Links til arkivalier

Det følgende er ment som en introduktion især til Rigsarkivet på nettet. På YouTube findes en video om Statens Arkiver og de ca. 375 kilometer arkivalier (4 minutters video).

Statens arkiver rummer stadigt flere affotograferede arkivalier som er tilgængelige via internettet, herunder også vedrørende Mandemarke. Det kræver dog ikke blot øvelse at finde rundt på Rigsarkivets hjemmeside men også stor tålmodighed, når man vil finde frem til Mandemarke.

Folketællinger

For at kunne søge direkte i folketællingerne for Mandemarke ligger disse i afskrevet form her på hjemmesiden, så man her på hjemmesiden hurtigt kan søge efter personer i folketællinger fra 1787 til 1940. Men altså kun mens de har boet i Mandemarke.

Det kræver dog somme tider lidt øvelse at søge, for navnene blev ikke altid stavet på samme måde, så man må bruge sin fantasi. Til gengæld er der ved flere og flere af folketællingerne blevet indsat adresse på det hus personerne formodes at have beboet på det pågældende tidspunkt. Da folk som regel ikke lå og flyttede rundt mellem huse og gårde, kan man ofte genfinde personerne ved at søge efter adressen på tidligere og senere folketællinger, hvis en adresse er blevet anført.

På de afskrevne folketællinger bliver der i øvrigt løbende indsat links til den store slægtsforskningsside Geni.com, når der er fundet oplysninger her om personerne. Her kan man være heldig at finde data om de pågældendes fødsel og død, forældre og søskende, ægtefæller og børn. Men altså kun i det omfang der er frivillige der selv har fundet disse oplysninger i gamle kirkebøger eller afskrifter heraf.

I de afskrevne folketællinger for Mandemarke findes således flere og flere links til andre kilder for at lette udforskningen for den nysgerrige!

Gennem 25 år har frivillige i hele landet indtastet folketællinger i et projekt med at indtaste kilder ‐ KIP. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem indtastere, korrekturlæsere, DIS‐Danmark og de øvrige slægtsforskningsforeninger, forskere og arkiver. De indtastede folketællinger opbevares af Rigsarkivet i Dansk Demografisk Database ‐ DDD, mens projektet ledes af kildeindtastningskomiteen ‐ KIK, som har repræsentanter for alle projektets deltagere. På denne side kan man bladre gennem indtastningerne. Man starter med at vælge amt, herred sogn og derefter årstal. Nu vises indtastningen 100 personer ad gangen. (Link til at bladre gennem folketællinger:

http://ddd.salldata.dk/bladre/index.php?aar=1834&amt=Pr%C3%A6st%C3%B8&herred=M%C3%B8nbo&sogn=Magleby)

Tinglysninger om fast ejendom

Til de indskannede tinglysningsprotokoller for perioden fra 1927-2000 er der ingen nemme genveje. Man skal helt hen til side 440 før Mandemarke begynder og fortsætter til 593! Vil du begynde med matr. 1 i ejerlavet Mandemarke By, skal du følge dette link. Der er også noget de kalder henvisningsblad om matrikler som er omtalt under andre numre.

For nogle matrikler har der desværre været så mange indførelser i tingbogen, at der er blevet indsat et nyt blad i protokollen, hvor kun de stadigt relevante ting er blevet overført efter omskrivningen. Hvor de gamle blade er blevet arkiveret vides ikke, og de er i alt fald ikke blevet affotograferet!

For de ældre tinglysninger findes Realregister for Magleby fra ca. 1850 til 1930, hvor Mandemarke findes fra nr. 72-131 (direkte link til begyndelsen af Mandemarke). Det var den tids ‘indholdsfortegnelse med gengivelse af hovedoplysninger’ for at lette adgangen til mapperne for de enkelte ejendomme hvor genparterne af dokumenterne blev opbevaret, som ikke er blevet affotograferet. I realregistret er matriklerne ikke altid omtalt helt kronologisk, ligesom de kan være svære at læse og somme tider fortsættes de på nye protokolblade som man så selv må famle sig frem til, så de er noget sværere at arbejde med.

