. november 1840
Alder 32
Mandemarke, Denmark
 
1843
18. april 1843
Alder 35
Præstø, Mønbo, Magleby, Mandemark, et Huus, 160, Denmark
 
1845
6. november 1845
Alder 37
Mandemarke, Magleby sogn, Mønbo, Præstø amt, Denmark
 
1890
4. februar 1890
Alder 82
Magleby, Præstø, Denmark
 

Inden sin død når Kirsten lige at opleve at hendes søn Rasmus også får et barn med sin kone nummer 2. Stine får med Rasmus som 39-årig  sit første og eneste barn den 26/2 1888 som blev døbt ikke mindre end Maria Victoria Rasmine Hansen (link til Geni.com). Hun ses her til højre.

Ved folketællingerne i 1901, 1906, 1916 og 1925 bor Rasmus og Stine med Victoria i huset.

Rasmus dør som 81-årig den 22/1 1927 i huset på Busenevej 28C. Hans kone Stine dør fire år efter den 30/5 1931, hvor hun er blevet 82. Så ved folketællingen i 1930 var Stine den eneste tilbage i huset.

Rasmus Hansen (søn af Kirsten Christensdatter) med sin 2. kone Stine Meiniche foran gavlen på Busenevej 28C på deres gamle dage

Da Rasmus og Stine blev gift i 1886, hvor de var henholdsvis 41 og 38, kan man gruble over, om der har været en særlig anledning til fotograferingen. Da de begge er født i november kan det ikke have været en rund fødselsdag på grund af sommerblomsterne. Og de blev også gift i november, så en bryllupsdag kan det heller ikke have været. Datteren Victorias bryllup den 26/2 1908 kan det heller ikke have været, så … ?


Når du er nået helt herned i din læsning, så bør du også fortsætte med den lange historie om Stine Meiniche og hendes familie, som i 2019 også har fået hendes oldebarns underholdende erindringer fra sine besøg som barn fra sidst i 1930’erne!