Folketælling 1940 Mandemarke incl. Kraneled

Du kan søge efter navne og evt. adresser på denne side ved at bruge søgefunktionen Ctrl+F – IKKE søgefunktionen her til højre som søger overalt på hjemmesiden! Husk at personerne måske har mellemnavne eller er stavet på en anden måde end du lige forventer!

Afgrænsningen af ejerlavet ‘Mandemarke By, Magleby’ (KLIK på kortet for at få vist et luftfoto – zoom ind og klik på ejendommen for at få vist matrikelnummeret).

Indledning (lang – du kan også hoppe direkte til ‘det korte af det lange’)

Oplysninger i det offentliges arkiver må først gøres alment tilgængelige efter 75 år. Da digitaliseringen af de gamle, håndskrevne dokumenter fra folketællinger er meget tidskrævende, kan man godt forstå at de i Rigsarkivet i sommeren 2016 var meget stolte over at kunne meddele, at nu var alle skemaerne fra folketællingen i hele Danmark i 1940 lagt på nettet, så man frit kunne søge i dem. (Link til video om folketællingen og digitaliseringen).

Den 28. juni 2016 skrev Rigsarkivet på hjemmesiden Statens Arkivalier:

Hidtil har det udelukkende været muligt at se Folketællingen 1940 med særlig tilladelse og kun på Rigsarkivets læsesal i København. Men nu er den fyldt 75 år og er ”almindeligt tilgængelig” efter arkivloven. Derfor har Rigsarkivet digitaliseret de 2,5 millioner spørgeskemaer fra folketællingen, så alle nu kan se dem gratis på Arkivalieronline (link åbner på ny fane). Folketællingen 1940 står på Rigsarkivet og består af 4.383 arkivæsker, der i scannet og digitaliseret form fylder 2.555.500 billedfiler. Rigsarkivet startede arbejdet med digitaliseringen i 2011 og har arbejdet 17.037 timer for at komme i mål. Folketællingen er en guldgrube af værdifulde oplysninger, der kan kaste lys over mange aspekter af det danske samfund. Alle, der havde bopæl i eller opholdt sig i en kommune natten mellem den 4.-5. november 1940, skulle give oplysninger til folketællingen – fornavne, køn, fødselsdag, fødested og erhverv. Det er disse oplysninger om 3.844.312 personer i Danmark, der nu kan tilgås online.

“Digitaliseret” og “almindeligt tilgængelig” lyder godt, men det er altså ‘kun’ fotos af de håndskrevne skemaer fra 1940 opdelt på sogne! Alene for Magleby Sogn på Møn er det blevet til mange dokumenter der skulle affotograferes, idet man i 1940 brugte et skema for hver husstand (med for- og bagside). For 1940 er det ekstra lumsk når man går ind i Statens Arkivers digitalisering  på nettet, for det viser sig at de i alt 764 fortløbende nummererede skemaer fra Magleby Sogn er blevet indscannet i 4 portioner omfattende henholdsvis  112 sider, 294 sider, 198 sider og 160 sider (åbnes på nye faner). Og skemaerne er indscannet i den rækkefølge de i 1940 var blevet nummereret!

Listerne for Mandemarke begynder ved dette link. Den første person kender vi allerede, for det er nemlig kunstmaler Olaf Riepcke-Edsberg, som har boet forskellige steder i landsbyen Mandemarke. Hvor han præcist boede i 1940 kan man ikke se, men på forsiden af blanketten, der kun omfatter ham, står matr. 1 af Mandemarke ejerlav. Da godsets besiddelser i Mandemarke oprindelig fik matrikelnummer 1, og godset i 1940 ejede den gamle skole på Skovstrædet 2 som ikke længere var i brug som skole og den i dag har matr. 1a, så har han helt sikkert boet til leje i den ene af de 2 lejligheder i den tidligere skole. Det passer også med historien om at han sammen med sin nabo Åge Post i Skovstrædet 6 havde ‘malet byen rød’ – i en brandert havde de nemlig malet Åge Posts hus rødt!

Der var ikke ikke noget klart og entydigt system for hvordan de enkelte ejendomme blev identificeret med hensyn til bynavn og matrikelnummer. Vejnavne og husnumre havde i alt fald ikke fundet indpas ved folketællingen i Magleby Kommune i 1940. Der var heller ikke noget klart og entydigt system for rækkefølgen og dermed nummeringen af skemaerne for de enkelte husstande. Tællingskomissionærerne, som man kaldte dem der havde fået til opgave at udfylde skemaerne, har heller ikke i 1940 gået op i behovet for senere at kunne stedfæste husenes beliggenhed. For man vidste jo hvor folk boede!

Ser man tilbage på de ældre folketællinger, er det over tid blevet nemmere at identificere de enkelte boliger, og ved folketællingen i 1940 har det i vidt omfang kunnet fastslås med sikkerhed hvilke nutidige adresser personerne hører til. Adresserne er indsat på listen nedenfor sådan at du også kan søge efter dem (enkelte er ikke 100% sikre og står derfor ikke med fremhævet skrift). Der mangler stadig oplysning om hvor personerne nr. 119-121 boede, som også i 1930 boede i Mandemarke i et hus der ikke der kan identificeres!

Matrikelnumrene på ejendommene under ejerlavet ‘Mandemarke By’ omfatter foruden selve landsbyen jo også området syd og sydøst for Mandemarke ned Østersøen, herunder Kraneled by, som det kan ses på kortet ovenfor.

I landsbyen Mandemarke hører de to første ejendomme nærmest Klintholm Gods på Busenevej 1 og 3 formelt til ejerlavet Klintholm Hovedgaard. Huset på nr. 3 er først bygget i 1946, men Busenevej 1 er dog naturligt nok medtaget på folketællingen nedenfor (med matr. nr. 1f).