Brandforsikringsprotokoller m.v.

Brandforsikringsprotokollerne indeholder oplysninger om ejendomme og brugernavne fra den gang staten tog sig af at administrere brandforsikringerne:

Stege Brandirektorats protokol fra 1800-1838 for Mandemarke ses her.

Forsikringsprotokollen fra 1850-1878 for Mandemarke ses her.

De såkaldte Modelbøger fra Christian 5.s matrikel (1682-1688) er nu kommet på Arkivalieronline, og skulle være et vældig godt materiale til mange formål, bl.a. slægtsforskning, gårdhistorie, landbrugshistorie og økonomisk historie. Modelbøgerne er detaljerede sammenfatninger på grundlag af de endnu mere detaljerede markbøger.

Møn ligger i modelbog nr. 1719, hvor Mandemarke begynder ved linket. Der er indholdsfortegnelse over sognene i Møns daværende to herreder i starten. Her kommer det første opslag fra Mandemarke med oplysninger om i alt 27 gårde, der handler om fæstebonden Knud Pedersens gård, som tilhører kronen. De enkelte agres areal, bonitet og anvendelighed er beskrevet.

Christian den Femtes Danske Lov fra 1797 – dette link til Google Books giver mulighed for at søge efter bestemte ord i hele lovteksten.

Skifteprotokoller Klintholm Gods 1775-1851

Når folk i Mandemarke døde, påhvilede det godset at sørge for oprettelsen af skifteprotokoller m.v.

Derfor kan man – med tålmodighed – også finde oplysninger i Skifteprotokollerne fra Klintholm Gods, hvor linket åbner oversigt over protokollerne og tilhørende register for perioden 1775-1851.

Kirkebøgerne

Kirkebøgerne kan også være interessante at studere, idet præsterne siden 1645 skulle indføre alle kirkelige handlinger i kirkebogen: Dåb, konfirmation, vielse og begravelse.

For at sikre at sådanne oplysninger ikke gik tabt ved brand eller anden skade, blev det fra 1814 påbudt at føre kirkebøger i 2 eksemplarer, idet både præsten og degnen førte hver sin bog. Degnenes eksemplar er digitaliseret som Kontraministerialbog hos Statens Arkiver. Håndskrifterne er ikke altid helt lette at tyde. Præstens håndskrift i Hoved-ministerialbogen forekommer nogle steder lettere at læse. Men hvilken er mest informativ …?

Rigsarkivets oversigt over Magleby Sogn (Møn).

Danish FamilySearch’s genvej til farvescanninger af Maglebys kirkebøger for 1645-1891.

OBS marts 2020: Rigsarkivet har åbnet adgang til at søge i kirkebøger fra 1812-1918!  Se vejledning her. (Når du har oprettet gratis login vil dette direkte link indtil videre virke!)

Den almindelige indgang til Kirkebøger findes ved at klikke HER, og vælger du kirkebøger for hele landet skal du vælge Præstø Amt og herefter Magleby Sogn (Møn) – der er nemlig flere Magleby’er – eller vælge herfra (men der sker hele tiden udviklinger):

 Kontraministerialbog (1814 – 2003)     OBS: Ny bedre scanning i farver (indtil 1892 pr. 1/1 2020)

Den sidstnævnte link til den nye version af scanningen i kvalitet er også gjort lettere at arbejde med ved at være underopdelt således:

Kontraministerialbog
  • Døde kvinder 1815 – Døde kvinder 1819
  • Døde kvinder 1819 – Døde kvinder 1835
  • Døde kvinder 1835 – Døde kvinder 1859
  • Døde kvinder 1860 – Døde kvinder 1878
  • Døde kvinder 1879 – Døde kvinder 1891 [døde kvindekøn fra 1898]
  • Døde mænd 1815 – Døde mænd 1819
  • Døde mænd 1819 – Døde mænd 1835
  • Døde mænd 1835 – Døde mænd 1859
  • Døde mænd 1860 – Døde mænd 1878
  • Døde mænd 1879 – Døde mænd 1891 [Døde mænd fra 1892-97 begynder HER og fra 1898 HER
  • Fødte kvinder 1814 – Fødte kvinder 1819
  • Fødte kvinder 1819 – Fødte kvinder 1835
  • Fødte kvinder 1835 – Fødte kvinder 1859
  • Fødte kvinder 1860 – Fødte kvinder 1878
  • Fødte kvinder 1879 – Fødte kvinder 1891
  • Fødte mænd 1814 – Fødte mænd 1819
  • Fødte mænd 1819 – Fødte mænd 1835
  • Fødte mænd 1835 – Fødte mænd 1859
  • Fødte mænd 1860 – Fødte mænd 1878
  • Fødte mænd 1879 – Fødte mænd 1891
  • Jævnførsler 1814 – Jævnførsler 1819
  • Jævnførsler 1819 – Jævnførsler 1835
  • Jævnførsler 1835 – Jævnførsler 1850
  • Konfirmerede kvinder 1815 – Konfirmerede kvinder 1819
  • Konfirmerede kvinder 1820 – Konfirmerede kvinder 1835
  • Konfirmerede kvinder 1836 – Konfirmerede kvinder 1859
  • Konfirmerede kvinder 1860 – Konfirmerede kvinder 1878
  • Konfirmerede kvinder 1879 – Konfirmerede kvinder 1891
  • Konfirmerede mænd 1815 – Konfirmerede mænd 1819
  • Konfirmerede mænd 1820 – Konfirmerede mænd 1835
  • Konfirmerede mænd 1836 – Konfirmerede mænd 1859
  • Konfirmerede mænd 1860 – Konfirmerede mænd 1878
  • Konfirmerede mænd 1879 – Konfirmerede mænd 1891
  • Til og afgangsliste 1858 – Til og afgangsliste 1859
  • Til og afgangslister 1814 – Til og afgangslister 1819
  • Til og afgangslister 1829 – Til og afgangslister 1835
  • Til og afgangslister 1835 – Til og afgangslister 1859
  • Til og afgangslister 1860 – Til og afgangslister 1875
  • Viede 1814 – Viede 1819
  • Viede 1819 – Viede 1835
  • Viede 1835 – Viede 1858
  • Viede 1858 – Viede 1859
  • Viede 1860 – Viede 1878
  • Viede 1879 – Viede 1891

Danish Family Search har en nøgle med oversigt over Maglebys kirkebøger, som kan være en hjælp – når man har fundet ud af hvordan den virker.

Følgende kommentarer er foranlediget af den manglende overskuelighed for de oprindeligt indscannede sider fra Maglebys kirkebøger:

Link direkte til Hovedministerialbogens del for ‘Døde Mandkiøn fra 1869-1878‘ (foto 225-230), ‘Døde Kvindekiøn 1860-1878‘ (233-244), ‘Døde Mandkiøn’ fra 1879 og ‘Døde Kvindekiøn fra 1879‘.

Link til Kontraministerialbog hvor ‘Døde Mandkiøn fra 1860‘ starter side 209 og fortsætter til ‘Døde Qvindekjøn fra 1860-1878‘ begynder side 219-229. Sidstnævnte sekvens er i øvrigt senere affotograferet i en bedre kvalitet (og i farve!): Døde kvinder 1860-1878.

Døde mænd 1907-1919Døde mænd 1879-1891Døde mænd 1815-1819Døde mænd 1819-1835

Vielser i perioden 1879-1891 (eller som det hedr: ‘kopulerede’): Hovedministerialbog (side 131-153).

Ægte-viede fra 1907: Kontraministerialbog 1907 (side 141ff)

At det kan ‘trække tænder’ ud selv at skulle søge i de gamle kirkebøger, fremgår fx af følgende indførsel i Magleby Kirkebog i 1797 i forbindelse med Anne Kirstine Pedersdatters dåb (udsnit af protokollen i Eneministerialbogen):

Så er det unægteligt nemmere, når andre har gjort arbejdet, som man kan se af den store slægtsforskningsside Geni.com ved at følge dette link til Anne Kirstine Pedersdatter!