Optællerne i 1940 har ikke været helt skarpe ved udfyldningen af de enkelte skemaers forside. Resultatet er at data for ejerlavet ‘Mandemarke By’ i dag findes på skema 134-175 samt 331-360. Det meste af landsbyen Mandemarke ligger i den sidstnævnte serie begyndende ved opslag 57, hvor der på forsiden af skema nr. 331 står: Præstø Amt, Møns Herred, Magleby Sogn, Magleby By, Ejerlav Mandemark, Matr. Nr. 1, Gadens Navn: (blank) samt tællingskomissisærens navn Thorkild Nielsen. Efter skema nr. 360 (opslag 116 af 160, hvis man ser billederne på Statens Arkivers hjemmeside) kommer sider vedrørende huse omkring Klintholm Gods.

Nedenfor er indholdet af skema 331-360 indtastet for 144 personer, som formodes at have hørt til landsbyen Mandemarke med nærmeste omgivelser. Dernæst følger alle data for 101 personer fra skema 134-175 som overvejende dækker ejerlavets øvrige område omkring Kraneled.

Tallet i første kolonne på ‘hovedpersonen’ i hver husstand indeholder link Statens Arkivers mikrofilm af det originale skema som er udfyldt for husstanden (den første på hvert skema), så du kan klikke og få vist selve skemaet. Kolonne 2 gengiver det matrikelnummer der har været anført på skemaets forside, idet der i 1940 i modsætning til tidligere folketællinger blev udfyldt et skema for hver husstand. Når enkelte fornavne er kursiveret, er det dem personerne normalt brugte. I den sidste kolonne til højre er der ud for manden oplyst dato for giftermålet med den næstfølgende ‘Husmoder’ (på nogle lister var datoen dog gentaget ud for kvinden).

Da kombinationen af oplysningerne ved folketællingerne med kirkebøger m.v. bidrager til forståelsen af sammenhæng, der der også ved mange personer indsat links til den store stamtræsside Geni.com, så man kan følge deres slægtsskabsforhold. Der er også indsat oplysning om andre folketællinger hvor personerne optræder i forment [FT1930:221, FT1940: …] Endvidere er der indsat links til de steder på hjemmesiden, hvor husene eller personerne er nærmere omtalt.

Det korte af det lange

Da vi jo gerne vil gøre hjemmesiden for Mandemarke så brugbar som mulig, er det nu ved en tålmodig indtastning gjort muligt at søge blandt de næsten 250 personer, som det viser sig kan henføres til vores nærområde, nemlig ejerlavet ‘Mandemarke By’.

Nedenfor følger først en liste over de mange oplysninger med relation til landsbyen Mandemarke (folketællingsskema 331-360). Dernæst følger en liste for Kraneled, som også hører under samme ejerlav: Mandemarke By, Magleby (folketællingsskema 134-175). Du kan springe direkte ned til Kraneled ved at følge linket. Men bemærk: Grænsen er ikke logisk, og der er huse i landsbyen Mandemarke på sidstnævnte liste!

Listen nedenfor er formentlig tæt på at være fuldstændig, og gør det muligt at finde nærmere oplysninger om, hvem der boede i Mandemarke og omegn den 5/11 1940. Der er også medtaget de på skemaerne anførte matrikelnumre hvis de er angivet, men det er alligevel ikke altid muligt at fastslå, hvilken ejendom der er tale om. Hvis DU kan bidrage med flere oplysninger vil redaktionen af hjemmesiden meget gerne høre fra dig! (Se mailadresse under Kontakt i menubjælken ovenfor).

Du kan – på denne og alle de andre sider med folketællingslister – søge efter alt: Navne, erhverv og evt. adresse (læs evt. søgevejledningen). Når du vil søge på den enkelte side, skal du blot åbne dit programs søgefelt med Ctrl+F.

Ved afskriften af mikrofilm fra folketællingen i 1940 har det vist sig, at man ikke altid kan stole på stavningen af personernes navne. PAS PÅ: Navnene er afskrevet fra skemaerne som de var stavet! Det gør det jo ikke nemmere at søge efter bestemte personer på forskellige folketællinger, hvis f.eks. Christian er anført som Kristian, at Kristine står som Kirstine, at familien Carlsen flere gange er kaldt Karlsen og at Peter og Petersen også skrives med ‘d’ i stedet for ‘t’.

De kursiverede fornavne er dem de pågældende brugte i det daglige. Den venstre kolonne angiver løbenumre, for at der nemmere kan henvises til de enkelte personer. Link til de originale skemaer er indsat på løbenummeret for den første på hvert skema. Personerne er så vidt muligt opdelt i 2 grupper, først selve landsbyen Mandemarke og dernæst ved Kraneled (men grænsen er som nævnt ikke skarp).

Vil du selv se det originale skema kan du følge links ved numrene i første kolonne.

Der er også indsat links til de ejendomme eller personer som er særligt omtalt her på hjemmesiden, ligesom der i lighed med andre folketællinger er indsat links til den store stamtræsside Geni.com (navne er understreget med blåt), hvis personerne med deres stamtræ også er fundet her! Og det er efterhånden lykkedes med ret mange, således at man også kan følge deres slægtsskabsforhold, hvis man har brug for det!

Mandemarke – 144 personer (klik her og hop til Kraneled)

Hvis du har brug for at se husnumrene i dag, findes de på KRAK’s kort (åbnes på ny fane).