Systematisk søgning i kontraministerial…

På Statens Arkivers kan man ved søgning “Kontraministerialbog Magleby Sogn (Møn)” tilføje kategorier, som enten åbnes direkte – eller evt. må bestilles.

Hvis man her fx søger efter fødte mænd fås følgende:

 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte mænd 1919 – Fødte mænd 1933.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte mænd 1835 – Fødte mænd 1859.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte mænd 1860 – Fødte mænd 1878.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte mænd 1946 – Fødte mænd 1958.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte mænd 1860 – Fødte mænd 1878.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte mænd 1814 – Fødte mænd 1819.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte mænd 1835 – Fødte mænd 1859.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte mænd 1879 – Fødte mænd 1891.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte mænd 1934 – Fødte mænd 1945.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte mænd 1898 – Fødte mænd 1906.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte mænd 1879 – Fødte mænd 1891.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte mænd 1819 – Fødte mænd 1835.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte mænd 1814 – Fødte mænd 1819.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte mænd 1959 – Fødte mænd 1977.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte mænd 1819 – Fødte mænd 1835.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte mænd 1907 – Fødte mænd 1918.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte mænd 1892 – Fødte mænd 1897.
 

Søgning efter fødte kvinder:

 
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte kvinder 1907 – Fødte kvinder 1918.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte kvinder 1934 – Fødte kvinder 1945.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte kvinder 1835 – Fødte kvinder 1859.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte kvinder 1819 – Fødte kvinder 1835.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte kvinder 1814 – Fødte kvinder 1819.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte kvinder 1819 – Fødte kvinder 1835.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte kvinder 1835 – Fødte kvinder 1859.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte kvinder 1879 – Fødte kvinder 1891.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte kvinder 1946 – Fødte kvinder 1958.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte kvinder 1892 – Fødte kvinder 1897.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte kvinder 1898 – Fødte kvinder 1906.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte kvinder 1860 – Fødte kvinder 1878.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte kvinder 1860 – Fødte kvinder 1878.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte kvinder 1879 – Fødte kvinder 1891.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte kvinder 1958 – Fødte kvinder 1976.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte kvinder 1919 – Fødte kvinder 1933.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Fødte kvinder 1814 – Fødte kvinder 1819.

Søgning efter døde mænd

 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde mænd 1907 – Døde mænd 1918.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde mænd 1934 – Døde mænd 1945.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde mænd 1879 – Døde mænd 1891.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde mænd 1815 – Døde mænd 1819.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde mænd 1819 – Døde mænd 1835.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde mænd 1819 – Døde mænd 1835.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde mænd 1835 – Døde mænd 1859.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde mænd 1860 – Døde mænd 1878.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde mænd 1892 – Døde mænd 1897.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde mænd 1815 – Døde mænd 1819.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde mænd 1898 – Døde mænd 1906.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde mænd 1835 – Døde mænd 1859.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde mænd 1919 – Døde mænd 1933.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde mænd 1946 – Døde mænd 1958.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde mænd 1879 – Døde mænd 1891.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde mænd 1860 – Døde mænd 1878.

Døde kvinder

 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde kvinder 1860 – Døde kvinder 1878.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde kvinder 1907 – Døde kvinder 1918.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde kvinder 1879 – Døde kvinder 1891.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde kvinder 1898 – Døde kvinder 1906.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde kvinder 1919 – Døde kvinder 1933.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde kvinder 1934 – Døde kvinder 1945.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde kvinder 1946 – Døde kvinder 1958.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde kvinder 1815 – Døde kvinder 1819.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde kvinder 1860 – Døde kvinder 1878.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde kvinder 1819 – Døde kvinder 1835.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde kvinder 1835 – Døde kvinder 1859.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde kvinder 1892 – Døde kvinder 1897.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde kvinder 1879 – Døde kvinder 1891.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde kvinder 1819 – Døde kvinder 1835.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde kvinder 1815 – Døde kvinder 1819.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Døde kvinder 1835 – Døde kvinder 1859.