Nr. Mat. Navne – 5/11 1940 Født Familiest. erhverv Gift
    Skovstrædet 2A og B  (2 lejligheder i den gamle skole)      
1 1 Olaf Ripcke-Edsberg (link til historie om Olaf Ripcke-Edsberg) 8/10 1879 Kunstmaler ugift  
2 1 Johannes Hansen [… FT1930:161, FT1940:2] 17/3 1868 Gårdejer Husmandsbrug (“Kongsbjerggård-bonden”) 12/4 1901
3   Anna Sofie Jensine Hansen 2/11 1881 Husmoder  
    Strædet 11 (=25c)      
4 25a Edvard Anton Aksel Andersen (Anton Axel Edvard Andersen) 17/2 1885 Husfader Landarbejder 8/6 1910
5   Emmy Emilie Magrethe Andersen (Emmy Emilie Margrethe Andersen) 11/4 1878 Husmoder  
6   Harald Herluf Andersen 24/10 1910 Søn Landarbejder  
7   Petra Johanne Andersen 6/9 1920 Datter  
8   Erik Edmund Andersen 6/9 1920 Søn  
9   Jerna (Gerna?) Erene Andersen 16/1 1937 Datterdatter  
    Skovstrædet 1      
10 40 Møller Johansen [FT1890:51, FT1901:151, FT1925:116, FT1930:32, FT1940:10] 24/6 1882 Husfader Vejmand 27/11 1909
11   Martha Kristine Sofi Johansen (Martha Christine Sofie Johansen) [FT1925:117, FT1930:33, FT1940:11] 29/1 1882 Husmoder  
    Busenevej 4      
12 4c Sofus Frederik Nielsen [FT1925:11, FT1930:104, FT1940:12] 2/5 1886 Parselist (stavet sådan) 7/2 1913
13   Anna Margrete Nielsen 20/11 1889 Husmoder Malkning og Markarb.  
14   Ottar Kaj Nielsen (link til historie om Ottar) 3/9 1925 Barn Søn Markarbejde  
15   Ada Larsine Nielsen 18/10 1927 Barn Datter Skolegang  
16   Helge Villy Nielsen (optræder på videoer!) 27/8 1932 Barn Søn Skolegang  
    Strædet 2 (matr. 37c) som en fhv. hotelforpagter købte før krigen iflg. historien om Frits Jacobsen      
17 3c H. Christian R. Christensen [Hans Christian Rasmus Christensen] 14/4 1880 Husfader Fhv. Hotelforpagter (Store Klint). Formue 18/11 1910
18   Emma L. H. Christensen [f. Emma Sophie Henriette Theisen – på Store Klint?] 2/8 1888 Husmoder  
    Busenevej 5 (=matr. 41)      
19 41v Hans Holger Hansen [FT1906:633, FT1916:5,  FT1930:58, FT1940:19] 29/12 1902 Husmand Landarbejder 3/2 1929
20   Inger Kristine Hansen [FT1930:59, FT1940:20] 10/5 1908 Husmoder Malkning Markarb.  
21   Alfre Arne Hansen (Alfred Arne Hansen) [FT1930:60, FT1940:21] 18/7 1929 Barn Sønd (=søn!) Skolegang  
22   Rita Marie Hansen 8/3 1932 Barn Datter Skolegang  
23   Keld Ejgild Hansen (Keld Ejgil Hansen) 17/9 1933 Barn  
24   Vang (Vagn?) Brink Hansen (Vang Brink Hansen) 5/10 1934 Barn  
25   Kai Erik Hansen (Kai Erik Hansen) 10/6 1938 Barn  
26   Ejner Hansen (Ejnar Hansen) 23/12 1939 Barn  
    Busenevej 1       
27 1f Maren Kirstine Jensen (bor i huset fra 1916 til efter 1940, hvor hun er blevet husejer) [FT1916:214, FT1925:138, FT1930:9, FT1940:27] 29/2 1880 Husejerske Aldersrente  
    Busenevej 8      
28 30b Diderik Busk Overgaard 23/7 1893 Husfader Købmand Kolonial (Søn af Murermester) 27/3 1925
29   Anna Elisabeth Busk 6/12 1895 Hustru hjælper i butikken (datter af: Landarbejder)  
    Skovstrædet 4      
30 39 Niels Peter Mølholt 20/11 1917 Landarbejder 10/9 1939
31   Gunhil (!) Rita Mølholt (Rita Gunhild Mølholt) 5/2 1920 Hustru  
32   Lindy Preben Mølholt 11/2 1940 barn  
    Busenevej 19      
33 4a Hans Christian Carlsen [FT1901:147, FT1906:558, FT1916:223!, FT1925:væk, FT1930:væk FT1940:33, d. 1992 i Mandemarke] 11/9 1896 Husfader Gaardejer 15/3 1931
34   Kirsten Margrethe Carlsen 3/1 1907 Husmoder Markarbejde  
35   Finn Graaberg Carlsen (død 5/2 2010 – link til historie) 1/1 1932 barn  
36   Lise Graaberg Carlsen 5/11 1937 barn  
37   Hans Ejnar Jensen 14/6 1921 Forkarl  
    Skovstrædet 6      
38 38 Aage Richard Jensen Post 6/2 1902 Husfader Malermester 19/7 1935
39   Ellen Post 11/6 1904 husmoder  
40   Elsebet Post 4/12 1936 barn  
41   Ejvind Post 2/2 1940 barn  
    Strædet 4      
42 36b Hans Davi (!) Hemmingsen (Hans David Hemmingsen) 30/12 1885 Landpost

[forældre til til Johannes HemmingsenEdith Hemmingsen og Jens Jørgen Hemmingsen]