Viede

 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Viede 1934 – Viede 1945.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Viede 1814 – Viede 1819.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Viede 1835 – Viede 1858.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Viede 1879 – Viede 1891.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Viede 1835 – Viede 1858.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Viede 1946 – Viede 1958.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Viede 1959 – Viede 1976.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Viede 1991 – Viede 2001.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Viede 1919 – Viede 1933.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Viede 1858 – Viede 1859.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Viede 1819 – Viede 1835.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Viede 1977 – Viede 1990.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Viede 1860 – Viede 1878.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Viede 1814 – Viede 1819.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Viede 1819 – Viede 1835.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Viede 1860 – Viede 1878.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Viede 1858 – Viede 1859.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Viede 1879 – Viede 1891.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Viede 2001 – Viede 2003.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Viede 1892 – Viede 1897.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Viede 1898 – Viede 1906.
 
Arkivskaber: Magleby Sogn (Møn). Geografi: Magleby Sognekommune. Arkivserie: Kirkebøger. Periode: (1814 – 2003) Indhold: Viede 1907 – Viede 1918.

 

MyHeritage

På slægtsforskningssiden MyHeritage kan man mod betaling tegne et abonnement, så man kan søge i kirkebøgerne, hvor man kan læse følgende om Danmarks kirkebøger, 1576-1919

48.076.876 optegnelser (den 2/12 2019)

Registreringer af fødsel, dåb, ægteskaber, dødsfald og begravelser samt andre registreringer fra den evangelisk lutheranske kirke i Danmark. Disse kirkeregistreringer er ekstremt vigtige i dansk forskning, da alle livsbegivenheder er registreret for faktisk alle beboere i Danmark i perioden for hvert amt. Den evangelisk lutherske kirke blev officiel statskirke i 1536, og som sådan blev kirken og dens gejstlige kronens og regeringens forlængede arm i indsamlingen og opbevaringen af registreringer af den danske befolkning.

Den lutheranske kirke i Danmark begyndte at registrere livsbegivenheder i 1645 som følge af et kongeligt dekret, hvor gejstligheden på Sjælland blev pålagt at registrere dåb, ægteskaber og begravelser. Samme dekret blev gældende i 1646 for resten af kongeriget. Visse præster have allerede registreret data tidligere. Første sogn var byen Nakskov i 1572.

Efter begivenhederne omkring reformationen, anerkendte kronen, med nogle få undtagelser, kun den evangelske lutheranske kirke. Den reformerede kirke blev anerkendt i 1747 og den jødiske menighed blev anerkendt i 1814. I 1849 anerkendte den danske grundlov yderligere kristne trosretninger, men man stillede krav om at alle retninger indberettede alle fødsler og dødsfald i forsamlingen, til præsten i det lokale lutheranske sogn.

I 1814 blev registrenes form standardiseret som en hjælp til de lutheranske gejstlige i indsamlingen af registreringer. Registreringer før dette tidspunkt blev udført i fri tekst, med varierende formattering fra sogn til sogn. I de tidlige kirkebøger er der også variation i den måde registreringer blev indrettet på – nogen gange blev begivenheder (dåb, bryllup, begravelse m.v.) registreret i kronologisk orden, uanset begivenhed, og nogen gange blev begivenheder trukket ud i separate afsnit, og derefter registreret kronologisk.

I starten var praksis omkring krav til registrering begrænset til dåb, ægteskaber og begravelser. Konfirmationer blev registreret fra 1736. Tidligt i 1800 tallet ramte en alvorlig koppeepedemi Danmark, og resulterede i en lov om vaccination fra 4. marts 1810. Præster der ofte udførte vaccinationerne, registrerede disse i deres sogneregistre. Omkring 1812 begyndte visse sogne at registrere til- og fraflytninger i sognet.

Andre typer kirkeregistreringer omfatter altergang og syndsforladelser.

En kort gennemgang af hver registreringstype er angivet nedenfor:

Birth (Fødte) or Baptisms (Døbte) – Børn blev normalt døbt indenfor nogle få dage fra fødslen. Fødsels- og dåbsregistreringer indeholder normalt barnets og forældrenes navne, legitimitet, dato samt navne på vidner og gudforældre. Enkelte gange registreres barnets fødselsdato, faderens beskæftigelse samt familiens bopæl. I de fortrykte registre er drenge og piger normalt registreret hver for sig.