29/12 1907
43   Ellen Marie Frederikke Hemmingsen 10/5 1881 Bestyrer af Postindleveringssted  
    Strædet 14      
44 26a Oskar Henrik Larsen [FT1906:516, FT1916:væk, senere tilbage på Strædet 14: FT1925:23, FT1930:62, FT1940:44] 23/9 1901 Tækker og Fabriksarb. Holme Saftstation 2/1 1921
45   Olga Kristine Larsen (Olga Christine Larsen) [FT1925:38, FT1930:63, FT1940:45] 27/8 1904 Husmoder  
46   Jens Villy Kirstien Larsen (Jens Villy Kirstein Larsen) 5/2 1928 Barn – Søndagsskolegang  
    Busenevej 2      
47 52 Herman Johannes Olaf Vinge 7/8 1900 Landarbejder og Fabriksarb. Holme Saftstation 15/11 1924
48   Alvine Dorthea Vinge 22/9 1899 Husmoder  
49   Birte Vinge (=Bitten Eskling, link til historie) 6/6 1933 Datter Skolegang  
    Skovstrædet 5 (=49, matr. 41=Bus 5)      
50 41 Jens Peter Hansen 27/7 1889 Enkemand – Landarb. Fabriksarb. Holme Saftstation
51   Ingeborg Hansen (bliver gift Ingeborg Henriksen, og flytter senere til Strædet 11) 31/12 1918 Datter Husassistent  
    Skovstrædet 7       
52 39b Christian Julius Hansen (Kristian Julius Hansen) [FT1930:37, FT1940:52, død 8/2 1958] 9/2 1894 Husfader Husmand Landarbejder 6/1 1920
53   Anie Hansen (Annie Hansen) (link til historie) [FT1930:38, FT1940:53] 28/9 1895 Husmoder Malkning og Markarb.  
54   Doris Erikka H. Hansen (Doris Erika Holsten Larsen) [FT1930:42, FT1940:54] 25/6 1928 Barn – Dater (!) Skolegang  
55   Per Alva H. Hansen 9/7 1936 barn  
    Skovstrædet 10      
56 51 Karl Møller Johansen [FT1925:118, FT1930:90, FT1940:56] 3/1 1915 Husfader Landarbejder og Fabriksarb. Holm Saftstation (Barn af: Vejmand) 14/5 1939
57   Marie Regine Johansen (Marie Regina Johansen) (Læs historien om Marie Møller) 3/1 1920 Husmoder  
58   Josef Zhakodnig (Josef Zachodnik) (Læs historien om familien Zachodnik) 18/5 1918 Slægning (!) Savværksarbejder [Maries storebror]  
    Strædet 12      
59 35b Hemming Hansen 24/11 1881 Husejer Landarbejder  
60   Anna Sofie Kristine Sørensen 17/9 1879 Husbestyrerinde  
    Strædet 9      
61 34a Sofus Bernhard Aage Vinge 24/5 1908 Husfader Husej. Landarbejder  
62   Anna Kirstine Lovrine (Laurine?) Vinge 3/9 1915 Husmoder  
63   Svend-Aage Vinge 3/8 1937 Barn  
64   Knud Erik Vinge 18/2 1940 Barn  
65   Niels Aage Laursen 3/1 1912 Logerende Landarbejder (Barn af: Arbejdsmand)  
    Strædet 7      
66 33 Julius Frederik Larsen (Frederik Julius Larsen) [FT1925:45, FT1930:16, FT1940:66] 25/7 1889 Husfader Landarbejder og Fabriks Holme Saftstation 28/9 1917
67   Kristiane Nikoline Larsen (Christiane Nikoline Carstensen, f. i Mandemarke) [FT1901:31, FT1916:-, FT1925:46, FT1930:17, FT1940:67] 14/7 1893 Husmoder Roearbejde (gift 28/9 1917)  
68   Magda Larsen 28/2 1918 Datter Husassistent  
69   Enri Larsen (Ingrid Larsen) [FT1925:49, FT1930:20, FT1940:69] 18/5 1921 Datter Husassistent  
70   Davi Elias Larsen (David Elias Larsen [FT1930:22, FT1940:70] 10/5 1927 søn skolegang  
71   Karine Ulla Larsen 1/3 1932 datter skolegang  
    Strædet 5      
72 32 Karen Nora Hansen 16/2 1887 Husmoder Enkehjelp  
    Busenevej 15      
73 26b Hans Peter Hemmingsen 8/1 1912 Husfader Landarbejder (Barn af: Maskinpasser) 10/11 1937
74   Edith Hemmingsen (link til historie) 24/8 1912 Husmoder Roearbejde (Barn af: Landpost)  
75   Vang-Ove Hemmingsen 22/10 1938 Barn  
    Busenevej 10      
76 27g Valdemar Hansen [søn af nr. 78-79 og far til tvillingerne Astrid Hansen og Poul Evin Hansen (Poul Evind Hansen)] 2/5 1895 Husfader Land og Fabriksarb. Holme Saftstation 27/4 1923
77   Kristine Petrea Hansen (Christine Petrea Hansen) 20/11 1897 Husmoder Malkning og Markarb.  
    Busenevej 12      
78 28 Hans Peter Hansen (Hans Peter Hansen) [FT1925:68, FT1930:121, FT1940:78] 6/5 1864 Aldersrentenyder  
79 37 Karen Kerstine Martsen (i 1930:53 findes en Karen Mortensen med samme fødselsdato i matr. 49!) [FT1925:74, FT1930:53, FT1940:79. Og FT1925:74 skulle være en søster til FT1925:79 og i så fald være Karen Hansen født 22/7 1892 i Klintholm Bjergmark!] 22/7 1892 Enke Husgerning og Malkning  
    Skovstrædet 11      
80 38 Henry Richart Andersen (Henry Richard Andersen) (Bygger senere huset på Busenevej 13) 10/12 1908 Husfader Chauffør Rutebil 20/3 1932
81   Edith Andersen 6/10 1910 Husmoder  
82   Tove Erene Andersen (Tove Erna Fabricius) 12/9 1932 Barn  
83   Lilly Margrethe Andersen 13/8 1933 Barn  
    Busenevej 14      
84 29b Nestor Buda ? – 1882 Husfader Husejer Land og Skovarbejder (Statsløs tidl. Rusland) 1904
85   Vera Buda vides ej Husmoder (Statsløs tidl. Rusland)  
86   Sathaj Buda 21/10 1912 Søn Land- og Skovbrugsarbejde  
    Strædet 10      
87 35c Henry Holten Petersen (Henry Holsten Petersen) [FT1916:217, FT1940:87] 3/1 1907 (men der står 1917) Husfader Husejer Landarbejder (gift 29/4 1932) 29/4 1932
88   Ada Pouline Mathilde Petersen (hun var født Adda Pouline Mathilde Hansen og døde 30/3 1986 i Mandemarke) 23/6 1907 Husmoder  
89   Sonja Holsten Petersen 23/10 1938 Barn  
    Strædet 3      
90 31b Thorkild Vagner Nielsen [FT1925:62, FT1930:71 Busenevej 22, FT1940:90] 25/9 1901 Husfader Invaliderente. Have og Husflisarb. 1/4 1921
91   Anie Sofie Bolette Nielsen (Annie Sophie Bolette Nielsen) [FT1906:548, FT1916:189, FT1925:63, FT1930:72, FT1940:91] 11/6 1902 Husmoder Roearbejde Havearbejde  
92   Rosa Eleonora Nielsen 11/5 1928 Datter Skolegang  
93   Robert Nielsen 16/12 1929 Søn Skolegang  
94   Alice Magna Nielsen 26/9 1933 barn  
95   Mogens Lars Nielsen 26/2 1935 barn |116/160