Marriages (Copulerde or Viede) – Ægteskabsregistreringerne indeholder bryllupsdato sammen med navne på brud og brudgom og deres bopæle. Efter 1814 er det almindeligt at de indeholder supplerende information om brud og gom, som f.eks. alder, beskæftigelse, fædrenes navne og indimellem fødesteder. Endelig kan disse registreringer indikere hvorvidt de var singler eller enker/enkemænd samt angive navne på vidner som ofte, men ikke altid er andre familiemedlemmer.

Death (Døde) or Burials (Begravede) – Begravelser skete normalt indenfor nogle få dage efter dødsfaldet. Begravelser i Danmark blev registreret i det sogn, hvor begravelsen fandt sted. Registrene indeholder afdødes navn, døds- eller begravelsesdato, begravelsessted samt afdødes alder. Efter 1814 kan informationerne også indeholde hvor afdøde boede, dødsårsag samt navn på overlevende ægtefælle eller nærmeste slægtning. Nogle gange angives afdødes fødselsdato og fødselssted samt forældrenes navne. Registreringer efter 1814 blev udformet separat for mænd og kvinder.

Confirmations (Konfirmerede or Confirmerede) – I 1736 krævede kirken at unge mennesker blev undervist i den lutheranske katekismus samt bestå en simpel prøve hos præsten før den første altergang – normalt omkring 14 års alderen. Konfirmationsregistreringerne indeholder personens navn, bopæl og ofte også alder. Efter 1814 opgøres listerne separat for mænd og kvinder og indeholder også forældrenes navne og lejlighedsvis sted og dato for fødsel eller dåb.

Vaccinations (Vaccinerede) – Kravet om vaccination startede i 1810, hvor alle skulle have en koppevaccination, medmindre personen allerede havde haft kopper. Vaccinationerne skete normalt på mindre børn. Registreringerne nævner normalt personens navn, dato for vaccinationen, alder og fødselsdato samt faderens navn. En persons vaccinationsdato kunne også blive registreret i deres konfirmationsregistrering, og hvis de flyttede fra sognet kunne det være nævnt i deres afgangs- og tilgangslister.

Moving In (Tilgangsliste) and Moving Out (Afgangsliste) Records – Startede i 1812 og lister personers flytning fra og til et sogn. Registreringerne kan indeholde navn, alder og fødselsdato, beskæftigelse, opholdssted, vaccinationsdato, flyttedato samt hvorfra, og hvortil flytning.

Surnames and Searching:
Efternavne i dansk slægtsforskning kan være temmelig forvirrende. Patronyme efternavne, efternavne konstrueret af faderens fornavn med tillægget “sen” eller “datter”, blev lovmæssigt afskaffet i 1826, hvor myndighederne ønskede at folk skulle tage efternavnet i stedet for. Imidlertid tog det adskillige årtier før de patronyme efternavne stoppede helt; faktisk benyttede de fleste almindelige mennesker patronyme efternavne helt op til midt 1800 tallet. Af den grund er det umuligt for en forsker at vide hvilket efternavn i person var registreret med i data fra 1826 til omkring 1870. Derfor har MyHeritage tilføjet det således, at personer i denne periode er angivet med begge efternavne. Uanset hvilket efternavn du søger dine forfædre under, vil denne forøgelse sikre de bedste matcher selvom søgeresultatet umiddelbart kan se forkert ud.

Andre kilder

Rigsarkivet har også et søgesystem kaldet Daisy, som tilsyneladende (skribenten af dette er ikke fortrolig med systemet) skulle give smartere adgang til indscannede dokumenter men tilsyneladende især skal bruges ved at bestille arkivalier til at studere på læsesalene i København og Odense.

Der findes dog også hjemmesider til slægtsforskning, hvor man kan abonnere på at få lettere adgang til oplysninger, herunder også somme tider afskrevne sådanne.

Danish Family Search er en gratis hjemmeside, hvor man kan hente indtastninger foretaget af frivillige fra en lang række kilder. Den er ofte meget velegnet når man leder efter personer.