    Busenevej 28 C? (Iflg. opl. flyttede de et par år efter til Klintholm Havn i det røde træhus overfor Danland)      
96 43 Niels Arnold Sigurd Larsen 9/4 1905 Husfader Landarbejder 10/4 1933
97   Johanne Margrethe Hindborg Larsen 12/7 1913 Husmoder 218/294
98   Grethe Birgit Hindborg Larsen 5/12 1938 Barn  
    Busenevej 28(forældre til  Oscar Larsen, nu Strædet 14)      
99 21a og 43 Frederik Christian Larsen [FT1901:116, FT1906:511, FT1916:178, FT1925:87, FT1930:83, FT1940:99, d. 4/2 1941] 1/9 1862 Husfader Husmand Aldersrentenyder 6/3 1885
100   Ellen Larsen (Elin Vilhelmine Larsen) [FT1901:117, FT1906:512, FT1916:179, FT1925:88, FT1930:84, FT1940:100, d. 28/4 1951] 28/8 1858 Husmoder Aldersrentenyder  
    Busenevej 26      
101 44 Lars Peder Jensen [FT1906:523, FT1916:120, FT1925:83, FT1930:28, FT1940:101] 21/5 1877 Husfader Husmand 5/4 1914
102   Anette Petræa Sofie Jensen [FT1906:524, FT1916:121, FT1925:84, FT1930:29, FT1940:102] 4/1 1886 Husmoder Invaliderente  
103   Karen Marie Jensen 5/6 1917 Barn  
    Busenevej 24 (=matr. 22b, 4a=Busenevej 19!) ved FT1930 boede familien i huset!      
104 4a (4d?) Johannes Sørensen [FT1925:66, FT1930:100, FT1940:104] 4/4 1894 Husfader Parselist 9/5-24
105   Dorthea Jensigne Marie Andræa Sørensen (Dorthea Jensine Marie Andrea Sørensen) [FT1925:67, FT1930:101, FT1940:105] 21/11 1903 Husmoder  
106   Folmer Eigil Sørensen (Folmer Ejgil Sørensen) [FT1930:102, FT1940:106] 26/8 1926 Barn  
107   Herdis Valborg Sørensen [FT1930:103, FT1940:107] 2/12 1928 Barn  
    Busenevej 22 (som ved FT1930 (=matr. 45, ikke matr. 41=Busenevej 5)    
108 41 Marie Kirstine Carstensen (Marie Kirstine Carstensen, gift 15/11 1882, 21 år, og fødte i alt 16 børn på 26 år og blev 82! Link til historie om Marie Carstensen) [FT1901:129, FT1906:542, FT1916:188, FT1925:60, FT1930:70, FT1940:108, d. 4/12 1943] 31/5 1861 Enke Husmoder Aldersrentenyder Husmand
    Busenevej 18 (=23c)      
109 23 Emil Julius Carlsen (Emil Julius Carlsen – link til historien om ham) [FT1901:141, FT1906:556, FT1916:156, FT1925:53, FT1930:68, FT1940:109] 14/3 1864 Husmand Aldersrentenyder 4/8 1888
110   Maren Kirstine Carlsen (Maren Kristine Carlsson) [FT1901:142, FT1906:557, FT1916:157, FT1925:54, FT1930:69, FT1940:110] 8/2 1867 Husmor Aldersrentenyder  
    Busenevej 20      
111 3a m.fl. Bertha Oline Pedersen (Berta Oline Pedersen) [FT1925:56, FT1930:118, FT1940:111]  1/6 1901 Husmoder Enke Gaardejer Hjælper ved Markarbejde
112   Verner Pedersen [FT1930:120, FT1940:112, d. 2007] (link til historie om ham) 31/8 1927 Barn  
113   Merite Pedersen (men hun hedder som voksen Merete Larsen) 25/2 1931 Barn  
114   Hakon Nøhr Jensen 4/4 1916 Gaardbestyrer 230/294
    Busenevej 32      
115 4k Carl Svend Frede Carstensen 12/8 1904 Husfader Brødkusk Borre Bageri 13/4 1930
116   Thyra Carstensen 21/3 1908 Husmoder  
117   Valther Roland Carstensen 12/8 1930 Barn  
118   Lissy Connie Carstensen 11/5 1938 Barn  
  ? (?alle adresser er fundet, men skolen matr. 1a Skovstrædet 2 havde to lejligheder)      
119 1a Lars Peder Christiansen (Lars Peter Christiansen) [FT1925:1, FT1930:55, FT1940:119] 27/11 1877 Husfader Landarbejder, Aldersrentenyder 4/5 1900
120   Inga Caroline Christiansen (Ida Karoline Christiansen [FT1925:2, FT1930:56, FT1940:120] 3/3 1879 Husmoder Aldersrentenyder  
121   Otto Viggo Christiansen 28/9 1911 Barn Landarbejder  
    “Holstenerhuset”    (har Henry Holten Petersens far og mor boet i)  
122 1a Peder Pedersen  (Peter Pedersen også født i Holstenerhuset) [FT1916:215, FT1925:6, FT1930:43, FT1940:122] 17/11 1862 Husfader Husmand Aldersrentenyder 9/10 1885
123   Karen Marie Pedersen (Karen Marie Pedersen) [FT1916:216, FT1925:7, FT1930:44, FT1940:123] 23/1 1865 Husmoder Aldersrentenyder  
    Rakkerbanken 2      
124 5e m.fl. Richard Larsen [FT1901:98, FT1906:496, FT1916:238, FT1925:99, FT1930:146, FT1940:127] 23/9 1897 Husfader Gaardejer 6/3 1927 232/294
125   Valborg Kirstine Larsen (Valborg Kirstine Larsen) [FT1930:147, FT1940:125] 21/5 1906 Husmoder Hjælper ved Markarbejde  
126 43 Chatrine Hansen 24/12 1887 Husmor Enke Ingen (erhverv)  
    Rakkerbanken 3 “Lundhøjgård”      
127 5a Hans Christian Jørgensen 8/4 1901 Husfader Gaardejer 1/3 1927
128   Elisabeth Jørgensen [FT1901:99, FT1906:497, FT1916:239, FT1925:100, FT1930:149, FT1940:128] 16/11 1898 Husmoder Hjælper ved Landbrug  
129   Karl Erik Jørgensen 8/1 1928 Barn  
130   Niels Peder Jørgensen 18/4 1930 Barn  
131   Karen Marie Jørgensen 28/3 1932 Barn  
132   Hans Henrik Jørgensen 5/3 1935 Barn  
133   Knud Anker Jørgensen 2/1 1937 Barn  
134   Lars Christian Friman 3/2 1918 Karl (barn af: Husmand)  
135   Jens Laurits Larsen 23/7 1908 Kontrolassistent 236/294
    Rakkerbanken 1 (Oprindeligt kaldet “Højbogård”, men den senere opførte gård på Rakkerbanken 2 snuppede navnet som “Højbo”)      
136 6a Hans Jørgen Jensen [gift 15/12 1918, FT1925:149, FT1930:155 , FT1940:136, d. 1958] 22/7 1894 Husfader Gaardejer 15/12 1918
137   Karen Marie Jensen [FT1901:90, FT1906:487, FT1916:ej, FT1925:150, FT1930:156, FT1940:137, d. 20/4 1957] 1/11 1895 Husmoder Hjælper ved Markarbejde  
138   Mona Louise Jensen 17/7 1924 Barn Husassistent  
139   Ketty Ane Marie Jensen 31/3 1931 Barn  
140   Lissi Solveig Jensen 27/9 1932 Barn  
141   Helge Rasmussen 27/3 1923 Karl  
    Busenevej 38 “Bjergly”      
142 13d Lars Nielsen 23/4 1876 Husfader Landarbejder, Aldersrentenyder 31/10 1899
143   Karen Marie Nielsen 22/3 1873 Husmoder, Aldersrente- nyder. [Død 7/5 1952]  
144   Yrsa Jytte Leona Nielsen 26/1 1925 Barn 238/294
.

Kraneled (101 personer pr. 5/11 1940)

Da Kraneled by jo hører til samme ejerlav som Mandemarke, nemlig ‘Mandemarke By, Magleby’, er grænsen ikke helt skarp, men følgende personer skulle også efter matrikelnumrene høre mere til Kraneled end Mandemarke by. Alle oplysninger svarer til de håndskrevne i det omfang de har været læselige. Men rettelser eller supplement især med oplysning om adresser modtages med tak pr. mail (deleuran.flemming@gmail.com).

KRAK’s kort (åbner på ny fane) viser husnumrene for Kraneleds huse og gårde.

Nr. Matr. Navne ved folketælling 5.11.1940 Født Familiestilling og erhverv
    Kraneledvej 23 = Gurkebakken 1    
1 13e (13l?) Selma Alexandra Beiter 24/5 1912 Forskolelærerinde (ugift)
    Gurkebakken 6 (historie om Niels Peter Rasmussen og familie)    
2 15c Niels Peter Rasmussen [FT1930:172, FT1940:2] 16/1 1869 Husfader Lever af Formue, gift 22/7 1892, født i Chicago
3   Ane Kirstine Rasmussen [FT1930:173, FT1940:3] 19/8 1869 Husmoder
    Gurkebakken 5    
4 13m Mette Dorthea Marie Christoffersen 6/1 1885 Landbrug Pensionist
    Kraneledvej 23? (=13e)    
5 13A? 13h Henrik Svend Henriksen (Svend Henrik Henriksen) 7/10 1908 Smedemester, gift 3/12 1933
6   Kirstine Sigrid Henriksen (Sigrid Kirstine Henriksen) 1/7 1911 Husmoder
7   Erik Bent Sønderholm Henriksen (Bent Erik Sønderholm Henriksen) 4/10 1934 Barn
    Kraneledvej 20? smh 54 (=11d)    
8 11O Niels Ejner Petersen 26/5 1904 Husfader Uddeler i Kraneled Brugsforening, gift 21/10 1934
9 Brugsen Thora Petersen 5/6 1911 Husmoder passer Butikken
10   Grethe Petersen 2/3 1938 Barn
11   Gerda Henriette Boline Jørgensen 28/5 1925 Husassistent Husgerning
    Kraneledvej 15? smh 41    
12 13l 13k (også nr. 42) Evald Verner Johansen (Evald Verner Johansen) 18/2 1910 Husfader Landarbejder, gift 23/3 1930
13   Ulla Alida Torbek Johansen (Ulla Alida Johansen) 28/7 1909 Husmoder
14   Aase Rossing Johansen (Aase Johansen) 15/5 1930 Barn
15   Kurt Rossing Johansen 23/5 1933 Barn
    Gurkebakken 10    
16 15e Peter Jens Gotrup Nielsen (Jens Peter Gottrup Nielsen) 20/10 1886 Husfader Parcelist, gift 27/11 1908
17   Karen Sofie Gotrup Nielsen (Karen Sofie Nielsen) 29/11 1886 Husmoder Hjælper ved Landbrug
18   Dagni Gotrup Nielsen 22/6 1928 Barnebarn
    Gurkebakken 7 “Solbakken”    
19 13a Svend Georg Nielsen Bille (Svend Georg Bille Nielsen) [FT1925:229, FT1930:258, FT1940:19] 6/11 1894 Husfader Gaardejer, gift 19/9 1921
20   Clara Emilie Nielsen (Klara Emilie Hammer Nielsen) [FT1925:230, FT1930:259, FT1940:20] 18/2 1897 Husmoder
21   Hemming Nielsen Bille (Hemming Bille Nielsen) [FT1925:231, FT1930:261, FT1940:21] 18/9 1922 Barn Karl
22   Anders Nielsen Bille 13/10 1927 Barn
23   Peter Nicolaj Arnesen 20/12 1864 Lever af formue fra Mejeriet, gift 9/11 1893
24   Karen Sofie Arnesen 9/11 1879 Pt hos Tandlæge Fennestad Holstebro, gift 9/11 1893
    Kraneledvej 35 “Kraneledgård”    
25 16a Aksel Christoffersen (Axel Christophersen) [FT1901:242, FT1906:672, FT1916:væk, FT1925:131, FT1930:188, FT1940:25] 19/3 1898 Husfader Gaardejer, gift 12/7 1929
26   Johanne Kristine Elena Christoffersen (Elna Kristine Christophersen) [FT1930:189, FT1940:26] 15/10 1906 Husmoder
27   Kristine Anna Christoffersen 31/4 1930 Barn
28   Jens Jørgen Christoffersen 27/5 1932 Barn
29   Udøbt Christoffersen 26/10 1940 Barn
30   Gorry Vang Holsten Hansen 2/8 1923 Karl
31   Molly Kirstine Nielsen 19/8 1923 Husassistent
    Kraneledvej 29 (ikke person nr. 60)    
32 16e Laurits Jacob Larsen 22/9 1896 Husfader Vejmand, gift 10/11 1926
33   Laura Mathilde Albertine Larsen 24/5 1904 Husmoder
34   Arne Helmer Larsen (Arne Hilmer Larsen) 2/2 1927 Barn
35   Hans Christian Larsen 26/6 1928 Barn
36   Ulla Inga Larsen 17/1 1931 Barn
37   John Palle Larsen 23/5 1940 Barn
    Gurkebakken 12    
38 15a Otto Julius Hemmingsen 8/9 1893 Husfader Gaardejer, gift 21/5 1925
39   Anna Margrethe Henrikke Hemmingsen 31/3 1896 Husmoder Ved Landbruget
40   Helmer Hemmingsen 17/5 1926 Barn Ved Landbruget
41   Folmer Hemmingsen 7/2 1933 Barn
    Kraneledvej 15? smh 12    
42 13l, 13k (også nr. 12?) Hanne Kristine Sørensen 5/2 1867 Husmoder Enke, Lever af Formue
    Kraneledvej 22 (=11b) “Sølyst”    
43 11? Niels Orla Baandhøj 4/8 1907 Husfader Hotelforpagter, gift 12/5 1939
44   Karen Marie Baandhøj 10/6 1915 Husmoder Køkkenchef
45   Hans Carl John Baandhøj (link til historie. Link til Geni) 16/5 1939 Barn
46   Dora Margrete Jensen 17/3 1926 Husassist.
47   Anna Kristine Baandhøj 20/5 1874 Husmoder
48   Hans Peter Baandhøj 14/1 1862 Husfader Hotelejer
    Skansevej 1    
49  17 Laurits Marius Nielsen (Marius Laurits Nielsen) [FT1901:262, FT1906:667, FT1916:23, FT1925:251, FT1930:182, FT1940:49] 4/8 1890 Husfader Landbrug, gift 14/1 1921
50   Kirstine Hansine Nielsen (Hansine Kirstine Nielsen) [FT1925:252, FT1930:183, FT1940:50] 24/6 1897 Husmoder Markarbejde
51   Else Nielsen 26/12 1921 Barn Markarbejde
52   Hans Edgar Andersen 26/8 1926 Medhjælper
53   Peter Bülow Skovborg 21/3 1916 Roearbejder
    Kraneledvej 20? smh 8 (=11c og d)    
54 11a ? Aage Christensen 29/7 1906 Husfader Fodermester, gift 30/4 1939
55   Johanne Gotrup Clara Christensen 7/6 1918 Husmoder Hjælper ved Landbrug
56   Karen Marie Christensen 18/2 1940 Barn
    Kraneledvej 27    
57 16d Olav Chr. Jensen Frimand (Olav Christian Jensen Frimand) [FT1916:38, FT1925:256, FT1930:230, FT1940:57] 3/7 1906 Husfader Telefonarbejder Post og Telegraf, gift 2/1 1931
58   Karen Luise Frimand (Karen Louise Jensen Frimand) 16/5 1913 Husmoder
59   Boris Agnete Frimand 18/2 1931 Barn
    Gurkebakken 2 (matr. 16c=1925)    
60 16c Frederik Ferdinand Rasmussen [FT1916:59, FT1925:183, FT1930:241, FT1940:60] 6/4 1883 Husfader Cyklereparatør, gift 20/11 1914
61   Anna Marie Karoline Rasmussen (Anna Marie Caroline Rasmussen) [FT1916:60, FT1925:184, FT1930:242, FT1940:61] 28/1 1883 hans kone
    Busenevej 36 “Kongsbjerggaard”    
62 12a Svend Aage Hansen 1/7 1907 Husfader Gaardbestyrer, gift 26/11 1939
63   Rosa Ingeborg Hansen 30/11 1919 Husmoder Hjælper ved Markarbejdet
64   Helen Kongsbjerg Hansen 29/1 1940 Barn
65   Niels Hermann Hansen Oddermose 5/7 1919 Karl (barn af arbejdsmand)
    Kraneledvej 7 (=7c)    
66 7s (7c?) Niels Christian Madsen 19/3 1884 Husfader Gaardejer, gift 11/5 1923
67   Ellen Johanne Andrea Madsen 17/9 1881 Husmoder (tidligere gift i 1907 med Jens Jørgen Pedersen d. 1915)
68   Jenny Else Margrethe Madsen 24/8 1924 Barn Husassistent Hjælper ved Markarbejde
69   Hakon Pedersen 27/7 1908 Barn (af Johanne og hendes 1. mand) Tømrersvend
    Kraneledvej 14    
70 8a Maren Kirstine Frederiksen (Maren Kirstine Frederiksen) [FT1901:190, FT1906:708, FT1916:2, FT1925:167, FT1930:139, FT1940:70] 3/10 1878 Husmoder Enke Gaardejerske, gift 11/2 1938 (det står der tydeligt, men det må have været en fejl for 1903!)
71   Erik Frederiksen [FT1906:709, FT1916:3, FT1925:168, FT1930:140, FT1940:71] 3/2 1905 Barn Gaardbestyrer
72   Hertha Jensigne Frederiksen 14/3 1912 Husassistent
73   Frede Marius Nielsen [FT1925:14, FT1930:106, FT1940:73] 14/1 1920 Karl (barn af: Parcelist)
    Kraneledvej 12    
74 7a Hans Peder Jakobsen (Hans Peder Jakobsen) 8/3 1913 Husfader Gaardejer, gift 14/4 1939
75   Magda Kirstine Jakobsen (Magda Kirstine Jakobsen) 9/3 1915 Husmoder
76   Jens Peder Ole Jakobsen 14/9 1939 Barn
77   Hans Peder Hansen 18/12 1876 Pensionær Formue
78   Christian Valdemar Hansen (Christian Valdemar Hansen) 7/6 1912 Logerende Bilejer Vognmand (=Magdas bror)
    Busenevej 40 (=14a) “Bøgeholtgaard”    
79 14e Niels Jørgen Rasmussen 5/11 1893 Husfader Gaardejer, gift 15/11 1924
80   Thora Karoline Rasmussen 31/8 1887 husmoder
81   Magne Rasmussen 15/9 1925  
82   Hans Arne Rasmussen 17/1 1927  
83   Astrid Marie Rasmussen 1/5 1928  
84   Edith Magrethe Hemmingsen 22/7 1921 Husassistent Husgerning
85   Harald Hansen 9/9 1917 Medhjælper
86   Hans Møller Andersen 16/4 1920 Medhjælper
87   Hans Kristian Georg Hansen 2/1 1924 Medhjælper
    Båndhøjvej 1 “Baandhøjgård” (med personer nævnt i omvendt rækkefølge af det normale med husfader først)    
88 11a Harry Kortsen 22/7 1917 Arbejdsmand Landarbejder
89 mfl. Kristian Laursen 1/12 1916 Arbejdsmand
90   Karl Johannes Hansen 1/8 1914 Forkarl Landbrug
91   Inger Hemmingsen 25/10 1923 Husassistent
92   Jens Asger Hansen 27/4 1922 Søn Karl, Landbrug
93   Vagn Ove Hansen 25/3 1926 Søn [af Peter Ejnar]
94   Metha Emilie Hansen 24/5 1871 Rentier Enke [mor til Peter Ejner]
95   Helga Kamilla Hansen (Helga Camilla Hansen) 23/2 1896 Husmoder [gift med Peter Ejnar]
96   Peter Ejnar Hansen 16/4 1893 Husfader Gaardejer
    Skansevej 2    
97 10a Axel Marius Rasmussen (Aksel Marius Rasmussen, link til ‘historien om familien) [FT1901:197, FT1906:739, FT1916:10, FT1825:125, FT1930:134, FT1940:97, d. 5/3 1980] 2.8.00 Husfader Gaardejer, gift 30/3 1928
98   Emma Kristine Rasmussen (Emma Kirstine Rasmussen) [FT1930:135, FT1940:98] 23.2.07 Husmoder
99   Esther Agnethe Rasmussen 24.3.32 barn
100   Ernst August Rudolf Sönderskov Fisch 8.12.16 Medhjælper
101   Ingeborg Thyra Sønderskov Fisch 5.10.22 Medhjælper

Og så er der fundet et par stykker mere efter at folketællingens data er lagt på nettet i 2016 – matr./navn og evt. adresse/fødselsdato/stilling/vielsesdato:

    Kraneledvej 21 “Brugsen”    
102 13f  Jens Peter Jensen 20/2 1865 Husfader, Fhv. Uddeler (gift 16/4 1873)
103   Ane Mathilde Jensen 13/9 1867 Husmoder
    Skansevej 3  “Skansegaard”    
104 18a Olav Petersen [FT1925: 259, FT1930:179, FT1940:104] 17/10 1902 Husfader, Bestyrer (gift 16/3 1928)
105   Kirsten Petersen 22/3 1903 Husmoder
106   Astrid Petersen 31/5 1929 Barn
107   Børge Petersen 4/1 1932 Barn
108   Christiane Petersen [FT1925: 258, FT1930:175, FT1940:108] 8/11 1872 [Olavs mor – ejer?]
109   Kirstine Nielsen [FT1925: 260, FT1930:176, FT1940:109] 24/2 1870 Slægtning
110   Svend Aage Olsen 12/3 1916 Forkarl
111   Leif Andersen 12/7 1925  
    Kraneledvej 19 “Den gamle smedie”    
112 13h Hans Chr. Jensen Frimand (Hans Christian Jensen Frimand) [FT1916:36, FT1925:238, FT1930:225, FT1940:112] 23/10 1884 Husfader Tømrermester (gift 2/6 1906)
113   Clara Marion Kirstene Frimand (Clara Marion Kirstine Frimand) [FT1916:37, FT1925:239, FT1930:226, FT1940:113] 19/2 1884 Husmoder
114   Frits Hakon Frimand (Frits Hakon Frimand) [FT1925:245, FT1930:229, FT1940:114] 30/4 1923 Søn, Lerling

Tilbage Mandemarke